Jaarlijks is de mens verantwoordelijk voor zo’n 35 gigaton CO2. Onder andere door industrie, landbouw, transport, de bouw en elektriciteit- of warmteproductie. Van die 35 gigaton kan de natuur ongeveer 18 gigaton zelf opslaan. De overige 17 gigaton komt in de atmosfeer. En die veroorzaakt klimaatverandering.

Wat is het probleem met CO2?

De aarde warmt op door de mens. De gassen die bijvoorbeeld vrijkomen als we met de auto rijden of bij de productie van ons voedsel, zorgen ervoor dat de warmte van de zon in de atmosfeer blijft hangen. Het meest voorkomende van deze broeikasgassen is CO2. CO2 ontstaat bij de verbranding van een materiaal dat koolstof bevat, zoals steenkool, olie of gas.

Sinds de industriële revolutie pompt de mens veel meer CO2 de atmosfeer in dan ze kan opslaan. Ook de oceanen moeten zulke grote proporties CO2 verwerken dat ze verzadigd raken.

En de oplossing?

CO2 opvangen en hergebruiken

We kunnen de CO2 rechtstreeks uit de schoorsteen van een fabriek te halen. Van die CO2 kunnen chemicaliën of brandstoffen worden gemaakt, die we weer gebruiken voor iets anders. Zo kun je CO2 omzetten in methanol of ethanol. Die gebruikt kunnen worden als brandstof. Het is dus niet ondenkbaar dat we binnenkort met ethanolauto’s in plaats van met dieselauto’s rijden. De opgevangen CO2 kan ook als bindmiddel gebruikt worden om dakpannen, tegels en bakstenen te maken (ter vervanging van cement). Het resultaat: een bouwmateriaal met een lagere kostprijs dat bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Om CO2 op te vangen en om te zetten, hebben we energie nodig. Die wekken we binnenkort op een duurzame manier op, in onze geothermiecentrale in Mol.