April 21 - 28th, 2020

VITO Health, Industriezone Vlasmeer 7
Het doel van deze opleiding is het bieden van inzichten in de principes en kwaliteitseisen die het CMA oplegt met betrekking tot de uitvoering van plaatsing van peilbuizen, grondwaterstaalname én rapportering van uitgevoerd veldwerk. Zowel klassieke bemonsteringen als passieve staalnametechnieken komen aan bod. Tijdens het theoretisch gedeelte (voormiddag) wordt aandacht besteed aan knelpunten, aandachtspunten of moeilijkheden die zich op het terrein kunnen voordoen. Tijdens het praktijkgedeelte (namiddag) maakt u kennis met staalname van grondwater m.b.v. low-flow, het opmeten van veldparameters, het bemonsteren van slecht gevende peilbuizen en bemonstering met passieve samplers.