April 23th, 2018 - March 25th, 2019
Indien u in het kader van uw kwaliteitssysteem behoefte heeft aan een aanvullende derdelijnscontrole naast het ORKA & BACIL-programma (bijv. een ander type water, meer distributies per jaar, andere parameters), dan kan u via VITO deelnemen aan ringtesten uit het Aquacheck-programma. Zowel wat betreft het aantal distributies als de data kan u vrij kiezen uit het Aquacheck-aanbod. VITO zal de aanvragen vanuit de Vlaamse laboratoria overmaken aan LGC en verder als tussenschakel fungeren tussen Aquacheck en de deelnemende laboratoria.