September 28th - October 5th, 2021

Foyer Conferentiezaal
Het doel van deze opleiding is het bieden van inzichten in de principes en kwaliteitseisen die de CvGP Uitdampingsrisico en het CMA1/A.6 oplegt met betrekking tot de uitvoering meetcampagnes voor de bepaling van concentraties aan polluenten in bodem- en omgevingslucht. Aandacht zal hierbij worden besteed aan de staalnamestrategie en -methodiek voor de bepaling van uitdampingsrisico. Zowel actieve als passieve staalnametechnieken komen aan bod.