Wednesday, November 27th, 2019

Kinepolis Antwerpen
Om de doelstelling van een klimaatneutrale samenleving in 2050 – of liever nog vroeger – te bereiken, mag duurzaamheid niet enkel weggelegd zijn voor enkele klimaatpioniers. Ook de logistieke sector moet bereid zijn om deze ambitie waar te maken. Hoe men het draait of keert, elke onderneming zal met die uitdaging geconfronteerd worden. Maar is een klimaatbeleid wel verzoenbaar met onze economische belangen? Betekent Zero Emission ook Zero Groei? Is het een haalbaar doel of een utopisch streven? VIL geeft klimaatalarmisten, -realisten en -optimisten het woord. Wetenschappers en ondernemers nemen u mee in hun verhaal of economische groei zonder opwarming van de aarde denkbaar is.