Friday, March 27th, 2020

WEBINAR
In deze webinar toont VITO hoe een bouwmateriaalproducent voor zijn eigen product een EPD (milieuproductverklaring) bekomt conform het Belgische EPD-programma en zichtbaarheid geeft aan zijn duurzaamheidstroeven. De B-EPD’s zijn voor de producent een interessant middel om inzicht te krijgen in de milieu-impact van zijn productieproces en van zijn bouwmateriaal over de ganse levenscyclus. Duurzaamheid wordt zo een nieuw concurrentiegegeven waarop de producenten van bouwmaterialen zich best voorbereiden. Het B-EPD ondersteuningsprogramma van VITO komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille en geeft tijdelijk extra korting aan KMO’s dankzij subsidies van de federale overheid, ook hierover meer info tijdens de webinar.