VITO (gevestigd te Boeretang 200, BE-2400 Mol, België) hecht veel belang aan het beschermen van de privacy van de persoonsgegevens die u aan VITO verstrekt waarbij VITO de toestemming welke u ons heeft gegeven om deze informatie te gebruiken, wenst te eerbiedigen.

Door gebruik te maken van de Website aanvaardt u dat uw persoonsgegevens door VITO worden verzameld en verwerkt en stemt u in met de VITO Privacy Richtlijnen zoals deze hieronder zijn opgenomen.

VITO verzamelt informatie omtrent het gebruik door bezoekers van de Website. Deze informatie omvat het aantal bezoeken, gebruiksduur, producten- en dienstenbeschrijvingen die worden gedownload en de pagina's die worden geraadpleegd. VITO gebruikt deze informatie ook voor de analyse van trends en het opstellen van statistieken ("Analyses"). Deze informatie wordt binnen VITO gebruikt opdat VITO beter de noden van haar klant zou begrijpen en daardoor een beter product en een betere dienstverlening die voldoet aan de behoeften van haar klanten kan verzekeren. VITO heeft het recht om autonoom te beslissen de Analyses publiek te maken.

VITO kan verzoeken dat u bijkomende persoonsgegevens zoals e-mail, naam en telefoonnummer (bv. inschrijving tot deelname aan een workshop of aanvraag voor het bekomen van de nieuwsbrief) bezorgt.

VITO verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Website te beheren en, behoudens u zich ertegen verzet (dit kan via contact webmaster), om u te informeren over producten of diensten, promoties of andere activiteiten die u zouden kunnen interesseren.

U kan op elk moment schriftelijk en kosteloos vragen dat VITO stopt met het gebruik van de persoonsgegevens die zijn verworven via de Website voor directe marketing.

U heeft het recht de persoonsgegevens die VITO over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren via contact webmaster.

De persoonsgegevens die u heeft bezorgd worden door VITO opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor onbevoegden.

Deel dit artikel