Conceptafbeelding van het hoofdthema Chemie

Chemie

VITO versterkt industriële innovatie op het vlak van efficiëntere (bio)chemische processen, hergebruik van waardevolle componenten uit nevenstromen en industrieel gebruik van biomassa en CO2.

Duurzaamheid via gespreide innovatie

VITO stelt zich op als partner van de chemische industrie in de zoektocht naar verdere verduurzaming. We zetten concreet in op innovatie in drie domeinen:

 • Procesefficiëntie
 • Duurzaam grondstoffengebruik
 • Membraantechnologie
 • Procesefficiëntie – Combinatie van reactie en afscheiding in één reactor vermindert energieverbruik, afval en emissie, terwijl de omzetting beter en sneller verloopt.

 • Duurzaam grondstoffengebruik – Valoriseren van waardevolle componenten uit afvalstromen en stimuleren van biomassa als preferentiële grondstof boven olie, zorgen voor verminderde druk op de fossiele grondstoffen.

 • Membraantechnologie – Solventen en waardevolle fracties recupereren uit industriële en agrarische reststromen.

Voor wie werken we?

 • Chemische en farmaceutische sector
 • Cosmetische industrie
 • Voedingsindustrie
 • Textielsector
 • Metaalnijverheid
 • Industriële biotechnologie

Nieuwe samenwerkingsverbanden

De nieuwe biogebaseerde chemie breekt niet vanzelf door. Dat kan alleen als nieuwe waardenketens ontwikkeld worden. Om die transitie te faciliteren, injecteert VITO zijn expertise in tal van overlegplatformen en partnerschappen:

 • In Vlaanderen zette VITO samen met essenscia FISCH (Flanders Innovation hub for Sustainable Chemistry) op. FISCH brengt industrie en R&D-partners samen om werk te maken van een duurzame chemie in Vlaanderen.
 • BIORIZON is een samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland rond bioaromaten, met steun van Zweden, Finland, Duitsland en Portugal.
 • Het Vlaamse Algenplatform (in samenwerking met EABA, European Algae Association) brengt algenexperts en gebruikers samen om nieuwe toepassingen te ontwikkelen. VITO is eveneens drijvende kracht achter het Sunbuilt initiatief.
 • Het consortium BIG-C ondersteunt de transitie van de chemische megacluster in Vlaanderen, Nederland en de Rijndelta naar een biogebaseerde industrie.