Europa is arm aan waardevolle metalen en grondstoffen. Nu import steeds duurder wordt, verschuift de focus naar recuperatie en hergebruik. Vlaanderen vervult een voortrekkersrol door zijn jarenlange ervaring met afvalinzameling en –verwerking.

Vlaanderen

Vlaanderen voert al dertig jaar een ambitieus afval- en materialenbeleid en behoort tot de wereldtop in circulaire economie. In 2016 kreeg de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) nog de Circular Economy Award uitgereikt op het jaarlijkse World Economic Forum. Afvalverwerking is in onze regio een volwaardige industrietak. Alleen al de verwerking van de tien grootste afvalstromen is goed voor ruim 21.000 jobs en 16,6 miljoen euro omzet.

Vlaanderen Circulair

VITO is een trouwe partner van de OVAM en maakt deel uit van Vlaanderen Circulair, het Vlaamse knooppunt voor circulaire economie. De beweging brengt burgers, beleidsmakers, onderzoekers en ondernemers samen en steunt hen met circulaire aankoopprojecten, tools voor beleidsmakers en innovaties voor bedrijven. VITO schaarde zich achter het initiatief en detacheerde twee werknemers naar de kantoren van Vlaanderen Circulair.

VITO maakt ook deel uit van het Steunpunt Circulaire Economie dat binnen Vlaanderen Circulair werd opgericht om het beleidsrelevant onderzoek in het kader van de circulaire economie in Vlaanderen te stroomlijnen.

Flanders Recycling Hub

De Vlaamse expertise kan in de toekomst nog meer waardevolle afvalstromen aantrekken. Dat is het doel van de Flanders Recycling Hub, een samenwerking tussen VIL, de OVAM, VITO en 24 bedrijven. Samen willen we Vlaanderen uitbouwen tot een internationale recyclagehub. Onze regio beschikt niet alleen over de nodige expertise, maar bekleedt dankzij enkele grote havens ook een logistieke toppositie om grote materiaalstromen te verwerken.

Kennis en expertise delen in Europa

De Vlaamse expertise in afvalverwerking is ook in de rest van Europa een troef. Samen kunnen we onze afhankelijkheid van geïmporteerde grondstoffen verkleinen. EIT Raw Materials, waar ook VITO deel van uitmaakt, is een Europees platform dat kennis en knowhow deelt op het vlak van recyclage, green mining en substitutie van kritieke materialen. Het co-locatiecentrum voor West-Europa ligt in Leuven en wordt geleid door VITO-expert Karl Vrancken.

Binnen EIT Raw Materials leiden we onder meer het PreFlex-netwerk, een Europese databank die kennis en infrastructuur in kaart brengt voor de voorbehandeling of fysische scheiding van afval. Het netwerk biedt zijn partners een vlotte toegang tot onderzoeksinfrastructuur zoals labo’s, pilootinstallaties en tools om modellen te creëren.

Daarnaast is VITO lid van het European Innovation Partnership (EIP) on Raw Materials en is het coördinator van European Topic Centre for Waste and Materials in a Green Economy (ETC/WMGE) van het European Environment Agency.