Met de Clean Vision Summit zet VITO duurzame technologieën in de kijker die je als bedrijf kunnen helpen bij de ontwikkeling van performantere bedrijfsprocessen, innovatieve producten en slimme diensten voor je klanten. Mis de kans niet om de laatste nieuwe opportuniteiten in duurzame technologie voor jouw bedrijf te leren kennen!

Download de presentaties

Presentatie Maarten De Groote
Presentatie Inge Genné
Presentatie Jef Hooyberghs

Bekijk de video's

Sessies duurzame technologieën

Stedelijke living labs, een test voor nieuwe technologieën in de energietransitie

EnergyVille creëert een unieke omgeving voor bedrijven om hun innovaties te testen in het eerste stedelijke living lab in een regelluwe sandbox. oPEN Thor in Genk (BE) wordt een open innovatie living lab in een levensechte stedelijke context. In deze innovatiehotspot zal de volledige waardeketen samenkomen voor het testen en valideren van combinaties van verschillende bijna marktrijpe technologieën en diensten voor energiepositieve wijken. Tijdens deze sessie zal Maarten De Groote, senior expert bij VITO/EnergyVille, uitleggen hoe de participatieve aanpak - waarbij industrie, overheid, academische wereld en burgers co-creëren - de integratie van energiesystemen zal stimuleren, veel verder dan een organisatie alleen zou kunnen doen.

13u50 - 14u10 (10 min presentatie/ 10 min Q&A)

Water voor iedereen: wij gaan de uitdaging aan

Water is essentieel voor onze economie. Waterintensieve bedrijven zorgen voor meer dan 20% van de jobs in Vlaanderen. De waterschaarste waarmee ze vandaag al - en morgen nog meer - worden geconfronteerd is groot. Bedrijven zijn zich daar erg van bewust, en willen de klimaatrisico’s beter beheersen. Maar hoe doe je dat? VITO gaat, in opdracht van de Vlaamse overheid, voor bedrijven en met bedrijven, bouwen aan oplossingen voor vandaag én morgen. Inge Genné, programma manager water & klimaat bij VITO toont hoe innovatie en samenwerking ervoor kunnen zorgen dat bedrijven autonomer kunnen reageren en ook anticiperen op water- en klimaatuitdagingen

14u10 - 14u30 (10 min presentatie/ 10 min Q&A)

Technology to watch: gepersonaliseerde diensten zonder gebruikersdata te verzamelen

Met We Are wil VITO innovatie een nieuwe dimensie geven. In een toekomst waar gepersonaliseerde producten en diensten de norm zijn, zijn gepersonaliseerde data een noodzakelijke voorwaarde voor innovatie. De ethische en GDPR-uitdagingen die hiermee gepaard gaan, zorgen ervoor dat deze data momenteel enkel toegankelijk zijn voor de happy few. VITO wil daar verandering in brengen door een gelijk speelveld te creëren waar zowel grote als kleine bedrijven toegang hebben tot gepersonaliseerde data. Jef Hooyberghs, head of strategic research health, legt uit hoe bedrijven ze kunnen gebruiken in hun innovatieprocessen.

14u30 - 14u50 (10 min presentatie/ 10 min Q&A)

Sprekers

Hilde Crevits
Foto Hilde Crevits

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw

Maarten De Groote
Foto Maarten De Groote

Maarten De Groote is senior expert bebouwde omgeving en coördineert de ontwikkeling van het oPEN Thor Living Lab voor VITO/EnergyVille's Smart Energy & Built environment Unit. Maarten heeft meer dan 15 jaar ervaring met innovatie in de bouwsector en energie-efficiënte, duurzame en slimme gebouwen.

Inge Genné
Foto Inge Genné

Inge Genné is Programmamanager Water&Climate horizon bij VITO. Ze stond aan de wieg van het team voor industrieel waterbeheer dat zich toelegt op de implementatie van waterefficiëntie- en hergebruikstrategieën. Inge is de drijvende kracht achter de uitbreiding van VITO's marktgedreven onderzoek & innovatie onder de paraplu van de WaterClimateHub.

Jef Hooyberghs
Foto Jef Hooyberghs

Jef Hooyberghs begon bij VITO als data scientist in 2003. Sinds 2006 is hij deeltijds hoogleraar aan de UHasselt en is hij verbonden aan het Data Science Institute van die universiteit. Bij VITO is hij onderzoeksleider en oprichter/hoofd van het Data Science team waar data-gedreven onderzoek wordt toegepast om transities naar een duurzame samenleving te versnellen.

Bruno Reyntjens
Foto Bruno Reyntjens

Bruno Reyntjens is commercieel directeur van VITO. Hij is gefocust op de transformatie van een sterk onderzoeksgedreven organisatie naar een excellente en meer valorisatiegedreven onderzoeksorganisatie die beantwoordt aan de innovatiebehoeften van bedrijven en overheden. Bruno coördineert ook de internationale VITO-activiteiten.  

Charlotte Struye
Foto Charlotte Struye

Directeur Cleantech Flanders & moderator van de Clean Vision Summit