In Voeren, een pittoreske gemeente nabij Tongeren, zet VITO remote sensing in om het landschap te beschermen. Voeren is trots op zijn unieke heggenlandschap. De streek trekt elk jaar duizenden bezoekers die tussen de velden en bomenrijen komen wandelen. Maar bosjes, hagen en solitaire bomen worden steeds vaker gekapt om grotere en vlot bewerkbare velden te creëren. Historische weiden moeten plaatsmaken voor hoogproductieve graslanden voor de veeteelt.

Landbouwer wordt landschapsmanager

“Meer dan 70 procent van de gronden in Voeren wordt beheerd door landbouwers. De landbouwsector speelt er dus een cruciale rol in de bescherming van het landschap en de natuur”, vertelt Anne Gobin van VITO. “Via remote sensing kunnen we opvolgen hoe het landschap evolueert en wat de karakteristieken zijn. Hoe groot zijn de percelen, waar staan er bomen of heggen? Op orthofoto’s en tijdreeksen van satellietbeelden zie je veel meer dan als je ter plaatse gaat kijken. De informatie wordt gebruikt om nieuwe strategieën voor landschapsbeheer uit te denken, in samenwerking met de landbouwers.”

Adviezen voor sterkere landbouw

Remote sensing kan daarnaast ook de landbouw zelf versterken. Anne Gobin: “Door gewassen via satellietbeelden te monitoren wordt duidelijk hoe productief ze zijn. We meten de groeikarakteristieken en voegen daar andere data aan toe, zoals bodeminformatie of de manier waarop de landbouwer het perceel beheert. Door heel regelmatig satellietbeelden met elkaar te vergelijken, krijgen we meer inzicht in het perceel. We kunnen ook verschillen opmeten tussen de percelen. Op basis van die data kunnen we adviezen formuleren. Dat maakt de landbouw sterker en weerbaarder.”