Door de klimaatverandering moeten we onze omgang met water herbekijken. Stilaan groeit ook het besef dat we de impact van de voedselproductie op het leefmilieu moeten beperken. Dankzij objectief wetenschappelijk onderzoek en onze samenwerking met overheden en stakeholders creëren we technologische innovaties die unieke kansen bieden aan lokale ondernemers en dienstverleners.

Onze oplossingen

Smart farming
Beter produceren met minder grondstoffen
  • Advies over een slim en duurzamer materialenbeheer
  • Optimalisatie van afvalstromen

 

 

Slim waterbeheer
  • Rioleringsinfrastructuur
  • Beveiliging tegen overstromingen
  • Afvalwaterzuivering
Groene energie
  • Geothermie inzetten voor de warmtevoorziening in de glastuinbouw
  • Houtkanten beheren en inzetten voor de productie van warmte

Bodem- en waterrijkdommen worden schaarser door klimaatveranderingen, economische ontwikkelingen en een stijgende wereldbevolking. VITO ziet onderzoek naar en ondersteuning van een meer duurzame land-en tuinbouwsector dan ook als een belangrijke opdracht. Tegen 2050 zijn we op deze wereld met 9 miljard mensen. Willen we iedereen voeden, dan zou de landbouwproductiviteit met minstens 70 % moeten stijgen.

Bruno Reyntjens
Commercieel Directeur