28 september - 6 oktober 2020

VITO Health, Industriezone Vlasmeer 7
Het doel van deze opleiding is het bieden van inzichten in de principes en kwaliteitseisen die het CMA oplegt met betrekking tot de uitvoering van plaatsing van peilbuizen, grondwaterstaalname én rapportering van uitgevoerd veldwerk. Zowel klassieke bemonsteringen als passieve staalnametechnieken komen aan bod. Tijdens het theoretisch gedeelte (voormiddag) wordt aandacht besteed aan knelpunten, aandachtspunten of moeilijkheden die zich op het terrein kunnen voordoen. Maak uw keuze bij de inschrijving uit de 4 mogelijke opleidingsdata.