12 - 13 september (optioneel 17 september) 2018

JFK-Hotel, Zelzate
Op 12 en 13 september 2018 organiseert VITO in samenwerking met de OVAM en VMM opnieuw een praktische opleidingsdag voor de monstername van sediment. Deze opleiding biedt inzichten in de principes van monsterneming. U kunt kennismaken met de afspraken en praktijkeisen die het CMA oplegt aan de monsterneming en de rapportering ervan. Bovendien leert u de karakteristieken van sediment kennen, waarbij we een link leggen naar knelpunten, aandachtspunten of moeilijkheden in de monster-neming. Tijdens het praktijkgedeelte in de namiddag maakt u kennis met de nodige bemonsteringsapparatuur en de voorgestelde bemonsterings- en voorbehandelings- technieken en gaat u hiermee vervolgens zelf aan de slag.