Vrijdag 13 december 2019

VAC Gent , Koningin Maria Hendrikaplein 70, Gent
In de loop van 2019 werd gewerkt aan het Project "Update langetermijnvisie voor DOV" om de toekomstige krijtlijnen van Databank Ondergrond Vlaanderen uit te tekenen. De bedoeling was onder meer om de doelstellingen 2030 vast te leggen en een vernieuwde missie en visie van DOV te definiëren. Bovendien wordt zeer binnenkort de nieuwe versie van het geologisch en hydrogeologisch 3D-model gelanceerd: G3Dv3 en H3D. Beide modellen worden geïntegreerd in de nieuwste versie van de "Virtuele Boring". Deze onderwerpen en alle andere nieuwe realisaties worden toegelicht tijdens deze studiedag die zal doorgaan op 13/12/2019 te Gent.