Woensdag 19 mei 2021

Gratis online webinar
Sta jij ook voor de uitdaging in sociale huisvesting om het dagelijks beheer van de organisatie financieel gezond te houden én tegelijk de doelstelling opgelegd door Vlaanderen om tegen 2050 EPC A-label te behalen? Voor nieuwbouw dekt de regelgeving de energiedoelstellingen voldoende af. Maar wat met je bestaande socialewoningpatrimonium? Welke woningen pak je eerst aan? Welke maatregelen voer je eerst door en hoe combineer je deze langetermijnplanning met onderhoudsinterventies en verhuisbewegingen? EnergyVille/VITO ontwikkelde speciaal voor sociale huisvestingsmaatschappijen een tool voor gebouwportfoliobeheer om precies die vragen te onderbouwen met betrouwbare cijfers op maat van jouw gebouwpatrimonium.