+32 14 33 55 47

Op 8 juni 2009 tekenden het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek & VITO een protocol om samen 2 extra doctoraten te financieren bovenop de FWO-doctoraatsmandaten die jaarlijks worden toegekend.  Op 21 maart 2013 werd een gelijkaardig protocol getekend voor postdoc-mandaten. In 2019 werden daar nog 2 aspirant SBO mandaten aan toegevoegd.

De procedure start via een klassieke aanvraag voor een FWO-mandaat. Kandidaten die hoog genoeg gerangschikt zijn maar net buiten de financiering vielen kunnen bij VITO een aanvraag doen om hun onderzoek bij VITO uit te voeren.

Wat zijn de voorwaarden om voor een VITO-FWO-mandaat in aanmerking te komen?

 • Je diende een FWO-mandaataanvraag in en werd voldoende hoog gerangschikt om in aanmerking te komen voor FWO-financiering
 • Ondanks de voldoende hoge rangschikking, werd je geen beurs toegekend
 • Je onderzoekstopic situeert zich in een voor VITO strategisch onderzoeksdomein
  • Duurzame Energie
  • Duurzaam Materiaalbeheer
  • Duurzame Chemie
  • Duurzame Gezondheid
  • Duurzaam Landgebruik
    

Je dossier wordt doorgestuurd naar VITO

 • Dit gebeurt zodra je de toelating geeft aan FWO om jouw dossier aan VITO door te sturen
 • Je kan dit ook op eigen initiatief doen

Hoe loopt de procedure eens jouw dossier bij VITO is aangekomen?

Je dossier wordt voorgelegd aan de VITO onderzoeksgroep waarbinnen je topic zou passen en zij beslissen of zij in jouw onderzoek geïnteresseerd zijn.

De onderzoeksgroep neemt bij interesse contact op met promotor en kandidaat om te bespreken onder welke voorwaarden er zou kunnen samengewerkt worden.

Als er een akkoord bereikt wordt tussen de betrokkenen (ondertekening samenwerkingsakkoord vereist)  wordt het voorstel (eventueel licht gewijzigd) aan de Onderzoeksdirecteur van VITO voorgelegd voor selectie. De finale selectie gebeurt rekening houdend met:

 • of het voorstel voldoende past binnen de VITO-onderzoeksstrategie;
 • de onderzoeksprioriteiten van VITO.

Bij selectie kan de kandidaat op 1 november starten samen met de FWO-mandaten die reeds in eerste ronde werden toegekend.

Een ondertekend samenwerkingsakkoord tussen VITO en de universiteit is noodzakelijk. VITO financiert de helft van de beurs. Dit wordt rechtstreeks met FWO geregeld.

Het grootste deel van het onderzoek (80%) zal nadien op de site van en onder toezicht van VITO uitgevoerd worden.