Beschrijving

VITO zoekt een Business Manager / Venture Manager voor haar activiteiten met betrekking tot milieu-assessment van bouwproducten. VITO is vandaag een succesvolle dienstverlener in dit domein, en wil met oog op acceleratie en internationalisering deze activiteit verzelfstandigen.


Beknopte informatie is te vinden op onze website via deze link.


Verantwoordelijkheden

 

Als Business Manager / Venture Manager ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en aansturing van de bedrijfsactiviteiten rond milieu-assessment van bouwproducten (EPDs, LCA tools). Je leidt en coördineert de uitbouw van de verkoopactiviteiten en dienstverlening naar de klanten in de huidige fase van expansie.

 

 • Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor deze activiteit. Je bouwt verder aan het businessplan (strategie, forecast, organisatie…) en implementeert de strategie.
 • Jouw einddoel is de technologie en dienstverlening verder succesvol in de markt te zetten (tijdshorizon 2 jaar), met als doestelling een spin-off of tech transfer op te richten.
 • Je stuurt de activiteit in al zijn verschillende domeinen aan (P&L, kosten en tijd, resources…). Je werkt een operationeel plan uit en ziet toe op de voortgangscontrole.
 • Je bent het eerste gezicht naar klanten, met oog op internationale expansie, en je bent de sturende kracht bij het creëren van partnerships.
  Je gaat continu op zoek naar verbeteringstrajecten en ontwikkelingsmogelijkheden. Je start daarbij van een gedegen marktonderzoek, en volgt actief alle relevante markttrends en –evoluties op de voet.
 • Voor de uitbouw van de activiteit kan je terugvallen op de unieke expertise en reputatie van VITO. Je bouwt de business verder uit gebaseerd op software algoritmes die VITO in-house ontwikkelde.
 • Je rapporteert de voortgang en resultaten aan de business unit manager. 
 • Je werkt nauw samen met de onderzoekers in het team ‘milieu-impactassessment bouw en energietechnologie’ en het team van business en venture developers wat betreft uitbouw van business en sales.
 • Jouw initiële markt is Europa.
Kwalificaties
 • Je genoot een masteropleiding en kan idealiter een vijftal jaar relevante ervaring in het werkveld van milieu-evaluatie van bouwproducten voorleggen.
 • Je beschikt bij voorkeur over een netwerk in deze branche (bouwmaterialenproducenten, milieucertificatie) zowel nationaal als internationaal, en over de nodige kennis van de noden en evoluties in deze markt.
 • Je bent een geboren ondernemer met de drive en competenties essentieel voor de uitbouw van deze business in groei.
 • Je bent sterk in commerciële ontwikkeling en uitermate klantgericht. Je geeft blijk van marktinzicht om de juiste innovatieve producten in de markt zetten.
 • Je wisselt snel tussen strategisch en operationeel-tactisch denken en handelen. Je weet strategische concepten pragmatisch door te vertalen naar de organisatie en zelf ook in handen te nemen.
 • Je hebt een hands-on instelling en weet je flexibel op te stellen.
 • Door je sterke interpersoonlijke vaardigheden genereer je impact en betrek je alle stakeholders bij het uitbouwen en implementeren van de business strategie.
 • Je bent Nederlandstalig en kan je vlot uitdrukken in het Engels.
Aanbod
 • Een competitief salaris
 • De mogelijkheid om een succesvolle activiteit verder in de markt te zetten bouwend op VITO's uitstekende expertise en reputatie. 
 • Innovatie is onze troef, we geven onze medewerkers de kansen om zich bij te scholen en bij te blijven binnen hun vakgebied, meer nog; we verwachten dit.

 

Requisitie

Locatie: 
België
Jobfield: 
Business Development & Sales
ID: 
27460