Een 100-tal medewerkers zijn vandaag actief in zeer diverse ICT-functies verspreid over de verschillende business units en het centrale ICT-departement. Binnen onze research projecten zijn IT-competenties van cruciaal belang. Je staat in voor de IT-component in onze onderzoeksprojecten en dit in samenwerking met een multidisciplinairprojectteam.

Beschikbare jobs

FRONT END WEB APP DEVELOPER

Mol
IT
Beschrijving: 

Front-end web app developer met interesse in duurzaamheid


Ben jij een front-end web app developer met interesse in duurzaamheid en innovatie? Is UX key voor jou? Dan zijn wij op zoek naar jou.


FRONT-END WEB APP DEVELOPER


VITO observeert, evalueert, visualiseert en voorspelt de impact van menselijke activiteiten op het land, in de lucht en in het water. Met focus op duurzaamheid en maatschappelijk relevantie, adviseren we bedrijven en overheden over duurzaam landgebruik op basis van onder andere specialistische sensoren, voorspellende algoritmes en geo-ruimtelijke oplossingen.
Het IT-team heeft een focus op het gebruiksvriendelijk aanbieden van complexe onderzoeksmodellen via web- of desktopapplicaties. Binnen de unit Ruimtelijke Milieu Aspecten van VITO kan je écht het verschil maken en mee werken aan een betere wereld.

 • Je werkt, samen met je collega’s, in nauw verband met verschillende onderzoekers die elk expert zijn binnen hun domein.
 • Verscheidene IT-projecten vallen onder jouw verantwoordelijkheid en je volgt het project van bij de analyse tot aan het eindresultaat nauwgezet op.
 • Jouw kennis en input bepalen mee de richting van het eindresultaat.
 • De gebouwde oplossing toets je af bij je klanten.
 • Je evalueert gebruikte methodes en doet voorstellen tot verbetering.
 • Je neemt verantwoordelijkheid op en bent communicatief en organisatorisch sterk om jouw projecten succesvol af te ronden binnen de vooropgestelde tijd, kwaliteit en budget.


C++ PYTHON ENGINEER

Mol
IT
Beschrijving: 

De unit Ruimtelijke Modellerings Aspecten van VITO observeert, evalueert en voorspelt de impact van menselijke activiteiten op het land, in de lucht en in het water. Op basis van sensoren, algoritmes en ruimtelijke oplossingen adviseren we bedrijven en overheden over duurzaam landgebruik.


Als IT team ligt onze focus op het ontwikkelen en aanbieden van onderzoeksmodellen via web- of desktop applicaties. Onze uitdaging is om deze vaak complexe modellen te vertalen in een gebruiksvriendelijke tool voor onze klanten. Het analyseren en visualiseren van de modelresultaten in tijd en ruimte is hierbij een belangrijk gegeven.


 • Je werkt nauw samen met onze onderzoekers en je collega’s.
 • Je neemt verschillende IT gerelateerde projecten onder jouw hoede.
 • Je werkt van analyse tot eindresultaat.
 • Jouw kennis en input bepalen mee de richting en outcome van de projecten.
 • De gebouwde oplossing toets je af bij de eindgebruiker en je stuurt bij waar nodig.
 • We werken in een innovatieve omgeving; je blijft je kennis bijspijkeren door online learning, actieve uitwisseling en praktische toepassing in je projecten.

DATA ENGINEER

Mol
IT
Beschrijving: 

De unit Ruimtelijke Milieu Aspecten van VITO observeert, evalueert en voorspelt de impact van menselijke activiteiten op het land, in de lucht en in het water. Op basis van sensoren, algoritmes en ruimtelijke oplossingen adviseren we bedrijven en overheden over duurzaam landgebruik.


Als IT team ligt onze focus op het ontwikkelen en aanbieden van onderzoeksmodellen via web- of desktop applicaties. De uitdaging ligt erin om deze vaak complexe modellen te vertalen in een gebruiksvriendelijke tool voor onze klanten. Het analyseren en visualiseren van de modelresultaten in tijd en ruimte is hierbij een belangrijk gegeven.

 • Je werkt nauw samen met onze onderzoekers je collega’s.
 • Je neemt verschillende IT gerelateerde projecten onder jouw hoede.
 • Je werkt van analyse tot eindresultaat.
 • Door jouw expertise en ideeën bepaal je de vorm en de inhoud van de aan jou toevertrouwde projecten.
 • Je werkt graagt  autonoom en bewaakt je deadlines.
 • Je gebouwde oplossing toets je af regelmatig af bij je klanten.
 • We werken in een innovatieve omgeving; je blijft je kennis opbouwen door online learning, uitwisseling en praktische toepassing in je projecten.

IT DATA ARCHITECT

Mol
IT
Beschrijving: 

De VITO Data Science hub ontwerpt, ontwikkelt, test en valoriseert data-intensieve algoritmes voor optimalisatie van de duurzaamheid in de domeinen Energie, Materialen, Chemie, Gezondheid en Landgebruik. Het is een horizontale structuur op corporate niveau. Deze hub focust op:

 • Strategievorming van data science-activiteiten op corporate niveau
 • Multidisciplinaire data-intensieve projecten 
 • Ondersteuning en coaching van medewerkers aangaande data beheer, opslag en ontsluiting, high performance computing, machine learning en data-analyse
 • Het mede-ontwikkelen van herbruikbare kennis en software en het verhogen van de TRL (technology readiness level)

In ons strategisch onderzoek en projectwerk is het ter beschikking krijgen en stellen van de juiste data op de juiste manier een aspect dat steeds centraler komt te staan. Dit impliceert een verhoogde nood aan kennis van en ervaring met data architecturen en hieraan gekoppelde functionaliteiten. Als hefboom voor toekomstgericht data-gedreven onderzoek is er ook een (Open) Data Architectuur in opbouw die op maat gemaakte oplossingen biedt aan onderzoekers uit de verschillende VITO domeinen.


FUNCTIE

 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen en ontwikkelen van dataoplossingen  met als doel het beter vindbaar en makkelijker (her)bruikbaar maken van data. Cfr FAIR principes.
 • Je ontwerpt verschillende systemen met uiteenlopende doelen: van veilige en waar nodig GDPR-conforme opslag van persoonlijke data tot het beschikbaar maken van publieke datasets als open data.
 • Je stelt domein-specifieke richtlijnen op voor het beschrijven, opmaken en delen van data en code, in lijn met internationale standaarden en best practices.
 • Je begeleidt en ondersteunt medewerkers binnen de organisatie bij de implementatie en optimalisatie van hun datanoden door middel van o.a. data management plannen. 
 • Je volgt de nieuwste trends binnen de data-architectuur en open science gemeenschappen op en experimenteert met nieuwe technologieën om hun potentieel te evalueren.
 • Je werkt mee aan het organiseren van opleiding, vorming en coaching van de medewerkers binnen de verschillende afdelingen.

HIGH PERFORMANCE COMPUTING ENGINEER

Mol
IT
Beschrijving: 

De VITO Data Science Hub ontwerpt, ontwikkelt, test en valoriseert data-intensieve algoritmes ter verbetering van de duurzaamheid in de domeinen Energie, Materialen, Chemie, Gezondheid en Landgebruik. Het is een horizontale structuur op corporate niveau. Deze hub focust op:

 • Strategievorming van data science-activiteiten op corporate niveau
 • Multidisciplinaire data-intensieve projecten
 • Ondersteuning en coaching van medewerkers aangaande high     performance computing, machine learning en geautomatiseerde data-analyse
 • Het mede-ontwikkelen van herbruikbare kennis en software en het verhogen van de TRL (technology readiness level)

 FUNCTIE

 • Je focus ligt op het ontsluiten, harmoniseren en coördineren van het gebruik van beschikbare rekencapaciteit bij VITO in functie van data-intensieve onderzoeksvragen en AI toepassingen in samenspraak met de data science infrastructure architect
 • Je begeleidt en ondersteunt medewerkers binnen de verschillende VITO- afdelingen bij de implementatie en optimalisatie van computationeel-intensieve algoritmes op de beschikbare rekeninfrastructuur (GPU servers en computing clusters), zowel binnen als buiten VITO
 • Je ontwerpt, ontwikkelt en onderhoudt kwalitatieve en herbruikbare AI software componenten ter ondersteuning van data intensief onderzoek en AI toepassingen.
 • Je breidt je kennis en expertise uit en volgt de trends binnen de deep learning, data science en distributed computing gemeenschap, en experimenteert met nieuwe technologieën om hun potentieel voor VITO te evalueren
 • Je werkt samen met een 5-tal collega’s binnen de Data Science Hub en bent bereid om de data science integratie binnen VITO verder uit te bouwen.
 • Je werkt mee aan het organiseren van opleiding, vorming en coaching van de medewerkers binnen de verschillende VITO-afdelingen

ICT SECURITY & INFRASTRUCTURE ENGINEER

Mol
IT
Beschrijving: 

Als ICT security & infrastructure engineer maak je deel uit van het team systeem - en netwerkbeheerd van de centrale ICT dienst binnen VITO. De focus van dit team ligt op het aanbieden van een betrouwbare, performante en veilige ICT infrastructuur en bijhorende services ter ondersteuning van de VITO business: servers, storage, netwerk, back-up, Active Directory, e-mail, VoIP telefonie, … . Deze infrastructuur bestaat enerzijds uit een klassieke on-premise omgeving en omvat daarnaast ook de nodige koppelingen met cloud platformen zoals Office 365, AWS en Azure.


Binnen dit team ligt jouw focus op het versterken van de volgende activiteiten:

 • Het toegang bieden tot VITO toepassingen en data op een veilige manier aan interne en externe gebruikers (web application firewall, loadbalancing, firewalling, VPN, DNS, …).
 • Het opzetten, faciliteren en onderhouden van services afgestemd op specifieke behoeftes in het kader van Data Science en VITO Research activiteiten. Dit vertaalt zich in het aanbieden van ICT infastructuur of platformen (as a service) voor projecten met onderdelen als Internet of Things, machine learning, deep learning, CPU/GPU rekencapaciteit, …   
 • Uitwerken en versterken van de identity en access management services zodat VITO onderzoekers eenvoudig en op een veilige manier toegang krijgen tot de nodige ICT infrastructuur en platformen.
 • Verdere integratie van en migratie naar cloud infrastructuur teneinde nieuwe mogelijkheden en toepassingen voor VITO te ondersteunen en mogelijk te maken.
 • Uitvoeren en sturen van projecten met focus op je expertise gebied.
 • Het onderhouden van de ICT infrastructuur samen met je collega’s. 
 • Op de hoogte blijven van de ICT trends en het exploreren van nieuwe ICT technologieën binnen het domein van systeem – en netwerkbeheer.

TEAMLEIDER ICT GEBRUIKERSONDERSTEUNING

Mol
IT
Beschrijving: 

Het team ICT gebruikersondersteuning maakt deel uit van de ICT dienst binnen VITO, naast het team systeem- en netwerkbeheer en ICT applicaties. Het team ICT gebruikersondersteuning heeft als opdracht ICT ondersteuning en oplossingen bieden in rechtstreeks contact met alle eindgebruikers van VITO. De dienstverlening van het team spits zich toe op onder meer: service desk, installatie en beheer van PC’s, laptops en smartphones, audio/video oplossingen, beheer van software licenties, print-copy-scan oplossingen en introductie-opleidingen ICT.

 

Als teamleider ben je verantwoordelijk voor een team van 5 medewerkers. Je rapporteert aan de ICT manager en maakt deel uit van het ICT management team.

 

 • Je geeft functionele sturing (inhoudelijk, technisch en organisatorisch) aan de uitvoering van de verschillende teamactiviteiten, volgt op en coacht je medewerkers.
 • Je maakt en beheert het financieel budget van het team. Je neemt actief deel in de opmaak van bestekken voor ICT aankopen.
 • Je ontwikkelt en verbetert processen en werkmethodes in functie van een efficiënte teamwerking.
 • Je leidt projecten, bepaalt prioriteiten hierin, beheert de project resources en rapporteert hierover.
 • Je blijft actief op de hoogte van ICT trends en exploreert nieuwe ICT technologieën en geeft van hieruit richting aan de evolutie van ICT hardware, software, tools en oplossingen binnen het domein van gebruikersondersteuning.
 • Je verzorgt goede relaties met interne en externe stakeholders zoals VITO medewerkers, andere ICT teams, leveranciers en dienstverleners.

 

 

 

SOFTWARE ENGINEER

Mol
IT
Beschrijving: 

Passie voor IT met een hart voor duurzaamheid? En mateloos geboeid door wetenschappelijke en maatschappelijke relevante onderzoeksthema’s? Dan is deze vacature voor Software Engineer beslist iets voor jou.

 

SOFTWARE ENGINEER


VITO observeert, evalueert, visualiseert en voorspelt de impact van menselijke activiteiten op het land, in de lucht en in het water. Met focus op duurzaamheid en maatschappelijk relevantie, adviseren we bedrijven en overheden over duurzaam landgebruik op basis van specialistische sensoren, voorspellende algoritmes en geo-ruimtelijke oplossingen.
Het IT-team heeft een focus op het gebruiksvriendelijk aanbieden van complexe onderzoeksmodellen via web- of desktop applicaties. Binnen het IT-team van VITO kan je écht het verschil maken en mee werken aan een betere wereld.
Als software engineer werk je in het IT-team binnen het thema ‘Land use’ zeer nauw samen met een groep van onderzoekers en neem je taken op die gericht zijn op de gebruikersinterface van wetenschappelijke tools:

 • Je werkt mee aan de volledige doorloop van een software project gaande van de vertaling van een functionele en/of technische analyse tot het testen van de applicatie. Je levert ook ondersteuning aan de eindgebruikers. Uiteraard met oog voor detail, performantie en kwaliteit.
 • Je geeft input aan het projectteam en geeft mee richting aan het project om samen tot een succesvol resultaat te komen.
 • Je werkt zelfstandig en formuleert op een onderbouwde manier mogelijke oplossingen voor de gestelde uitdaging. Deze oplossingen werk je verder uit en je toetst de resultaten af met de onderzoekers of eindklanten.
 • Je kan voor de verschillende taken in een project tot een goed onderbouwde tijdsinschatting komen en deze taken zelfstandig uitvoeren.


 

HR assistant
+32 14 33 55 72