Een 100-tal medewerkers zijn vandaag actief in zeer diverse ICT-functies verspreid over de verschillende business units en het centrale ICT-departement. Binnen onze research projecten zijn IT-competenties van cruciaal belang. Je staat in voor de IT-component in onze onderzoeksprojecten en dit in samenwerking met een multidisciplinairprojectteam.

Beschikbare jobs

SOFTWARE ENGINEER

Mol
IT
Beschrijving: 

VITO observeert, evalueert, visualiseert en voorspelt de impact van menselijke activiteiten  op het land, in de lucht en in het water. Op basis van specialistische sensoren, voorspellende algoritmes en geo-ruimtelijke oplossingen adviseren we bedrijven en overheden over duurzaam landgebruik.

Het IT-team heeft een focus op het gebruiksvriendelijk aanbieden van complexe onderzoeksmodellen via web- of desktop applicaties. Het analyseren en visualiseren van de modelresultaten in een vierdimensionale context (tijd en ruimte) is hierbij een belangrijk gegeven.

Als software engineer werk je in het IT team binnen het thema ‘Land use’ zeer nauw samen met een groep van onderzoekers en neem je taken op die gericht zijn op de gebruikersinterface van wetenschappelijke tools:

  • Je werkt mee aan de volledige doorloop van een software project gaande van de vertaling van een functionele en/of technische analyse in code tot het testen van de applicatie. Je levert ook ondersteuning aan de gebruikers van de gebouwde applicaties. Dit alles doe je met oog voor detail, performantie en kwaliteit.
  • Vanuit jouw kennisdomein geef je input aan het projectteam en geef je mee richting aan het project om samen tot een succesvol eindresultaat te komen.
  • Je werkt zelfstandig en formuleert op een onderbouwde manier mogelijke technologische oplossingen voor de gestelde uitdaging. Deze oplossingen werk je verder uit en je toetst de resultaten af met de onderzoekers of eindklanten.
  • Je neemt de verantwoordelijkheid op voor de aan jou toegewezen projecten en je bent communicatief en organisatorisch sterk om dit succesvol af te ronden binnen de vooropgestelde tijd, kwaliteit en budget.
  • Je kan voor de verschillende taken in een project tot een goed onderbouwde tijdsinschatting komen en deze taken zelfstandig uitvoeren.

IT DEVELOPER BIG DATA SCIENCE

Mol
IT
Beschrijving: 

No description available in Dutch, since knowledge of English is required for this position. Link to the English vacancy: https://vito.be/en/jobs/it-developer-big-data-science

HR assistant
+32 14 33 55 72