Bij VITO zijn vandaag zo’n 100-tal technici en laboranten actief. Zij geven dagelijks het beste van zichzelf om onze onderzoekers en engineers optimaal te ondersteunen om zo de beste resultaten neer te zetten.

Beschikbare jobs

LAB AND PILOT ENGINEER ENERGY

Genk
Lab & Technici
Beschrijving: 

Gemotiveerde, dynamische technicus die het technisch team in EnergyVille komt versterken.


  

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Je bent het aanspreekpunt voor onderzoekers in het opzetten van testen en demonstratoren in het kader van multi-energie projecten, en dit zowel in de Energyville labo’s als mogelijk op externe locaties.
 • Je werkt deze conceptmatig uit in samenwerking met de betrokken onderzoekers en gebruik makend van de competenties van collega techniekers. Je bent tevens dynamisch inzetbaar in de verschillende EnergyVille labo’s (Batterijtestlabo, Thermo technisch Labo, Labo elektronica) onder andere voor bij de uitvoer van volgende taken:
  • maken van testopstellingen met batterijen, aansluiten batterijen op de testapparatuur…..
  • programmeren van batterij testcycli in de batterijtesters, na het volgen van een opleiding
  • programmeren van (Beckhoff) PLC’s dewelke in de labo’s worden toegepast
  • ondersteuning in het thermo technisch labo, bv tijdens het opbouwen en in bedrijfname van testopstellingen
  • algemene labowerkzaamheden, zoals uitvoeren van elektrische werkzaamheden (instrumentatie, ….) en mechanische werkzaamheden (samenbouwen van apparaten)
 • Je werkt nauwgezet en met de nodige aandacht voor veiligheid
 • Je denkt actief mee in het technisch team om de werking in de labo’s te verbeteren, dit zowel op operationeel vlak als op vlak van kwaliteit en veiligheid Op termijn moet je groeien naar de rol van laboverantwoordelijke voor één of meerdere van de EnergyVille labo’s, waarbij je instaat voor onderhoud, kalibratie, voorraadbeheer, …
 • Je ondersteunt de onderzoekers mbt je inzichten/interpretatie in de verworven data.
 • Je bent bereid tot snelle interventies in geval van nood on site.

LAB COÖRDINATOR

Mol
Lab & Technici
Beschrijving: 

Inspelend op de ‘grand challenges’, bouwt VITO onderzoeksprogramma’s uit gericht op de transitie naar het verduurzamen van ons materialenbeheer. Daarbij zetten we sterk in op het zo veel mogelijk behouden van waarde van materialen, bijvoorbeeld met ons onderzoek rond het opwaarderen van laagwaardige materiaalstromen naar hoogwaardige producten, en op het efficënter gebruik van materialen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van 3D-geprinte katalysatoren en gefunctionaliseerde sorbenten. In samenwerking met industriële bedrijven en andere kennisinstellingen werken we aan toepassingen op dit gebied en brengen ze naar de markt. Voor deze toekomstgerichte en snel groeiende onderzoeksactiviteiten, zoeken we ervaren lab coördinatoren om onze teams te versterken. 
• Je coördineert en stuurt de technische opdrachten van een groep technici en laboranten (7 à 10-tal) binnen de unit Duurzaam Materialenbeheer.
• Binnen projecten voor o.a. de chemische, recyclage- en materiaalindustrie zorg je voor de ontwikkeling en implementatie van technische opstellingen en processen, op labo – en pilootschaal.
• Je maakt, als tussenschakel tussen de onderzoekers en de technische ploeg, de planning op van de medewerkers, bepaalt de werkinstructies en volgt de uitvoering op.
• Je rapporteert aan de programma manager, over de onderzoeksresultaten, werkt voorstellen voor investeringen in infrastructuur uit, enz.. Ook extern ben je een uithangbord van de unit en licht je onderzoeksresultaten toe.
• Daarnaast sta je in voor de dagelijkse coaching en de opvolg- en beoordelingsgesprekken van de laboranten en technici. Dit doe je in overleg met de programma manager.
• Je waakt over de vereisten op gebied van milieu, veiligheid en kwaliteit en bent in staat de technische opdrachten te vertalen in MVK-procedures. Je maakt deel uit van het MVK-kernteam van de unit.

LAB PROFESSIONAL ORGANISCHE ANALYSES

Mol
Lab & Technici
Beschrijving: 

VITO’s GOAL (gespecialiseerd organisch en anorganisch analyselaboratorium) verwerkt meer dan 150 projecten per jaar. Het analyselaboratorium van VITO voert daarbij zelden standaardmetingen uit, maar werkt steeds op maat van de klant. Klanten hebben vaak een specifiek probleem of een nadrukkelijke vraag, veeleer dan dat ze willen weten welke analyses ze nodig hebben. Ons analytisch team stelt hen een plan van aanpak voor en zoekt mee naar oplossingen. Hiervoor hebben we  een heel breed gamma aan technologie in huis: van heel eenvoudige tot erg gesofisticeerde apparatuur. Onze klanten zijn spelers in de chemie, voeding, farmacie, … kortom iedereen met een complexe vraag die de weg naar het analyselabo van VITO vindt.

 

Wil je hier graag aan bijdragen?

Momenteel zijn we op zoek naar een gedreven Lab Professional om ons team organische analyses ter versterken.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je wordt ingeschakeld in het realiseren van  uiteenlopende analyseopdrachten binnen de groep organische analysen. Samen met de projecttrekker denk je mee over de aanpak van de analysen en maak je inschatting over de te leveren inspanningen (tijd en middelen).
 • De focus ligt daarbij op analysen met behulp van GC en LC chromatografische technieken gekoppeld met hoofdzakelijk DAD en MS.
 • Je bent verantwoordelijk voor het ganse analyseproces gaande van monstervoorbereiding, ontwikkeling en validatie van de meest geschikte meetmethode, uitvoeren van metingen, kwaliteitscontrole,  interpreteren van de verkregen ruwe data en de daaraan gekoppelde dataverwerking en rapportering. Je waakt erover dat de analysen worden uitgevoerd binnen de opgegeven deadlines en beschikbare budgetten.
 • Je voert deze taken uit in samenwerking met de andere leden van het GC en LC analytisch team en rapporteert aan de projecttrekker.
 • Je denkt actief mee in het ontwikkelproces van nieuwe methoden en het verbeterproces van bestaande applicaties
 • Je communiceert zelfstandig en tijdig over de voortgang van het werk en eventuele onvoorziene omstandigheden, waarvoor je zelf een plan van aanpak tot een oplossing uitwerkt.

Niet gevonden wat je zocht? Wij zijn steeds op zoek naar toptalent. Solliciteer spontaan zodat we je kunnen contacteren zodra we een geschikte vacature hebben.

HR assistant
+32 14 33 55 72