Beschrijving

VITO zet met haar onderzoeksprogramma ‘Duurzaam Materialenbeheer’ volop in op het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. We zijn ervan overtuigd dat naast technologische innovaties ook breder maatschappelijke vernieuwingen bij beleidsmakers en bedrijven cruciaal zijn in deze transitie. Daarom ontwikkelen we raamwerken, modellen en tools voor publieke overheden en voor de industrie die hen helpen om de juiste beslissingen te nemen voor het ontsluiten van het potentieel van de circulaire economie. 

 • Je werkt in teamverband in onderzoeksprojecten die de onderliggende mechanismen van de circulaire economie in kaart brengen.  Dit doen we op basis van wetenschappelijk gefundeerde inschattingen van de economische, ecologische en sociale impact van beleidsmaatrelen en strategische beslissingen.  Jouw rol in een dergelijk project is gericht op het modelleren van de (macro-)economische aspect hiervan.
 • Je zet de opgedane kennis om in concrete tools en methodes voor bedrijven en beleidsmakers. 
 • Je bent gepassioneerd door de denkkaders van de circulaire economie en je hebt expertise om vraagstukken vanuit een systeemperspectief te benaderen. 
 • Je bouwt je netwerk met internationale dimensie verder uit met het oog op het aanboren van nieuwe opportuniteiten voor VITO in het speelveld van de circulaire economie. Je draagt ook bij tot het opstellen van offertes voor industriële klanten en overheden.
 • Je presenteert en publiceert de  projectresultaten op (inter)nationale fora en zorgt ook voor kennisopbouw rond dit thema bij je teamleden.
Kwalificaties
 • Je bent in het bezit van een Master diploma in de (toegepaste) economie of gelijkwaardig door ervaring. Een doctoraatstitel is een pluspunt. 
 • Je bent gemotiveerd om je in te zetten in een context van duurzaamheid en circulaire economie.
 • Je hebt ervaring met het gebruik van en ontwikkeling van macro-economische (I/O, CGE) modellen en je hebt ervaring met de tools en methodes op dit gebied (GAMS…).
 • Je kan resultaten synthetiseren tot bruikbare adviezen voor overheden en industriële klanten, vanuit een klantgerichte houding en met oog voor nieuwe opportuniteiten. 
 • Verder ben je een creatieve, flexibele denker en doener, vanuit een wetenschappelijk kritische instelling. 
 • Je bent communicatief sterk en in staat om je helder uit te drukken in het Engels en het Nederlands en dit zowel mondeling als schriftelijk.

Enkele voorbeelden van projecten

 • In het IECOMAT project ontwikkelden we een algemeen evenwichtsmodel voor de Belgische economie met een specifieke focus op circulaire economie om zo beter de macro-economische consequenties van deze transitie te begrijpen
 • In het project ‘European Topic Centre on Waste and Materials in a Green Economy’  voor het Europees milieuagentschap (EEA) werkt VITO samen met verscheidene andere Europese organisaties aan het verzamelen, analyseren en presenteren van data en informatie over beleid op het gebied van afvalbeheer en -preventie, groene economie, efficiënt materiaalgebruik en de transitie naar een circulaire economie in Europa.  Deze resultaten worden gebruikt door beleidsmakers voor het evalueren van huidig beleid en het definiëren van de toekomstige aanpak.  De resultaten van dit project vind je hier
 • In het Steunpunt Circulaire Economie werkt VITO samen met academische partners aan het modelleren en evalueren van de economische, ecologische en sociale impact van de circulaire economie in Vlaanderen.  Dit onderzoek moet de beleidsmakers in staat stellen om de voortgang naar een circulaire economie te meten en om de mogelijke effecten van toekomstig beleid en maatschappelijke trends beter te begrijpen.  Meer informatie vind je hier.
Aanbod
 • Een competitief salaris
 • Verschillende extralegale voordelen waaronder vergoedingen, verzekeringen, een moduleerbaar pakket vakantiedagen
 • Flexibiliteit in werkuren en werkplaats
 • Innovatie is onze troef, we geven onze medewerkers de kansen om zich bij te scholen en bij te blijven binnen hun vakgebied, meer nog; we verwachten dit
 • De mogelijkheid om deel uit te maken van een internationaal belangrijke speler, gekend voor zijn vooruitstrevend technologisch onderzoek en wetenschappelijke consultancy
 • De kans om actief bij  te dragen aan lokale, nationale en mondiale duurzame ontwikkelingen

Requisitie

Locatie: 
Mol
Jobfield: 
R&D & Engineering
ID: 
32900