Beschrijving

Het “Internet of Water” (IoW) project beoogt binnen een termijn van 4 jaar een operationeel meet- en voorspellingssysteem op basis van duizenden sensoren uit te bouwen dat kwaliteitsaspecten zoals bv. verzilting en nitraatgehalte van de bovengrondse en ondergrondse watervoorraden continu in beeld brengt en voorspelt, en mogelijkheden biedt voor aansturing en beheer ikv het waterbeleid in Vlaanderen. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wenst het IoW-project te gebruiken als een katalysator voor het gedeeld opzetten van een data-infrastructuur waarmee de uitdagingen voor het toekomstig waterbeheer 2.0 kunnen ingevuld worden.


Voor het IoW project zijn we op zoek naar een gedreven onderzoeker die digitale waterdata van de sensoren analyseert, en verwerkt in waterkwaliteitsmodellen voor de eindgebruikers. Je volgt de dynamiek in de hydro-informatica en modellering op, anticipeert op toekomstige behoeften en vertaalt deze naar specificaties voor het opzetten van operationele diensten of producten door de VMM.


Je maakt deel uit van een team van waterexperten en IT specialisten die in een open omgeving werken voor de overheid in een Vlaamse en internationale context. Je rapporteert aan de VITO projectleider en werkt zeer nauw samen met waterexperten en IT specialisten van de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

Van onze nieuwe collega verwachten we inbreng in het Internet of Water m.b.t.:

 • Uitvoering van de IoW use cases in samenspraak met de VMM.
 • Assimilatie van data in modellen en optimalisering van modelpredicties.
 • Uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve modellering, monitoring en karakterisatie van waterkwaliteit (analytische gegevens of data bekomen met behulp van sensoren).
 • Verwerking van model input en output (o.m. met behulp van GIS).
 • Ontwerpen van data modellen.
 • Operationalisering van IoW data- en modeldiensten in concrete beheertoepassingen.
 • Meewerken aan een organisatorische architectuur voor een verdere uitrol van digitaal water in Vlaanderen.
Kwalificaties
 • Je beschikt over een Master in de wetenschappen of bio-ingenieurswetenschappen.
 • Je hebt kennis van het milieubeleid, in het bijzonder wat betreft de aspecten water.
 • Je hebt een doorgedreven  kennis van de bemonsteringstechnieken, van meet- en analysetechnieken in context watermonitoring.
 • Kennis van hydrologie en hydrogeologie.
 • Basiskennis GIS en dataverwerking is sterk aanbevolen
 • Kennis van computertalen (Python, Matlab, SQL …) is vereist,  IT skills zijn een meerwaarde.
 • Ervaring met Python package development (documentatie, unit testing, CI) is aanbevolen.
 • Ervaring in model-ontwikkeling is sterk aanbevolen.
 • Ervaring met versiecontrole (git) en het gebruik ervan in teamverband sterk aanbevolen.
 • Ervaring met het opvragen van data via SQL en APIs aanbevolen.
 • Ervaring met de command line interface aanbevolen.
 • Is een dynamische persoon met een klantgerichte ingesteldheid
 • Je bent een initiatiefnemer die zelfstandig en doelgericht kan werken
 • Je bent communicatief en beschikt over een analytische geest en een hoge dosis creativiteit.
 • Je kan vlot communiceren in het Nederlands en het Engels.
Aanbod

  • Wij bieden een functie in een vooraanstaande klantgerichte organisatie op het vlak van innoverend technologisch onderzoek en wetenschappelijk onderbouwde adviesverlening.
  • De mogelijkheid mee te werken om Vlaanderen internationaal als actieve kennisregio op de kaart te zetten en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.
  • Een competitief salaris aangevuld met verschillende extralegale voordelen waaronder vergoedingen, verzekeringen, een moduleerbaar pakket vakantiedagen.
  • Een grote vrijheid en flexibiliteit in je job die je in staat stellen om een mooie work-life balans te bekomen, onder andere flexibiliteit in werkuren en werkplaats.
  • Standplaats voor deze functie is West-Vlaanderen. Je hebt daarnaast de mogelijkheid om te werken vanuit onze VITO kantoren in Mol, Antwerpen-Berchem, Gent of Genk.
  • Innovatie is onze troef, we geven onze medewerkers de kansen om zich bij te scholen en bij te blijven binnen hun vakgebied, meer nog; we verwachten dit.

  Requisitie

  Locatie: 
  Kortrijk
  Jobfield: 
  R&D & Engineering
  ID: 
  26220