Beschrijving

Het “Internet of Water” (IoW) project beoogt binnen een termijn van 4 jaar een operationeel meet- en voorspellingssysteem op basis van duizenden sensoren uit te bouwen dat kwaliteitsaspecten zoals bv. verzilting en nitraatgehalte van de bovengrondse en ondergrondse watervoorraden continu in beeld brengt en voorspelt, en mogelijkheden biedt voor aansturing en beheer ikv het waterbeleid in Vlaanderen. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wenst het IoW-project te gebruiken als een katalysator voor het gedeeld opzetten van een data-infrastructuur waarmee de uitdagingen voor het toekomstig waterbeheer 2.0 kunnen ingevuld worden.

 

Voor het IoW project zijn we op zoek naar een gedreven onderzoeker die digitale waterdata verzamelt en analyseert en verwerkt tot informatie voor de eindgebruikers.  Je volgt de dynamiek in de monitoring-, data- en IoT markt op, anticipeert op toekomstige behoeften en vertaalt deze naar specificaties voor het opzetten van operationele diensten of producten van de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

Je maakt deel uit van een team van waterexperten en IT specialisten die in een open omgeving werken voor de overheid in een Vlaamse en internationale context. Je rapporteert aan de VITO projectleider en werkt zeer nauw samen met waterexperten en IT specialisten van de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

 

Van onze nieuwe collega verwachten we inbreng in het Internet of Water m.b.t.:

 • Design en realisatie van continue waterkwaliteitsmonitoring met multi-parametersondes voor de IoW use cases van de VMM, inclusief het veldwerk.
 • Actief opvolgen van de werkgroep sensordesign en veldinstallatie.
 • Datacaptatie en verwerking van de data van het IoW waterkwaliteitssensornetwerk in de IoW use cases van de VMM.
 • Ontwikkeling van expert-gebaseerde algoritmes voor de verwerking van waterdatasets.
 • Meewerken aan een organisatorische architectuur voor een verdere uitrol van digitaal water in Vlaanderen.

Kwalificaties
 • Je beschikt over een Master in de wetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen of industrieel ingenieur.
 • Je hebt ervaring met data collectie en data verwerking van meetgegevens, bij voorkeur in een water- en/of klimaat gerelateerde context. 
 • Je hebt kennis van het milieubeleid, in het bijzonder wat betreft de aspecten water.
 • Doorgedreven  kennis van de bemonsteringstechnieken, van meet-, regel- en analysetechnieken  in context watermonitoring.
 • Basiskennis van fysische processen in grondwater en oppervlaktewater
 • Basiskennis geochemie.
 • Kennis van computertalen (Python, Matlab, SQL …) is vereist,  IT skills m.b.t. machine learning en AI zijn een meerwaarde.
 • Ervaring met python Package development (documentatie, unit testing, CI) is aanbevolen.
 • Ervaring met versiecontrole (git) en het gebruik ervan in teamverband is sterk aanbevolen.
 • Je hebt ervaring in het implementeren van ETL procedures (data extractive, transformative en import).
 • Ervaring met het opvragen van data via SQL en API is aanbevolen.
 • Ervaring met de command line interface aanbevolen.
 • Je bent een dynamische persoon met een klantgerichte ingesteldheid.
 • Je bent een initiatiefnemer die zelfstandig, proactief en doelgericht kan werken.
 • Je bent communicatief en beschikt over een analytische geest en een hoge dosis creativiteit.
 • Je bent houder van een rijbewijs categorie B.
 • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels.

 

 

 

Aanbod

 • Wij bieden een functie in een vooraanstaande klantgerichte organisatie op het vlak van innoverend technologisch onderzoek en wetenschappelijk onderbouwde adviesverlening.
 • De mogelijkheid mee te werken om Vlaanderen internationaal als actieve kennisregio op de kaart te zetten en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.
 • Een competitief salaris aangevuld met verschillende extralegale voordelen waaronder vergoedingen, verzekeringen, een moduleerbaar pakket vakantiedagen.
 • Een grote vrijheid en flexibiliteit in je job die je in staat stellen om een mooie work-life balanste bekomen, onder andere flexibiliteit in werkuren en werkplaats.
 • Standplaats voor deze functie is West-Vlaanderen. Je hebt daarnaast de mogelijkheid om te werken vanuit onze VITO kantoren in Mol, Antwerpen-Berchem, Gent of Genk.
 • Innovatie is onze troef, we geven onze medewerkers de kansen om zich bij te scholen en bij te blijven binnen hun vakgebied, meer nog; we verwachten dit.

Requisitie

Locatie: 
Kortrijk
Jobfield: 
R&D & Engineering
ID: 
25800