Was u ooit actief betrokken bij de VITO-activiteiten, als werknemer, doctoraatstudent, postdoc of gastonderzoeker? Sluit dan vandaag nog aan bij het netwerk van gewezen collega’s en blijf deel uitmaken van de VITO-visie.

In 2016 vierde VITO haar 25ste verjaardag. Sinds het ontstaan in 1991, zijn er heel wat medewerkers gekomen en gegaan, en uitgezworven over de hele wereld. Tijd voor VITO om opnieuw met deze gewezen VITO-collega’s te connecteren via een Alumni-netwerk. Niet alleen omdat we trots zijn op wat onze gewezen medewerkers hebben bereikt, maar ook omdat we hen nauwer willen betrekken bij het VITO van nu. 

Aansluiten bij het VITO Alumni Netwerk

Sluit vandaag nog aan bij het netwerk van gewezen collega’s en blijf deel uitmaken van de VITO-visie: het versnellen van de transitie naar een duurzame wereld.

Laat je persoonsgegevens achter zodat we contact kunnen blijven houden >
Ga naar de LinkedIngroep VITO Alumni Netwerk​ >

Testimonials

Waar zijn onze gewezen collega’s terecht gekomen? Hoe kijken ze terug op hun VITO-tijd en hoe heeft die ervaring hun carrierre beïnvloed? We vroegen het hen zelf:

Lees het interview met:

Jan Van Rensbergen, CEO Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel – BAM, voormalig Unitmanager Remote Sensing bij VITO

Wat was destijds je functie bij VITO en welke job oefen je nu uit?

Ik ben als projectleider gestart bij VITO in 1991, onmiddellijk vanaf de oprichting, om daarna vrij snel door te groeien tot coördinator van het onderzoeksprogramma Energie & Milieu. 5 jaar later werd dit onderzoeksprogramma in twee gesplitst en koos ik voor de functie Unitmanager bij TAP, Teledetectie en Atmosferische Processen . Ik heb toen gekozen voor waar mijn hart lag en dat is Remote Sensing en de technologische ontwikkeling daarop.

Na 10 jaar bij VITO heb ik 5 jaar gewerkt bij het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) in Geel om daarna mijn huidige job op te nemen als algemeen directeur bij BAM, Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. Wij staan in voor grote infrastructuurwerken in de Antwerpse Regio en de coördinatie van al wat met werven, werken en mobiliteit te maken heeft.

Hoe heeft je functie bij VITO, je verdere carrière beïnvloed? 

Allereerst zet VITO al sinds lange tijd in op internationalisering. Als Unitmanager bij TAP heb ik in het kader van verschillende projecten waarmee we bezig waren, vele landen en organisaties bezocht. We zijn zelfs toen al op wetenschappelijke missie geweest in China. Je leert dat de wereld groter is dan je eigen dorp, je eigen land. En je leert enorm veel vanuit een heel brede context. De wijsheid die je hierdoor ontwikkelt moet je koesteren en open trekken; de verschillende inzichten en invalshoeken, maar ook de verschillende belangen, waarmee je rekening moet houden in je verdere loopbaan. Ten tweede heb ik leren denken in systemen, de samenhang en verbanden tussen processen en het ‘doorkijken’ naar de toekomst.  Wat zijn de hinderpalen, de mogelijke effecten, en wat zijn de doorbraken die je daarin kan bereiken? Het heeft me geholpen om sneller vat te krijgen op dossiers en processen, ook in de organisaties waar ik na mijn loopbaan bij VITO aan de slag ben gegaan.

Welke zijn je beste herinneringen aan VITO?

Het zijn er velen. De kleine dingen die realiteit worden, pionierswerk, vernieuwende zaken. Dat geeft veel voldoening. Heel plezant werk. Ik weet nog dat ik aan het filosoferen was met een collega en dat hij mij vroeg “Wat denk je, tussen nu en 2 jaar een eigen vliegtuig?” Dat was de tijd dat dromen waar konden worden. 2 jaar later hadden we ons eigen vliegtuig, voor een meetcampagne in het kader van het ESA-APEX* programma weliswaar. Ik denk altijd met veel waardering en voldoening terug aan de tijd bij VITO.

APEX: the Hyperspectral ESA Airborne Prism Experiment

Florian Graichen, Science Leader for Biopolymers and Chemicals bij Scion,voormalig Business Development Manager duurzame chemie bij VITO

Wat was destijds je functie bij VITO en welke job oefen je nu uit?

Bij VITO was ik actief in de unit Duurzame chemie als business development manager. Momenteel werk ik bij Scion, één van de Crown Research Institutes (CRIs) in Nieuw-Zeeland, voornamelijk op onderzoek en ontwikkeling rond bosbouw, productie, bioproducten en de bio-economie in het algemeen. Meer specifiek ben ik onderzoeksleider in het team biopolymeren en chemicaliën in de tak productie en bioproducten bij Scion. Het onderzoek dat we doen rond biopolymeren, bioenergie, industriële biotechnologie en de duurzame bouwomgeving ligt erg in lijn met het onderzoek dat VITO over deze topics uitvoert.

Hoe heeft je functie bij VITO je verdere carrière beïnvloed? 

Samen met mijn collega's ben ik nu verantwoordelijk voor het richting geven aan het wetenschappelijke onderzoek, meer specifiek het genereren van impact met onze wetenschap en technologie. De kennis die ik heb opgedaan in mijn functie van business development manager bij VITO bleek uiterst nuttig bijvoorbeeld voor de contacten die ik heb kunnen leggen met bedrijven en onderzoekscentra in Noord-Amerika en Azië. Via deze netwerken kan ik de nieuwste technologie voor Nieuw-Zeeland toegankelijk maken. Mijn huidige functie heeft me toegestaan om alle dingen die ik heb geleerd als wetenschapper te combineren met de commerciële kennis opgedaan als business development manager. Het brengt voor mij beide werelden samen en is een geweldige job om uit te oefenen.

Welke zijn je beste herinneringen aan VITO?

Zoals te verwachten roepen mijn ex-collega’s de beste herinneringen op. Zowel vanuit een persoonlijk perspectief, als op inhoudelijk en professioneel vlak heb ik veel verschillende dingen van hen geleerd; hoe met mensen werken, hoe aan innovatie te doen en hoe commercialisering naar een hoger niveau te tillen. Zaken waar ik nu de vruchten van pluk in mijn huidige rol. Het is fantastisch om de samenwerking te kunnen voortzetten. Het postdocproject tussen VITO en SCION dat we na mijn vertrek hebben opgezet, evolueert nu reeds naar een bredere lange-termijn-samenwerking tussen SCION en VITO.

Katrijn Siebens, celhoofd team Bedrijven, afdeling Afvalstoffen- en Materialenbeheer, OVAM, voormalig onderzoeker in de unit Integrale Milieustudies bij VITO

Wat was destijds je functie bij VITO en welke job oefen je nu uit?

Na het behalen van mijn diploma bio-ingenieur Milieutechnologie ging ik in 1998 bij VITO aan de slag als onderzoeker, meteen ook mijn eerste job. Ik werkte vooral mee aan onderzoeksopdrachten voor de overheid zoals het Vlaamse CO2/REG-beleidsplan of het MIRAS-rapport. In 2000 heb ik de overstap naar de OVAM gemaakt waar ik ging werken binnen het steunpunt en informatiecentrum voor preventie van afval. De verscheidenheid en dynamiek in deze job was wat ik miste bij VITO. Bij VITO lag de focus van mijn opdrachten toen meer op het wetenschappelijke terwijl ik graag in de realiteit wil staan om echt zaken op te zetten. Ik heb bij de OVAM eerst meegewerkt aan de preventie en sensibilisering ter voorkoming van afvalstoffen en ben daarna doorgegroeid tot mijn huidige functie als celhoofd van het team Bedrijven. Hier ben ik o.a. verantwoordelijk voor de KMO-werking en ecodesign waarbij we vooral ondersteuning bieden aan bedrijven.

Hoe heeft je functie bij VITO je verdere carrière beïnvloed? 

Toen ik solliciteerde was het feit dat ik bij VITO had gewerkt een zeer sterk punt en ik vermoed dat dat nog steeds zo is, zeker in de afval- en recyclagesector. Het netwerk dat ik binnen en buiten VITO had uitgebouwd was natuurlijk ook zeer nuttig. Ik had contacten met bedrijven en ik kende de specialisten bij VITO persoonlijk. Als ingenieur met banden in de wetenschappelijke wereld was ik goed geplaatst om bij de OVAM een werking naar bedrijven uit te bouwen. In VITO had ik bovendien ook geleerd om projectmatig te werken. Vandaag volg ik nog steeds de evoluties bij VITO op de voet op en het is fijn om nog bij VITO betrokken te zijn via bijvoorbeeld de Ecolizer, ons ecodesign-instrument.

Welke zijn je beste herinneringen aan VITO?

Natuurlijk ‘de collega’s’. Het was zo‘n fijne groep, waar gewerkt werd in een open sfeer en zonder in competitie te gaan met elkaar. Toen maakten we nog tijd voor een gezamenlijke koffiepauze waar  spontaan informatie werd uitgewisseld en we elkaar ook persoonlijk beter leerden kennen. We hebben toen zelfs fuiven georganiseerd met verschillende onderzoeksgroepen. De sfeer zat er echt goed.

Wouter Gyoot, directeur Duurzame Waardeketen bij de groep Umicore, voormalig projectleider Milieutechnologie bij VITO

Wat was destijds je functie bij VITO en welke job oefen je nu uit?

Ik heb van 1998 tot 2000 bij VITO gewerkt als projectleider Milieutechnologie. Er waren drie hoofdactiviteiten waarop ik me toelegde: onderzoeksprojecten, adviesverlening aan de industrie en ook adviesverlening aan de overheid. In 2000 besefte ik echter dat ik meer focus nodig had om maximaal te kunnen renderen en nam ik de beslissing om in een puur industriële context te gaan werken. Vandaar de keuze om in R&D bij Umicore aan de slag te gaan. Dit heb ik 4 jaar gedaan, waarna ik ben doorgegroeid naar de business voor een tiental jaar. Vandaag ben ik verantwoordelijk directeur Duurzame Waardeketen in de Umicore-groep en zet ik de richtlijnen uit voor de wereldwijde Umicore-groep. Ik heb de focus die ik zocht dus effectief gevonden in een industriële context.

Hoe heeft je functie bij VITO je verdere carrière beïnvloed? 

Ik heb bij VITO vele inzichten gekregen op verschillende vlakken. Gezien mijn brede interesse kon ik me volledig uitleven bij VITO. Inhoudelijk was het een fantastische job. Maar ik wilde niet louter ‘voor’ de industrie werken, maar ‘in’ de industrie. Ik wilde deel uitmaken van de transformatie die ergens aan de gang was, eerder dan alleen maar advies te verlenen over hoe dat best kon gebeuren. Dat is iets wat ik ben gaan beseffen tijdens mijn tijd bij VITO  door de contacten met de industrie en de projecten die ik bij VITO heb kunnen uitvoeren.

Welke zijn je beste herinneringen aan VITO?

Het eerste wat mij te binnen schiet is het carpoolen naar Mol. Ik heb daar fijne herinneringen aan en heb er zelfs een aantal vrienden aan overgehouden. Maar ik denk vooral ook aan de (vorm van) vrijheid die ik bij VITO kreeg, de kansen om te experimenteren in een intellectueel uitdagende omgeving en het samenwerken met heel boeiende collega’s.

Deel dit artikel