Stedelijke omgevingen lopen meer risico’s bij de klimaatsverandering. VITO helpt steden, via verschillende stadsklimaat-diensten, om meer slagvaardig met deze uitdagingen om te gaan.

Urban climate services - VITO

Steden in gevaar

​Het kwik schiet in steden sterker de hoogte in dan op het platteland. Dat verschijnsel kennen we als het urban heat island. Die extra warmte kan, in het kader van de wereldwijde klimaatsverandering, een steeds groter probleem worden. Met een daling van de productiviteit, een stijgende vraag naar koelingstechnieken en een sterftepiek van personen met een zwakke gezondheid tijdens hittegolven als gevolg.

UrbClim kijkt naar steden

​Omdat de meeste informatie over klimaatsverandering en de daaraan gekoppelde aanpassingsplannen alleen op mondiale of regionale schaal beschikbaar is, blijven veel lokale instanties met vragen zitten over de toestand in hun stad. Daarom ontwikkelde VITO, met steun van de EU en het ESA, het UrbClim-computermodel dat de urban heat island-intensiteit simuleert. We berekenen er nauwkeurig de luchttemperatuur per uur voor een volledige stad mee – en dat gemakkelijk voor een periode van twintig jaar.

 

Urban climate services - VITO

Stadsklimaat-diensten

De expertise die VITO rond urban heat islands en het UrbClim-model opbouwde, zette het om naar een reeks stadsklimaat-diensten (nieuw venster):

  • Urban climate assessments: een volledige klimaatbeoordeling van uw stad, die kan bestaan uit een on-site monitoringcampagne en een UrbClim-model dat de hotspots toont.
  • Kortetermijnsvoorspellingen: u ontvangt stadskaarten van de verwachte urban heat island-intensiteit of van andere hittestressindicatoren voor de volgende paar dagen. Handig voor bewustmaking- of waarschuwingscampagnes.
  • Toekomstige klimaatvoorspellingen: door de mogelijkheden van UrbClim optimaal te benutten, ontdekken we hoe de wereldwijde klimaatsverandering de individuele steden zal beïnvloeden.
  • Veranderingscenario’s en impact-assessments: met UrbClim ontdekt u de invloed van vergroening of andere aanpassing op uw stedelijk klimaat. Het model vertelt u ook waar nieuwe hotspots zullen ontstaan en hoe u ze voorkomt.
  • Voor een uitgebreid overzicht van deze diensten verwijzen we naar: urbClim website

Op naar bewijzen

Het UrbClim doorliep een lange ontwikkelingsweg. Intussen werd het al succesvol toegepast in steden als Bogota, Parijs, Londen en Berlijn. Onze experts werken ervoor samen met deskundigen van de World Health Organisation, de London School of Economics, het Potsdam Institute for Climate Impact Research en het Tyndall Centre for Climate Change Research. Samen hopen we de impact van klimaatverandering voor het stedelijk niveau op een gedetailleerde wijze in kaart te brengen, en willen we de kosten-batenanalyses uitwerken van een ruime reeks aanpassingsmaatregelen.

Deel dit artikel