Conceptafbeeling van het hoofdthema Materialen

Materialen

Natuurlijke grondstoffen zijn onmisbaar voor ons economisch systeem. Maar ze worden steeds schaarser. VITO speelt hier op in met projecten rond duurzaam grondstoffenbeheer, gesloten materiaalkringlopen en nieuwe businessmodellen.

Een nieuwe kijk op materialen

Meer waarde halen uit materialen. Duurzaam grondstoffenbeheer. Slim productontwerp. Afval vermijden en maximaal valoriseren. Het realiseren van een circulaire economie.
Deze uitdagingen zijn niet nieuw. Maar de groeiende vraag naar grondstoffen en energie maken het zoeken naar antwoorden wel steeds belangrijker. Het houdt overheden, producenten en steeds meer ook consumenten bezig.

VITO adviseert overheden en bedrijven. Over duurzaam materialenbeheer en de levenscyclus van producten. Helpt bedrijven om kringlopen te sluiten. Ontwikkelt en evalueert technologieën. Zodat producten met betere eigenschappen en met minder grondstoffen gemaakt kunnen worden. En zodat afvalstromen meer en beter gevaloriseerd kunnen worden.

Schakel ons in als onafhankelijk expert en partner

Ons multidisciplinair onderzoeksteam werkt met state-of-the-art infrastructuur. Het heeft toegang tot een uitgebreid netwerk in Vlaanderen en daarbuiten. Samen verduurzamen we de productie, sluiten we materiaalkringlopen, en hertekenen we businessmodellen.

Wat doen we voor industrie en overheid?

VITO focust op elke schakel van de materiaalkringloop. We doen onderzoek naar het verbeteren van materialen en ontwikkelen technologie. We onderzoeken de uitdagingen van onze industriële klanten. Zodat zij hun processen en producten kunnen optimaliseren. Met minder grondstoffen en geavanceerde producteigenschappen.
We onderzoeken nieuwe mogelijkheden voor het valoriseren van specifieke rest- en afvalstromen. Zodat grondstoffen zo lang en efficiënt mogelijk in onze economie kunnen circuleren’.We zijn partner voor sectororganisaties en de overheid. We geven advies over productieprocessen en gebruikte technieken, en we ondersteunen beleidsmakers in het uittekenen en toepassen van gerelateerde wetgeving.