VITO Materialen Beleid voor de transitie naar een groene kringloopeconomie

De circulaire economie waarmaken

Verder dan theoretische modellen

Het economisch systeem kantelen van het lineair naar een circulair model is een enorme uitdaging voor zowel de consument, de overheid als het bedrijfsleven. De noodzakelijke stap naar afvalvalorisatie en het hoogwaardig sluiten van materiaalkringlopen is hierbij essentieel. Vanuit maatschapppelijk en bedrijfseconomisch oogpunt is het echter onvoldoende.

De volledige waardeketen van elk product en dienst zal vroeg of laat bijgestuurd worden om economisch en ecologisch rendabel te blijven. Zowel aan de beleids- als de bedrijfskant vraagt dit multidisciplinaire expertise. VITO voert onderzoek dat de transitie van beide actoren richting de circulaire economie voedt met wetenschappelijk onderbouwde adviezen over hoe de principes van de circulaire economie (nieuwe businessmodellen, ecodesign, hergebruik, herfabricage, herstel, recyclage) geïmplementeerd kunnen worden, zowel in een bedrijfs- als overheidscontext. Momenteel verliezen de materiaalstromen doorheen de supply chains namelijk heel wat aan economische waarde. VITO kan helpen deze te valoriseren: van grondstof tot productie en maximale valorisatie tot na het laatste gebruik door de consument.

Het circulaire denken als theoretisch concept moet zich dan ook vertalen in praktisch werkbare circulaire businessmodellen. Die moeten onder meer rekening houden met wetgeving, milieu-impact en economische haalbaarheid. Naast het behalen van een duurzamer imago en het inlossen van verwachtingen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, is voor bedrijven vooral het realiseren van nieuwe economische waarde de drijfveer. Dat dit in de praktijk ook gebeurt, blijkt onder meer uit het stijgend aantal (Belgische) [MP1] bedrijven die circulair ondernemen op een rendabele manier verwezenlijken.

VITO combineert technische kennis van grondstoffen, materialen en wetgeving met economische en milieu-expertise. Als onafhankelijke organisatie heeft VITO toegang tot een uitgebreid lokaal en internationaal netwerk van industriële partners, onderzoeksinstellingen en overheden. Daarom is VITO uitstekend geplaatst om overheden, sectororganisaties en bedrijven te ondersteunen en adviseren.

Voor overheden werken we beleidsvoorbereidend en –adviserend, zowel voor regelgeving als steunprogramma’s. Bedrijven kunnen bij VITO onder meer terecht voor het uittekenen van een circulair businessmodel op maat en het uitvoeren van levenscyclusanalyses.