2/03/2018

Vandaag communiceerde schepen voor leefmilieu van de stad Antwerpen, Nabilla Ait Daoud over het onderzoek van VITO ism Transport&Mobility Leuven naar de impact van de lage-emissiezone (LEZ) op de verontreinigende stoffen die in Antwerpen worden uitgestoten. Al snel werden de resultaten, of minstens de waarde ervan, in twijfel getrokken.

In de media lezen we onder meer het volgende: "…Bovendien kan de uitstoot van een rijdende auto helemaal anders zijn dan de uitstoot van diezelfde wagen in een laboratorium. In een stad moet je vaak versnellen of vertragen. Dat is helemaal anders dan wanneer je continu aan 90 kilometer per uur aan het rijden bent…"

Deze kritiek klopt niet, de resultaten zijn gebaseerd op het emissiemodel FASTRACE, dat ook het Vlaams referentiemodel is voor voertuigemissies om luchtkwaliteitskaarten te maken over Vlaanderen.

  • De berekeningen in FASTRACE houden rekening met verschillende snelheden per wegsegment. Het is dus niet zo dat de impact berekend werd op basis van één snelheid (90 km/u).
  • FASTRACE baseert zich op emissiefactoren (d.i. de gemiddelde uitstoot van een voertuig per voertuigkilometer) uit COPERT. COPERT is een veel gebruikt emissiemodel binnen Europa voor de berekening van de emissies van wegtransport. De COPERT-emissiefactoren zijn snelheidsafhankelijk, waarbij voor elke snelheid bovendien rekening gehouden is met het typisch rijpatroon bij deze snelheid (o.a. start/stopgedrag, dat meer voorkomt bij lagere snelheden dan bij hogere snelheden).
  • Daarnaast zijn de COPERT-emissiefactoren bepaald op basis van voertuigmetingen in werkelijk verkeer. Het gaat dus niet om emissiefactoren in labo-omstandigheden, afkomstig van typegoedkeuringen. De hogere uitstoot van wagens buiten het labo is dus wel degelijk gekend en verwerkt in de emissiefactoren.

Dat deze studie geen beeld geeft van de luchtkwaliteit, dat klopt. Maar dat heeft ook niemand beweerd. Deze studie is wel een realistische weergave van de daling in uitstoot van polluenten.

De lage-emissiezone is, zoals de naam het ook al aangeeft, een maatregel die werkt op de beperking van de emissies of de uitstoot van schadelijke stoffen door wegverkeer. De uitstoot van het wegverkeer is uiteraard slechts een onderdeel van de concentraties, of wat er in de lucht aan verontreiniging gemeten wordt. Ook de uitstoot van gebouwen, industrie en niet-stedelijke bronnen heeft daar een aandeel in. Maar het beperken van de uitstoot van wegverkeer draagt uiteraard bij aan de evolutie van de concentraties.

Voor meer info kan u steeds terecht bij:

Stijn Vranckx
VITO
GSM +32 485 12 39 50

Deel dit artikel
+32 14 33 67 62