14/12/2016

Qatar is quasi volledig afhankelijk van de ontzilting voor haar drinkwatervoorziening. Als het ontziltingssysteem het laat afweten, beschikken ze momenteel over een beperkte reservecapaciteit. Door de bouw van megareservoirs wil Qatar de reservecapaciteit - en bijgevolg de waterzekerheid - verhogen.

VITO heeft onlangs een contract getekend met Kahramaa Qatar General Electricity & Water Corporation. VITO zal Kahramaa ondersteunen in het verhogen van Qatar’s capaciteit om de waterkwaliteit in waterreservoirs te monitoren en te bewaken.

Kahramaa is momenteel bezig aan de planning en de bouw van megareservoirs in de nabije toekomst die de waterzekerheid in Qatar zullen garanderen. De waterkwaliteit zal gemonitord worden met behulp van onderwater-drones in combinatie met modelleringssoftware om de waterkwaliteit binnenin het waterreservoir in beeld te brengen. Naast waterservices hopen VITO en Kahramaa op verdere versterking van hun samenwerking op het gebied van energietechnologie.

Deel dit artikel
Piet Seuntjens
+32 14 33 67 83
+32 14 33 67 01