20/04/2018

Leerlingen uit de derde graad middelbaar onderwijs waren vandaag te gast bij VITO in het kader van hun STEM-project. In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven werken ze aan het ontwerp en de bouw van een eigen waterzuivering op basis van kokos. VITO ondersteunt dit project en grijpt haar kans om de technologische talenten van deze jonge mensen aan te wakkeren. Vandaag stelden de leerlingen hun vorderingen aan elkaar voor. VITO benadrukte het belang van water (toenemende vraag, klimaatverandering, …) voor duurzame ontwikkeling. Na de middag maakten de leerlingen kennis met diepe geothermie of aardwarmte met een bezoek aan de geothermiesite. Fascinatie opwekken voor wetenschap en techniek bij de leerlingen van nu, de volwassenen van morgen, is de boodschap.

Voldoende water van goede kwaliteit essentieel voor mens en natuur

Bij het zoeken naar oplossingen voor de wateruitdagingen spelen het actief betrekken van jongeren en het werken met natuurgebaseerde oplossingen beide een belangrijke rol. De leerlingen, afkomstig uit verschillende onderwijsrichtingen, weten na vandaag zeer goed waarom water onmisbaar is als hulpbron en dat het een belangrijk element vormt in de strijd tegen klimaatverandering.  Een integrale aanpak met aandacht voor de wisselwerking tussen technologie, mens en natuur (nature-based solutions) vormt de sleutel tot succes. Bij VITO werken het onderzoeksteam Water Management en Technologie (WMT) en het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA) mee aan oplossingen voor dit soort wateruitdagingen. Verschillende experts (IT, economen, hydrologen, technologen, …) zoeken actief naar een integraal antwoord op deze uitdagingen. Experts ontwikkelen monitoring- en berekeningstools om te evalueren welke maatregelen het beste zijn om bijvoorbeeld de waterbeschikbaarheid en -kwaliteit op lange termijn te garanderen. Een voorbeeld van deze tools is de Natuurwaardeverkenner, ontwikkeld op vraag van het Departement Omgeving in samenwerking met de universiteiten van Antwerpen en Amsterdam. De Natuurwaardeverkenner is een online en vrij beschikbare tool die beheerders, stadsplanners, landschapsontwikkelaars en overheden de mogelijkheid geeft het socio-economisch belang van open ruimte in beeld te brengen. Eind april wordt de allernieuwste versie boven het doopvont gehouden: een ruimtelijk expliciete versie.

G-STIC conferentie benadrukt betrokkenheid jeugd

De voorbereidingen voor de volgende editie van G-STIC, van 28-30 november 2018, zijn volop aan de gang. Deze internationale conferentie, georganiseerd door VITO, heeft als doel via duurzame technologie en innovatie, de implementatie van de SDG’s te versnellen. In de eerste plaats door de kloof met het beleid te dichten. Voor studenten, jonge onderzoekers en startups is er een aparte rol weggelegd. Via de G-STIC Challenges grijpen we de kans om hun frisse, originele ideeën te verzamelen. Van welke technologische oplossingen is de nieuwe generatie overtuigd dat ze kunnen bijdragen aan de SDG’s? Benieuwd naar hun nieuwe inzichten. De beste ideeën krijgen de unieke kans om tijdens G-STIC, hun oplossing of onderzoek met de bedrijfs- en onderzoekswereld te delen.

Youth engagement is een cross-cutting thema van G-STIC, in nauwe samenwerking met UN Major Group for Children & Youth (UNMGCY).

Meer informatie

johan.ceulemans@vito.be (VITO)
dietrich.vanderweken@vito.be (G-STIC)

Deel dit artikel