Het Horizon 2020-project CICERONE heeft de nieuwe Europese strategische agenda voor onderzoek en innovatie (SRIA) over circulaire economie gepubliceerd, die bedoeld is om financiers van programma's voor circulaire economie te ondersteunen bij de efficiënte opzet en prioritering van de behoeften op EU-niveau.

De SRIA is ontwikkeld op basis van acht prioritaire thema's (biomassa en biotechnologieën, chemicaliën, bouw en sloop, voedsel, plastic, grondstoffen, afval en water) en bouwt voort op vier maatschappelijke gebieden die te maken hebben met duurzaamheidsuitdagingen (stedelijke gebieden, industriële systemen, waardeketens en grondgebied en zee) om prioritaire gebieden aan te wijzen voor het aanpakken van problemen in de hele EU en het vergemakkelijken van de overgang naar een circulaire economie.

Op basis van de in heel Europa vastgestelde innovatieprioriteiten zijn in het kader van de SRIA vier gezamenlijke programma's ontwikkeld om de belanghebbenden te ondersteunen bij het ontwerp en de uitvoering van programma's voor een circulaire economie: Circulaire Steden, Circulaire Industrieën, Kringlopen sluiten, Efficiënt gebruik van grondstoffen op het grondgebied en in de zee.

Ontwikkeld binnen het H2020 CICERONE-project in overleg met meer dan 100 Europese belanghebbenden, zal de SRIA de ruggengraat vormen van het toekomstige gezamenlijke programma-platform voor circulaire economie: de EU Circular Cooperation Hub, een nieuw platform om samenwerkingsmogelijkheden te helpen stimuleren, zoals gezamenlijke programmering, tussen programmabeheerders (d.w.z. instellingen die circulaire economie-gerelateerde activiteiten financieren en ontwikkelen). Het platform zal ruimte bieden voor co-ontwerp, netwerking en strategische afstemming om nationale, regionale en lokale overheden te ondersteunen bij de uitvoering van gezamenlijke programma's voor circulaire economie.

Over CICERONE

CICERONE (CIrCular Economy platfoRm for eurOpeaN priorities strategic agenda) is een Horizon 2020-project dat de strategische coördinatie van de doelstellingen en de programmering van regionale, nationale en Europese financieringsprogramma's op het gebied van de circulaire economie wil ontwikkelen. Het project doet dit door de huidige prestaties van de financiering van onderzoek en innovatie in de circulaire economie te beoordelen en te benchmarken en een strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor de circulaire economie in Europa te bepalen. De bevindingen zullen uiteindelijk resulteren in de oprichting van een gezamenlijk programmaplatform voor eigenaars en initiatiefnemers van programma's, de EU Circular Cooperation Hub.

Contact:
+32 14 33 59 24