Welkom op de volgende infovergadering voor de inwoners van Mol en Dessel

VITO nodigt haar buren voor de 5de keer uit voor een stand-van-zaken van het diepe-geothermieproject op de Balmatt-site.
Hoe ver staat het in Vlaanderen met deze duurzame energieproductie, waar onze buurlanden reeds volop gebruik van maken? Onze experten leggen het u graag uit. En voorzien de nodige tijd om uw vragen te beantwoorden.

Welkom op 15 november om 19 u in t Getouw in Mol en op 5 december om 19 uur in Scholeke Brasel, Sportpark 2A, Dessel.
Inschrijven is niet nodig.

Programma

18:30 Deuren open

19:00 Welkomstwoord

19:05 - Waarom zoekt VITO naar geothermische warmte?
          - Waar staan we met het Balmatt-project?
          - Welke aardbevingen hebben we veroorzaakt en wat is de oorzaak?
          - Wat zijn de volgende stappen in de nabije en de verdere toekomst?

19:35 Woord van de burgemeester van Mol/Dessel (TBC)

19:40 Vragen uit de zaal

20:10 Receptie

21.00 Einde

Contact:
+32 14 33 55 53