Vanaf 1 december rolt VITO en haar Zuid-Afrikaanse evenknie CSIR een “batterij-testbed” uit in Zuid-Afrika. Het project wil de introductie en kennis van elektrische opslag in Zuid-Afrika ondersteunen om zo de transitie naar hernieuwbare energie in Zuid-Afrika te versnellen.

Daarbij zal het testlabo de gelegenheid bieden aan Zuid-Afrika om nieuwe batterij technologieën te testen die aangepast zijn aan de lokale klimatologische en technische omstandigheden. De combinatie van elektrische opslag met toenemende investeringen in hernieuwbare energie, zal enerzijds leiden tot een meer duurzame en stabiele energievoorziening en kan anderzijds ook toegang geven tot elektriciteit voor een groter deel van de bevolking.

Lokale en internationale ondernemingen die actief zijn op het gebied van energieopslag en microgrids krijgen toegang tot testfaciliteiten. Hun ontwikkelingscyclus wordt hierdoor versneld. Ook de Zuid-Afrikaanse overheid zal toegang krijgen tot de vergaarde kennis ter ondersteuning  bij de verdere implementatie van energieopslag en hernieuwbare energie in Zuid-Afrika.

Het project kwam tot stand in het kader van het Energy Storage Partnership (ESP) van de Wereldbank, een belangrijk programma om energieopslag in ontwikkelingslanden te bevorderen. Door het verstrekken van testinfrastructuur en capaciteitsopbouw creëert dit project een faciliterende omgeving voor energieopslag, zodat de capaciteit aan hernieuwbare energie verhoogt. Samenwerking met de Wereldbank als multilaterale internationale financieringsinstelling zal bijdragen aan de internationalisering van Vlaamse expertise en technologie en kansen creëren voor Vlaamse actoren en bedrijven.

Het project zal bijdragen tot het behalen van de Vlaamse doelstellingen op vlak van internationale klimaatfinanciering. Het project stemt bovendien overeen met het focusdomein klimaat binnen de landenstrategienota 2017-2021 voor ontwikkelingssamenwerking tussen de Zuid-Afrikaanse en de Vlaamse Regering. Anderzijds is het project geschoeid op intensieve samenwerking met het Zuid-Afrikaanse economische weefsel. Op die wijze houdt het project al rekening met de voorziene transitie in de relatie met Zuid-Afrika van een ontwikkelings- naar een sterke politiek-economische diplomatieke samenwerking in brede zin.

Is jouw bedrijf actief in energieopslag?

Bekijk samen met ons de mogelijkheid om batterijtechnologie te testen in deze specifieke technische en klimatologische omstandigheden.

Contact:
+32 14 33 58 58