Toen Ke Wang tweeënhalf jaar geleden aan de slag ging bij VITO, was ze de honderdste buitenlandse medewerker, een mijlpaal toen. Inmiddels hebben Vlaanderen en Nederland (Ke woont met haar Italiaanse man en hun twee kinderen in Eindhoven) nog weinig geheimen voor haar. “Maar de grootste uitdaging voor mij blijft Nederlands leren. Ik doe zeker mijn best, maar iedereen spreekt hier zo goed Engels!”

Je werkt onder andere aan businessmodellen voor ‘circulair bouwen’. Wat houdt dat precies in?

Bij circulair bouwen denk je misschien in de eerste plaats aan huizen en gebouwen opgetrokken uit gerecycleerde materialen en grondstoffen. Dat klopt voor een stuk, maar het is slechts een klein deel van het verhaal. We willen uiteindelijk ook verhinderen dat gebouwen vroegtijdig (lang vóórdat ze zijn uitgewoond en aftands zijn geworden) worden gesloopt, om plaats te maken voor nieuwbouw. Dat is in onze moderne bouwcultuur een gangbare praktijk. Met onze circulaire aanpak worden gebouwen niet afgebroken, maar veranderen ze van functie. Zo kan een hotel worden omgebouwd tot kantoorgebouw, of een gemeenschapscentrum tot een school. Natuurlijk werkt deze aanpak alleen als dat transfunctionele en modulaire karakter al zit vervat in het oorspronkelijk ontwerp en bouwplan.

Met als doel?

We willen bouwheren of vastgoedmakelaars kunnen overtuigen dat er tegenover circulair bouwen een interessante investering staat. Want uiteindelijk staat en valt het succes van circulair bouwen met de competitiviteit van het businessmodel erachter.

Je bent ook coördinator van een ander Europees project, genaamd CIRCUSOL. Wat houdt dat precies in?

In dit door VITO aangestuurde project ontwikkelen we circulaire businessmodellen voor de zonne-energiesector. Ook hier draait alles rond recyclage en hergebruik, bijvoorbeeld van zonnepanelen en batterijen van elektrische voertuigen. En ook hier willen we ervoor zorgen dat de circulaire aanpak een logische keuze wordt, vanuit economisch oogpunt. De boom van zonne-energie en (straks) ook elektrische voertuigen betekent grotere grondstoffen-, energie- en afvalstromen. Om die te verduurzamen, kunnen we evolueren van een productgebaseerd businessmodel naar een model dat meer op dienstverlening steunt.

De business achter de circulaire economie, dat staat wel in contrast met je opleiding als natuurkundige aan de prestigieuze universiteit van Stanford, in de Verenigde Staten.

(lacht) Ik ben inderdaad geen architect, laat staan een financieel adviseur. Als toegepast fysica heb ik jarenlang bij Philips gewerkt, in Eindhoven. Ik werkte er in de R&D van de healthcare-afdeling, onder andere aan moderne medisch apparatuur. Maar tijdens een parttime MBA-cursus aan de Rotterdam School of Management, vier jaar geleden, kwam ik erachter dat ik persoonlijk veel belang hecht aan het leefmilieu. Ik ben toen beginnen zoeken naar vacatures, en zo kwam ik bij VITO terecht.