Gent heeft als eerste Belgische stad een circulair voetpad aangelegd met de Carbstone-klinkers. Die zijn gemaakt met de Carbstone-technologie die VITO samen met Orbix ontwikkelde. Daarbij worden de stenen gemaakt door een restproduct van de staalindustrie (staalslakken) te laten reageren met CO2. Goed voor klimaat en milieu.

Stapsteen naar een circulaire stad

Het voetpad is het resultaat van het project 'Stapsteen naar een circulaire stad', waarin partners VITO, Orbix, UGent, Vlaanderen Circulair en de Stad Gent het gebruik van duurzame materialen in de stadsomgeving onderzochten, met de bedoeling die ook te gebruiken als bouwmaterialen.

Het voetpad voor het gebouw van de Arteveldehogeschool in de Leeuwstraat wordt aangelegd met Carbstone-klinkers. Die zijn gemaakt met de Carbstone-technologie die VITO en Orbix ontwikkelden. Daarbij worden stenen gemaakt door een restproduct van de staalindustrie (staalslakken) te laten reageren met CO2. Omdat er geen gebruik wordt gemaakt van cement- en betonproducten, heeft deze nieuwe werkwijze een veel lagere impact op het milieu. De stenen kleuren wel iets bruiner dan de traditionele grijze betonstenen. Met deze nieuwe technologie kan een scala aan producten worden geproduceerd, met dezelfde technische eigenschappen als conventionele betonproducten en een veel lagere belasting van het milieu.

Affiche Stapsteen naar een circulaire stad

Carbstone

De Vlaamse staalindustrie produceert jaarlijks ruim 700 000 ton staalslakken als bijproduct. Wereldwijd gaat het zelfs over 200 miljoen ton. Die staalslakken werden vroeger gestort. Door toevoeging van CO2 worden ze nu een grondstof voor duurzame bouwmaterialen. Dat proces heet carbonatatie.

Carbonatatie in 3 stappen:

  1. Calciumrijke staalslakken vermalen tot ultrafijn poeder
  2. Het poeder met water vermengen tot het mengsel de juiste porositeit krijgt en in de gewenste vorm gieten
  3. De poreuze stenen in een afgesloten kamer plaatsen waar massa’s CO2 in gepompt wordt. De stenen absorberen de CO2 en zetten die om in calciumcarbonaat. Een ijzersterk bindmiddel dat cement vervangt.

Het resultaat:

Een duurzame bouwsteen met dezelfde kwaliteiten als een klassieke baksteen. Het grote verschil: er werden geen nieuwe grondstoffen gebruikt en CO2 wordt geabsorbeerd, niet uitgestoten. Zo slaat 1 m³ carbstone stenen netto 350kg CO2 op.

Voordelen:

  • Staalslakken, een restproduct van de staalindustrie, worden volledig hergebruikt: het metaal gaat terug naar de staalfabriek en van de restfractie worden gevelstenen en andere bouwmaterialen gemaakt. Dat maakt dit een circulair bouwmateriaal.
  • Carbstone is even sterk als klassieke tegels en stenen
  • Er moet geen cement toegevoegd worden: hierdoor daalt de kostprijs en neemt de duurzaamheid toe
  • De carbstone-technologie capteert CO2  en draagt bij aan het behalen van wereldwijde klimaatdoelstellingen
  • De technologie is toepasbaar op andere materialen
Carbstone klinkers

Wanneer te koop op de markt

Carbstone is klaar om de bouwmarkt te veroveren. Orbix bouwde in Wallonië een testfabriek waar we stenen produceren voor demonstraties of pilootwerven. In België komen volgend jaar Carbstone-gevelstenen op de markt.