VITO Milieu, Veiligheid en Kwaliteit

Om haar missie uit te voeren wenst VITO een beleid te voeren waar kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu integraal deel van uit maken. Hieronder vindt u de geïntegreerde kwaliteits-, veiligheid & gezondheids - en milieubeleidsverklaring.

 

 

Via de invoering van deze richtlijnen, streeft VITO naar het continu verbeteren van de milieu-, veiligheids- en kwaliteitsprestaties van haar diensten.

De belangrijkste krachtlijnen zijn:

  • Overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
  • Proactief risico’s tot een aanvaardbaar niveau brengen door gepaste preventieve maatregelen in te voeren om letsels, ziekten en milieuincidenten te voorkomen.
  • In geval van incidenten de schade beperken.
  • Veilig- en milieubewust gedrag door iedereen.
  • Overeenkomstig met de eisen en verwachtingen van onze klanten.
  • Continu verbeteren.

De directie en leidinggevenden engageren zich ten volle en verwachten van alle medewerkers om deze beleidsprincipes dagelijks toe te passen binnen en buiten de organisatie.

VITO is gecertificeerd voor:

VITO verwacht dat derden die werkzaamheden uitvoeren op de VITO-terreinen zich houden aan volgende afspraken:

 

Deel dit artikel
Contact: 
+32 14 33 55 39