VITO Visie en missie

Visie

Klimaatverandering, voedselzekerheid, grondstoffenschaarste, duurzame energievoorziening, vergrijzing … : VITO’s onderzoeksagenda richt haar pijlen op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag. In de expertisedomeinen van VITO is een maatschappelijke transitie ingezet of dringt zich een transitie op. VITO zet daarom in op duurzaamheid en transitiedenken als bindende factor tussen haar onderzoeksprogramma’s en op een maximale valorisatie van de VITO-onderzoeksresultaten.

Missie​

Als onafhankelijke en klantgerichte onderzoeksorganisatie verschaft VITO innoverende technologische oplossingen en geeft VITO wetenschappelijk onderbouwde adviezen en ondersteuning om duurzame ontwikkeling te stimuleren en het economisch en maatschappelijk weefsel in Vlaanderen te versterken.
 

Deel dit artikel
Contact: