VITO als partner

VITO als partner

Innovatiepartner voor bedrijven

Steeds meer bedrijven zetten vandaag innovatieve technologieën in om productieprocessen te verbeteren en om kosten te besparen. Als onafhankelijk expert in deze domeinen levert VITO's technologische expertise en hoogwaardige testfaciliteiten hen een voorsprong in ontwikkeling en implementatie. De diepgaande kennis en ervaring van de onderzoekers leiden tot een multidisciplinaire aanpak en praktisch toepasbare oplossingen.

VITO past innovatieve technologieën toe op maat van de klant, rekening houdend met de economische realiteit. Uiteraard volgen de account- en projectenmanagers elk project van nabij op, samen met de klant, wat een extra garantie levert voor de kwaliteit van de uitvoering ervan.

Technologisch advies voor overheden

VITO is een belangrijke onderzoekspartner van lokale, Vlaamse, federale en Europese overheden.
 

De onderzoekers leveren de beleidsmakers de nodige input voor wetenschappelijk onderbouwde beslissingen. En ze reiken overheidsinstanties middelen aan om het beleid efficiënt en doelgericht in de praktijk te brengen. Voorts ontwikkelen ze barometers die de resultaten van het beleid meten en toetsen aan de doelstellingen, zodat snel kan worden bijgestuurd waar nodig.

Internationale wetenschappelijke onderzoekspartner

VITO werkt nauw samen met universiteiten en andere onderzoeksinstellingen, zowel nationaal als internationaal, wat leidt tot verschillende gemeenschappelijke projecten, publicaties en presentaties op internationale conferenties en symposia. VITO is tevens gangmaker van enkele internationale onderzoeksprogramma’s, onder meer in de kaderprogramma’s van de Europese unie. Op die manier wil VITO de toonaangevende positie van Vlaanderen in de Europese kenniseconomie mee helpen uitdragen. Daarnaast voert VITO eigen strategisch onderzoek uit in verschillende technologievelden.