Prism is een algoritme dat (gemengde) massa spectra van peptide stalen clustert tegen voorspelde fragment ionen series van alle intacte proteïnen in een referentie proteoom databank van een organisme. Deze aanpak lost veel van de huidige bestaande beperkingen op van de analyse van proteomics data.