Definition of a Limited but Representative Number of Future Scenarios (D1.1)

Auteurs: 
Schuster H., Kellermann J., Bongers T., Gómez Oñate V., Hermes R., Vuillecard C., Albert M., Costa C., Bartolucci G., Zuelli R., Cuffe P., Hynes M., Godinho Matos P., Bessa R., Saraiva J., Arbeille J.

Door dit formulier in te vullen geef je de permissie aan VITO om je een eenmalige mail te versturen die de link naar je publicatie bevat.

De persoonsgegevens die u hebt bezorgd worden door VITO in een beveiligde omgeving opgeslagen die niet toegankelijk is voor onbevoegden. Wij delen deze gegevens ook niet met andere organisaties. U hebt het recht om de persoonsgegevens die VITO over u geregistreerd heeft in te kijken, te laten corrigeren of definitief te laten verwijderen door het privacy contactformulier in te vullen. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring.