Van 23 oktober tot 19 november 2017 is de luchtkwaliteit langs vier trajecten in Mechelen gemeten door Meet Mee Mechelen. 24 enthousiaste fietsers hebben langs elk traject gedurende twee weken de roetconcentraties gemeten aan de hand van mobiele sensoren tijdens de ochtendspits en avondspits.

In de toekomst wordt Vlaanderen geconfronteerd met structurele watertekorten. Om die uitdaging aan te pakken wil de Vlaamse Regering overheden, burgers en bedrijven stimuleren om rationeel om te springen met water. VITO’s Kenniscentrum Water (Vlakwa) wijst steden en gemeenten de weg om te evolueren naar ‘Water-Wise Cities’.

Maak kennis met de Antwerpse Groentool: een online applicatie die inzicht geeft in de voordelen van stedelijk groen. VITO ontwikkelde de app in opdracht van de stad Antwerpen, die de stad gerichter wil vergroenen en zo het leefklimaat in de binnenstad wil verbeteren.

Hoe is het gesteld met de energie-efficiëntie van de gebouwen in Vlaanderen? En waar zijn collectieve renovaties zinvol? Gezinnen met renovatieplannen, maar ook steden en gemeenten, netbeheerders en aannemers zijn op zoek naar gebruiksvriendelijke hulpmiddelen. VITO/EnergyVille ontwikkelde twee tools die het Vlaamse renovatiebeleid flink vooruithelpen.

Steeds meer Vlaamse steden en gemeenten rollen een plan uit om klimaatneutraal te worden. Zo dragen ze hun steentje bij aan de wereldwijde transitie naar een koolstofarme samenleving en maken ze tegelijk werk van een veerkrachtige en leefbare stad. Betrouwbare data zijn onmisbaar om die lokale transitie te doen slagen. Met de Vlaamse Energiebalans en de gemeentelijke CO2-inventarissen levert VITO/EnergyVille de nodige gegevens aan voor een onderbouwd energie- en klimaatbeleid in Vlaanderen.