Je zoekt een partner om een businessidee op de markt te brengen?  We bieden onze expertise aan in alle fasen van de ontwikkeling van jouw bedrijf of product. Gaande van het uitwerken van prototypes tot het zoeken van de juiste partners en het vinden van de meest optimale kapitaalmiddelen zodat je jouw kansen op de markt kan maximaliseren. Onze doelstelling is simpel, we maken van jouw idee een succesvolle, nieuwe start-up. We injecteren kennis en intellectueel eigendom in de economie.

Licenties

VITO heeft een uitgebreid aanbod aan innovaties en patenten. We transfereren know-how over de technologie naar je bedrijf en geven een licentie op het gebruik van de technologie en de patenten. Exclusieve en niet-exclusieve licenties zijn mogelijk.

VITO/EnergyVille en het Zweedse bedrijf NODA werken samen aan een manier om stedelijke warmtenetten intelligent te maken.

Greensoil gebruikt uniek VITO-procedé voor on site sanering vervuild grondwater

Belgische start-up gespecialiseerd in data captatie door drones gecombineerd met machine learning gaat partnership aan met VITO

Inwoners van Oost- en West-Vlaanderen ontdekken met eerste wetenschappelijk onderbouwde en gratis energieaudit tool het besparingspotentieel van hun woning.

In Heerlen is de watertemperatuur met 28 °C relatief laag, in Växjö is het water warmer, want daar gebruiken we warmtekrachtkoppeling op houtsnippers en -pellets. De samenwerking tussen VITO/EnergyVille en NODA past in STORM, een Horizon 2020-project om warmtenetten intelligenter te maken. Tegen eind 2018 zou onze technologie marktrijp moeten zijn.

 

Markus Bergkvist
NODA

Spin-off

Om VITO-technologie naar de markt te brengen, worden nieuwe bedrijven opgericht. Door VITO-medewerkers of externe ondernemers. We begeleiden het volledige traject, van initieel idee, de eerste marktverkenning, het opstellen van een business plan, het financieel plan tot het zoeken van kapitaal.

Laser Cladding Venture is gespecialiseerd in laser­cladding, een technologie die met een laser metaalpoeders insmelt op een voorwerp, een zgn. werk­stuk. Op die manier kan je hoogwaardige coatings aanbrengen die er voor zorgen dat mecha­nische onder­delen veel langer meegaan en op een unieke manier aan 3D-printing doen.

UniFly laat bemande en onbemande vliegtuigen toe veilig hetzelfde luchtruim te delen

Activ84Health ontwikkelt technologie waarin personen met een fysieke, cognitieve of logistieke beperking fysiek actief kunnen blijven in een prettige, veilige en motiverende omgeving. Aan de hand van Google Streetview-beelden kan elke gebruiker rondfietsen in een straat of buurt van zijn/haar keuze, en is volledig vrij in het te kiezen traject. De software die fietsen op een hometrainer linkt aan beelden uit de vertrouwde omgeving van senioren en aan gezondheidsparameters is reeds in gebruik in 15 rusthuizen in België.

VITO heeft in 2017 de afronding gerealiseerd van een belangrijke technologietransfer naar haar spin-off APEMCO (Atmospheric Plasma Equipment Manufacturing Company).

Een consortium van lokale Belgische investeerders bestaande uit QBIC II, LRM, en het Innovation Fund bundelt krachten met The Dow Chemical Company voor een initiële investering in Blue Foot Membranes NV (BFM). BFM is een spin-off van VITO, het resultaat van jarenlang onderzoek naar innovatieve membraan­technologie. BFM produceert de membranen in gebruiksklare vorm voor zgn. membraan­bioreactoren (MBR), die worden gebruikt in waterzuiveringsinstallaties voor industrieel alsook voor huishoudelijk afvalwater.

iFLUX, spin-off van UAntwerpen en VITO, ontwikkelde een innovatieve grondwatermonitor om de verspreiding van bodemverontreiniging nauwkeurig en efficiënt in kaart brengen.

We maken gebruik van onze eigen, gepatenteerde technologie. Samen met een erkende bodemdeskundige stellen we een monitoringsplan op dat de waterflux bepaalt. Na de meetcampagne analyseren en interpreteren wij deze data, die vaak cruciaal zijn voor de deskundige om risico’s correct in te kunnen schatten en om de meest efficiënte saneringstechniek toe te passen.

Tim Op ’t Eyndt
Managing Director, iFlux