VITO is actief in meerdere nationale en internationale onderzoeksprogramma’s en werkt nauw samen met onderzoeksgroepen van verschillende Vlaamse universiteiten. Via doctoraat- en postdocprojecten wil VITO deze samenwerking verder versterken en daarom werden in 2022 de ‘VITO-FWO’-mandaten in het leven geroepen.

+32 14 33 55 47

Wat is een VITO-FWO-mandaat?

Kandidaten die samen met VITO een dossier indienen bij FWO voor een doctoraat- of postdocmandaat dat wel door FWO wordt gekwalificeerd maar net buiten de financiering valt, komen in aanmerking voor een VITO-FWO-mandaat. Dit mandaat lijkt in alles op een regulier FWO-mandaat met het verschil dat het volledig door VITO wordt gefinancierd.

Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor een VITO-FWO-mandaat?

Het aanvraagdossier wordt in de reguliere FWO-call voor doctoraten of postdocs ingediend. Het dossier doorloopt de normale FWO-beoordelingsprocedure. Het moet dus volledig aan de geldende FWO-reglementering voldoen. Bijkomend moet aan onderstaande voldaan zijn:

  • Het aanvraagdossier wordt grondig voorbereid samen met VITO.
  • De onderzoeksdirecteur van VITO keurt het dossier goed.
  • VITO wordt als gastinstelling opgenomen in het dossier.
  • Het aanvraagdossier wordt volgens de vereiste procedure van de FWO-call ingediend en beoordeeld. Het dossier wordt door FWO gekwalificeerd maar staat te laag in de ranking voor rechtstreekse FWO-financiering.
  • Voor alle FWO-mandaten waarbij VITO betrokken is, wordt bij start een samenwerkingsovereenkomst gemaakt waarbij o.a. de eigendomsregeling van de resultaten wordt vastgelegd.

VITO en FWO leggen jaarlijks het maximum aantal mandaten vast dat in aanmerking kan komen voor een rechtstreekse financiering door VITO. De gekwalificeerde dossiers worden in volgorde van de FWO-ranking toegewezen tot dit maximum bereikt is.