Bij VITO streven we naar een maatschappij waarin duurzaamheid de norm is. We werken daarvoor wereldwijd aan projecten die een impact hebben op de transitie naar een duurzame samenleving. We innoveren met technologische oplossingen en delen actief onze kennis met bedrijven en overheden. Wil jij mee het verschil maken? Solliciteer dan voor een van onze jobs.

R&D is de kern van onze organisatie. We hebben met ons R&D talent een zeer sterke kennisbasis. Meer dan 400 R&D’ers zetten zich dagelijks in voor duurzaam toegepast technologisch onderzoek met impact. Niet enkel het onderzoeksluik komt aan bod, ook engineering en ontwikkeling zie je in onze organisatie. Dit alles resulteert in SCI-papers, contractonderzoek voor bedrijven en overheden, patenten en licenties, VITO’s spin-off bedrijven, piloten en demonstratoren,… Zo maken we technologisch onderzoek tastbaar en zijn we mee de driver in de transitie naar een duurzame maatschappij.

Ben je een commercieel talent en heb je bovendien affiniteit met technologie, wetenschap en beleidsadvies? Dan hebben we jou nodig om onze strategie te  realiseren en impact te creëren. Door nieuwe businessopportuniteiten te ontwikkelen, de markt in kaart te brengen en te luisteren naar de behoeften van de industrie zorg je voor de valorisatie van ons onderzoek in samenwerking met onze experten.

Een 100-tal medewerkers zijn vandaag actief in zeer diverse ICT-functies verspreid over de verschillende business units en het centrale ICT-departement. Binnen onze research projecten zijn IT-competenties van cruciaal belang. Je staat in voor de IT-component in onze onderzoeksprojecten en dit in samenwerking met een multidisciplinairprojectteam.

Your knowledge creates impact

Sindy Sterckx werkt als onderzoeker bij de afdeling Remote Sensing.

Ze kalibreert camerasensoren en verwerkt beelden gemaakt vanuit de ruimte en de lucht, onder andere door de Belgische ‘microsatelliet’ PROBA-V. Daarbij balanceert ze tussen de technische kant en die van de dienstverlening aan de eindgebruiker. “Ik ben zowel vertrouwd met de algoritmen achter de beeldsoftware als met de verschillende toepassingen van remote sensing, zoals het monitoren van vegetatie of het in kaart brengen van de waterkwaliteit.”

Onze R&D-functies bestrijken een breed spectrum. Daardoor krijg je als onderzoeker de keuze uit kansen en uitdagingen in onze verschillende units en segmenten. En er is meer: we engageren ons om een uitmuntende onderzoeksomgeving te creëren, onder meer door een duidelijke HR-strategie voor onderzoekers.

Onze projecten zijn zeer uiteenlopend, want onze opdrachtgevers komen uit zowel de industrie als de overheid, in binnen- en buitenland. Over een internationale, open en diverse werkomgeving gesproken, liefst 100 van onze 750 medewerkers komen uit het buitenland omdat ze bij VITO een unieke omgeving vinden waar ze hun R&D-talent ten volle kunnen benutten. Je bouwt hier een waardevol professioneel netwerk uit waar je tijdens je volledige carrière kunt op steunen.

Onze visie op verandering steunt op onze organisatiewaarden. Ze moeten méér zijn dan woorden op papier: een bedrijfscultuur op basis van deze waarden zorgt dat de strategie van VITO resultaten oplevert. Mensen maken pas echt een verschil als hun handelen en gedrag vertrekken vanuit deze waarden. Onze gedragscode, missie en waarden vormen samen een essentieel onderdeel van de cultuur bij VITO.

VITO Alumni netwerk

Ben je als medewerker, doctoraatstudent, postdoc of gastonderzoeker bij VITO actief geweest? Het is altijd boeiend om contact te houden met gewezen VITO-collega’s die andere maar nog steeds uitdagende professionele paden bewandelen. Zo blijf je deel uitmaken van de VITO-visie: het versnellen van de transitie naar een duurzame wereld.

OnePlanet@VITO

De onderzoeken van VITO staan op een stevig duurzaamheidsfundament. VITO wil echter ook een voorbeeldfunctie op zich nemen door de eigen organisatie verder te verduurzamen. Dat doen we binnen het project OnePlanet@VITO.

VITO is een toonaangevend, internationaal onderzoeks- en adviescentrum. Haar onderzoeksagenda focust op klimaatverandering, voedselzekerheid, grondstoffen schaarste, duurzame energievoorziening en vergrijzing. Zo ondersteunt VITO de toekomstvisie van Vlaanderen maar ook de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.