Bij VITO streven we naar een maatschappij waarin duurzaamheid de norm is. We werken daarvoor wereldwijd aan projecten die een impact hebben op de transitie naar een duurzame samenleving. We innoveren met technologische oplossingen en delen actief onze kennis met bedrijven en overheden. Wil jij mee het verschil maken? Solliciteer dan voor een van onze jobs.

R&D is de kern van onze organisatie. We hebben met ons R&D talent een zeer sterke kennisbasis. Meer dan 400 R&D’ers zetten zich dagelijks in voor duurzaam toegepast technologisch onderzoek met impact. Niet enkel het onderzoeksluik komt aan bod, ook engineering en ontwikkeling zie je in onze organisatie. Dit alles resulteert in SCI-papers, contractonderzoek voor bedrijven en overheden, patenten en licenties, VITO’s spin-off bedrijven, piloten en demonstratoren,… Zo maken we technologisch onderzoek tastbaar en zijn we mee de driver in de transitie naar een duurzame maatschappij.

Ben je een commercieel talent en heb je bovendien affiniteit met technologie, wetenschap en beleidsadvies? Dan hebben we jou nodig om onze strategie te  realiseren en impact te creëren. Door nieuwe businessopportuniteiten te ontwikkelen, de markt in kaart te brengen en te luisteren naar de behoeften van de industrie zorg je voor de valorisatie van ons onderzoek in samenwerking met onze experten.

Een 100-tal medewerkers zijn vandaag actief in zeer diverse ICT & Data Science functies verspreid over de verschillende business units en het centrale ICT-departement. Binnen onze research projecten zijn IT-competenties van cruciaal belang. Je staat in voor de IT of Data Science component in onze onderzoeksprojecten en dit in samenwerking met een multidisciplinair projectteam.

VITO'er in de kijker

Lisa Damen werkt als onderzoeker in de afdeling Energie

Lisa Damen wist al tijdens haar studies dat ze rond duurzaamheid wilde werken. Vandaag meet en kwantificeert ze bij het EPIC-team van VITO/EnergyVille die aspecten voor gebouwen en bouwmaterialen. ‘Mijn werk is heel divers, en van die variatie waarbij je continu nieuwe dingen leert hou ik wel.’ Daarnaast is Lisa ook na de werkuren heel nauw betrokken bij VITO, als een van de leidende krachten van Activito.

Solliciteren bij VITO, hoe verloopt dat?

Internationale tewerkstelling

Diversiteit en inclusie

HR Excellence

Met het ‘Europees Handvest en Code voor Onderzoekers’ als sterk fundament bouwt VITO continu aan een performante omgeving waarin onderzoekers kunnen excelleren.

Sinds 2015 loopt VITO een succesvol HR Excellence in Research-parcours, met in 2022 een succesvolle audit als resultaat. Drie experten uit Europa kwamen luisteren naar de resultaten van ons HR Excellence in Research-programma. Ze praatten met een brede delegatie van onze onderzoekers, van jonge doctorandi tot ervaren senior-onderzoekers, uit heel Europa en daarbuiten.

De auditoren ervaarden de openheid en het enthousiasme van onze onderzoekers, en zagen een uitdagende en  multiculturele onderzoeksomgeving die inspraak en kansen geeft aan alle onderzoekers.

Ze waren ook onder de indruk van onze innovatieve acties en resultaten, zoals de onboarding-app waarmee nieuwe werknemers al kennismaken met VITO van zodra ze hun contract tekenen, het trainingsprogramma waarmee we al onze medewerkers ‘digital fit’ houden en de nieuwe werkvorm ‘activity based working’, die veel vertrouwen geeft aan onderzoekers en hen in staat stelt te werken waar dat het meest effectief is.

VITO blijft niet stilstaan, maar bouwt via het HR Excellence in Research-programma verder aan een multiculturele, inclusieve en excellente onderzoeksomgeving waarin onderzoekers zichzelf kunnen overstijgen.

Wil jij ook deel uitmaken van onze enthousiaste onderzoekersgemeenschap, check dan onze jobs!

VITO Alumni netwerk

Ben je als medewerker, doctoraatstudent, postdoc of gastonderzoeker bij VITO actief geweest? Het is altijd boeiend om contact te houden met gewezen VITO-collega’s die andere maar nog steeds uitdagende professionele paden bewandelen. Zo blijf je deel uitmaken van de VITO-visie: het versnellen van de transitie naar een duurzame wereld.

OnePlanet@VITO

De onderzoeken van VITO staan op een stevig duurzaamheidsfundament. VITO wil echter ook een voorbeeldfunctie op zich nemen door de eigen organisatie verder te verduurzamen. Dat doen we binnen het project OnePlanet@VITO.

VITO is een toonaangevend, internationaal onderzoeks- en adviescentrum. Haar onderzoeksagenda focust op klimaatverandering, voedselzekerheid, grondstoffen schaarste, duurzame energievoorziening en vergrijzing. Zo ondersteunt VITO de toekomstvisie van Vlaanderen maar ook de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Nieuws