R&D is de kern van onze organisatie. We hebben met ons R&D talent een zeer sterke kennisbasis. Meer dan 400 R&D’ers zetten zich dagelijks in voor duurzaam toegepast technologisch onderzoek met impact. Niet enkel het onderzoeksluik komt aan bod, ook engineering en ontwikkeling zie je in onze organisatie. Dit alles resulteert in SCI-papers, contractonderzoek voor bedrijven en overheden, patenten en licenties, VITO’s spin-off bedrijven, piloten en demonstratoren,… Zo maken we technologisch onderzoek tastbaar en zijn we mee de driver in de transitie naar een duurzame maatschappij.

Beschikbare jobs

PROJECTLEIDER WATER

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

De economische, ecologische en sociale waarde van water is erg hoog. Via de ontwikkeling van specifieke diensten en producten, en via het opzetten van innovatieve partnerships werkt VITO aan oplossingen om de uitdagingen van waterschaarste, klimaatverandering en verstedelijking het hoofd te bieden.


Voor de versterking van ons onderzoeksteam Water Management & Technologie (WMT) zijn we op zoek naar een gedreven projectleider die denkt in kansen.

 

 • Als projectleider zet je klantgerichte projecten op en combineer je eigen inhoudelijke taken met het geven van sturing aan multidisciplinaire projectteams in het waterdomein.
 • Je hebt een brede kijk op wateruitdagingen en toekomstgerichte oplossingen.
 • Je volgt actief de dynamiek in de watersector op en weet een heldere doelgerichte structuur en goede teamspirit in projecten aan te brengen.
 • Je hebt een eigen netwerk en bouwt dit verder uit via intensief contact met partners en opdrachtgevers.

PROJECT MANAGER ENERGIETECHNOLOGIE

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

EnergyVille is een samenwerking tussen de Vlaamse onderzoekspartners KU Leuven, VITO, Imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. Onze onderzoekers leveren expertise aan industrie en overheden op het vlak van intelligente energiesystemen voor een duurzame stedelijke omgeving - zoals smartgrids en geavanceerde warmtenetten. De unit energietechnologie werkt aan een breed scala van topics zoals  elektrische opslag; optimaliseren van thermische energiesystemen; intelligente sturing van de vraag, opslag en productie in een (gereguleerde) energiemarktcontext;…


Voor het team elektrische systemen en markten zijn wij momenteel op zoek naar een


PROJECT MANAGER ENERGY TECHNOLOGY

 • Als lid van ons team ‘Strategic Energy research Roadmaps and Valorisation’ heb je een autonome en inhoudelijk brede functie binnen de wereld van energietechnologieën. 
 • Je bent verantwoordelijk voor het managen van grote, complexe, internationale projecten, uitgevoerd door een consortium, met partners uit verschillende landen en met verschillende expertises. Personeelsplanning, rapporteringen (zowel intern als extern aan opdrachtgever/klant), budgetten aansturen,...behoren hierbij tot je takenpakket.
 • Je staat eveneens in voor het definiëren en uitschrijven van voorstellen voor onderzoeks-, demonstratie- en valorisatieprojecten met betrekking tot verschillende innovatieve (gecombineerde) energietechnologieën. De projecten kaderen binnen de demonstratie en valorisatie van het onderzoeksprogramma van de unit/team en de bijbehorende roadmaps.
 • Je brengt partners van zowel de industrie, overheid, onderzoek & de eindgebruiker/gemeenschap samen.
 • Je werkt nauw samen met onderzoekers uit verschillende teams, elk met hun eigen expertise. 
 • Je onderhoudt actief externe relaties en creëert voldoende visibiliteit voor lopende initiatieven.

TECHNISCH TEAMCOORDINATOR ELEKTRISCHE ENERGIE EN OPSLAGSYSTEMEN

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

EnergyVille is een samenwerking tussen de Vlaamse onderzoekspartners KU Leuven, VITO, Imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. Onze onderzoekers leveren expertise aan industrie en overheden op het vlak van intelligente energiesystemen voor een duurzame stedelijke omgeving - zoals smartgrids en geavanceerde warmtenetten.

 

De komende jaren zullen worden gekenmerkt door een elektrificatie van verwarming, transport, industriële werktuigen en tevens een verdere verbetering van de energie efficiëntie van allerlei systemen, een verdere toename van hernieuwbare energiebronnen en wijzigende gedragspatronen van verbruikers. Deze evolutie creëert een aantal technische uitdagingen en zal gepaard gaan met een exponentiële toename van de toepassing van vermogenelektronica. Om die uitdagingen te kunnen aanpakken dienen o.a. innovatieve concepten te worden ontworpen die het gebruik en de integratie van elektrische opslagsystemen kunnen vereenvoudigen en/of mogelijk maken. Deze concepten dienen te worden uitgetest in realistische omstandigheden. Ook aan de zijde van het elektriciteitsnet is er nood aan innovatieve oplossingen.

 

Momenteel zijn we op zoek naar een

 

DOMEINVERANTWOORDELIJKE ELEKTRISCHE ENERGIE EN OPSLAGSYSTEMEN

 

 • Je hebt de technische leiding en bent het creatieve brein van een flexibel en efficiënt team.  
 • Samen met je team voer je onderzoeksprojecten uit op het vlak van elektrische  netten en elektrische opslag van energie.
 • Je publiceert jouw onderzoeksresultaten in internationale peer-gereviewde tijdschriften al dan niet in samenwerking met PhD studenten. Je presenteert je onderzoeksresultaten op internationale fora.
 • Je zorgt, samen met de Program Manager, voor de dagelijkse planning, de nodige competentieopbouw  binnen het team op langere termijn en de inhoudelijke coaching. 
 • Je volgt de trends binnen je onderzoeksdomein op en bepaalt mee de strategische richting.
 • Samen met het team ben je verantwoordelijk voor het verwerven van nieuwe onderzoeksprojecten en het schrijven van onderzoeksvoorstellen.

R&D PROFESSIONAL AFVAL- EN RECYCLAGETECHNOLOGIE

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 
 • VITO bouwt haar onderzoeksprogramma ‘Duurzaam materialenbeheer’ verder uit. Daarbij zetten we in op onderzoek gericht op het opwaarderen van laagwaardige materiaalstromen naar hoogwaardige producten. In samenwerking met industriële bedrijven en andere kennisinstellingen ontwikkelen we toepassingen op dit gebied en brengen ze naar de markt. Onze focus ligt op het verwerken van anorganische stromen zoals assen en slakken. Door middel van innovatieve technieken halen we de waardevolle elementen (bv. metalen) eruit en zoeken we  nuttige toepassingen voor de resterende matrix, zoals duurzame bouwmaterialen.

 • Voor dit innovatief en toekomstgericht onderzoeksprogramma, zoeken we een ervaren onderzoeker om ons team te versterken.  De focus van het onderzoek ligt op het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe bouwmaterialen en grondstoffen voor de bouw (fijne/grove granulaten, additieven, nieuwe binders,…..) uit industriële reststromen.

 • Je staat in voor het werven, uitvoeren en coördineren van wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Als VITO-expert in dit onderzoeksdomein verzorg je presentaties op (internationale) fora en publiceer je in wetenschappelijke tijdschriften.  Je bouwt een (internationaal) netwerk van high-level partners uit en zoekt opportuniteiten om concrete projecten met de industrie op te zetten. Kortom, je draagt  ertoe bij dat VITO verder groeit tot een erkend leider in dit veld , ook op internationaal vlak. 

R&D PROFESSIONAL TECHNO-ECONOMISCHE ANALYSES

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) is een toonaangevende Europese onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling.


Het expertisedomein Chemie van VITO, richt zich daarbij op de versterking van de industriële innovatie op het vlak van efficiëntere (bio)chemische processen, hergebruik van waardevolle componenten uit nevenstromen en industrieel gebruik van biomassa en CO2.
 
Het team Biobased Economy, is onderdeel van het expertisedomein Chemie, en richt zich op integrale biogebaseerde en CCU (Carbon Capture and Utilisation) waardeketens waarin hernieuwbare grondstoffen efficiënt worden omgezet naar toepassingen voor groene chemie, materialen en/of energie. Het team combineert wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe biogebaseerde en CCU waardeketens met consulting voor de publieke en private sector.


 • In de functie van onderzoeker Techno-Economische Analyses draag je in het algemeen bij tot het opzetten en uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek en projecten; rekening houdend met valorisatiemogelijkheden teneinde relevante informatie, oplossingen, adviezen, processen of producten aan te reiken voor KMO’s, overheden en industrie.
 • Meer concreet doe je desktop-onderzoek naar de duurzaamheid van nieuwe biogebaseerde en CCU waardeketens. Dit houdt specifiek de techno-economische haalbaarheid, maar ook de milieu-gerelateerde impact in. Je werkt daarbij in een projectomgeving voor externe en interne opdrachtgevers. 
 • Je maakt deel uit van een klein hecht team waarvan de leden elkaar ondersteunen. Je werkt nauw samen met andere onderzoekers binnen je team en binnen VITO in het algemeen.

DATA SCIENTIST DIGITAL WATER

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

 

Voor de versterking van ons onderzoeksteam Water Management & Technologie (WMT) zijn we op zoek naar een gedreven collega die digitale waterdata analyseert en verwerkt tot bruikbare informatie voor onze klanten. Je volgt de dynamiek in de water-, data- en IoT markt op, anticipeert op toekomstige behoeften en vertaalt deze naar specificaties voor het opzetten van innovatieve diensten of producten.

 

Je maakt deel uit van een team van waterexperten en IT specialisten die in een open omgeving werken voor overheid en industrie in een Vlaamse en internationale context. We verwachten inbreng m.b.t.:

 

 • Datacaptatie en dataverwerking: van dataverzameling tot informatie;
 • rekentechnieken die grootschalige datasets kunnen verwerken (machine learning, Artificial Intelligence);
 • ontwikkeling van expert-gebaseerde algoritmes voor de verwerking van waterdatasets.

 

 

EXPERT ENERGY MARKET MODELLING

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien kennis van Engels vereist is. Klik hieronder voor de Engelstalige vacature


https://vito.be/en/jobs/expert-energy-market-modelling

 

R&D PROFESSIONAL PROCESS INTENSIFICATION VIA MEMBRANE APPLICATIONS

Antwerpen
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Only in English available

R&D PROFESSIONAL ATMOSFEER

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Als onderzoeker draag je bij aan het Vlaams, Europees en internationaal milieubeleid op het gebied van luchtkwaliteit.

 • Je ontwikkelt modellen waarmee de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de atmosfeer worden gesimuleerd en voorspeld. Hierbij vormt stedelijke luchtkwaliteit de focus van het team.
 • Deze modellen worden gebruikt voor het ondersteunen van het luchtkwaliteitsbeleid van Vlaamse en buitenlandse overheden en de industrie. 
 • Naast de ontwikkeling van de modellen, ben je verantwoordelijk voor de analyse van de modelresultaten en de rapportering naar de klant of eindgebruiker. Verwerking van (grote) data sets is hierbij een belangrijk aspect.
 • Samen met je collega onderzoekers integreer je je kennis en expertise in projecten, rapporteert de resultaten en publiceert in wetenschappelijke tijdschriften.

EXPERT ENERGIEMARKTEN EN NETWERKEN

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige beschrijving beschikbaar omdat de Engelse taal vereist is

https://vito.be/en/jobs/expert-energy-markets-and-networks

SENIOR R&D CONSULTANT ENERGY STRATEGIES AND POLICY

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Aangezien een goede kennis van het Engels voor deze functie noodzakelijk is, is er geen Nederlandstalige vacature beschikbaar. Link naar de Engelstalige vacature.

R&D PROFESSIONAL DATA SCIENCE

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

De unit Remote Sensing verwerkt petabytes aan aardobservatie data. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in Big Data analyse met inzet van machine learning en deep learning technieken in de applicatie workflows.  Dat is onze passie, het distilleren van informatie uit de binnenkomende vloedgolf aan beeldmateriaal... Informatie dat onze klant verder helpt. Onze omvangrijke groep opdrachtgevers zijn te vinden binnen de domeinen landinrichting, civiele infrastructuur, landbouw, bosbouw, waterbeheer, erfgoed en natuurontwikkeling. Neem zeker een kijkje op https://remotesensing.vito.be voor meer informatie over onze activiteiten.

Momenteel zijn wij op zoek naar een gedreven

 

R&D PROFESSIONAL DATA SCIENCE

 

Als Data Scientist werk je binnen een groep van software ontwikkelaars en applicatie ingenieurs. Je beweegt je in een internationale omgeving met klanten als de European Space Agency, de  Europese Commissie, federale en regionale overheden. Ons onderzoek gebeurt vaak in partnerschap met buitenlandse onderzoeksgroepen en bedrijven.

FUNCTIE

 • Je vertaalt gebruikersvereisten naar een systeem design
 • Je ontwikkelt back-end systemen, Web services en APIs
 • In samenwerking met de applicatiewetenschappers ontwerp en implementeer je algoritmische componenten met gebruik van Java, Python, R en C++
 • Je werkt mee aan cluster computing en workflow componenten 
 • Je houdt steeds het nut en gebruiksgemak voor de eindklant in de gaten
 • Je stuurt subcontractors aan
 • Je rapporteert je progressies en resultaten aan onze externe klanten en het management
 • Je werkt actief mee aan projectvoorstellen
 • Je volgt de trends binnen jouw vakdomein en gebruikt deze kennis voor de bouw van prototypes (data science, machine learning, public cloud, cluster/grid computing , …).

R&D EXPERT ELECTRIC ENERGY AND STORAGE SYSTEMS

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

De komende jaren zullen worden gekenmerkt door een elektrificatie van verwarming, transport, industriële werktuigen, een verdere verbetering van de energie efficiëntie van allerlei systemen, een verdere toename van hernieuwbare energiebronnen en wijzigende gedragspatronen van verbruikers. Deze evolutie creëert een aantal technische uitdagingen, zal gepaard gaan met een exponentiële toename van de toepassing van vermogenelektronica  en zet druk op bestaande onderdelen van het elektriciteitssysteem. Om die uitdagingen te kunnen aanpakken dienen o.a. innovatieve concepten die het gebruik en de integratie van elektrische opslagsystemen kunnen vereenvoudigen te worden bedacht. Deze concepten dienen te worden uitgetest in realistische omstandigheden, en de benodigde vermogenelektronica en elektrotechnische componenten en sub systemen dienen te worden ontworpen.  Als je hier samen met Vito/EnergyVille de bakens voor wil zetten, dan ben jij onze nieuwe collega.

 • Je hebt de technische leiding van en bent het creatieve brein van een klein, flexibel en efficiënt project team. 
 • Je staat in voor het ontdekken en begrijpen van de problemen van de klant; de snelle en relevante analyse ervan; het bedenken, ontwerpen, uitwerken, uittesten en benchmarken van innovatieve prototypes van vermogenelektronische of elektrotechnische componenten en sub-systemen die een essentieel onderdeel zullen vormen van de oplossing.
 • Je rapporteert zowel intern als extern naar onze klanten.
 • Je zorgt voor de gepaste bescherming van jouw uitvindingen door middel van octrooiaanvragen en licentieerbare ontwerpen. Nadat de bescherming is verzekerd presenteer je resultaten op internationale fora.
 • Je onderhoudt en breidt je brede en tegelijkertijd diepgaande kennis over toepassingen en 'state of the art' componenten verder uit.
 • Je zorgt voor de technische coaching van het project team en bent een aanspreekpunt voor technisch advies aan medewerkers uit andere projecten.

Onze projecten zijn zeer uiteenlopend, want onze opdrachtgevers komen uit zowel de industrie als de overheid, in binnen- en buitenland. Over een internationale, open en diverse werkomgeving gesproken, liefst 100 van onze 750 medewerkers komen uit het buitenland omdat ze bij VITO een unieke omgeving vinden waar ze hun R&D-talent ten volle kunnen benutten. Je bouwt hier een waardevol professioneel netwerk uit waar je tijdens je volledige carrière kunt op steunen.

Onze R&D-functies bestrijken een breed spectrum. Daardoor krijg je als onderzoeker de keuze uit kansen en uitdagingen in onze verschillende units en segmenten. En er is meer: we engageren ons om een uitmuntende onderzoeksomgeving te creëren, onder meer door een duidelijke HR-strategie voor onderzoekers.

HR assistant
+32 14 33 55 72