Onze R&D-functies bestrijken een breed spectrum. Daardoor krijg je als onderzoeker de keuze uit kansen en uitdagingen in onze verschillende units en segmenten. En er is meer: we engageren ons om een uitmuntende onderzoeksomgeving te creëren, onder meer door een duidelijke HR-strategie voor onderzoekers.

+32 14 33 55 47

Een uitmuntende onderzoeksomgeving ontwikkelen

In de beheersovereenkomst voor de periode 2014-2018 ondertekend tussen VITO en de Vlaamse overheid, heeft VITO het Europees handvest voor onderzoekers en de gedragscode voor de rekrutering van onderzoekers onderschreven.

VITO streeft naar een uitmuntende  onderzoeksomgeving te stellen voor haar onderzoekers. De naleving van het Europees Handvest en de Code voor onderzoekers wordt gezien als een uitstekende manier om dit te bereiken. Brief ter bekrachtiging

Eind 2014 stelde VITO een HR-strategie voor onderzoekers op in lijn met het Charter en de Code. Een grondige analyse van de VITO-werking op dat moment resulteerde in een actieplan om het VITO-beleid & -procedures verder te verbeteren.  

Eind 2015 diende VITO met succes een dossier in voor het verkrijgen van de HR Excellence in Research award

Op basis van de geconstateerde verbeterpunten in de initiële zelfanalyses en in lijn met de VITO-strategie voor het eerste actieplan werd ervoor gekozen om te focussen op 4 hoofddomeinen. In 2016 zijn we gestart met een 4x4 actiekader, 4 hoofdacties per aandachtsgebied. 

De aandachtsgebieden
1. Werving en selectie: aantrekken en aannemen van wereldwijd onderzoekstalent om het VITO-personeel te versterken Lees meer over ons open, transparante en op verdiensten gebaseerde wervingsbeleid: OTM-R-policy
2. FIT @ VITO: Optimale prestatie van mens en organisatie door een “fit” op meerdere aspecten 
3. Talentmobiliteit: verhoog flexibiliteit, wendbaarheid en talentmobiliteit 
4. Duurzame inzetbaarheid: Talent- en loopbaanontwikkeling 
 

Meer informatie over het 4x4 actieplan vindt u hier en het originele volledige actieplan is ook beschikbaar als pdf-bestand.
In 2018 is het actieplan tijdens de midterm evaluatie positief geëvalueerd en aangepast en aangevuld in de geest van de initiële voornemens. 

Met het oog op de verlengingsaanvraag werd de vordering van het plan in 2021 opnieuw geëvalueerd: evaluatie van het 4x4 actieplan.

Verlengingsaanvraag in 2021

Met het oog op de verlengingsaanvraag werden verschillende evaluaties uitgevoerd: 
• Herziening van de nieuwe uitdagingen op basis van de laatste update van de VITO-strategie
• Evaluatie van de voortgang van het 4x4-actieplan
• Evaluatie van de recente bevindingen in de enquêtes die regelmatig bij VITO worden georganiseerd (FIT@VITO; PhD-gerelateerde enquêtes; onboarding-enquête, culturele waarden, ...)
• Organisatie van een extra enquête gericht op typische onderzoeks- (omgeving) gerelateerde onderwerpen

Op basis van de geïdentificeerde zwakke punten en verbetermogelijkheden werd een nieuwe reeks acties gedefinieerd. Het nieuwe actieplan zal niet langer het 4x4-formaat volgen, maar zal worden gestructureerd volgens de 4 aandachtsgebieden van het de Europese charter en code zoals standaard opgenomen in de HR Excellence-rapportagesjablonen. 

In deze tabel wordt een overzicht gegeven van het nieuw gedefinieerde actieplan.

Door de inspanningen van HR, gericht op het werven van onderzoekers en het creëren van een goede werkomgeving, structureel te combineren met de inspanningen van Research om de beste onderzoeksomgeving in 'hardware' en wetenschappelijke cultuur te genereren, wil VITO de impact van de HR-strategie voor onderzoek verder vergroten. Door de nauwe samenwerking tussen HR-medewerkers en onderzoeksmedewerkers bij het opstellen van het nieuwe actieplan is meer nadruk komen te liggen op typische onderzoeksitems als open science, publiceren, kennisverankering en popularisering van onderzoek.