Onze R&D-functies bestrijken een breed spectrum. Daardoor krijg je als onderzoeker de keuze uit kansen en uitdagingen in onze verschillende units en segmenten. En er is meer: we engageren ons om een uitmuntende onderzoeksomgeving te creëren, onder meer door een duidelijke HR-strategie voor onderzoekers.

+32 14 33 55 47

Een uitmuntende onderzoeksomgeving ontwikkelen

In de beheersovereenkomst voor de periode 2014-2018 ondertekend tussen VITO en de Vlaamse overheid, heeft VITO het Europees handvest voor onderzoekers en de gedragscode voor de rekrutering van onderzoekers onderschreven.

VITO streeft naar een uitmuntende  onderzoeksomgeving te stellen voor haar onderzoekers. De naleving van het Europees Handvest en de Code voor onderzoekers wordt gezien als een uitstekende manier om dit te bereiken. Brief ter bekrachtiging

Sinds eind 2014 wordt er door VITO intensief gewerkt aan een HR-strategie voor onderzoekers in lijn met het Handvest en de Code. Een grondige analyse resulteerde in een actieplan voor verdere verbetering van VITO-beleid en procedures.

Een impactkader voor de HR-strategie voor onderzoekers

De levenscyclus van het Toegepast onderzoek heeft de ontwikkeling van de HR-strategie sterk gestuurd binnen de VITO Visie 2018. Dit resulteerde in een breed plan met HR-acties en -projecten in verschillende HR-domeinen. Dit overkoepelende HR-plan vormde de basis voor de HR-strategie voor onderzoekers. Voor bepaalde HR-topics is een specifieke aanpak aangewezen voor de onderzoeksgemeenschap binnen VITO. Op basis van de zelf-evaluatie en het resultaat van een bij alle VITO-onderzoekers gehouden enquête over de mate waarin VITO voldoet aan de C&C-principes hebben wij een specifiek kader gedefinieerd waarin acties worden geformuleerd voor 4 “sleutelgebieden”: Werving & Selectie, Mobiliteit Talent, Duurzame Inzetbaarheid en “FIT @ VITO”.

De sterke link met de VITO-strategie, de algemene HR-strategie en de noden gedetecteerd tijdens de Charter & Code gebaseerde analyse zal garant staan voor een positieve impact.

Begin 2018 is de voortgang van het actieplan positief beoordeeld.  Er is besloten om de komende 3 jaar binnen het 4X4-actiekader te blijven werken.  De tijdlijnen zijn aangepast en de richting voor de komende periode is als volgt gedefinieerd:

  • In het kader van werving en selectie is een gestructureerde beoordeling uitgevoerd van het VITO-wervingsbeleid en de praktijk hiervan vergeleken met de open, transparante en op verdienste gebaseerde wervingsrichtlijnen van de EC (OTM-R-beoordeling). Er zijn bijkomende acties gedefinieerd om in de nabije toekomst aan al deze criteria te kunnen voldoen. De publicatie van een gedetailleerd VITO OTM-R-beleid staat uiterlijk voor einde 2019 gepland. De jobsite zal overeenkomstig dit OTM-R-beleid worden bijgewerkt.
  • In het kader van FIT@VITO zal men zich richten op de invoering van de AVG, het oprichten van een groep verantwoordelijk voor onderzoek en innovatie, en de aanstelling van een functionaris voor diversiteit.
  • De acties met betrekking tot mobiliteit van talent worden opgevolgd.
  • In het sleutelgebied ‘Duurzame inzetbaarheid’ worden de inspanningen versterkt om de promotie- en postdoc-processen op één lijn te brengen met de werknemersprocessen. Deze inspanning wordt afgestemd met het streven naar OTM-R in alle functies.

Meer informatie over het actiekader vindt u hieronder. Voor meer details kunt u het originele actieplan 2014-2018 en het aangepaste en uitgebreide plan tot 2020 inzien.

VITO heeft het Europees handvest voor onderzoekers en de gedragscode voor de rekrutering van onderzoekers onderschreven. Onze HR-strategie voor onderzoekers is volledig in lijn met het handvest en de code. We concretiseren onze acties in 4 focusgebieden:

Werving & selectie

We trekken de grootste R&D-talenten van over de hele wereld aan met een stimulerende werkomgeving. Je kunt je hier ontwikkelen en krijgt interessante carrièremogelijkheden. Raadpleeg hier onze OTMR-policy.

Talentmobiliteit

Je krijgt als onderzoeker bij VITO de kans om de werkwijze in andere bedrijven te leren kennen, om ideeën uit te wisselen en samen te werken met internationaal erkende onderzoekers. Dankzij hun verschillende culturele achtergronden verruim je je visie en leer je nieuwe vaardigheden.

Duurzame inzetbaarheid

We stemmen functieomschrijvingen, competentieprofielen en loopbaantrajecten af op de nieuwe strategische behoeften. Zodat zowel jij als VITO zeker zijn van stabiliteit en continuïteit op langere termijn in een steeds veranderende context.

FIT at VITO

VITO optimaliseert je prestaties en die van onze organisatie door een verhoogde aandacht voor mentaal en fysiek welzijn in de breedst mogelijke zin – van een goede conditie, over een flexibele werkomgeving en aanmoediging van ondernemerszin, tot diversiteit, integratie en stressbeheer.

4x4 action plan for researchers

Een 4X4 (Four by four) action plan gebaseerd op de HR-prioriteiten werd gedefinieerd.