Beschikbare jobs

New

SENIOR R&D PROFESSIONAL DATA DRIVEN ALGORITHMS FOR ENERGY FLEXIBILITY

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige tekst beschikbaar aangezien kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze positie. Link naar de Engels vacature.

JUNIOR R&D LUCHTMONITORING

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

VITO is het referentielaboratorium voor luchtmetingen in Vlaanderen. Het luchtmeet-team wil verder inzetten op innovatieve sensortechnieken die aanvullend aan de referentiemethoden en -apparatuur een veelvoud van data leveren met grote ruimtelijke en temporele spreiding.  Op die manier kan ook persoonlijke blootstelling van het individu in kaart gebracht worden of grotere gebieden ruimtelijk afgedekt worden. We zijn momenteel op zoek naar een enthousiaste junior R&D onderzoeker die dit team rond luchtkwaliteitsmonitoring wil versterken.

 

 • Je bent als junior onderzoeker verantwoordelijk voor de uitvoering van meerdere onderzoeksprojecten binnen de  thema’s luchtkwaliteit en  klimaat. 
 • Specifiek werk je aan de verbetering  en uitrol van innovatieve sensormeetsystemen en netwerken. Hierbij komen zowel meet-technische aspecten, datacommunicatie en - opslag aan bod als de ontwikkeling van generieke dataplatformen.   
 • Daarnaast ligt je taak in inhoudelijke data-analyse, gebaseerd op degelijke kennis van verschillende data-analyse pakketten
 • Je genereert samen met je team klantgerichte oplossingen binnen afgesproken tijd- en budgetlimieten. Je bent verantwoordelijk voor de kritische analyse van de resultaten, en vertaalt de onderzoeksresultaten in bruikbare adviezen voor de interne projectenmanager  en de externe klant.
 • Je legt en onderhoudt contacten met Vlaamse/Europese bedrijven en overheden en zet de noden van de klant om in heldere offertes en onderzoeksvoorstellen.
 • Verder werk je frequent samen in multi-disciplinaire teams, met andere units binnen VITO,  en met name in het domein van de modellering van luchtkwaliteit en gezondheid. 

MSCA-PF 2021 CALL: Nanoplasmonic detection of extracellular vesicles in plasma for early diagnosis of stroke.

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie.

Link naar Engelstalige vacature

OCTROOIGEMACHTIGDE

Mol
Ondersteunend
Beschrijving: 

Innovatie vormt de kern van VITO’s activiteiten. Een professioneel team met kennis van Intellectuele Eigendom is onmisbaar om een adequate bescherming van VITO’s intellectuele eigendomsrechten te verzekeren. Jouw rol hierin omvat het identificeren van beschermbare onderzoeksresultaten en het type IE dat de beste bescherming biedt.  Je ben verantwoordelijk voor het verwerven van IP rechten op de uitvinding en het voeren van het proces tot de verlening daarvan. Je beheert alle intellectuele eigendomsrechten en het coachen van uitvinders op vlak van IP. Dit is maar mogelijk als je je verdiept hebt in de technologieën en de commerciële doelstellingen van VITO.

Als octrooigemachtigde beoordeel je of de aangeboden uitvindingen voor octrooiering in aanmerking komen. Bij niet octrooieerbare uitvindingen, zoek je alternatieve beschermingsmogelijkheden. Je begeleidt de VITO onderzoekers in het doorlopen van de procedures tot het verkrijgen van IP rechten.  Je bent betrokken in de valorisatie van deze IP rechten en het dagelijks beheer van de IP portefeuille. 
 

PHD POSITIE NIEUWE PRAKTIJKGERICHTE DATA SCIENCE TECHNIEKEN EN ALGORITMES VOOR BESLISSINGONDERSTEUNING IN LAAGSPANNINGSNETWERKEN.

Genk
PhD
Beschrijving: 

Aangezien een goede kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze positie, is er geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar.

 

Link naar de Engelstalige vacature

 

R&D PROFESSIONAL MILIEU-IMPACT VAN ENERGIETECHNOLOGIEËN

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Het team Bebouwde Omgeving van VITO/EnergyVille evalueert de milieu-impacten van bouwmaterialen en ook van energietechnologieën. We voeren onderzoek uit in het domein van LCA van innovatieve producten en processen en adviseren industrie en overheden over innovatieve oplossingen en alternatieve productiemethodes. Om ons team te versterken zijn we momenteel op zoek naar een ervaren expert levenscyclusanalyse (LCA). 
In deze functie werk je als onderzoeker in gefinancierde onderzoeksprojecten (bv. H2020) en daarnaast ook in adviesopdrachten voor overheden of industrie:

 • Je analyseert de milieu- en bent betrokken bij de analyse van de financieel-economische impact van energietechnologieën, in het bijzonder batterijen, zonnecellen, HVAC-systemen. 
 • Je zorgt voor vernieuwing in ons expertisedomein op vlak van de verdere ontwikkeling van LCA-methodieken, scenario-analyse, digitalisering, data processing.
 • Je wilt een concrete bijdrage leveren aan duurzaamheid via innovatietrajecten waarin nieuwe oplossingen worden ontwikkeld op basis van jouw onderzoek, en vervolgens getest en naar de markt gebracht worden. 
 • Je draagt zorg voor de samenwerking binnen nationale en Europese consortia en en je bouwt je netwerk uit met Belgische en Europese overheden en industriële partners. 
 • Je draagt ook bij aan het werven van projecten en het schrijven van offertes en projectvoorstellen. 
   

PHD POSITIE CHEMISCHE RECYCLING VAN ZUURSTOFRIJKE POLYMEERMATERIALEN TOT PRODUCTEN MET EEN HOGE TOEGEVOEGDE WAARDE

Mol
PhD
Beschrijving: 

Aangezien een goede kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze positie, is er geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar.

Link naar de Engelstalige vacature.

SENIOR R&D PROFESSIONAL ALGORITHMS, MODELS AND OPTIMIZATION IN THE ENERGY DOMAIN

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Goede kennis van het Engels noodzakelijk voor deze vacature. Link naar de Engelstalige versie.

R&D PROFESSIONAL ELECTRICITY MARKET MODELLING

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar aangezien kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze positie.

R&D PROFESSIONAL ECONOMISCH MODELLEREN

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

VITO zet met haar onderzoeksprogramma ‘Duurzaam Materialenbeheer’ volop in op het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. We zijn ervan overtuigd dat naast technologische innovaties ook breder maatschappelijke vernieuwingen bij beleidsmakers en bedrijven cruciaal zijn in deze transitie. Daarom ontwikkelen we raamwerken, modellen en tools voor publieke overheden en voor de industrie die hen helpen om de juiste beslissingen te nemen voor het ontsluiten van het potentieel van de circulaire economie. 

 • Je werkt in teamverband in onderzoeksprojecten die de onderliggende mechanismen van de circulaire economie in kaart brengen.  Dit doen we op basis van wetenschappelijk gefundeerde inschattingen van de economische, ecologische en sociale impact van beleidsmaatrelen en strategische beslissingen.  Jouw rol in een dergelijk project is gericht op het modelleren van de (macro-)economische aspect hiervan.
 • Je zet de opgedane kennis om in concrete tools en methodes voor bedrijven en beleidsmakers. 
 • Je bent gepassioneerd door de denkkaders van de circulaire economie en je hebt expertise om vraagstukken vanuit een systeemperspectief te benaderen. 
 • Je bouwt je netwerk met internationale dimensie verder uit met het oog op het aanboren van nieuwe opportuniteiten voor VITO in het speelveld van de circulaire economie. Je draagt ook bij tot het opstellen van offertes voor industriële klanten en overheden.
 • Je presenteert en publiceert de  projectresultaten op (inter)nationale fora en zorgt ook voor kennisopbouw rond dit thema bij je teamleden.

POSTDOC Sustainable bio-based polymer materials using lignin-first biorefining

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

No Dutch vacancy available since English is required for this position.

MSCA-PF 2021 CALL: Technical and clinical validation of urinary EV protein biomarkers for the early diagnosis and follow up of bladder cancer.

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie.

Link naar Engelstalige vacature.

MSCA-PF 2021 CALL: Extending the Lifetime of Lithium-ion Batteries for Vehicle-to-Grid (V2G/V2X) Applications based on Robust Feedback Control.

Genk
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie.

Link naar Engelstalige vacature.

MSCA-PF-2021 CALL: Genomics in Clinical Practice.

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie.

Link naar Engelstalige vacature.

MSCA-PF 2021 CALL: Multiplex assay for extracellular vesicles-based early diagnosis of dementia-related syndromes.

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie.

Link naar Engelstalige vacature

MSCA-PF 2021 CALL: Exploring new analytical frontiers in the characterisation of micro- and nanoscale non-metallic particles.

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie.

Link naar Engelstalige vacature

MSCA-PF 2021 CALL: Microfluidic device for self-sampling of blood for human biomonitoring applications.

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie.

Link naar Engelstalige vacature

DEVOPS ENGINEER

Mol
IT
Beschrijving: 

De Remote Sensing unit van VITO ontwikkelt en opereert innovatieve aardobservatiesystemen die helpen om grip te krijgen op de grote maatschappelijke en economische uitdagingen waar onze planeet voor staat. Onze projecten bevinden zich in de sfeer van data distributie, on-demand beeldverwerking op grote en schaalbare platformen en Big Data analytics om informatie uit satelliet en airborne (UAV, drones) gegevens te halen waarbij deze datasets enorm snel in omvang groeien (van terabytes tot petabytes). Door de groeiende uitdagingen op vlak van cloud infrastructuur willen we het team versterken met iemand die zich weet vast te bijten in complexe omgevingen ter ondersteuning van de verschillende operationele en onderzoeksprojecten die de wereld verbeteren.


Jouw verantwoordelijkheden;
 
•    Vanuit sysadmin standpunt ondersteuning bieden aan DevOps en project vraagstukken
•    Coördineren en coachen van teamleden teneinde een oplossing te bieden aan deze vraagstukken
•    Oplossen van tickets vanuit onze interne projecten gerelateerd aan networking/compute/storage, dit vanuit een software-defined oogpunt
•    Uitrol en ondersteuning van nieuwe componenten in de software stack, alsook in publieke cloud omgevingen
•    Analyseren van complex gemelde problemen door middel van monitoring tools/logging; voorstellen en uitwerken van efficiëntieverbeteringen
•    Interne of externe escalatie in geval van blokkerende problemen
•    Samenwerken met IT architecten en engineers
•    Verantwoordelijkheid nemen, samen met het team, over de operationele infrastructuur.
 

R&D EXPERT REMOTE SENSING - LAND COVER MONITORING

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Er is geen vacaturetekst in het Nederlands beschikbaar. Link naar de Engelstalige vacaturetekst.

 

R&D PROFESSIONAL DATA SCIENCE

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

De unit Remote Sensing verwerkt petabytes aan aardobservatie data. Wij zijn gespecialiseerd in Big Data analyse met inzet van numerieke methoden, computer visie, machine learning en deep learning technieken in de applicatie workflows.  Dat is onze passie, het distilleren van informatie uit de binnenkomende vloedgolf aan beeldmateriaal, informatie die onze klanten verder helpt. Onze omvangrijke groep opdrachtgevers zijn te vinden binnen de domeinen landinrichting, civiele infrastructuur, landbouw, bosbouw, waterbeheer, erfgoed en natuurontwikkeling. Neem zeker een kijkje op https://remotesensing.vito.be/ voor meer informatie over onze activiteiten.

 

Momenteel zijn wij op zoek naar een gedreven

 

R&D Professional Data ScienCE

 

Als Data Scientist werk je binnen een groep van software ontwikkelaars en applicatie ingenieurs. Je beweegt je in een internationale omgeving met klanten als de European Space Agency, de  Europese Commissie, federale en regionale overheden. Ons onderzoek gebeurt vaak in partnerschap met buitenlandse onderzoeksgroepen en bedrijven. 

 • Je hebt een grote affiniteit met de kennisdomeinen van onze klanten: landbouw, civiele infrastructuur, bosbouw, waterbeheer, duurzame ontwikkeling.
 • Je vertaalt gebruikersvereisten naar een systeemdesign
 • Je werkt samen in de ontwikkeling van back-end en front-end systemen.
 • In samenwerking met de applicatiewetenschappers ontwerp en implementeer je algoritmische componenten met gebruik van Python, Java , R en C++
 • Je werkt mee aan cluster computing en workflow componenten
 • Je houdt steeds het nut en gebruiksgemak voor de eindklant in de gaten
 • Je stuurt subcontractors aan
 • Je rapporteert je progressies en resultaten aan onze externe klanten en het management
 • Je werkt actief mee aan projectvoorstellen
 • Je volgt de trends binnen jouw vakdomein en gebruikt deze kennis voor de bouw van prototypes.

R&D PROFESSIONAL HYDROLOOG / HYDROGEOLOOG

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

De droogteproblematiek stelt onze maatschappij voor grote uitdagingen naar de hoeveelheid en de  kwaliteit van beschikbaar water. VITO werkt voor overheid en industrie aan oplossingen om zowel nu als op langere termijn voldoende water van goede kwaliteit te garanderen voor de verschillende gebruikers. We zijn op zoek naar een gedreven collega met kennis over oppervlaktewater- en grondwatersystemen. Dit omvat ook expertise op het vlak van hydrologische en hydrogeologische modellen. Inzicht in de waterproblematiek en wateruitdagingen is tevens een pluspunt voor deze vacature.

Als hydroloog/ hydrogeoloog

 • maak je deel uit van een team van waterexperten en IT-specialisten die in een open omgeving werken aan innoverende opdrachten voor overheid en industrie in een Vlaamse en internationale context.
 • heb je ervaring in het waterdomein en ben je bereid je (verder) te specialiseren in het uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve modellering. Eén van de belangrijke aspecten hierbij is het integreren van (sensor)metingen in deze modellen. Door de integratie van (sensor)metingen en modellen willen we maximaal inzetten op het begrijpen en beheersen van complexe watersystemen.
 • Van onze nieuwe collega verwachten we kennis m.b.t.:
  • hydrologische en fysisch-chemische processen en bijhorende meetmethoden in het watermilieu
  • dataverwerving via monitoring en karakteriseren van waterkwaliteit en/of -kwantiteit (a.h.v. analytische gegevens of data bekomen met behulp van sensoren
  • fysische en datagedreven modelleringen, verwerking van model input en output, numeriek en geografisch (GIS)
  • dataverwerking en -analyse met standaard software en via scripting (zoals Python, R, Julia, Matlab…)

 

 

 

R&D PROFESSIONAL MILIEU - ECONOMIE

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

VITO werkt aan oplossingen om ons watersysteem meer klimaatbestendig te maken door het ontwerp van innovatieve waternetwerken,  het opzetten van praktijkcases en het ontwikkelen van impact evaluatie tools

Binnen het water-klimaat team zijn we op zoek naar een econoom die bijdraagt aan de verdere uitbouw van onze expertise over het internationaal, Europees en Vlaams water- en klimaatbeleid.

 • Als R&D professional adviseer je Vlaamse en internationale spelers bij het ontwikkelen van economische afwegingskaders in milieu- en klimaatbeleid. Thema’s als water, klimaatadaptatie, ecosysteemdiensten, ruimtelijke ontwikkeling behoren tot je werkdomein. Je werkt hiervoor samen in multi-disciplinaire teams met  ingenieurs, economen, hydrologen, geografen en informatici.
 • Je interpreteert onderzoeksresultaten en formuleert op basis hiervan strategische adviezen op maat van de klant. Je rapporteert resultaten aan onze klanten (overheden en industrie) en de wetenschappelijke wereld.
 • Je breidt actief je kennis omtrent klimaat & milieu economie uit via literatuur, cursussen en door ´on-the-job´ ervaring. Binnen je expertisegebied volg je actief de trends en studies van andere consultants, onderzoeksinstellingen en universiteiten op.
 • Je werkt in een team, maar voert ook autonoom projecten uit en je beschikt over een goede voeling met de markt om nieuwe trajecten bij je klanten te identificeren.
 • Je schrijft mee aan offertes, onderzoeksvoorstellen en zoekt mee naar financieringsmogelijkheden.

 

 

PROGRAM MANAGER HEALTH

Antwerpen
Management
Beschrijving: 
 • Je coördineert en stuurt één of meerdere projectgroepen aan, die actief zijn op het thema milieu en gezondheid, humane biomonitoring en blootstellings- en risicomodellering binnen de unit HEALTH teneinde ervoor te zorgen dat de vooropgestelde doelstellingen inzake werving en uitvoering van contracten en projecten worden gerealiseerd. 
 • Je bepaalt en implementeert de strategie op lange termijn.
 • Je bent een sterke coach en stuurt de medewerkers aan, begeleidt en motiveert hen om bij te dragen tot de optimale inzet en ontwikkeling van medewerkers om de vooropgestelde doelstellingen in een goede werksfeer te behalen.
 • Je werft contracten en genereert business en maakt jaarlijks de begroting van de contractenportefeuille op. Verder sta je in voor de opvolging en planning van de uitgaven en inkomsten in samenwerking met de dienst financiën.
 • Je onderhoudt contacten met zowel de interne als de externe klanten (wetenschappelijke wereld, internationale instellingen, industrie en overheid).
 • Je stippelt met het team de lange-termijn strategie uit en zorgt voor de juiste talenten en competenties in het team
 • Je rapporteert aan de Unit manager van HEALTH

 

 

MSCA-PF 2021 CALL: Drone and tractor-based image analysis to support precision farming.

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie.

Link naar Engelstalige vacature

MSCA-PF 2021 CALL: Monitoring drought and drought impact with satellites.

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie.

Link naar Engelstalige vacature

MSCA-PF 2021 CALL: Orchard digital twins from drone- and tractor-based imagery.

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie.

Link naar Engelstalige vacature

MSCA-PF 2021 CALL: Embedding Physics-Based Modelling in Battery Management Systems to Improve Battery State Estimation and Control.

Genk
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie.

Link naar Engelstalige vacature

MSCA-PF 2021 CALL: Hybrid Deep Learning control to support the participation of aggregator of a large number of prosumers.

Genk
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie.

Link naar Engelstalige vacature

WATER INNOVATOR

Kortrijk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) werkt samen met ondernemers, onderzoekers en overheden om wateroplossingen te innoveren en te implementeren. De focus ligt daarbij op 
•    Wateruitdagingen systemisch benaderen
•    Waterinnovatieprojecten opzetten 
•    Succesvolle innovaties opschalen
Vanuit haar schakelfunctie binnen de Vlaamse waterwereld initieert, coördineert en faciliteert Vlakwa (inter)nationale samenwerkingsverbanden. Zo dragen we bij tot een betere valorisatie van de waterinnovatie-inspanningen in Vlaanderen en daarbuiten.
Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een nieuwe collega waterinnovator. Als waterinnovator durf je vooruitstrevend denken over de grenzen van bestaande kaders heen. En dit denken weet je ook te vertalen naar concrete realisaties op het terrein. Herken je je in onderstaande functiebeschrijving? We kijken graag uit naar je sollicitatie.

Functie

•    Als waterinnovator draag je bij aan de strategische doelstellingen van Vlakwa. Je houdt een goede voeling met de uitdagingen en problemen van de belangengroepen en hebt een overzicht over de beschikbare kennis en ervaring in Vlaanderen en daarbuiten.
•    Je neemt en krijgt de tijd om deze uitdagingen/problemen terug te brengen tot de essentie (zoektocht naar de grondoorzaken) als basis om innovatieve aanpakken te bepalen.
•    Je begeleidt de doelgroepen bij de aanvraag voor innovatiesubsidies: 

 •    Je gaat na welke innovatieprogramma’s in aanmerking komen: Vlaamse wateronderzoeksprogramma’s, VLAIO-programma, Europese subsidieprogramma’s (Horizon Europe, Interreg, LIFE)...
 •    Je zet actief samenwerkingsverbanden mee op. 
 •    Je begeleidt de praktische uitwerking van projectvoorstellen en zorgt voor een kritische wetenschappelijke kijk. 

•    Je werkt in een teamverband, maar volgt ook autonoom onderzoeksprojecten op waarbij Vlakwa betrokken is als (hoofd)partner of in de gebruikersgroep. 
•    Je breidt actief je kennis omtrent het waterdomein en innovatieprogramma’s uit via literatuur, cursussen en door ´on-the-job´ ervaring. Binnen je expertisegebied volg je actief de trends en studies van consultants, onderzoeksinstellingen en universiteiten op. 
 

PhD Position "Designing metal oxide-based stationary phases for the separation of 225Ac and 213Bi for biomedical applications

PhD

DIGITALE COMMUNICATIE EXPERT

Mol
Ondersteunend
Beschrijving: 

Ben jij een digital native voor wie digital marketing en impactvolle online communicatie geen geheimen kent? Ben je gepassioneerd door duurzaamheid en wil je samen met onze onderzoekers het verschil maken in de transitie naar een duurzame samenleving? Dan heeft VITO een boeiende uitdaging voor jou.

VITO is een Vlaamse onderzoeksinstelling die dagdagelijks bezig is met innovatie en technologie om de transitie naar een duurzame toekomst te realiseren. Zowel bedrijven als overheden komen bij ons met vragen over o.a. de energietransitie, optimaal gebruik van land, water en lucht, het vangen en gebruiken van CO2, het hergebruik van materialen enz.

Als communicatieteam binnen VITO werken we samen met de business om die innovaties te vertalen in inspirerende verhalen. Elke dag is anders. Soms zijn we betrokken bij burgerprojecten zoals Curieuzeneuzen of DagVanDeWetenschap. Een ander moment organiseren we de Clean Vision Summit, een grote conferentie voor bedrijven die duurzame oplossingen zoeken. Of we vertalen complexe wetenschappelijke studies in overzichtelijke infografics en animaties. Een ding is constant: je leert elke dag nieuwe dingen en je draagt elke dag bij aan een duurzame toekomst. Ter illustratie geven we je graag een quote mee van Ewoud, lid van ons communicatieteam.

"Ik solliciteerde destijds bij VITO omdat ik mijn communicatie-expertise wou inzetten voor een organisatie die oplossingen uitwerkt voor de milieu- en klimaatuitdagingen waar onze maatschappij mee te maken krijgt. Nog geen seconde spijt van gehad. Je helpt echt het verschil maken. Ook al ben je geen onderzoeker, toch ben je als communicatiemedewerker een belangrijke schakel in de organisatie. Onderzoeksresultaten of nieuwe technologieën geraken niet vanzelf tot bij overheden, bedrijven en burgers. Dat je hier onder andere in een echt groene omgeving werkt, regelmatig kunt thuiswerken en als fietser over de nodige faciliteiten beschikt, is uiteraard mooi meegenomen." Ewoud Beirlant, Communicatie VITO

Jouw missie bij VITO? Het succes van onze online campagnes verzekeren en de online visibiliteit naar onze doelgroepen verhogen:

 • Je lanceert creatieve communicatiecampagnes in Hubspot zodat onze zichtbaarheid een boost krijgt. De inhoud wordt je aangeleverd door je communicatiecollega’s en jij zorgt voor de praktische uitwerking, monitoring en optimalisering. Een uitgebreide ervaring met Hubspot is dus noodzakelijk.
 • Je beheert en optimaliseert de VITO corporate website (Drupal), rekening houdend met de corporate, commerciële en HR objectieven van de organisatie. Je ontwikkelt en beheert specifieke project websites in samenwerking met onze IT afdeling met CRO ( Conversian Rate Optimization) praktijken in het achterhoofd.
 • Je zorgt ervoor dat onze doelgroepen hun weg vinden naar de VITO kanalen. Facebook manager, LinkedIn Campaign Manager, Twitter Adds, SEO of SEA kennen geen geheimen voor je. Je bent ook steeds op zoek naar nieuwe opportuniteiten om onze stakeholders te bereiken.
 • Analyseren en optimaliseren is jouw tweede natuur. Je bent steeds op zoek naar verbetermogelijkheden voor onze digitale kanalen. Je bent thuis in alles wat Google te bieden heeft (Analytics, Ads, Search, Data studio…) en schakelt wanneer nodig andere middelen in A/B testing, Hotjar…
 • Je adviseert en ondersteunt de communicatie business partners bij het vorm geven van digitale campagnes en rapporteert (tussentijdse) resultaten in een overzichtelijk dashboard.
 

TECHNICUS KERAMISCHE VORMGEVING VAN GESTRUCTUREERDE MATERIALEN

Mol
Lab & Technici
Beschrijving: 

 

 • Je maakt deel uit van het team team Coating and Shaping Technologies (CAST) binnen VITO’s unit Duurzaam Materialenbeheer.
 • Als technisch operator sta je in voor het vormgeven van keramische structuren, voor een industriële klant. Daarbij zorg je voor de suspensie aanmaak, het vormgeven van de structuur, het afstellen, optimaliseren en onderhouden van de installaties, kwaliteitscontrole, etc.  
 • Je technische kennis en inzicht stellen je na een inwerkperiode in staat om zelfstandig de opdrachten uit te voeren.
 • Je waakt over de vereisten op gebied van milieu, veiligheid en kwaliteit.

 

LEAD SOFTWARE ENGINEER VAN SPIN-OFF BEDRIJF

Antwerpen
IT
Beschrijving: 

Als Lead Software Engineer ben je verantwoordelijk voor de algemene ontwikkeling van de oplossing. Je bent een ervaren Software Developer met een bewezen trackrecord, klaar om een nieuwe spin-off mee op te bouwen.

VITO, een onafhankelijke Vlaamse onderzoeksorganisatie, is op zoek naar een Lead Software Developer voor ENPERAS. ENPERAS is een spin-off van VITO die een nieuw ontwikkelde software zal commercialiseren. Het gaat om een B2B SAAS-applicatie die de klant in staat stelt om levenscyclusanalyses (LCA's) uit te voeren en zijn voetafdruk of milieu-impact weer te geven in milieuproductverklaringen (EPD's). Met deze digitalisering reduceren we maanden advieswerk tot een paar muisklikken. De software stelt de klant ook in staat om zijn afzetmarkt uit te breiden en ecodesign toe te passen volgens de Europese Green Deal-richtlijnen. Het bedrijf zal gevestigd zijn in de regio Antwerpen.

 • Als Lead Software Engineer ben je verantwoordelijk voor de algemene ontwikkeling van de oplossing.
  • Je leidt het ontwerp, de ontwikkeling en het testen van de gehele softwareoplossing.
  • Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van de eisen van de eindgebruiker, het aanpassen van de architectuur- en analyseworkflows en het ontwikkelen van verbeteringen en nieuwe functies om aan de eisen te voldoen.
 • Je leidt de productontwikkeling en organiseert de releases en het versiebeheer.
 • Je groeit geleidelijk naar een rol als manager van een software-ontwikkelingsteam.

POLYMER CHEMIST

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie.

ADVISEUR TECHNISCHE EN ECONOMISCHE HAALBAARHEID VAN INNOVATIEVE TECHNOLOGIEEN

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Heb jij interesse in nieuwe, duurzame processen en ben je vooral benieuwd naar de economische haalbaarheid en milieu-impact hiervan? Dan zijn techno-economische analyses iets voor jou. Bij nieuwe technologieën zijn er vaak nog veel onzekerheden en onduidelijkheden over welke opties het meest kansrijk zijn. Is de investeringskost doorslaggevend of moeten we vooral het energieverbruik reduceren of de productiviteit verhogen? Welke onderzoeksdoelen moeten behaald worden? Ons team tracht in nauwe samenwerking met technologie-ontwikkelaars antwoorden te formuleren op deze vragen en gaat op zoek naar beloftevolle waardeketens met behulp van techno-economische analyses. 

 

In een techno-economische analyse onderzoeken we simultaan de processen vanuit een technisch en economisch oogpunt. We doen deze analyses op basis van desktop-onderzoek en door een intensieve communicatie met projectontwikkelaars en externe experten. Zo gaan we bijvoorbeeld na of de CO2 afkomstig uit de staalsector op een economisch haalbare manier omgezet kan worden tot meer hoogwaardige producten via fermentatie. In een ander project bekijken we of het interessant is voor landbouwers om algen te kweken en deze verder te fractioneren in hoogwaardige componenten gegeven de specifieke condities zoals temperatuur in Noord-West Europa. Nog meer voorbeelden van projecten waarop we momenteel werken zijn hier te vinden. 

 

Met deze vacature willen we ons team versterken met een collega die geboeid is door technologische innovaties en de economische haalbaarheid ervan. We vragen je om een helikopterzicht te ontwikkelen op de waardeketen meer nog, dan zich te specialiseren in specifieke processen. We zijn hiervoor op zoek naar een collega met een eerder technische achtergrond. Je hebt ervaring in Aspen.

 

Specifieke jobinhoud:

 • Je doet desktop-onderzoek gecombineerd met intensieve communicatie met interne en externe experten en evalueert, communiceert, en rapporteert resultaten aan onze klanten (Vlaamse en Europese overheden) en de onderzoekswereld (i.e. wetenschappelijke publicaties en congressen);
 • Je staat mee in voor de Aspen modelleringen binnen het team en koppelt de resultaten met onze techno-economische analyse methode teneinde advies te geven omtrent de onderzoek targets die bereikt moeten worden om tot een commercieel succes te komen; 
 • Je houdt rekening met de valorisatiemogelijkheden van de technologieën, teneinde relevante informatie, oplossingen, adviezen, processen of producten aan te reiken voor KMO’s, overheden en industrie; 
 • Je voert (inter)nationale projecten uit met focus op de verdere uitbouw van de intern ontwikkelde techno-economische analyse methode;
 • Je werkt nauw samen in een team; 
 • Op termijn ga je autonoom op zoek naar nieuwe onderzoeksprojecten en trajecten voor de verdere ontwikkeling van de eigen techno-economische analyse methode. Je schrijft mee aan offertes en zoekt mee naar mogelijkheden tot financiering van de voorstellen. 
   

PROGRAM MANAGER BIOPROCESSEN

Mol
Management
Beschrijving: 

Binnen het programma rond duurzame chemie werken 120 gemotiveerde medewerkers aan de ontwikkeling van duurzame processen en producten. Hierbij wordt gezocht naar het inzetten van niet-fossiele (zoals biomassa en CO2) en circulaire (zoals agrarische en industriële nevenstromen en plastic afvalstromen) grondstoffen, om de chemie te verduurzamen en nieuwe waardeketens mogelijk te maken.  Anderzijds worden bestaande industriële processen herbekeken in het licht van een meer efficiënte procesvoering (minder energie verbruik, minder afvalstromen,…), waarbij membraantechnologie, chemie, elektrochemie en bioprocestechnologie worden toegepast om dit mogelijk te maken.

 • Binnen het duurzame chemie programma ben je verantwoordelijk voor het onderzoek, ontwikkeling en optimalisatie van fermentatie- en enzymatische processen, als ook van de pre-treatment en down-stream-processing van biomassa.
 • Je bent deel van een team van 20-25 onderzoekers en laboranten en stuurt dit ook aan.
 • Je neemt de leiding in de strategische keuzes binnen je team en stelt roadmaps op voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten. Je zorgt ervoor dat de juiste competenties worden opgebouwd en dat de nodige infrastructuur wordt voorzien. Je maakt de jaarlijks de begroting op voor jouw team en volgt deze op.
 • Je hebt een netwerk in het domein van bioprocessen, en zet strategische samenwerkingen op indien deze de ontwikkeling of marktimplementatie van de producten in je team versnellen
 • Je werkt samen met het business development team aan de uitbouw van (bilateraal) contractonderzoek en technology transfer naar bedrijven. Je zoekt naar en schrijft mee aan subsidieprojecten.
 • Je bent lid van het Unit SCT management. Je werkt nauw samen met de andere Programma Managers in de Unit SCT en VITO zowel op gebied van ontwikkeling en vermarkting van producten en diensten, als op de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Je rapporteert aan de Unitmanager.
 • Je coacht en stuurt je medewerkers aan, begeleidt en motiveert hen, om bij te dragen tot hun optimale inzet en ontwikkeling in een goede werksfeer. Je doet voorstellen voor opleidingstrajecten en zorgt voor brede inzetbaarheid van je mensen.
 • Je volgt de portfolio van projecten in je team op: je volgt de financiën op (kosten en opbrengsten), bijdragen aan de doelstellingen van de unit, analyseert maandelijks de status en neemt acties waar nodig. Je volgt verder ook de inhoudelijke status van projecten.

R&D PROFESSIONAL RECYCLING AND SUSTAINABLE CONSTRUCTION MATERIALS

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

 • VITO bouwt haar onderzoeksprogramma ‘Duurzaam materialenbeheer’ verder uit. Daarbij zetten we in op onderzoek gericht op het opwaarderen van laagwaardige materiaalstromen naar hoogwaardige producten. In samenwerking met industriële bedrijven en andere kennisinstellingen ontwikkelen we toepassingen op dit gebied en brengen ze naar de markt. Onze focus ligt op het verwerken van anorganische stromen zoals assen en slakken. Door middel van innovatieve technieken halen we de waardevolle elementen (bv. metalen) eruit en zoeken we nuttige toepassingen voor de resterende matrix, zoals duurzame bouwmaterialen.
 • Voor dit innovatief en toekomstgericht onderzoeksprogramma, zoeken we een ervaren onderzoeker om ons team te versterken.  De focus van het onderzoek ligt op het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe bouwmaterialen en grondstoffen voor de bouw (fijne/grove granulaten, additieven, nieuwe binders,…..) uit industriële reststromen.
 • Je staat in voor het werven, uitvoeren en coördineren van wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Als VITO-expert in dit onderzoeksdomein verzorg je presentaties op (internationale) fora en publiceer je in wetenschappelijke tijdschriften.  Je bouwt een (internationaal) netwerk van high-level partners uit en zoekt opportuniteiten om concrete projecten met de industrie op te zetten. Kortom, je draagt ertoe bij dat VITO verder groeit tot een erkend leider in dit veld , ook op internationaal vlak.
   

R&D HYDRO INFORMATICUS DIGITAL WATER

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

De droogteproblematiek stelt Vlaanderen voor grote uitdagingen naar kwantiteit en kwaliteit van beschikbaar water. Wil jij mee werken aan oplossingen om op korte en lange termijn voldoende water van goede kwaliteit te garanderen voor de verschillende gebruikers in Vlaanderen?

 

Als hydro-informaticus analyseer je digitale waterdata en verwerk je deze data in waterkwaliteits- en hydrologische modellen voor eindgebruikers. Je volgt de dynamiek in de hydrologische modellering en hydro-informatica op, anticipeert op toekomstige behoeften en vertaalt deze naar specificaties voor het opzetten van innovatieve diensten of producten.

 

 • Je maakt deel uit van een team van waterexperten en IT specialisten die in een open omgeving werken voor overheid en industrie in een Vlaamse en internationale context.
 • Je specialiseert je in de integratie van (sensor)metingen en modellen en zet maximaal in op het begrijpen en beheersen van complexe watersystemen.
 • Van onze nieuwe collega verwachten we inbreng m.b.t.:
  • hydrologische en fysisch-chemische processen en bijhorende meetmethoden in het water milieu
  • dataverwerking en -analyse met standaard software en via scripting (Python, R,…)
  • modelconcepten en modellering van het watersysteem met zowel fysisch gebaseerde modellen als data-gedreven modellen
  • evaluatie en optimalisatie van modelpredicties aan de hand van metingen

 

R&D EXPERT & PROJECT MANAGER REMOTE SENSING

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Je wordt ingezet als R&D-expert & projectmanager in projecten die betrekking hebben op het monitoren van agriculture resources. Dit zijn projecten zijn voor institutionele klanten zoals de Europese Commissie, de European Space Agency of de UN-FAO, maar ook voor commerciële klanten die actief zijn in de agro-food industrie.


 • Je handelt met een hoge mate van zelfstandigheid en in nauwe samenwerking met je interne en externe teamleden.
 • Je rapporteert over de voortgang van je werk aan de teamleider van het landbouwteam van VITO. Buiten VITO communiceer je over je werk aan klanten of partners.
 • Je werkt in internationale omgeving en neemt initiatief om samen te werken met projectpartners van verschillende consortia.
 • Naast de lopende projecten ga je op zoek naar nieuwe projecten, bouw je sterke partnerships op en stel je proposals / offertes op.
 • Als wetenschapper krijg je de kans om big data-vaardigheden en geïntegreerde analyse te ontwikkelen door verschillende spatio-temporele datasets te combineren die afkomstig zijn van teledetectie, GIS en landbouwstatistieken.
 • Als projectmanager heb je de mogelijkheid om door te groeien als projectleider van grote internationale projecten.

LINEAR PROGRAMMER SUPPLY CHAIN

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Je maakt deel uit van een team dat zich richt op supply chain optimalisatie. Het team biedt beslissingsondersteuning omtrent complexe supply chain vraagstukken aan publieke en private klanten, zowel via onderzoeksprojecten als via consult. Hiervoor werd reeds een eigen optimalisatiemodel ontwikkeld, MooV genaamd. Meer op: https://moov.vito.be/en.

 

Als data scientist ga je het MooV-model uitbreiden, verbeteren en toepassen in nauwe samenwerking met onze senior developer.

 • Je vertaalt de noden van de klant omtrent supply chain optimalisatie in wiskundige logica.
 • Je programmeert deze logica in het MooV-model.
 • Je test het model en valideert de resultaten met de klant.
 • Je rapporteert finaal de resultaten aan de klant.

 

Ons onderzoeksteam is ingebed in VITO met de globale visie om de transitie naar een duurzamere wereld te versnellen. Als MooV-team geloven we dat supply chain-optimalisatie een essentieel onderdeel is om dat mogelijk te maken. Geïnteresseerd? Kijk hieronder of je past bij het profiel dat we zoeken voor deze functie.

 

 

SENIOR EXPERT DECENTRALIZED FLEXIBILITY INTEGRATION AND MARKET DESIGN

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 
Deze vacaturetekst is enkel beschikbaar in het Engels.

SENIOR R&D PROFESSIONAL ENERGY MARKETS AND PRODUCT OWNER ELECTRICITY MARKET SIMULATOR

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 
Deze vacaturetekst is enkel beschikbaar in het Engels

COPERNICUS DATA PROJECT MANAGER

Mol
Business Development & Sales
Beschrijving: 

Als dynamische en gemotiveerde projectmanager beheer je internationale projecten met de Europese Commissie en het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA) als belangrijkste stakeholders.
Je bent de drijvende kracht in een ecosysteem van remote sensing gegevens en -platforms en zorgt voor de uitvoering van het project van voorstel tot en met de laatste evaluatievergadering. Je werkt binnen een team van softwareontwikkelaars en operation engineers. Samen met het team vertaal je projecteisen in een efficiënte en operationele dienstverlening. Je scant de markt op mogelijkheden om bij te dragen en uitvoering te geven aan de interne visie en roadmap van de Copernicus diensten.
 
Je maakt deel uit van een getalenteerd, toegewijd team dat werkt in een snelle, uitdagende en internationale omgeving. Je ontwikkelt producten met toegevoegde waarde op basis van geavanceerde technologieën die gebruikt zullen worden door een breed publiek, de industrie, de publieke sector en universiteiten.
 
De Remote Sensing unit van VITO verwerkt petabytes van aardobservatiegegevens. We zijn gespecialiseerd in de extractie van informatie uit enorme hoeveelheden inkomende beelden. Deze informatie hebben onze klanten wereldwijd nodig. Onze uitgebreide groep klanten is te vinden binnen de domeinen van landgebruik, civiele infrastructuur, landbouw, bosbouw, waterbeheer, erfgoed en ecologische ontwikkeling.
 
Jouw verantwoordelijkheden:

 • Projectmanagement in zijn brede context: verantwoordelijk voor taken, deliverables, risicobeoordeling en -beperking, projectadministratie en documentatie rekening houdend met budget en tijd. Dit in nauwe samenwerking met internationale partners en instellingen. Je rapporteert aan het management en de klanten.
 • Vertegenwoordiging van jouw projecten op international conferenties
 • Vertaling van projectopportuniteiten naar concrete voorstellen.
 • Planning van de nodige resources
 • Je hanteert een sterke gebruikersgerichte aanpak
 • Coaching: bepalen van de projectstrategie en het afstemmen van het team op het doel en visie
 • Continue verbetering van de project- en IT-ontwikkelingsprocessen
 • Je houdt jezelf op hoogte van de evoluerende remote sensing en IT-wereld

SOFTWARE DEVELOPER AZURE/IoT

Genk
IT
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar, aangezien kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze vacature. Link naar de Engelstalige versie.

 

R&D EXPERT ENVIRONMENT & HEALTH DATA

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Wil je in Europa mee de richting bepalen voor het gebruik van complexe milieugezondheidsdata, ter ondersteuning van het Europese duurzaamheidsbeleid?


VITO zet met haar onderzoeksprogramma ‘Duurzame gezondheid’ volop in op het ondersteunen van de maatschappelijke transities naar een preventiever gezondheidssysteem. Wij willen jou in ons team om onze expertise op vlak van data management en analyse te versterken, om milieugezondheidsonderzoek te faciliteren en nog beter te vertalen naar oplossingen voor lokale, Vlaamse en Europese overheden en ondernemingen. Spreekt volgend takenpakket jou aan?


Binnen een groot Europees partnerschap word je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en toepassen van richtlijnen met betrekking tot databeheer (opslag, delen en koppelen van data, standaardisatie, harmonisatie, kwaliteitscontrole, beveiliging) en data-analyse. Je behoudt het overzicht over experts en organisaties binnen en buiten VITO die beheer van data rond chemische stoffen, milieuverspreiding, humane blootstelling, toxiciteit, gezondheid, leefomgeving en levensstijl praktisch organiseren.
Jouw inhoudelijke focus ligt op het ontwikkelen en toepassen van nieuwe methoden om integratie en analyse van complexe, heterogene, persoonsgebonden en decentrale milieu- en gezondheidsdata in Europa te verbeteren.
Daarnaast ben je thuis in concepten zoals FAIR data en Open data, en ken je de vereisten van GDPR.


Concreet verwachten we van jou het volgende:


 • Je leidt de uitvoering van een werkpakket in Europees beleidsondersteunend onderzoek, coördineert het internationale team en zorgt voor de tijdige oplevering van resultaten.
 • Je werkt nauw samen met de projectenmanager, je collega’s van het projectteam, alsook met de klant om noden te bepalen en klantgerichte oplossingen te definiëren binnen afgesproken tijd- en budgetlimieten. Je vertaalt de onderzoeksresultaten in bruikbare adviezen voor collega’s en de klant.
 • Je overtuigt partners en klanten met je kennis over data-analyse, visie op databeheer en oog voor innovatie .
 • Je neemt initiatief om in nieuwe onderzoeksvoorstellen het “data-denken” en integratie van diverse omgevings- en gezondheidsdata op te nemen, in samenspraak met je teamleden.
 • Je presenteert onderzoeks- en projectresultaten op internationale fora en zorgt ook voor kennisoverdracht naar teamleden.
 • Je bouwt je internationale netwerk uit met onderzoekspartners en overheidsklanten, om nieuwe opportuniteiten voor VITO te creëren in het domein van milieu-gezondheid.