Beschikbare jobs

New

AUDITOR RINGTESTEN EN ERKENNINGEN

Mol
Ondersteunend
Beschrijving: 

Het auditteam maakt deel uit van de cel Ringtesten en Erkenningen (REE). Dit team heeft als hoofdopdracht het voeren van technische controles en kwaliteitscontrole van laboratoria in opdracht de Vlaamse Overheid. Als auditor  voer je externe audits uit binnen een strikt omlijnd wettelijk kader en manage je zelfstandig het gehele auditproces binnen een strikt omlijnd wettelijk kader.

 

 • Je organiseert en voert kwaliteitsaudits uit bij erkende laboratoria en monstername instanties en dit zowel bij de uitvoering van (an)organische analysen als monsternames.
 • Je beheerst de desbetreffende kwaliteits- en analysenormen en gehanteerde regels.
 • Je coördineert de praktische uitvoering van de monsternames. 
 • Je zorgt voor de nodige documentatie en administratie, verzorgt de nabespreking en rapportering.
 • Je verzorgt de externe vertegenwoordiging van VITO en de overheid (deptartement OMG, OVAM, VLM) door het onderliggende beleid toe te lichten en de uitvoeringsmodaliteiten te verduidelijken.
 • Je bouwt aan en onderhoudt een kwalitatief netwerk met interne en externe contacten.
 • Je rapporteert aan de coördinator van het auditteam.


PROJECTLEIDER WATER

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

De economische, ecologische en sociale waarde van water is erg hoog. Via de ontwikkeling van specifieke diensten en producten, en via het opzetten van innovatieve partnerships werkt VITO aan oplossingen om de uitdagingen van waterschaarste, klimaatverandering en verstedelijking het hoofd te bieden.


Voor de versterking van ons onderzoeksteam Water Management & Technologie (WMT) zijn we op zoek naar een gedreven projectleider die denkt in kansen.

 

 • Als projectleider zet je klantgerichte projecten op en combineer je eigen inhoudelijke taken met het geven van sturing aan multidisciplinaire projectteams in het waterdomein.
 • Je hebt een brede kijk op wateruitdagingen en toekomstgerichte oplossingen.
 • Je volgt actief de dynamiek in de watersector op en weet een heldere doelgerichte structuur en goede teamspirit in projecten aan te brengen.
 • Je hebt een eigen netwerk en bouwt dit verder uit via intensief contact met partners en opdrachtgevers.

TECHNICUS KERAMISCHE VORMGEVING VAN GESTRUCTUREERDE MATERIALEN

Mol
Lab & Technici
Beschrijving: 

 • Je maakt deel uit van het team keramische materialen en poedermetallurgie (KMP) binnen VITO’s unit Duurzaam Materialenbeheer. Het KMP-team ontwikkelt innovatieve poreuze en functionele structuren voor toepassingen in onder meer de chemische industrie.
 • Als technisch operator sta je in voor het vormgeven van keramische structuren, voor een industriële klant. Daarbij zorg je voor de suspensie aanmaak, het vormgeven van de structuur, het afstellen, optimaliseren en onderhouden van de installaties, kwaliteitscontrole, etc.  
 • Je technische kennis en inzicht stellen je na een inwerkperiode in staat om zelfstandig de opdrachten uit te voeren. 
 • Je waakt over de vereisten op gebied van milieu, veiligheid en kwaliteit.

PROJECT MANAGER ENERGIETECHNOLOGIE

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

EnergyVille is een samenwerking tussen de Vlaamse onderzoekspartners KU Leuven, VITO, Imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. Onze onderzoekers leveren expertise aan industrie en overheden op het vlak van intelligente energiesystemen voor een duurzame stedelijke omgeving - zoals smartgrids en geavanceerde warmtenetten. De unit energietechnologie werkt aan een breed scala van topics zoals  elektrische opslag; optimaliseren van thermische energiesystemen; intelligente sturing van de vraag, opslag en productie in een (gereguleerde) energiemarktcontext;…


Voor het team elektrische systemen en markten zijn wij momenteel op zoek naar een


PROJECT MANAGER ENERGY TECHNOLOGY

 • Als lid van ons team ‘Strategic Energy research Roadmaps and Valorisation’ heb je een autonome en inhoudelijk brede functie binnen de wereld van energietechnologieën. 
 • Je bent verantwoordelijk voor het managen van grote, complexe, internationale projecten, uitgevoerd door een consortium, met partners uit verschillende landen en met verschillende expertises. Personeelsplanning, rapporteringen (zowel intern als extern aan opdrachtgever/klant), budgetten aansturen,...behoren hierbij tot je takenpakket.
 • Je staat eveneens in voor het definiëren en uitschrijven van voorstellen voor onderzoeks-, demonstratie- en valorisatieprojecten met betrekking tot verschillende innovatieve (gecombineerde) energietechnologieën. De projecten kaderen binnen de demonstratie en valorisatie van het onderzoeksprogramma van de unit/team en de bijbehorende roadmaps.
 • Je brengt partners van zowel de industrie, overheid, onderzoek & de eindgebruiker/gemeenschap samen.
 • Je werkt nauw samen met onderzoekers uit verschillende teams, elk met hun eigen expertise. 
 • Je onderhoudt actief externe relaties en creëert voldoende visibiliteit voor lopende initiatieven.

TECHNISCH TEAMCOORDINATOR ELEKTRISCHE ENERGIE EN OPSLAGSYSTEMEN

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

EnergyVille is een samenwerking tussen de Vlaamse onderzoekspartners KU Leuven, VITO, Imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. Onze onderzoekers leveren expertise aan industrie en overheden op het vlak van intelligente energiesystemen voor een duurzame stedelijke omgeving - zoals smartgrids en geavanceerde warmtenetten.

 

De komende jaren zullen worden gekenmerkt door een elektrificatie van verwarming, transport, industriële werktuigen en tevens een verdere verbetering van de energie efficiëntie van allerlei systemen, een verdere toename van hernieuwbare energiebronnen en wijzigende gedragspatronen van verbruikers. Deze evolutie creëert een aantal technische uitdagingen en zal gepaard gaan met een exponentiële toename van de toepassing van vermogenelektronica. Om die uitdagingen te kunnen aanpakken dienen o.a. innovatieve concepten te worden ontworpen die het gebruik en de integratie van elektrische opslagsystemen kunnen vereenvoudigen en/of mogelijk maken. Deze concepten dienen te worden uitgetest in realistische omstandigheden. Ook aan de zijde van het elektriciteitsnet is er nood aan innovatieve oplossingen.

 

Momenteel zijn we op zoek naar een

 

DOMEINVERANTWOORDELIJKE ELEKTRISCHE ENERGIE EN OPSLAGSYSTEMEN

 

 • Je hebt de technische leiding en bent het creatieve brein van een flexibel en efficiënt team.  
 • Samen met je team voer je onderzoeksprojecten uit op het vlak van elektrische  netten en elektrische opslag van energie.
 • Je publiceert jouw onderzoeksresultaten in internationale peer-gereviewde tijdschriften al dan niet in samenwerking met PhD studenten. Je presenteert je onderzoeksresultaten op internationale fora.
 • Je zorgt, samen met de Program Manager, voor de dagelijkse planning, de nodige competentieopbouw  binnen het team op langere termijn en de inhoudelijke coaching. 
 • Je volgt de trends binnen je onderzoeksdomein op en bepaalt mee de strategische richting.
 • Samen met het team ben je verantwoordelijk voor het verwerven van nieuwe onderzoeksprojecten en het schrijven van onderzoeksvoorstellen.

R&D PROFESSIONAL AFVAL- EN RECYCLAGETECHNOLOGIE

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 
 • VITO bouwt haar onderzoeksprogramma ‘Duurzaam materialenbeheer’ verder uit. Daarbij zetten we in op onderzoek gericht op het opwaarderen van laagwaardige materiaalstromen naar hoogwaardige producten. In samenwerking met industriële bedrijven en andere kennisinstellingen ontwikkelen we toepassingen op dit gebied en brengen ze naar de markt. Onze focus ligt op het verwerken van anorganische stromen zoals assen en slakken. Door middel van innovatieve technieken halen we de waardevolle elementen (bv. metalen) eruit en zoeken we  nuttige toepassingen voor de resterende matrix, zoals duurzame bouwmaterialen.

 • Voor dit innovatief en toekomstgericht onderzoeksprogramma, zoeken we een ervaren onderzoeker om ons team te versterken.  De focus van het onderzoek ligt op het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe bouwmaterialen en grondstoffen voor de bouw (fijne/grove granulaten, additieven, nieuwe binders,…..) uit industriële reststromen.

 • Je staat in voor het werven, uitvoeren en coördineren van wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Als VITO-expert in dit onderzoeksdomein verzorg je presentaties op (internationale) fora en publiceer je in wetenschappelijke tijdschriften.  Je bouwt een (internationaal) netwerk van high-level partners uit en zoekt opportuniteiten om concrete projecten met de industrie op te zetten. Kortom, je draagt  ertoe bij dat VITO verder groeit tot een erkend leider in dit veld , ook op internationaal vlak. 

TECHNICUS AFVAL- EN RECYCLAGETECHNOLOGIE

Mol
Lab & Technici
Beschrijving: 
 • Als laborant/technicus maak je deel uit van het team afval- en recyclagetechnologieën (ART) dat innovatieve processen ontwikkelt voor het opwaarderen van mineraal afval tot nieuwe grondstoffen en hoogwaardige producten.
 • In projecten voor de recyclage- en materiaalindustrie sta je in voor het uitvoeren van experimenten in onze labo’s. Daarbij pas je diverse labotechnieken toe, zoals staalvoorbereiding, fysische en chemische scheidingstechnieken en aanmaak/testen nieuwe bouwmaterialen. Bijvoorbeeld: magnetische scheiding, densiteitscheiding, mengen en granuleren van diverse poeders, aanmaken beton proefstukken, betontesten, kwaliteitstesten grondstoffen voor de bouw, etc. 
 • Je werkt in opdracht van de onderzoekers en in nauwe samenwerking met je collega-laboranten.
 • Je waakt over de vereisten op gebied van milieu, veiligheid en kwaliteit en bent in staat de technische opdrachten te vertalen in MVK-procedures.
 • Je gedrevenheid en technische kennis en inzicht stellen je na een inwerkperiode in staat om zelfstandig de opdrachten uit te voeren.

POSTDOC ONTWIKKELING VAN CHROMATORAFIE-MATERIALEN

Mol
Postdoc
Beschrijving: 


Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels vereist is voor deze positie. Link naar de Engelstalige vacature

POSTDOC SOL-GEL

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels vereist is voor deze positie. Link naar de Engelstalige vacature.

R&D PROFESSIONAL TECHNO-ECONOMISCHE ANALYSES

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) is een toonaangevende Europese onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling.


Het expertisedomein Chemie van VITO, richt zich daarbij op de versterking van de industriële innovatie op het vlak van efficiëntere (bio)chemische processen, hergebruik van waardevolle componenten uit nevenstromen en industrieel gebruik van biomassa en CO2.
 
Het team Biobased Economy, is onderdeel van het expertisedomein Chemie, en richt zich op integrale biogebaseerde en CCU (Carbon Capture and Utilisation) waardeketens waarin hernieuwbare grondstoffen efficiënt worden omgezet naar toepassingen voor groene chemie, materialen en/of energie. Het team combineert wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe biogebaseerde en CCU waardeketens met consulting voor de publieke en private sector.


 • In de functie van onderzoeker Techno-Economische Analyses draag je in het algemeen bij tot het opzetten en uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek en projecten; rekening houdend met valorisatiemogelijkheden teneinde relevante informatie, oplossingen, adviezen, processen of producten aan te reiken voor KMO’s, overheden en industrie.
 • Meer concreet doe je desktop-onderzoek naar de duurzaamheid van nieuwe biogebaseerde en CCU waardeketens. Dit houdt specifiek de techno-economische haalbaarheid, maar ook de milieu-gerelateerde impact in. Je werkt daarbij in een projectomgeving voor externe en interne opdrachtgevers. 
 • Je maakt deel uit van een klein hecht team waarvan de leden elkaar ondersteunen. Je werkt nauw samen met andere onderzoekers binnen je team en binnen VITO in het algemeen.

BUSINESS CONTROLLER

Mol
Ondersteunend
Beschrijving: 

De afdeling Financiën bestaat uit zo'n 20 medewerkers en focust zich vandaag voornamelijk op de transactionele, meer uitvoerende taken van een boekhouding. De ambitie is om naar een meer efficiënt werkende afdeling te evolueren, met focus op analyse en controle.


We zijn op zoek naar een gedreven Business Controller die deze ambitie mee kan waarmaken:

 • Je staat in voor de financiële opvolging van de verschillende organisatie ondersteunende afdelingen
 • Je staat in voor de P&L opvolging per kwartaal op departement niveau;
 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het kwartaal budget/prognose process
 • Je staat in voor de opvolging en afstemming met de verantwoordelijken van openstaande bestellingen en aan te leggen provisies
 • Je ontwikkelt en implementeert procedures en werkinstrumenten om de efficiëntie van financieel ondersteunende processen op een permanente basis te verbeteren
 • Je reikt tools aan de afdelingsverantwoordelijken om efficiënter en accurater project opvolging te doen in het ERP pakket
 • Je staat in voor het monitoren en rapporteren van de datakwaliteit
 • Je ondersteunt de afdelingsverantwoordelijken bij het bewaken van de visie en strategie van VITO als onderzoeksinstelling, je challenged hen hier ook in en formuleert verbeter voorstellen op basis van verworven inzichten
 • Je werkt ad hoc analyses uit, formuleert conclusies en verbetervoorstellen en stelt actieplannen op
 • Je rapporteert aan de verantwoordelijke Controlling & Reporting.
 •  

   

DATA SCIENTIST DIGITAL WATER

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

 

Voor de versterking van ons onderzoeksteam Water Management & Technologie (WMT) zijn we op zoek naar een gedreven collega die digitale waterdata analyseert en verwerkt tot bruikbare informatie voor onze klanten. Je volgt de dynamiek in de water-, data- en IoT markt op, anticipeert op toekomstige behoeften en vertaalt deze naar specificaties voor het opzetten van innovatieve diensten of producten.

 

Je maakt deel uit van een team van waterexperten en IT specialisten die in een open omgeving werken voor overheid en industrie in een Vlaamse en internationale context. We verwachten inbreng m.b.t.:

 

 • Datacaptatie en dataverwerking: van dataverzameling tot informatie;
 • rekentechnieken die grootschalige datasets kunnen verwerken (machine learning, Artificial Intelligence);
 • ontwikkeling van expert-gebaseerde algoritmes voor de verwerking van waterdatasets.

 

 

EXPERT ENERGY MARKET MODELLING

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien kennis van Engels vereist is. Klik hieronder voor de Engelstalige vacature


https://vito.be/en/jobs/expert-energy-market-modelling

 

R&D PROFESSIONAL PROCESS INTENSIFICATION VIA MEMBRANE APPLICATIONS

Antwerpen
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Only in English available

POSTDOC DEVELOPMENT OF BIORESAL

Mol
Postdoc
Beschrijving: 
The Unit of Separation and Conversion Technology (SCT, Flemish Institute for Technological Research, VITO) develops technologies for the sustainability of production processes in the (bio)chemical sector, replacement of fossil resources by renewable feedstocks for the chemical industry and the treatment of waste streams into high value chemicals. A strategic research theme is focusing on the use of wood/lignin as an alternative feedstock for the production of biobased aromatics. Due to its aromatic nature, lignin is considered as a valuable alternative for the production of aromatic bio-based molecules. Various phenol derivatives with a variety of chemical structures can be produced by cleaving the lignin structure.
In this respect, VITO is co-initiator of Biorizon, an industry driven Shared Research Center, focusing on technology development for the production of functionalized, biobased aromatics for performance materials, chemicals & coatings. As the leading institute, VITO coordinates the development of lignin derived bio-aromatics by its own technology and by collaboration with different technology providers.
More information available on www.vito.be and www.biorizon.eu
 
Up to  now, VITO  has developed strong expertise in the valorization of biomass through conversion of lignocellulose into value-added lignin fragments and bio-aromatic derivatives. These new lignin-derived building blocks are consequently evaluated for their application potential as polymer building blocks or functional additives. However, it turned that the obtained lignin fractions are not always meeting the required specifications towards the targeted application and that additional purification/fractionation of the lignin derivatives is required.
We are looking for a PhD graduate for 2 (or 3) years postdoctoral research to work within our bioaromatics team with a focus on the development of a decision tree to be able to select the most appropriate train of separation/fractionation/purification steps using various downstream processing techniques.

Project Description:

This position fits within a national collaborative project with a strong industrial consortium. This research project will involve aspects of characterization of the various lignin sources, tailoring of the lignin sources towards the required specifications via both separation/purification/fractionation and chemical modification and evaluation in polymer formulations.
 
FUNCTION
 
The following tasks/actions are foreseen in our project to be conducted by the candidate, focusing on the development of a generic decision tree for separation/fractionation/purification of lignin sources towards the required specifications (both via modelling and experimental work)
 • Active literature survey, keeping up to date with relevant articles and patents in the fields
 • Detailing out the work protocol after discussion with the experts involved
 • Execution of the work in laboratory
 • Data interpretation and plan for next possible steps: in discussion with experts
 • Execution of the experiments/tasks in a timely and efficient manner according to the overall project planning
 • Preparing presentations for the meetings/reports.
 • Scientific output and/or patent submission as a result of the work would be highly recommended
 • Ensure compliance with VITO’s Health & Safety Policy, and take a proactive approach to ensure all experimental work is safe

R&D PROFESSIONAL ATMOSFEER

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Als onderzoeker draag je bij aan het Vlaams, Europees en internationaal milieubeleid op het gebied van luchtkwaliteit.

 • Je ontwikkelt modellen waarmee de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de atmosfeer worden gesimuleerd en voorspeld. Hierbij vormt stedelijke luchtkwaliteit de focus van het team.
 • Deze modellen worden gebruikt voor het ondersteunen van het luchtkwaliteitsbeleid van Vlaamse en buitenlandse overheden en de industrie. 
 • Naast de ontwikkeling van de modellen, ben je verantwoordelijk voor de analyse van de modelresultaten en de rapportering naar de klant of eindgebruiker. Verwerking van (grote) data sets is hierbij een belangrijk aspect.
 • Samen met je collega onderzoekers integreer je je kennis en expertise in projecten, rapporteert de resultaten en publiceert in wetenschappelijke tijdschriften.

PHD POSTION DEVELOPING IN-SILICO TOOLS TO DESCRIBE AND PREDICT AFFINITY SEPARATION OF MOLECULES ON FunMenTM CERAMIC MEMBRANES

Internationaal
PhD
Beschrijving: 
Aangezien een goede kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze positie, is er geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar. 

SOFTWARE ENGINEER

Mol
IT
Beschrijving: 

VITO observeert, evalueert, visualiseert en voorspelt de impact van menselijke activiteiten  op het land, in de lucht en in het water. Op basis van specialistische sensoren, voorspellende algoritmes en geo-ruimtelijke oplossingen adviseren we bedrijven en overheden over duurzaam landgebruik.

Het IT-team heeft een focus op het gebruiksvriendelijk aanbieden van complexe onderzoeksmodellen via web- of desktop applicaties. Het analyseren en visualiseren van de modelresultaten in een vierdimensionale context (tijd en ruimte) is hierbij een belangrijk gegeven.

Als software engineer werk je in het IT team binnen het thema ‘Land use’ zeer nauw samen met een groep van onderzoekers en neem je taken op die gericht zijn op de gebruikersinterface van wetenschappelijke tools:

 • Je werkt mee aan de volledige doorloop van een software project gaande van de vertaling van een functionele en/of technische analyse in code tot het testen van de applicatie. Je levert ook ondersteuning aan de gebruikers van de gebouwde applicaties. Dit alles doe je met oog voor detail, performantie en kwaliteit.
 • Vanuit jouw kennisdomein geef je input aan het projectteam en geef je mee richting aan het project om samen tot een succesvol eindresultaat te komen.
 • Je werkt zelfstandig en formuleert op een onderbouwde manier mogelijke technologische oplossingen voor de gestelde uitdaging. Deze oplossingen werk je verder uit en je toetst de resultaten af met de onderzoekers of eindklanten.
 • Je neemt de verantwoordelijkheid op voor de aan jou toegewezen projecten en je bent communicatief en organisatorisch sterk om dit succesvol af te ronden binnen de vooropgestelde tijd, kwaliteit en budget.
 • Je kan voor de verschillende taken in een project tot een goed onderbouwde tijdsinschatting komen en deze taken zelfstandig uitvoeren.

EXPERT ENERGIEMARKTEN EN NETWERKEN

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige beschrijving beschikbaar omdat de Engelse taal vereist is

https://vito.be/en/jobs/expert-energy-markets-and-networks

SENIOR R&D CONSULTANT ENERGY STRATEGIES AND POLICY

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Aangezien een goede kennis van het Engels voor deze functie noodzakelijk is, is er geen Nederlandstalige vacature beschikbaar. Link naar de Engelstalige vacature.

R&D PROFESSIONAL DATA SCIENCE

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

De unit Remote Sensing verwerkt petabytes aan aardobservatie data. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in Big Data analyse met inzet van machine learning en deep learning technieken in de applicatie workflows.  Dat is onze passie, het distilleren van informatie uit de binnenkomende vloedgolf aan beeldmateriaal... Informatie dat onze klant verder helpt. Onze omvangrijke groep opdrachtgevers zijn te vinden binnen de domeinen landinrichting, civiele infrastructuur, landbouw, bosbouw, waterbeheer, erfgoed en natuurontwikkeling. Neem zeker een kijkje op https://remotesensing.vito.be voor meer informatie over onze activiteiten.

Momenteel zijn wij op zoek naar een gedreven

 

R&D PROFESSIONAL DATA SCIENCE

 

Als Data Scientist werk je binnen een groep van software ontwikkelaars en applicatie ingenieurs. Je beweegt je in een internationale omgeving met klanten als de European Space Agency, de  Europese Commissie, federale en regionale overheden. Ons onderzoek gebeurt vaak in partnerschap met buitenlandse onderzoeksgroepen en bedrijven.

FUNCTIE

 • Je vertaalt gebruikersvereisten naar een systeem design
 • Je ontwikkelt back-end systemen, Web services en APIs
 • In samenwerking met de applicatiewetenschappers ontwerp en implementeer je algoritmische componenten met gebruik van Java, Python, R en C++
 • Je werkt mee aan cluster computing en workflow componenten 
 • Je houdt steeds het nut en gebruiksgemak voor de eindklant in de gaten
 • Je stuurt subcontractors aan
 • Je rapporteert je progressies en resultaten aan onze externe klanten en het management
 • Je werkt actief mee aan projectvoorstellen
 • Je volgt de trends binnen jouw vakdomein en gebruikt deze kennis voor de bouw van prototypes (data science, machine learning, public cloud, cluster/grid computing , …).

PHD POSITIE NIEUWE TECHNIEKEN VOOR KWANTIFICATIE EN AGGREGATIE VAN ONZEKERHEID EN RISICO VOOR OPTIMALE VALORISATIE VAN ENERGIE FLEXIBILITEIT

Genk
PhD
Beschrijving: 

Aangezien een goede kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze positie, is er geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar.


Link naar de Engelstalige vacature

IT DEVELOPER BIG DATA SCIENCE

Mol
IT
Beschrijving: 

No description available in Dutch, since knowledge of English is required for this position. Link to the English vacancy: https://vito.be/en/jobs/it-developer-big-data-science

LAB PROFESSIONAL ORGANISCHE ANALYSES

Mol
Lab & Technici
Beschrijving: 

VITO’s GOAL (gespecialiseerd organisch en anorganisch analyselaboratorium) verwerkt meer dan 150 projecten per jaar. Het analyselaboratorium van VITO voert daarbij zelden standaardmetingen uit, maar werkt steeds op maat van de klant. Klanten hebben vaak een specifiek probleem of een nadrukkelijke vraag, veeleer dan dat ze willen weten welke analyses ze nodig hebben. Ons analytisch team stelt hen een plan van aanpak voor en zoekt mee naar oplossingen. Hiervoor hebben we  een heel breed gamma aan technologie in huis: van heel eenvoudige tot erg gesofisticeerde apparatuur. Onze klanten zijn spelers in de chemie, voeding, farmacie, … kortom iedereen met een complexe vraag die de weg naar het analyselabo van VITO vindt.

 

Wil je hier graag aan bijdragen?

Momenteel zijn we op zoek naar een gedreven Lab Professional om ons team organische analyses ter versterken.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je wordt ingeschakeld in het realiseren van  uiteenlopende analyseopdrachten binnen de groep organische analysen. Samen met de projecttrekker denk je mee over de aanpak van de analysen en maak je inschatting over de te leveren inspanningen (tijd en middelen).
 • De focus ligt daarbij op analysen met behulp van GC en LC chromatografische technieken gekoppeld met hoofdzakelijk DAD en MS.
 • Je bent verantwoordelijk voor het ganse analyseproces gaande van monstervoorbereiding, ontwikkeling en validatie van de meest geschikte meetmethode, uitvoeren van metingen, kwaliteitscontrole,  interpreteren van de verkregen ruwe data en de daaraan gekoppelde dataverwerking en rapportering. Je waakt erover dat de analysen worden uitgevoerd binnen de opgegeven deadlines en beschikbare budgetten.
 • Je voert deze taken uit in samenwerking met de andere leden van het GC en LC analytisch team en rapporteert aan de projecttrekker.
 • Je denkt actief mee in het ontwikkelproces van nieuwe methoden en het verbeterproces van bestaande applicaties
 • Je communiceert zelfstandig en tijdig over de voortgang van het werk en eventuele onvoorziene omstandigheden, waarvoor je zelf een plan van aanpak tot een oplossing uitwerkt.

R&D EXPERT ELECTRIC ENERGY AND STORAGE SYSTEMS

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

De komende jaren zullen worden gekenmerkt door een elektrificatie van verwarming, transport, industriële werktuigen, een verdere verbetering van de energie efficiëntie van allerlei systemen, een verdere toename van hernieuwbare energiebronnen en wijzigende gedragspatronen van verbruikers. Deze evolutie creëert een aantal technische uitdagingen, zal gepaard gaan met een exponentiële toename van de toepassing van vermogenelektronica  en zet druk op bestaande onderdelen van het elektriciteitssysteem. Om die uitdagingen te kunnen aanpakken dienen o.a. innovatieve concepten die het gebruik en de integratie van elektrische opslagsystemen kunnen vereenvoudigen te worden bedacht. Deze concepten dienen te worden uitgetest in realistische omstandigheden, en de benodigde vermogenelektronica en elektrotechnische componenten en sub systemen dienen te worden ontworpen.  Als je hier samen met Vito/EnergyVille de bakens voor wil zetten, dan ben jij onze nieuwe collega.

 • Je hebt de technische leiding van en bent het creatieve brein van een klein, flexibel en efficiënt project team. 
 • Je staat in voor het ontdekken en begrijpen van de problemen van de klant; de snelle en relevante analyse ervan; het bedenken, ontwerpen, uitwerken, uittesten en benchmarken van innovatieve prototypes van vermogenelektronische of elektrotechnische componenten en sub-systemen die een essentieel onderdeel zullen vormen van de oplossing.
 • Je rapporteert zowel intern als extern naar onze klanten.
 • Je zorgt voor de gepaste bescherming van jouw uitvindingen door middel van octrooiaanvragen en licentieerbare ontwerpen. Nadat de bescherming is verzekerd presenteer je resultaten op internationale fora.
 • Je onderhoudt en breidt je brede en tegelijkertijd diepgaande kennis over toepassingen en 'state of the art' componenten verder uit.
 • Je zorgt voor de technische coaching van het project team en bent een aanspreekpunt voor technisch advies aan medewerkers uit andere projecten.