Beschikbare jobs

New

Entrepreneurial CEO for medical artificial intelligence startup

Mol
Management
Beschrijving: 

Geen Nederlandse vacature, gezien kennis van het Engels noodzakelijk is voor de uitoefening van de positie.

New

R&D PROFESSIONAL CIRCULAIRE ECONOMIE - DATA

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

VITO zet met haar onderzoeksprogramma ‘Duurzaam Materialenbeheer’ volop in op het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. We zijn ervan overtuigd dat naast technologische innovaties ook breder maatschappelijke vernieuwingen bij beleidsmakers en bedrijven cruciaal zijn in deze transitie. Daarom ontwikkelen we raamwerken en tools voor publieke overheden en voor de industrie die ervoor zorgen dat het potentieel van de circulaire economie verder ontsloten wordt.

 • Je werkt in teamverband in onderzoeksprojecten die de onderliggende mechanismen van de circulaire economie in kaart brengen. Je zet de opgedane kennis om in concrete tools en methodes.
 • Je draagt actief bij aan het uitbouwen van het projectportfolio waarin inschattingen met betrekking tot de economische, ecologische en sociale impact van circulaire economie op basis van diverse kwantitatieve databronnen essentieel zijn. Hierbij sta jij in voor projectuitvoering.
 • Je bent in staat om grote hoeveelheden data te vertalen naar op feiten gebaseerde inzichten voor ons onderzoeksprogramma.
 • Je bent gepassioneerd door de denkkaders van de circulaire economie en je hebt expertise om vraagstukken vanuit een systeemperspectief te benaderen.
 • Je bouwt je netwerk met internationale dimensie verder uit met het oog op het aanboren van nieuwe opportuniteiten voor VITO in het speelveld van de circulaire economie. Je draagt ook bij tot het opstellen van offertes voor industriële klanten en overheden.
 • Je presenteert en publiceert de  projectresultaten op (inter)nationale fora en zorgt ook voor kennisopbouw rond dit thema bij je teamleden.

 
Enkele voorbeelden van projecten:

 • In het project ‘European Topic Centre on Waste and Materials in a Green Economy’  voor het Europees milieuagentschap (EEA) werkt VITO samen met verscheidene andere Europese organisaties aan het verzamelen, analyseren en presenteren van data en informatie over beleid op het gebied van afvalbeheer en -preventie, groene economie, efficient materiaalgebruik en de transitie naar een circulaire economie in Europa.  Deze resultaten worden gebruikt door beleidsmakers voor het evalueren van huidig beleid en het definiëren van de toekomstige aanpak.  De resultaten van dit project vind je hier.
 • In het project ‘Environmental potential of the collaborative economy’ bestudeerde VITO samen met andere partners de huidige milieu-impact van de deeleconomie en de voorwaarden waaronder deze deeleconomie kan bijdragen aan een meer duurzame ontwikkeling.  Het eindrapport van dit project vind je hier.
 • In het Steunpunt Circulaire Economie werkt VITO samen met academische partners aan het modelleren en evalueren van de economische, ecologische en sociale impact van de circulaire economie in Vlaanderen.  Dit onderzoek moet de beleidsmakers in staat stellen om de voortgang naar een circulaire economie te meten en om de mogelijke effecten van toekomstig beleid en maatschappelijke trends beter te begrijpen.  Meer informatie vind je hier.
 • In samenwerking met OVAM ontwikkelden we een model waarmee de voorraden en stromen van metalen door de Vlaamse economie in kaart worden gebracht.  Dit model geeft nieuwe inzichten in de gevolgen van beleidsbeslissingen voor het duurzame beheer van deze metalen.

 

New

R&D PROFESSIONAL ENERGIE IN GEBOUWEN EN ENERGIETRANSITIE IN STEDEN

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

 • Het “Built Environment” team in VITO/EnergyVille faciliteert de transitie naar een energieneutrale bebouwde omgeving met een specifieke focus op gebouw- en districtsniveau.
 • In deze positie zal je werken op adviesopdrachten en onderzoeksprojecten gerelateerd aan energieperformantie van gebouwen en wijken.
 • Samen met een team van collega’s ben je verantwoordelijk voor het adviseren van (lokale) overheden en bedrijven in deze domeinen. Stedelijke beleidsmakers in Vlaanderen zijn een belangrijke doelgroep.
 • Je ontwikkelt beleidskaders en bent actief in stakeholdersettings. Je vertaalt de technische resultaten van modeleringen naar wetenschappelijke inzichten en naar een aantrekkelijke communicatie, zowel in tekst als presentatie.
 • In deze positie draag je ook bij tot acquisitie van projecten en het schrijven van onderzoeksvoorstellen met als doel toekomstige onderzoeksfinanciering te verzekeren. 
 • Je maakt deel uit van nationale en internationale consortia. Je bouwt een netwerk met relevante Belgische stakeholders uit, in eerste instantie de Vlaamse steden en gemeenten.

Commercieel Directeur Laser Cladding Venture (LCV)

Management
Beschrijving: 

LCV is een innovator op het gebied van lasercladding. Deze geavanceerde productiemethode wordt gebruikt voor geavanceerde slijtage- & corrosiebescherming. Tevens wendt LCV deze techniek aan voor 3D-printing. LCV richt zich op focusmarkten zoals de process-, en staal- en mechanische industrie. LCV is een kmo-scale-up, ontstaan uit VITO, met een duidelijke visie en bestaat uit een dynamisch team van getalenteerde ingenieurs. We zijn gevestigd in Oudsbergen. Om onze organisatie te versterken zijn wij op zoek naar een Commercieel Directeur.

 • Je verkent en ontwikkelt zelfstandig markten om LCV verder uit te breiden. (de doelgroep ligt hier voornamelijk in de mechanische industrie)
 • Je bouwt op eigen initiatief de commerciële activiteiten verder uit.
 • Je bent lid van het directiecomité.
 • Je rapporteert aan de algemeen directeur
 • Je bent verantwoordelijk voor de verkoop budgetten op en werkt ze uit.

SENIOR EXPERT/PROJECT COÖRDINATOR MILIEU-IMPACT ENERGIETECHNOLOGIEËN EN BOUW

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 
Het team Bebouwde Omgeving van VITO/EnergyVille evalueert de milieu-impacten van bouwmaterialen en ook van energietechnologieën. We adviseren industrie en overheden over innovatieve oplossingen en alternatieve productiemethodes. Om ons team te versterken zijn we momenteel op zoek naar een ervaren expert levenscyclusanalyse (LCA).

 

In deze functie werk je als senior expert in gefinancierde onderzoeksprojecten (bv. H2020) en daarnaast ook in adviesopdrachten voor overheden of industrie.

 • Je zorgt voor vernieuwing in ons expertisedomein, door nieuwe methodieken en kennis in te brengen en op te bouwen op vlak van digitalisering van LCA/LCC assessments, innovatieve datastrategieën en machine learning technieken. Je levert daarbij concrete bijdragen aan het ontwikkelen van innovatieve tools en oplossingen, die aan de (toekomstige) klantbehoefte tegemoet komen.
 • Als projectcoördinator stuur je de voortgang aan binnen het interne projectteam en je aligneert met de betrokken externe partners. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de klant en het externe gezicht voor deze projecten op stakeholderforums en publieke events.
 • Je draagt zorg voor de samenwerking binnen nationale en Europese consortia en en je bouwt je netwerk uit met Belgische en Europese overheden en industriële partners.
 • Je draagt ook bij aan het werven van projecten en het schrijven van offertes en projectvoorstellen.

 

 

 


EXPERT ENERGY MARKET MODELLING

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien kennis van Engels vereist is. Klik hier voor de Engelstalige vacature. 

ADVISEUR ECONOMISCHE HAALBAARHEID EN DUURZAAMHEID VAN INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN (biogebaseerde en CCU processen)

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Heb jij interesse in nieuwe, duurzame processen en ben je vooral benieuwd naar de economische haalbaarheid en milieu-impact hiervan? Dan zijn techno-economische analyses iets voor jou. Bij nieuwe technologieën zijn er vaak nog veel onzekerheden en onduidelijkheden over welke opties het meest kansrijk zijn. Is de investeringskost doorslaggevend of moeten we vooral het energieverbruik reduceren of de productiviteit verhogen? Ons team tracht in nauwe samenwerking met technologie-ontwikkelaars antwoorden te formuleren op deze vragen en gaat op zoek naar beloftevolle waardeketens met behulp van techno-economische analyses. Deze analyses breiden we ook uit met levenscyclus analyses (LCA) om een goed zicht te krijgen op de milieu-impact.

 

In een techno-economische analyse onderzoeken we simultaan de processen vanuit een technisch en economisch oogpunt - en bij uitbreiding vanuit een milieustandpunt. We doen deze analyses op basis van desktop-onderzoek, maar ook door een intensieve communicatie met projectontwikkelaars en externe experten.

 

Met deze vacature willen we ons team versterken met een collega die geboeid is door technologische innovaties, de economische haalbaarheid en milieu-impact en die eerder een helikopterzicht ontwikkelt op de waardeketen dan wel zich te specialiseren in specifieke processen.

 

Wij bieden een uitdagende job waarbij een diversiteit aan processen en waardeketens worden geëvalueerd vanuit een breed, multidisciplinair perspectief met onze intern ontwikkelde techno-economische analysemethode.

 

Specifieke jobinhoud:

 • Je levert desktop-onderzoek gecombineerd met intensieve communicatie met interne en externe experten en evalueert, communiceert, en rapporteert resultaten aan onze klanten (Vlaams en Europees) en de onderzoekswereld (i.e. wetenschappelijke publicaties en congressen).
 • Je houdt rekening met de valorisatiemogelijkheden van de technologieën, teneinde relevante informatie, oplossingen, adviezen, processen of producten aan te reiken voor KMO’s, overheden en industrie.
 • Je voert (inter)nationale projecten uit met focus op de verdere uitbouw van de intern ontwikkelde techno-economische analysemethode.
 • Je werkt nauw samen in een team.
 • Op termijn ga je autonoom op zoek naar nieuwe onderzoeksprojecten en trajecten voor de verdere ontwikkeling van de eigen techno-economische analysemethode. Je schrijft mee aan offertes en zoekt mee naar mogelijkheden tot financiering van de voorstellen.

R&D PROFESSIONAL THERMISCHE NETTEN

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

EnergyVille is een samenwerking tussen de Vlaamse onderzoekspartners VITO, KU Leuven, imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. Onze onderzoekers leveren expertise aan industrie en overheden op het vlak van intelligente energiesystemen voor een duurzame stedelijke omgeving - zoals smartgrids en geavanceerde warmtenetten.
VITO is op zoek naar een gemotiveerde collega om het team dat werkt rond Thermische Energiesystemen te versterken. Het onderzoeksgebied in dit team omvat warmtenetten, thermische energieopslag en conversietechnieken. Hier vind je meer informatie rond onze projecten en producten:


https://www.energyville.be/onderzoek/netwerken


Interesse om hieraan bij te dragen? Lees dan snel verder!

 • Als R&D professional Thermische Netten ontwikkel je je als één van de key-experten in dit vakgebied. Je bent gedreven om oplossingen in de markt te realiseren waarbij je zorgt voor optimale specificatie, selectie, integratie en implementatie van de benodigde (VITO)technologieën. Meer bepaald betekent dit

               o Deelname aan onderzoeksprojecten (in een (inter)nationale context) vanuit deze 

                  expertise
               o Integratie van nieuwe technologieën;
               o Validatie in een labo omgeving;
               o Demonstratie in een pilot omgeving;
               o Implementatie in werkelijke omstandigheden.

 • Vanuit je brede thermische systeem- en technologiekennis treedt je op als klankbord/adviseur voor zowel interne als externe klanten.
 • Met oog op valorisatie van het onderzoek, ken je de mogelijke stakeholder, partners en klanten. Je ondersteunt de business developer in de bepaling van de toegevoegde waarde van de oplossingen en de mogelijke valorisatie trajecten. Je neemt deel aan commerciële contractwerving en -uitvoering.
 • Je bent in staat projecten zelf te leiden en hieruit mogelijkheden tot (wetenschappelijke) publicaties te destilleren.

 

BIOPROCESS ENGINEER (postdoc)

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacature beschikbaar aangezien kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze positie. Link naar de Engelstalige vacature.

R&D PROFESSIONAL ENERGY IN BUILDINGS AND DISTRICTS

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Het “Built Environment” team in VITO/EnergyVille faciliteert de transitie in de bebouwde omgeving met een specifieke focus op energie-oplossingen op gebouw- en districtsniveau. In deze positie zal je werken op onderzoeksprojecten gerelateerd aan energieperformantie van gebouwen en wijken.

 • Je ontwikkelt mee algoritmes, data-driven applicaties, modellen en tools voor de evaluatie van energie-efficiëntie en hernieuwbare energieopwekking op gebouw- en districtsniveau.
 • Samen met een team van collega’s ben je verantwoordelijk voor het adviseren van bedrijven en overheden in deze domeinen.
 • In deze positie draag je ook bij tot acquisitie van projecten en het schrijven van onderzoeksvoorstellen met als doel toekomstige onderzoeksfinanciering te verzekeren.
 • Je staat in voor de samenwerking in nationale en internationale consortia en je bouwt een netwerk met relevante Belgische en internationale stakeholders en klanten uit.              

PHD POSITIE ONTWIKKELING VAN EEN IMMUNO PEPTIDOMICS PLATFORM VOOR TOEPASSING IN DIAGNOSTIEK.

Mol
PhD
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze PhD positie.

Link naar vacature

PHD POSITIE 3D GESTRUCTUREERDE SORBENTEN VOOR METAALTERUGWINNING UIT VLOEIBARE STROMEN.

Mol
PhD
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze PhD-positie.

Link naar vacature

PHD POSITIE NANOSTRUCTURERING HET TITANIUM OPPERVLAK VAN POREUZE STRUCTUREN.

Mol
PhD
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze PhD positie.

link naar vacature

EXPERT ENERGIEMARKTEN EN NETWERKEN

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacature beschikbaar gezien een goede kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze positie. Link naar de Engelse vacature.