Beschikbare jobs

New

SENIOR R&D PROFESSIONAL DECENTRALIZED FLEXIBILITY INTEGRATION AND MODELLING

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 
Deze vacaturetekst is enkel beschikbaar in het Engels.
New

SENIOR R&D PROFESSIONAL ON ENERGY MARKETS AND PRODUCT OWNER ELECTRICITY MARKET SIMULATOR

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 
Deze vacaturetekst is enkel beschikbaar in het Engels

SOFTWARE ENGINEER ANALYTICS

Mol
IT
Beschrijving: 

Als software ingenieur werk je aan projecten binnen de context van Belgische ruimtevaartprogramma's, het Europese ruimtevaartagentschap en de Europese Commissie. Je bent een drijvende kracht in een ecosysteem van aardobservatie en grote dataplatformen en zorgt voor een dynamische ontwikkeling van processing pipelines binnen de bestaande test- en automatiseringskaders om operationele diensten uit te voeren.

Je werkt binnen een agile scrum-team van solution architecten, softwareontwikkelaars en operationele ingenieurs. Samen ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de testautomatisering en het onderhoud van satellietdataverwerkingssystemen. Je voert de interne visie en roadmap uit op big data en verwerkingsplatformen.


Je maakt deel uit van een getalenteerd, toegewijd team dat werkt in een snelle, uitdagende internationale omgeving. We streven naar het ontwikkelen van geavanceerde technologieën die gebruikt zullen worden in toepassingen en diensten door een breed publiek, de industrie, de publieke sector en de universiteiten.


De Remote Sensing unit van VITO verwerkt petabytes aan aardobservatiegegevens. We zijn gespecialiseerd in Big Data analyse met behulp van machine learning en deep learning technieken in de applicatie-workflows. Dat is onze passie: het extraheren van informatie uit de enorme hoeveelheden binnenkomende beelden. Informatie die onze klanten nodig hebben. Onze uitgebreide groep klanten is te vinden binnen de domeinen van landgebruik, civiele infrastructuur, landbouw, bosbouw, waterbeheer, erfgoed en ecologische ontwikkeling.


Jouw verantwoordelijkheden

 • Ontwikkelen van efficiënte algoritmen, modellen en proof-of-concepts
 • Creëren van software componenten, analytische toepassingen en datavisualisatie met operationele finaliteit
 • Ontwikkelen van CI-systeem om ervoor te zorgen dat het systeem voldoet aan de business eisen
 • Samenwerken met IT architecten, experts en product owners
 • Ondersteuning bieden bij vraagstukken van klanten
 • Verantwoordelijkheid nemen, samen met het team, over de operationele platforms.

BEDRIJFSJURIST

Mol
Ondersteunend
Beschrijving: 

Als bedrijfsjurist ondersteun je de verschillende onderzoeksdepartementen en centrale diensten met betrekking tot onderzoeksprojecten, nationale en internationale samenwerkingen met derden, alsook de dagelijkse werking van de vennootschap.


De projecten waarbij de juridische dienst bijstand en advies verleent gaan van onderzoeken in de diepe ondergrond tot onderzoeksprojecten voor toestellen in de ruimte; van opdrachten van private en publieke opdrachtgevers gevestigd in de streek tot opdrachtgevers gevestigd in het Midden- en het Verre-Oosten; van het opstellen van een overeenkomst voor het ontwikkelen, in licentie geven en/of exporteren (Dual Use) van spitstechnologie tot het opstellen van een huurovereenkomst voor een buitenlandse doctoraatstudent of gastonderzoeker.

 • Je ontzorgt je interne klanten (onderzoekers, business developers, project managers, ondersteunende diensten, directie) van administratieve juridische zaken die niet direct met zijn of haar project te maken hebben.
 • Je verleent pro-actief juridische ondersteuning, geeft advies binnen de organisatie in het kader van contractonderhandelingen en je wordt als raadgever betrokken bij diverse projecten.

 • Je stelt (commerciële) contracten op, leest deze na en/of geeft de nodige input hieromtrent.
 • Je bent geïnteresseerd in overheidsopdrachten, intellectuele eigendom en nationale en Europese subsidieregelingen. Je volgt trends op de voet, je bouwt een actief netwerk uit en je zorgt ervoor dat je continue op de hoogte blijft van het wetgevende kader.
 • Je draagt actief bij aan de werking van de dienst en helpt deze efficiënter te maken in de ondersteuning van de organisatie door het uitwerken van optimalisatievoorstellen.
 • Je maakt samen met je collega’s van contractadministratie en de cel publieke tenders deel uit van de “ondersteunende diensten” die instaan voor de administratieve ondersteuning van de organisatie in al haar geledingen. 

COPERNICUS PROJECT MANAGER

Mol
Business Development & Sales
Beschrijving: 

Als dynamische en gemotiveerde projectmanager beheer je internationale projecten met de Europese Commissie en het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA) als belangrijkste stakeholders.
Je bent de drijvende kracht in een ecosysteem van remote sensing gegevens en -platforms en zorgt voor de uitvoering van het project van voorstel tot en met de laatste evaluatievergadering. Je werkt binnen een team van softwareontwikkelaars en operation engineers. Samen met het team vertaal je projecteisen in een efficiënte en operationele dienstverlening. Je scant de markt op mogelijkheden om bij te dragen en uitvoering te geven aan de interne visie en roadmap van de Copernicus diensten.

 

Je maakt deel uit van een getalenteerd, toegewijd team dat werkt in een snelle, uitdagende en internationale omgeving. Je ontwikkelt producten met toegevoegde waarde op basis van geavanceerde technologieën die gebruikt zullen worden door een breed publiek, de industrie, de publieke sector en universiteiten.

 

De Remote Sensing unit van VITO verwerkt petabytes van aardobservatiegegevens. We zijn gespecialiseerd in de extractie van informatie uit enorme hoeveelheden inkomende beelden. Deze informatie hebben onze klanten wereldwijd nodig. Onze uitgebreide groep klanten is te vinden binnen de domeinen van landgebruik, civiele infrastructuur, landbouw, bosbouw, waterbeheer, erfgoed en ecologische ontwikkeling.

 

Jouw verantwoordelijkheden:

 • Projectmanagement in zijn brede context: verantwoordelijk voor taken, deliverables, risicobeoordeling en -beperking, projectadministratie en documentatie rekening houdend met budget en tijd. Dit in nauwe samenwerking met internationale partners en instellingen. Je rapporteert aan het management en de klanten.
 • Vertegenwoordiging van jouw projectportfolio op internationale, veelal wetenschappelijke conferenties.
 • Vertaling van projectopportuniteiten naar concrete voorstellen.
 • Planning van de nodige resources, met inbegrip van onderaannemers
 • Je hanteert een sterke gebruikersgerichte aanpak
 • Coaching: bepalen van de projectstrategie en het afstemmen van het team op het doel
 • Continue verbetering van de project- en IT-ontwikkelingsprocessen
 • Je houdt jezelf op hoogte van de evoluerende remote sensing en IT-wereld

EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER

Genk
IT
Beschrijving: 

EnergyVille is een samenwerking tussen de Vlaamse onderzoekspartners VITO, KU Leuven, imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen.

 

VITO zoekt een gemotiveerde, dynamische embedded software engineer om als technisch project manager mee te werken aan innovatieve energie gerelateerde onderzoeksprojecten. In deze projecten worden o.a. next generation battery management systems voor elektrische voertuigen en stationaire toepassingen ontwikkeld. Meer informatie: www.energyille.be

 

 

Geïnteresseerd om hieraan bij te dragen? Lees snel verder!

 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

 • Je bent het aanspreekpunt voor onderzoekers mbt het uitwerken van concepten voor demo opstellingen of prototype producten waarin embedded controllers een belangrijke rol spelen en neemt hierin de taak van project manager op.
 • Je bent dynamisch inzetbaar in de verschillende EnergyVille labo’s (Batterijtestlabo, Thermo technisch Labo, Labo elektronica) en voor de realisatie van verschillende producten. Je voornaamste taken zijn:
  • Ontwikkelen van embedded software in C zowel op PC ter simulatie als op specifieke hardware platformen
  • Analyseren, optimaliseren en programmeren van algoritmes of automatisaties op embedded systemen
  • Ontwerpen en documenteren van software, inclusief het opzetten en bewaken van de productarchitectuur en ontwikkelen van softwarecomponenten die herbruikbaar zijn binnen het team
  • Automatiseren van testopstellingen, dataverzameling en data-analyse, data analyse algoritmes mee definiëren
  • Voorstellen van hardware aanpassingen, debuggen van zowel hardware als software
  • Maken en actueel houden van documentatie
  • Mee definiëren en vormgeven van projecten in overleg met onderzoekers en eindklanten
  • Programmeren van user interfaces voor de embedded software, bijvoorbeeld in LabView of Python
  • Ondersteunen van collega’s bij het analyseren en programmeren
 • Je zet het eisenpakket om in een productarchitectuur en slaagt erin dit over te brengen op het team.
 • Je werkt nauw samen met onderzoekers en andere collega’s om je doelstellingen te bereiken. Je werkt voornamelijk in de Energyville labo’s, maar soms ook op externe locaties.
 • Je werkt nauwgezet en met de nodige aandacht voor veiligheid.
 • Je rapporteert omtrent de status en resultaten van testen. Je ondersteunt bij het schrijven van offertes. 

SENIOR SCIENTIST LC-MS

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Standaard en routinematig analytisch werk ga je niet vaak vinden bij VITO. De taak van je toekomstig lab bestaat erin om analytische vraagstukken op lossen die meestal een aanpak vragen op maat van de opdrachtgever. Hiervoor hebben we een heel scala aan analytische apparatuur, applicaties en ervaren collega’s met complementaire expertise aan boord. Het lab voert zelden standaardmetingen uit, maar werkt steeds op maat van de klant. Steeds meer bedrijven contacteren VITO’s analytische lab met een uitdaging waarop ze zelf niet onmiddellijk aan antwoord kunnen formuleren. Inzicht in chemische vraagstukken begint meestal met een chemische analyse. Ons analytisch team stelt hen een plan van aanpak voor en zoekt mee naar oplossingen. VITO probeert aan elke klant een op maat gemaakt voorstel aan te bieden.
De bedrijven waarmee je zal samenwerken zijn spelers in de chemie, voeding, farmacie, … kortom iedereen met een complexe vraag die de weg naar het analyse-lab van VITO vindt.


Daarnaast levert het lab ook resultaten af voor VITO’s onderzoeksprojecten op het vlak van duurzaam materiaalonderzoek, gezondheid en duurzame chemie. Aan variatie is er geen gebrek binnen je takenpakket. Wil je hier graag aan bijdragen?


Momenteel zijn we op zoek naar een gedreven expert onderzoeker organische analyse om ons team te versterken. Je staat in voor het hele traject van de chemische analyse, gaande van het opstellen van een meetprotocol tot de kwaliteitsborging en rapportage. Daarnaast is ook het uitwerken van projectvoorstellen en het plannen, uitvoeren en coördineren van wetenschappelijke onderzoeksprojecten een belangrijk deel van je takenpakket.
Je zoekt zelfstandig naar nieuwe opportuniteiten om concrete projecten in de industrie op te zetten. Kortom, je draagt ertoe bij dat VITO verder groeit tot een erkend leider in dit veld, ook op internationaal vlak.
Om de rol van expert ten volle te kunnen invullen heb je zelf meerdere jaren hands-on ervaring met een uiteenlopend spectrum aan analytische apparatuur en applicaties. Uitgebreide expertise op het vlak van LC-MS is een must. Technische kennis is hierbij onontbeerlijk, zodat je ook als aanspreekpunt voor praktische problemen en troubleshooting je rol als expert kan opnemen. Ook extern zal je een rol als expert opnemen, zowel tijdens vergaderingen bij klanten als ook op wetenschappelijke fora. Je hebt reeds een (internationaal) netwerk van experten in je vakgebied. Voor het uitvoeren van je taken pakket zal je je tijd verdelen tussen het lab en je buro. Je zal samenwerken met analisten die het grootste deel van het praktische werk voor hun rekening zullen nemen. Begeleiden en coachen van teamleden is daarom ook een belangrijk aspect van je opdracht.

AZURE ARCHITECT/SOLUTION DEVELOPER

Genk
IT
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar, aangezien kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze vacature. Link naar de Engelstalige versie.

SOFTWARE DEVELOPER AZURE/IoT

Genk
IT
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar, aangezien kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze vacature. Link naar de Engelstalige versie.

 

COORDINATOR PREVENTIE, MILIEU EN KWALITEIT

Mol
Ondersteunend
Beschrijving: 

Als coordinator preventie, milieu en kwaliteit ben je verantwoordelijk voor het evalueren, coördineren en uitvoeren van QHSE activiteiten in overeenstemming met de wetgeving en het QHSE beleid van VITO. Je rapporteert aan het hoofd van de QSHE Dienst en werkt nauw samen met 2 interne preventieadviseurs en een milieucoördinator.

 • Je beheert het geïntegreerde kwaliteits-, milieu- en welzijnsmanagementsysteem en je werkt actief mee aan de continue verbetering van de QHSE processen. Daarbij adviseer je de organisatie over quality, health, safety & environment.
 • Je analyseert, rapporteert en adviseert over risicosituaties.
 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van de QHSE interne audits en de opvolging van de auditbevindingen.
 • Je neemt deel aan project-/werfvergaderingen en voert werkplekinspecties uit ter controle van veiligheids- en milieuvoorschriften met het oog op preventieve verbeteringsacties om arbeidsongevallen en gevaarlijke situaties te vermijden. Je rapporteert de maatregelen en status zowel voor, tijdens als na afloop van het project.
 • Je bent verantwoordelijk voor de implementatie, het beheer en de verbetering van de noodprocedures.
 • Je bent verantwoordelijk voor het motiveren, ontwikkelen en begeleiden van de medewerkers inzake veiligheid, milieu en kwaliteit.
 • Naast je collega’s van de QSHE afdeling werk je nauw samen met de veiligheidscoördinatoren van de verschillende afdelingen.

PHD POSITIE BIOINFORMATIC ANALYSIS OF WHOLE-GENOME DATA FOR PERSONAL HEALTH

Mol
PhD
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze PhD positie.
link naar vacature

FRONT END DEVELOPER

Mol
IT
Beschrijving: 

De unit Ruimtelijke Milieu Aspecten van VITO observeert, evalueert en voorspelt de impact van menselijke activiteiten op het land, in de lucht en in het water. Op basis van sensoren, algoritmes en ruimtelijke oplossingen adviseren we bedrijven en overheden over duurzaam landgebruik.

Als IT team ligt onze focus op het aanbieden van onderzoeksmodellen via web- of desktop applicaties. De uitdaging ligt erin om deze vaak complexe modellen te vertalen in een gebruiksvriendelijke tool voor onze klanten. Het analyseren en visualiseren van de modelresultaten in tijd en ruimte is hierbij een belangrijk gegeven.

 

Als Front End Developer werk je nauw samen met onderzoekers en neemt je IT gerelateerde projecten onder jouw hoede:

 • Je werkt van analyse tot einderesultaat, met oog op de eindgebruiker.
 • Je communiceert met interne en externe stakeholders en maakt de vertaling naar de concrete architectuur en implementatie. De gebouwde oplossing toets je af bij de eindgebruiker.
 • Je ziet jouw projecten als jouw verantwoordelijkheid. Jouw kennis en input bepaalt mee de richting van het project.
 • Je neemt neemt de lead in Front End, zet de grote lijnen uit en bewaart het overzicht.

 

 

REMOTE SENSING SOFTWARE DEVELOPER / DESIGNER

Mol
IT
Beschrijving: 

De Remote Sensing unit van VITO ontwikkelt en opereert innovatieve aardobservatiesystemen die helpen om grip te krijgen op de grote maatschappelijke en economische uitdagingen waar onze planeet voor staat. Wij maken hiervoor gebruik van systemen op zowel satellieten, bemande luchtvaart als op drones.


Wij zijn op zoek naar een software designer/developer om mee te werken aan het ontwikkelen van robuuste en schaalbare data processing systemen voor aardobservatie. Een typisch processing systeem vertrekt van ruwe sensorgegevens die zijn verkregen door een satellite of drone en zet deze om in informatie door een combinatie van beeldverwerking en machine learning technieken toe te passen. De verwerkingssystemen kunnen worden ingezet op speciale hardware of op verschillende cloudomgevingen.

 

Als Software developer / designer:

 

 • maak je productie software componenten, analyse toepassingen en data visualisatie
 • werk je samen met architecten, domein expertens en product owners
 • bied je ondersteuning bij problemen van klanten
 • bied je ondersteuning bij het schrijven van projectvoorstellen.

Commercieel Directeur Laser Cladding Venture (LCV)

Business Development & Sales
Beschrijving: 

LCV is een innovator op het gebied van lasercladding. Deze geavanceerde productiemethode wordt gebruikt voor geavanceerde slijtage- & corrosiebescherming. Tevens wendt LCV deze techniek aan voor 3D-printing. LCV richt zich op focusmarkten zoals de process-, en staal- en mechanische industrie. LCV is een kmo-scale-up, ontstaan uit VITO, met een duidelijke visie en bestaat uit een dynamisch team van getalenteerde ingenieurs. We zijn gevestigd in Oudsbergen. Om onze organisatie te versterken zijn wij op zoek naar een Commercieel Directeur.

 • Je verkent en ontwikkelt zelfstandig markten om LCV verder uit te breiden. (de doelgroep ligt hier voornamelijk in de mechanische industrie)
 • Je bouwt op eigen initiatief de commerciële activiteiten verder uit.
 • Je bent lid van het directiecomité.
 • Je rapporteert aan de algemeen directeur
 • Je bent verantwoordelijk voor de verkoop budgetten op en werkt ze uit.

EXPERT ENERGY MARKET MODELLING

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien kennis van Engels vereist is. Klik hier voor de Engelstalige vacature.