Beschikbare jobs

New

TECHNICUS KERAMISCHE VORMGEVING VAN GESTRUCTUREERDE MATERIALEN

Mol
Lab & Technici
Beschrijving: 

 

 • Je maakt deel uit van het team keramische materialen en poedermetallurgie (KMP) binnen VITO’s unit Duurzaam Materialenbeheer. Het KMP-team ontwikkelt innovatieve poreuze en functionele structuren voor toepassingen in onder meer de chemische industrie.
 • Als technisch operator sta je in voor het vormgeven van keramische structuren, voor een industriële klant. Daarbij zorg je voor de suspensie aanmaak, het vormgeven van de structuur, het afstellen, optimaliseren en onderhouden van de installaties, kwaliteitscontrole, etc.  
 • Je technische kennis en inzicht stellen je na een inwerkperiode in staat om zelfstandig de opdrachten uit te voeren.
 • Je waakt over de vereisten op gebied van milieu, veiligheid en kwaliteit.

 

New

LEAD SOFTWARE DEVELOPER

Mol
IT
Beschrijving: 

Vacaturetekst is enkel beschikbaar in het Engels.

New

POLYMER CHEMIST

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie.

New

CONSULTANT HAALBAARHEID INNOVATIEVE TECHNOLOGIEEN

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

  Heb jij interesse in nieuwe, duurzame processen en ben je vooral benieuwd naar de economische haalbaarheid en milieu-impact hiervan? Dan zijn techno-economische analyses iets voor jou. Bij nieuwe technologieën zijn er vaak nog veel onzekerheden en onduidelijkheden over welke opties het meest kansrijk zijn. Is de investeringskost doorslaggevend of moeten we vooral het energieverbruik reduceren of de productiviteit verhogen? Welke onderzoeksdoelen moeten behaald worden? Ons team tracht in nauwe samenwerking met technologie-ontwikkelaars antwoorden te formuleren op deze vragen en gaat op zoek naar beloftevolle waardeketens met behulp van techno-economische analyses. Deze analyses breiden we ook uit met levenscyclus analyses (LCA) om een goed zicht te krijgen op de milieu-impact.

   

  In een techno-economische analyse onderzoeken we simultaan de processen vanuit een technisch en economisch oogpunt - en bij uitbreiding vanuit een milieu-standpunt. We doen deze analyses op basis van desktop-onderzoek en door een intensieve communicatie met projectontwikkelaars en externe experten.


  Met deze vacature willen we ons team versterken met een collega die geboeid is door technologische innovaties, de economische haalbaarheid en milieu-impact en die eerder een helikopterzicht ontwikkelt op de waardeketen dan wel zich te specialiseren in specifieke processen.

  Wij bieden met deze vacature een uitdagende job waarbij een diversiteit aan processen en waardeketens worden geëvalueerd vanuit een breed, multidisciplinair perspectief met onze intern ontwikkelde techno-economische analyse methode.


  Specifieke jobinhoud:


  • Je levert desktop-onderzoek gecombineerd met intensieve communicatie met interne en externe experten en evalueert, communiceert, en rapporteert resultaten aan onze klanten (Vlaams en Europees) en de onderzoekswereld (i.e. wetenschappelijke publicaties en congressen)
  • Je houdt rekening met de valorisatiemogelijkheden van de technologieën, teneinde relevante informatie, oplossingen, adviezen, processen of producten aan te reiken voor KMO’s, overheden en industrie
  • Je voert (inter)nationale projecten uit met focus op de verdere uitbouw van de intern ontwikkelde techno-economische analyse methode
  • Je werkt nauw samen in een team
  • Op termijn ga je autonoom op zoek naar nieuwe onderzoeksprojecten en trajecten voor de verdere ontwikkeling van de eigen techno-economische analyse methode. Je schrijft mee aan offertes en zoekt mee naar mogelijkheden tot financiering van de voorstellen.

  New

  RESEARCHER DUURZAAM BOUWEN

  Genk
  R&D & Engineering
  Beschrijving: 

  Het team Bebouwde Omgeving van VITO/EnergyVille evalueert de milieu-impacten van bouwmaterialen, -elementen, gebouwen en ook van energietechnologieën. We adviseren industrie en overheden over innovatieve oplossingen en alternatieve productie- en bouwmethodes. Om ons team te versterken zijn we momenteel op zoek naar een expert levenscyclusanalyse (LCA).

  • In deze functie werk je als expert in gefinancierde onderzoeksprojecten (bv. H2020) en daarnaast ook in adviesopdrachten voor overheden of industrie.
  • Je zorgt voor vernieuwing in ons expertisedomein, door nieuwe methodieken en kennis in te brengen en op te bouwen over circulaire economie en circulair bouwen, mogelijkheden op vlak van digitalisering, innovatieve datastrategieën. Je levert daarbij concrete bijdragen aan het ontwikkelen van innovatieve tools en oplossingen, die aan de (toekomstige) klantbehoefte tegemoet komen.
  • Samen met de collega’s bewaak je de voortgang binnen het interne projectteam en aligneer je met de betrokken externe partners. Je deelt de resultaten met de klant en bent het externe gezicht voor deze projecten op stakeholderforums en publieke events.
  • Je draagt zorg voor de samenwerking binnen nationale en Europese consortia en en je bouwt je netwerk uit met Belgische en Europese overheden en industriële partners.
  • Je draagt ook bij aan het werven van projecten en het schrijven van offertes en projectvoorstellen.

  PROGRAMMA MANAGER BIOPROCESSEN

  Mol
  Management
  Beschrijving: 

  Binnen het programma rond duurzame chemie werken 120 gemotiveerde medewerkers aan de ontwikkeling van duurzame processen en producten. Hierbij wordt gezocht naar het inzetten van niet-fossiele (zoals biomassa en CO2) en circulaire (zoals agrarische en industriële nevenstromen en plastic afvalstromen) grondstoffen, om de chemie te verduurzamen en nieuwe waardeketens mogelijk te maken.  Anderzijds worden bestaande industriële processen herbekeken in het licht van een meer efficiënte procesvoering (minder energie verbruik, minder afvalstromen,…), waarbij membraantechnologie, chemie, elektrochemie en bioprocestechnologie worden toegepast om dit mogelijk te maken.

  • Binnen het duurzame chemie programma ben je verantwoordelijk voor het onderzoek, ontwikkeling en optimalisatie van fermentatie- en enzymatische processen, als ook van de pre-treatment en down-stream-processing van biomassa.
  • Je bent deel van een team van 20-25 onderzoekers en laboranten en stuurt dit ook aan.
  • Je neemt de leiding in de strategische keuzes binnen je team en stelt roadmaps op voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten. Je zorgt ervoor dat de juiste competenties worden opgebouwd en dat de nodige infrastructuur wordt voorzien. Je maakt de jaarlijks de begroting op voor jouw team en volgt deze op.
  • Je hebt een netwerk in het domein van bioprocessen, en zet strategische samenwerkingen op indien deze de ontwikkeling of marktimplementatie van de producten in je team versnellen
  • Je werkt samen met het business development team aan de uitbouw van (bilateraal) contractonderzoek en technology transfer naar bedrijven. Je zoekt naar en schrijft mee aan subsidieprojecten.
  • Je bent lid van het Unit SCT management. Je werkt nauw samen met de andere Programma Managers in de Unit SCT en VITO zowel op gebied van ontwikkeling en vermarkting van producten en diensten, als op de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Je rapporteert aan de Unitmanager.
  • Je coacht en stuurt je medewerkers aan, begeleidt en motiveert hen, om bij te dragen tot hun optimale inzet en ontwikkeling in een goede werksfeer. Je doet voorstellen voor opleidingstrajecten en zorgt voor brede inzetbaarheid van je mensen.
  • Je volgt de portfolio van projecten in je team op: je volgt de financiën op (kosten en opbrengsten), bijdragen aan de doelstellingen van de unit, analyseert maandelijks de status en neemt acties waar nodig. Je volgt verder ook de inhoudelijke status van projecten.

  R&D PROFESSIONAL ATMOSFEER

  Mol
  R&D & Engineering
  Beschrijving: 

  Als R&D Professional Atmosfeer draag je bij aan het Vlaams, Europees en international luchtkwaliteitsbeleid.


  • Je ontwikkelt databanken en emissiemodellen die de uitstoot van verontreinigende stoffen in de atmosfeer beschrijven.
  • Je ontwikkelt en configureert modellen waarmee de aanwezigheid en verspreiding van verontreinigende stoffen in de atmosfeer worden gesimuleerd en voorspeld.
  • Deze modellen worden gebruikt voor de ondersteuning van het milieubeleid van Vlaamse en buitenlandse overheden.
  • Naast de ontwikkeling en configuratie van de modellen, ben je verantwoordelijk voor de analyse van de modelresultaten en de rapportering naar de klant of eindgebruiker. Verwerking en visualisatie van data is hierbij een belangrijk aspect.
  • Binnen projecten werk je steeds samen met collega onderzoekers en IT, je rapporteert over de resultaten en publiceert in wetenschappelijke tijdschriften.

  R&D PROFESSIONAL RECYCLING AND SUSTAINABLE CONSTRUCTION MATERIALS

  Mol
  R&D & Engineering
  Beschrijving: 

  • VITO bouwt haar onderzoeksprogramma ‘Duurzaam materialenbeheer’ verder uit. Daarbij zetten we in op onderzoek gericht op het opwaarderen van laagwaardige materiaalstromen naar hoogwaardige producten. In samenwerking met industriële bedrijven en andere kennisinstellingen ontwikkelen we toepassingen op dit gebied en brengen ze naar de markt. Onze focus ligt op het verwerken van anorganische stromen zoals assen en slakken. Door middel van innovatieve technieken halen we de waardevolle elementen (bv. metalen) eruit en zoeken we nuttige toepassingen voor de resterende matrix, zoals duurzame bouwmaterialen.
  • Voor dit innovatief en toekomstgericht onderzoeksprogramma, zoeken we een ervaren onderzoeker om ons team te versterken.  De focus van het onderzoek ligt op het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe bouwmaterialen en grondstoffen voor de bouw (fijne/grove granulaten, additieven, nieuwe binders,…..) uit industriële reststromen.
  • Je staat in voor het werven, uitvoeren en coördineren van wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Als VITO-expert in dit onderzoeksdomein verzorg je presentaties op (internationale) fora en publiceer je in wetenschappelijke tijdschriften.  Je bouwt een (internationaal) netwerk van high-level partners uit en zoekt opportuniteiten om concrete projecten met de industrie op te zetten. Kortom, je draagt ertoe bij dat VITO verder groeit tot een erkend leider in dit veld , ook op internationaal vlak.
    

  R&D PROFESSIONAL KLIMAAT

  Mol
  R&D & Engineering
  Beschrijving: 

  Als onderzoeker draag je bij aan klimaatrobuuste ontwikkelingen en klimaatadaptatie voor verschillende sectoren op Vlaams, Europees en internationaal niveau ter ondersteuning van milieu- en klimaatbeleid.

  • Je ontwikkelt klimaatdiensten voor overheden, (inter)nationale organisaties en bedrijven;
  • Je verwerkt grote hoeveelheden klimaatdata tot  klantgerichte toepassingen;
  • Je ontwikkelt mee modellen om het klimaat en de impact van klimaatverandering te bestuderen en het effect van adaptatiemaatregelen voor industrie, gezondheid, landbouw, ecosystemen en samenleving te onderzoeken;
  • Naast de ontwikkeling van modellen, ben je verantwoordelijk voor de analyse van de modelresultaten en de rapportering naar de klant of eindgebruiker;
  • Samen met je collega-onderzoekers integreer je je kennis en expertise in projecten, rapporteer je de resultaten en publiceer je in wetenschappelijke tijdschriften.

   

  PROGRAM MANAGER ENERGY RESEARCH

  Genk
  Management
  Beschrijving: 
  In onze business unit energietechnologie werken zo’n 80 gemotiveerde en (klant)gedreven medewerkers aan de ontwikkeling en valorisatie van innovatieve en wetenschappelijk onderbouwde producten en diensten om de integratie van hernieuwbare energie te versnellen. VITO’s business unit energietechnologie maakt deel uit van EnergyVille (www.energyville.be).

  Wil jij meewerken aan deze missie? Lees dan snel verder!
   
  Als Program Manager ben je verantwoordelijk voor twee teams van een 15-tal personen elk. Eén team richt zich op  energiemarkten, terwijl het andere team zich specialiseert in energiemanagementsystemen en DC grids. Via diverse projecten zetten zij hun expertise in voor klanten en opdrachtgevers.

  Je bent verantwoordelijk voor het aansturen, begeleiden en motiveren van de medewerkers in je teams en je stimuleert het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten. Je zorgt ervoor dat de juiste competenties worden opgebouwd, en dat de nodige infrastructuur wordt voorzien. Je rapporteert aan de unitmanager van de unit energietechnologie als lid van het managementteam (5 personen). Je maakt ook jaarlijks de begroting op voor je teams.


  • Je coördineert en stuurt je  teams aan zodat  de vooropgestelde doelstellingen inzake werving en uitvoering van contracten en projecten worden gerealiseerd.
  • Je bepaalt, toetst af en implementeert de strategie van je teams op lange termijn; daarnaast draag je ook bij tot de bepaling van de strategie van de unit.
  • Je bent een echte coach: je stuurt je medewerkers aan, begeleidt en motiveert hen om zo bij te dragen tot de optimale inzet en ontwikkeling van je medewerkers teneinde de vooropgestelde doelstellingen in een goede werksfeer te behalen.
  • Je werft contracten en genereert business, waarbij je instaat voor het opvolgen en plannen van uitgaven en inkomsten van de lopende projecten.
  • Je onderhoudt contacten met zowel interne als externe klanten (wetenschappelijke wereld, internationale instellingen, industrie en overheid).

  PRODUCT MANAGER AZURE SOLUTIONS

  Genk
  R&D & Engineering
  Beschrijving: 

  Geen Nederlandstalige vacature beschikbaar aangezien kennis van het Engels vereist is voor deze positie. Link naar de Engelse vacature.

   

  FINANCIAL ACCOUNTANT

  Mol
  Ondersteunend
  Beschrijving: 

  Als financial accountant maak je deel uit van de afdeling Finance en ondersteun je de business units in het bereiken van hun ambitieuze doelstellingen:

  • Je zorgt voor een correcte boekhoudkundige verwerking van inkomende facturen met oog voor nauwkeurigheid.
  • Je zorgt voor een correcte facturatie en afrekening van subsidieprojecten en de verdere opvolging daarvan.
  • Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het aanbieden van day-to-day support. Je draagt bij aan een goede relatie met interne en externe stakeholders.
  • Je voert negotiaties met auditors betreffende de afgerekende projecten.
  • Samen met het team breng je het AR/AP proces in kaart, doe je voorstellen ter verbetering en draag je actief bij aan de verdere digitalisering van de facturaties.
  • Je draagt bij aan het beheer van de masterdata van klanten en leveranciers.
  • Als problem solver los je issues op betreffende inkomende en uitgaande facturen of speel je deze door aan de juiste personen. 
  • Je leidt of draagt bij aan finance gerelateerde projecten en bewaakt de voortgang.

  PHD POSITION in a Marie Curie project: Testing the activity of small cluster to nanometre-sized catalyst for electrochemical CO2 hydrogenation

  PhD

  R&D HYDRO INFORMATICUS DIGITAL WATER

  Mol
  R&D & Engineering
  Beschrijving: 

  De droogteproblematiek stelt Vlaanderen voor grote uitdagingen naar kwantiteit en kwaliteit van beschikbaar water. Wil jij mee werken aan oplossingen om op korte en lange termijn voldoende water van goede kwaliteit te garanderen voor de verschillende gebruikers in Vlaanderen?

   

  Als hydro-informaticus analyseer je digitale waterdata en verwerk je deze data in waterkwaliteits- en hydrologische modellen voor eindgebruikers. Je volgt de dynamiek in de hydrologische modellering en hydro-informatica op, anticipeert op toekomstige behoeften en vertaalt deze naar specificaties voor het opzetten van innovatieve diensten of producten.

   

  • Je maakt deel uit van een team van waterexperten en IT specialisten die in een open omgeving werken voor overheid en industrie in een Vlaamse en internationale context.
  • Je specialiseert je in de integratie van (sensor)metingen en modellen en zet maximaal in op het begrijpen en beheersen van complexe watersystemen.
  • Van onze nieuwe collega verwachten we inbreng m.b.t.:
   • hydrologische en fysisch-chemische processen en bijhorende meetmethoden in het water milieu
   • dataverwerking en -analyse met standaard software en via scripting (Python, R,…)
   • modelconcepten en modellering van het watersysteem met zowel fysisch gebaseerde modellen als data-gedreven modellen
   • evaluatie en optimalisatie van modelpredicties aan de hand van metingen

   

  R&D EXPERT & PROJECT MANAGER REMOTE SENSING

  Mol
  R&D & Engineering
  Beschrijving: 

  Je wordt ingezet als R&D-expert & projectmanager in projecten die betrekking hebben op het monitoren van agriculture resources. Dit zijn projecten zijn voor institutionele klanten zoals de Europese Commissie, de European Space Agency of de UN-FAO, maar ook voor commerciële klanten die actief zijn in de agro-food industrie.


  • Je handelt met een hoge mate van zelfstandigheid en in nauwe samenwerking met je interne en externe teamleden.
  • Je rapporteert over de voortgang van je werk aan de teamleider van het landbouwteam van VITO. Buiten VITO communiceer je over je werk aan klanten of partners.
  • Je werkt in internationale omgeving en neemt initiatief om samen te werken met projectpartners van verschillende consortia.
  • Naast de lopende projecten ga je op zoek naar nieuwe projecten, bouw je sterke partnerships op en stel je proposals / offertes op.
  • Als wetenschapper krijg je de kans om big data-vaardigheden en geïntegreerde analyse te ontwikkelen door verschillende spatio-temporele datasets te combineren die afkomstig zijn van teledetectie, GIS en landbouwstatistieken.
  • Als projectmanager heb je de mogelijkheid om door te groeien als projectleider van grote internationale projecten.

  DATA SCIENTIST SUPPLY CHAIN OPTIMIZATION

  Mol
  R&D & Engineering
  Beschrijving: 

  Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar, aangezien kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze positie. Link naar de Engelse vacaturetekst.

   

  SENIOR EXPERT DECENTRALIZED FLEXIBILITY INTEGRATION AND MARKET DESIGN

  Genk
  R&D & Engineering
  Beschrijving: 
  Deze vacaturetekst is enkel beschikbaar in het Engels.

  SENIOR R&D PROFESSIONAL ENERGY MARKETS AND PRODUCT OWNER ELECTRICITY MARKET SIMULATOR

  Genk
  R&D & Engineering
  Beschrijving: 
  Deze vacaturetekst is enkel beschikbaar in het Engels

  SOFTWARE ENGINEER ANALYTICS

  Mol
  IT
  Beschrijving: 

  Als software ingenieur werk je aan projecten binnen de context van Belgische ruimtevaartprogramma's, het Europese ruimtevaartagentschap en de Europese Commissie. Je bent een drijvende kracht in een ecosysteem van aardobservatie en grote dataplatformen en zorgt voor een dynamische ontwikkeling van processing pipelines binnen de bestaande test- en automatiseringskaders om operationele diensten uit te voeren.

  Je werkt binnen een agile scrum-team van solution architecten, softwareontwikkelaars en operationele ingenieurs. Samen ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de testautomatisering en het onderhoud van satellietdataverwerkingssystemen. Je voert de interne visie en roadmap uit op big data en verwerkingsplatformen.


  Je maakt deel uit van een getalenteerd, toegewijd team dat werkt in een snelle, uitdagende internationale omgeving. We streven naar het ontwikkelen van geavanceerde technologieën die gebruikt zullen worden in toepassingen en diensten door een breed publiek, de industrie, de publieke sector en de universiteiten.


  De Remote Sensing unit van VITO verwerkt petabytes aan aardobservatiegegevens. We zijn gespecialiseerd in Big Data analyse met behulp van machine learning en deep learning technieken in de applicatie-workflows. Dat is onze passie: het extraheren van informatie uit de enorme hoeveelheden binnenkomende beelden. Informatie die onze klanten nodig hebben. Onze uitgebreide groep klanten is te vinden binnen de domeinen van landgebruik, civiele infrastructuur, landbouw, bosbouw, waterbeheer, erfgoed en ecologische ontwikkeling.


  Jouw verantwoordelijkheden

  • Ontwikkelen van efficiënte algoritmen, modellen en proof-of-concepts
  • Creëren van software componenten, analytische toepassingen en datavisualisatie met operationele finaliteit
  • Ontwikkelen van CI-systeem om ervoor te zorgen dat het systeem voldoet aan de business eisen
  • Samenwerken met IT architecten, experts en product owners
  • Ondersteuning bieden bij vraagstukken van klanten
  • Verantwoordelijkheid nemen, samen met het team, over de operationele platforms.

  COPERNICUS PROJECT MANAGER

  Mol
  Business Development & Sales
  Beschrijving: 

  Als dynamische en gemotiveerde projectmanager beheer je internationale projecten met de Europese Commissie en het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA) als belangrijkste stakeholders.
  Je bent de drijvende kracht in een ecosysteem van remote sensing gegevens en -platforms en zorgt voor de uitvoering van het project van voorstel tot en met de laatste evaluatievergadering. Je werkt binnen een team van softwareontwikkelaars en operation engineers. Samen met het team vertaal je projecteisen in een efficiënte en operationele dienstverlening. Je scant de markt op mogelijkheden om bij te dragen en uitvoering te geven aan de interne visie en roadmap van de Copernicus diensten.

   

  Je maakt deel uit van een getalenteerd, toegewijd team dat werkt in een snelle, uitdagende en internationale omgeving. Je ontwikkelt producten met toegevoegde waarde op basis van geavanceerde technologieën die gebruikt zullen worden door een breed publiek, de industrie, de publieke sector en universiteiten.

   

  De Remote Sensing unit van VITO verwerkt petabytes van aardobservatiegegevens. We zijn gespecialiseerd in de extractie van informatie uit enorme hoeveelheden inkomende beelden. Deze informatie hebben onze klanten wereldwijd nodig. Onze uitgebreide groep klanten is te vinden binnen de domeinen van landgebruik, civiele infrastructuur, landbouw, bosbouw, waterbeheer, erfgoed en ecologische ontwikkeling.

   

  Jouw verantwoordelijkheden:

  • Projectmanagement in zijn brede context: verantwoordelijk voor taken, deliverables, risicobeoordeling en -beperking, projectadministratie en documentatie rekening houdend met budget en tijd. Dit in nauwe samenwerking met internationale partners en instellingen. Je rapporteert aan het management en de klanten.
  • Vertegenwoordiging van jouw projectportfolio op internationale, veelal wetenschappelijke conferenties.
  • Vertaling van projectopportuniteiten naar concrete voorstellen.
  • Planning van de nodige resources, met inbegrip van onderaannemers
  • Je hanteert een sterke gebruikersgerichte aanpak
  • Coaching: bepalen van de projectstrategie en het afstemmen van het team op het doel
  • Continue verbetering van de project- en IT-ontwikkelingsprocessen
  • Je houdt jezelf op hoogte van de evoluerende remote sensing en IT-wereld

  JUNIOR ONDERZOEKER NANOBIOTECHNOLOGIE

  Mol
  R&D & Engineering
  Beschrijving: 
  VITO zet met haar onderzoeksprogramma “Duurzame Gezondheid” volop in op het ondersteunen van de maatschappelijke transities naar een meer preventief gezondheidssysteem. De detectie van ziektes in een vroege fase van ontwikkeling geeft vele voordelen zoals een tijdige en specifieke behandeling met een aanzienlijke kostenbesparing en de mogelijkheid om de oorzaak van een ziekte te traceren. Om de vooruitgang in het veld van vroege diagnostiek te ondersteunen, focust VITO op de ontwikkeling van biomoleculaire analytische technologieën en de selectie van biomerkers voor gezondheidskundigen, de farma en biotech industrie. Wil jij als junior R&D onderzoeker ons team rond nanobiotechnologie versterken? 

  • Je bent als junior onderzoeker verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van meerdere projecten in het veld van in vitro diagnostiek. Hiervoor werk je nauw samen met laboranten en andere onderzoekers van je team.
  • Specifiek werk je aan de ontwikkeling en verbetering van analytische technologieën voor scheiding en detectie van moleculaire biomerkers in vloeibare biopten met het oog op lab-on-chip en point-of-care toepassingen (miniaturisatie, gebruiksgemak, competitieve technische performantie, …).
  • Je genereert samen met je team klantgerichte oplossingen binnen afgesproken tijd- en budgetlimieten. Je bent verantwoordelijk voor de kritische analyse van de resultaten, en ondersteunt de interpretatie en communicatie van de gegevens naar de verschillende projectpartners. Je vertaalt de onderzoeksresultaten in bruikbare adviezen voor de projectenmanager, collega’s en de klant.
  • Je draagt vanuit je kennis en expertise bij aan het schrijven van offertes en projectvoorstellen voor het werven van projecten.
  • Je presenteert onderzoeks- en projectresultaten op (inter)nationale fora en zorgt voor kennisoverdracht naar teamleden. 
  • Je neemt intitiatief voor het bundelen van deze resultaten in wetenschappelijke artikels en patenten.

  EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER

  Genk
  IT
  Beschrijving: 

  EnergyVille is een samenwerking tussen de Vlaamse onderzoekspartners VITO, KU Leuven, imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen.

   

  VITO zoekt een gemotiveerde, dynamische embedded software engineer om als technisch project manager mee te werken aan innovatieve energie gerelateerde onderzoeksprojecten. In deze projecten worden o.a. next generation battery management systems voor elektrische voertuigen en stationaire toepassingen ontwikkeld. Meer informatie: www.energyille.be

   

   

  Geïnteresseerd om hieraan bij te dragen? Lees snel verder!

   

   

  Taken en verantwoordelijkheden 

  • Je bent het aanspreekpunt voor onderzoekers mbt het uitwerken van concepten voor demo opstellingen of prototype producten waarin embedded controllers een belangrijke rol spelen en neemt hierin de taak van project manager op.
  • Je bent dynamisch inzetbaar in de verschillende EnergyVille labo’s (Batterijtestlabo, Thermo technisch Labo, Labo elektronica) en voor de realisatie van verschillende producten. Je voornaamste taken zijn:
   • Ontwikkelen van embedded software in C zowel op PC ter simulatie als op specifieke hardware platformen
   • Analyseren, optimaliseren en programmeren van algoritmes of automatisaties op embedded systemen
   • Ontwerpen en documenteren van software, inclusief het opzetten en bewaken van de productarchitectuur en ontwikkelen van softwarecomponenten die herbruikbaar zijn binnen het team
   • Automatiseren van testopstellingen, dataverzameling en data-analyse, data analyse algoritmes mee definiëren
   • Voorstellen van hardware aanpassingen, debuggen van zowel hardware als software
   • Maken en actueel houden van documentatie
   • Mee definiëren en vormgeven van projecten in overleg met onderzoekers en eindklanten
   • Programmeren van user interfaces voor de embedded software, bijvoorbeeld in LabView of Python
   • Ondersteunen van collega’s bij het analyseren en programmeren
  • Je zet het eisenpakket om in een productarchitectuur en slaagt erin dit over te brengen op het team.
  • Je werkt nauw samen met onderzoekers en andere collega’s om je doelstellingen te bereiken. Je werkt voornamelijk in de Energyville labo’s, maar soms ook op externe locaties.
  • Je werkt nauwgezet en met de nodige aandacht voor veiligheid.
  • Je rapporteert omtrent de status en resultaten van testen. Je ondersteunt bij het schrijven van offertes. 

  AZURE ARCHITECT/SOLUTION DEVELOPER

  Genk
  IT
  Beschrijving: 

  Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar, aangezien kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze vacature. Link naar de Engelstalige versie.

  SOFTWARE DEVELOPER AZURE/IoT

  Genk
  IT
  Beschrijving: 

  Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar, aangezien kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze vacature. Link naar de Engelstalige versie.

   

  R&D EXPERT ENVIRONMENT & HEALTH DATA

  Mol
  R&D & Engineering
  Beschrijving: 

  Wil je in Europa mee de richting bepalen voor het gebruik van complexe milieugezondheidsdata, ter ondersteuning van het Europese duurzaamheidsbeleid?


  VITO zet met haar onderzoeksprogramma ‘Duurzame gezondheid’ volop in op het ondersteunen van de maatschappelijke transities naar een preventiever gezondheidssysteem. Wij willen jou in ons team om onze expertise op vlak van data management en analyse te versterken, om milieugezondheidsonderzoek te faciliteren en nog beter te vertalen naar oplossingen voor lokale, Vlaamse en Europese overheden en ondernemingen. Spreekt volgend takenpakket jou aan?


  Binnen een groot Europees partnerschap word je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en toepassen van richtlijnen met betrekking tot databeheer (opslag, delen en koppelen van data, standaardisatie, harmonisatie, kwaliteitscontrole, beveiliging) en data-analyse. Je behoudt het overzicht over experts en organisaties binnen en buiten VITO die beheer van data rond chemische stoffen, milieuverspreiding, humane blootstelling, toxiciteit, gezondheid, leefomgeving en levensstijl praktisch organiseren.
  Jouw inhoudelijke focus ligt op het ontwikkelen en toepassen van nieuwe methoden om integratie en analyse van complexe, heterogene, persoonsgebonden en decentrale milieu- en gezondheidsdata in Europa te verbeteren.
  Daarnaast ben je thuis in concepten zoals FAIR data en Open data, en ken je de vereisten van GDPR.


  Concreet verwachten we van jou het volgende:


  • Je leidt de uitvoering van een werkpakket in Europees beleidsondersteunend onderzoek, coördineert het internationale team en zorgt voor de tijdige oplevering van resultaten.
  • Je werkt nauw samen met de projectenmanager, je collega’s van het projectteam, alsook met de klant om noden te bepalen en klantgerichte oplossingen te definiëren binnen afgesproken tijd- en budgetlimieten. Je vertaalt de onderzoeksresultaten in bruikbare adviezen voor collega’s en de klant.
  • Je overtuigt partners en klanten met je kennis over data-analyse, visie op databeheer en oog voor innovatie .
  • Je neemt initiatief om in nieuwe onderzoeksvoorstellen het “data-denken” en integratie van diverse omgevings- en gezondheidsdata op te nemen, in samenspraak met je teamleden.
  • Je presenteert onderzoeks- en projectresultaten op internationale fora en zorgt ook voor kennisoverdracht naar teamleden.
  • Je bouwt je internationale netwerk uit met onderzoekspartners en overheidsklanten, om nieuwe opportuniteiten voor VITO te creëren in het domein van milieu-gezondheid.

  REMOTE SENSING SOFTWARE DEVELOPER / DESIGNER

  Mol
  IT
  Beschrijving: 

  De Remote Sensing unit van VITO ontwikkelt en opereert innovatieve aardobservatiesystemen die helpen om grip te krijgen op de grote maatschappelijke en economische uitdagingen waar onze planeet voor staat. Wij maken hiervoor gebruik van systemen op zowel satellieten, bemande luchtvaart als op drones.


  Wij zijn op zoek naar een software designer/developer om mee te werken aan het ontwikkelen van robuuste en schaalbare data processing systemen voor aardobservatie. Een typisch processing systeem vertrekt van ruwe sensorgegevens die zijn verkregen door een satellite of drone en zet deze om in informatie door een combinatie van beeldverwerking en machine learning technieken toe te passen. De verwerkingssystemen kunnen worden ingezet op speciale hardware of op verschillende cloudomgevingen.

   

  Als Software developer / designer:

   

  • maak je productie software componenten, analyse toepassingen en data visualisatie
  • werk je samen met architecten, domein expertens en product owners
  • bied je ondersteuning bij problemen van klanten
  • bied je ondersteuning bij het schrijven van projectvoorstellen.

  EXPERT ENERGY MARKET MODELLING AND GAME THEORY

  Genk
  R&D & Engineering
  Beschrijving: 

  Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien kennis van Engels vereist is. Klik hier voor de Engelstalige vacature.