Beschikbare jobs

New

R&D EXPERT DATA-SCIENCE

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

De VITO Data Science Hub ontwerpt, ontwikkelt, test en valoriseert data-intensieve algoritmes ter verbetering van de duurzaamheid in de domeinen Energie, Materialen, Chemie, Gezondheid en Landgebruik. Het is een horizontale structuur op corporate niveau. Deze hub focust op:

 • Strategievorming voor data science op corporate niveau
 • Multidisciplinaire data-intensieve projecten
 • Ondersteuning en coaching van medewerkers aangaande machine learning en geautomatiseerde data analyse
 • Het mede-ontwikkelen van herbruikbare software en het verhogen van de TRL (technology readyness level)

FUNCTIE

 • Je focust op het ontwerpen en ontwikkelen van herbruikbare software waarin data-science een centrale rol speelt
 • Je werkt samen met een 5-tal collega’s
 • Je begeleidt medewerkers binnen verschillende VITO departementen over het gebruik van data-science technieken
 • Je participeert aan opleiding, vorming en coaching van de medewerkers binnen de verschillende VITO afdelingen
 • Je breidt je kennis en expertise uit en volgt de trends binnen de data-science gemeenschap
 • Je publiceert onderzoeksresultaten (in samenwerking met PhD studenten) en presenteert op internationale fora
 • Je neemt actief deel aan het uitschrijven van onderzoeksvoorstellen en het werven van nieuwe projecten
 • Je zoekt mee naar nieuwe IP mogelijkhden en valorisatie initiatieven, gelinkt aan de acticiteiten van je afdeling

New

MSCA POSTDOC FRACTIONATIE EN MONITORING VAN EXTRACELLULAIRE VESIKELS MET INFLAMMATOIRE BIOMERKERS.

Mol
Postdoc
Beschrijving: 
Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie.
New

HYDRO-INFORMATICUS INTERNET OF WATER

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Het “Internet of Water” (IoW) project beoogt binnen een termijn van 4 jaar een operationeel meet- en voorspellingssysteem op basis van duizenden sensoren uit te bouwen dat kwaliteitsaspecten zoals bv. verzilting en nitraatgehalte van de bovengrondse en ondergrondse watervoorraden continu in beeld brengt en voorspelt, en mogelijkheden biedt voor aansturing en beheer ikv het waterbeleid in Vlaanderen.

 

Voor het project “Internet of Water” zijn we op zoek naar een gedreven collega die digitale waterdata analyseert, en verwerkt in waterkwaliteits- en hydrologische modellen voor de eindgebruikers. Je volgt de dynamiek in de hydrologische modellering en hydro-informatica op, anticipeert op toekomstige behoeften en vertaalt deze naar specificaties voor het opzetten van innovatieve diensten of producten.

 

 • Je maakt deel uit van een team van waterexperten en IT specialisten die in een open omgeving werken voor overheid en industrie in een Vlaamse en internationale context.
 • Je bent bereid je te specialiseren in de integratie van sensormetingen en modellen. Door deze integratie willen we maximaal inzetten op het begrijpen en beheersen van complexe watersystemen.

We verwachten een inbreng in het Internet of Water m.b.t.:


 • Hydrologische en fysisch-chemische processen en bijhorende meetmethoden in het water milieu
 • opstellen en uitvoeren van waterkwaliteits- en hydrologische modellen, zowel fysisch gebaseerde modellen als data-gedreven modellen.
 • assimilatie van data in modellen en optimalisatie van modelpredicties
  kennis van dataverwerking (Python, R,…) en GIS toepassingen

 

New

MSCA POSTDOC GEMENGDE METAALOXIDE NANOSTRUCTUREN VOOR ENERGIETOEPASSINGEN: RATIONELE BIBLIOTHEEK ELEKTROCHEMISCH GESYNTHETISEERD

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie.
link naar Engelstalige vacature

PHD POSITION ALGORITHMIC GAME AND DISTRIBUTED LEARNING FOR PEER-TO-PEER ENERGY TRADING

Genk
PhD
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze PhD positie.
link naar vacature

R&D PROFESSIONAL TECHNO-ECONOMISCHE ANALYSES

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) is een toonaangevende Europese onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling.


Het expertisedomein Chemie van VITO, richt zich daarbij op de versterking van de industriële innovatie op het vlak van efficiëntere (bio)chemische processen, hergebruik van waardevolle componenten uit nevenstromen en industrieel gebruik van biomassa en CO2.
 
Het team Biobased Economy, is onderdeel van het expertisedomein Chemie, en richt zich op integrale biogebaseerde en CCU (Carbon Capture and Utilisation) waardeketens waarin hernieuwbare grondstoffen efficiënt worden omgezet naar toepassingen voor groene chemie, materialen en/of energie. Het team combineert wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe biogebaseerde en CCU waardeketens met consulting voor de publieke en private sector.


 • In de functie van onderzoeker Techno-Economische Analyses draag je in het algemeen bij tot het opzetten en uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek en projecten; rekening houdend met valorisatiemogelijkheden teneinde relevante informatie, oplossingen, adviezen, processen of producten aan te reiken voor KMO’s, overheden en industrie.
 • Meer concreet doe je desktop-onderzoek naar de duurzaamheid van nieuwe biogebaseerde en CCU waardeketens. Dit houdt specifiek de techno-economische haalbaarheid, maar ook de milieu-gerelateerde impact in. Je werkt daarbij in een projectomgeving voor externe en interne opdrachtgevers. 
 • Je maakt deel uit van een klein hecht team waarvan de leden elkaar ondersteunen. Je werkt nauw samen met andere onderzoekers binnen je team en binnen VITO in het algemeen.

R&D PROFESSIONAL ONLINE MEETDATA - INTERNET OF WATER

Kortrijk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Het “Internet of Water” (IoW) project beoogt binnen een termijn van 4 jaar een operationeel meet- en voorspellingssysteem op basis van duizenden sensoren uit te bouwen dat kwaliteitsaspecten zoals bv. verzilting en nitraatgehalte van de bovengrondse en ondergrondse watervoorraden continu in beeld brengt en voorspelt, en mogelijkheden biedt voor aansturing en beheer ikv het waterbeleid in Vlaanderen. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wenst het IoW-project te gebruiken als een katalysator voor het gedeeld opzetten van een data-infrastructuur waarmee de uitdagingen voor het toekomstig waterbeheer 2.0 kunnen ingevuld worden.

 

Voor het IoW project zijn we op zoek naar een gedreven onderzoeker die digitale waterdata verzamelt en analyseert en verwerkt tot informatie voor de eindgebruikers.  Je volgt de dynamiek in de monitoring-, data- en IoT markt op, anticipeert op toekomstige behoeften en vertaalt deze naar specificaties voor het opzetten van operationele diensten of producten van de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

Je maakt deel uit van een team van waterexperten en IT specialisten die in een open omgeving werken voor de overheid in een Vlaamse en internationale context. Je rapporteert aan de VITO projectleider en werkt zeer nauw samen met waterexperten en IT specialisten van de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

 

Van onze nieuwe collega verwachten we inbreng in het Internet of Water m.b.t.:

 • Design en realisatie van continue waterkwaliteitsmonitoring met multi-parametersondes voor de IoW use cases van de VMM.
 • Datacaptatie en verwerking van de data van het IoW waterkwaliteitssensornetwerk in de IoW use cases van de VMM.
 • Ontwikkeling van expert-gebaseerde algoritmes voor de verwerking van waterdatasets.
 • Operationalisering van IoW data- en modeldiensten in de beheertoepassingen van de Vlaamse Milieumaatschappij.
 • Meewerken aan een organisatorische architectuur voor een verdere uitrol van digitaal water bij VMM.

R&D PROFESSIONAL MODELLERING - INTERNET OF WATER

Kortrijk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Het “Internet of Water” (IoW) project beoogt binnen een termijn van 4 jaar een operationeel meet- en voorspellingssysteem op basis van duizenden sensoren uit te bouwen dat kwaliteitsaspecten zoals bv. verzilting en nitraatgehalte van de bovengrondse en ondergrondse watervoorraden continu in beeld brengt en voorspelt, en mogelijkheden biedt voor aansturing en beheer ikv het waterbeleid in Vlaanderen. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wenst het IoW-project te gebruiken als een katalysator voor het gedeeld opzetten van een data-infrastructuur waarmee de uitdagingen voor het toekomstig waterbeheer 2.0 kunnen ingevuld worden.


Voor het IoW project zijn we op zoek naar een gedreven onderzoeker die digitale waterdata van de sensoren analyseert, en verwerkt in hydrologische modellen voor de eindgebruikers. Je volgt de dynamiek in de hydro-informatica en modellering op, anticipeert op toekomstige behoeften en vertaalt deze naar specificaties voor het opzetten van operationele diensten of producten door de VMM.


Je maakt deel uit van een team van waterexperten en IT specialisten die in een open omgeving werken voor de overheid in een Vlaamse en internationale context. Je rapporteert aan de VITO projectleider en werkt zeer nauw samen met waterexperten en IT specialisten van de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

Van onze nieuwe collega verwachten we inbreng in het Internet of Water m.b.t.:

 • Afstemming van de IoW use cases met de beschikbare hydrologische en hydrogeologische  modellen, en met beschikbare data bij de VMM.
 • Assimilatie van data in modellen en optimalisering van modelpredicties.
 • Uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve modellering, monitoring en karakterisatie van waterkwaliteit (analytische gegevens of data bekomen met behulp van sensoren).
 • Verwerking van model input en output (o.m. met behulp van GIS).
 • Operationalisering van IoW data- en modeldiensten in de beheertoepassingen van de Vlaamse Milieumaatschappij.
 • Meewerken aan een organisatorische architectuur voor een verdere uitrol van digitaal water bij VMM.

R&D PROFESSIONAL ANALYSIS AND MODELING OF ELECTRIC ENERGY STORAGE SYSTEMS

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

 

 • Je staat in voor het uitwerken, analyseren en modelleren van elektrische opslag systemen. Dit gaat van het simuleren (incl. eindige elementen simulaties) tot het technologisch ontwerp en de ontwikkeling van innovatieve elektrische opslag gebaseerde energiesystemen (incl. publicaties en patenten).
 • Het ruime onderzoeksthema waarbinnen je werkt zijn productie, opslag en verbruik van elektrische energie. Hierbinnen ligt jouw focus bij elektrische opslagsystemen en de levensduur van die systemen.
 • Je bouwt een voldoende brede en tegelijkertijd diepgaande kennis op, die je inzet voor je onderzoek en die je toelaat de problematiek en de technische haalbaarheid van innovatieve elektrische opslagtechnologieën in een smart grids context te bestuderen, analyseren en beoordelen.
 • Je rapporteert onderzoeksresultaten, zowel intern als extern naar onze klanten.
 • Je publiceert onderzoeksresultaten in internationale tijdschriften met peer-review. Je presenteert onderzoeksresultaten op internationale fora.
 • Je geeft algemene ondersteuning binnen de lopende projecten en bouwt enthousiast mee aan de groei van het programma 'smart systems for intelligent energy networks'.

HIGH PERFORMANCE COMPUTING ENGINEER

Mol
IT
Beschrijving: 

De VITO Data Science Hub ontwerpt, ontwikkelt, test en valoriseert data-intensieve algoritmes ter verbetering van de duurzaamheid in de domeinen Energie, Materialen, Chemie, Gezondheid en Landgebruik. Het is een horizontale structuur op corporate niveau. Deze hub focust op:

 • Strategievorming van data science-activiteiten op corporate niveau
 • Multidisciplinaire data-intensieve projecten
 • Ondersteuning en coaching van medewerkers aangaande high     performance computing, machine learning en geautomatiseerde data-analyse
 • Het mede-ontwikkelen van herbruikbare kennis en software en het verhogen van de TRL (technology readiness level)

 FUNCTIE

 • Je focus ligt op het ontsluiten, harmoniseren en coördineren van het gebruik van beschikbare rekencapaciteit bij VITO in functie van data-intensieve onderzoeksvragen en AI toepassingen in samenspraak met de data science infrastructure architect
 • Je begeleidt en ondersteunt medewerkers binnen de verschillende VITO- afdelingen bij de implementatie en optimalisatie van computationeel-intensieve algoritmes op de beschikbare rekeninfrastructuur (GPU servers en computing clusters), zowel binnen als buiten VITO
 • Je ontwerpt, ontwikkelt en onderhoudt kwalitatieve en herbruikbare AI software componenten ter ondersteuning van data intensief onderzoek en AI toepassingen.
 • Je breidt je kennis en expertise uit en volgt de trends binnen de deep learning, data science en distributed computing gemeenschap, en experimenteert met nieuwe technologieën om hun potentieel voor VITO te evalueren
 • Je werkt samen met een 5-tal collega’s binnen de Data Science Hub en bent bereid om de data science integratie binnen VITO verder uit te bouwen.
 • Je werkt mee aan het organiseren van opleiding, vorming en coaching van de medewerkers binnen de verschillende VITO-afdelingen

IT DATA ARCHITECT

Mol
IT
Beschrijving: 

De VITO Data Science hub ontwerpt, ontwikkelt, test en valoriseert data-intensieve algoritmes voor optimalisatie van de duurzaamheid in de domeinen Energie, Materialen, Chemie, Gezondheid en Landgebruik. Het is een horizontale structuur op corporate niveau. Deze hub focust op:

 • Strategievorming van data science-activiteiten op corporate niveau
 • Multidisciplinaire data-intensieve projecten 
 • Ondersteuning en coaching van medewerkers aangaande data beheer, opslag en ontsluiting, high performance computing, machine learning en data-analyse
 • Het mede-ontwikkelen van herbruikbare kennis en software en het verhogen van de TRL (technology readiness level)

In ons strategisch onderzoek en projectwerk is het ter beschikking krijgen en stellen van de juiste data op de juiste manier een aspect dat steeds centraler komt te staan. Dit impliceert een verhoogde nood aan kennis van en ervaring met data architecturen en hieraan gekoppelde functionaliteiten. Als hefboom voor toekomstgericht data-gedreven onderzoek is er ook een (Open) Data Architectuur in opbouw die op maat gemaakte oplossingen biedt aan onderzoekers uit de verschillende VITO domeinen.


FUNCTIE

 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen en ontwikkelen van dataoplossingen  met als doel het beter vindbaar en makkelijker (her)bruikbaar maken van data. Cfr FAIR principes.
 • Je ontwerpt verschillende systemen met uiteenlopende doelen: van veilige en waar nodig GDPR-conforme opslag van persoonlijke data tot het beschikbaar maken van publieke datasets als open data.
 • Je stelt domein-specifieke richtlijnen op voor het beschrijven, opmaken en delen van data en code, in lijn met internationale standaarden en best practices.
 • Je begeleidt en ondersteunt medewerkers binnen de organisatie bij de implementatie en optimalisatie van hun datanoden door middel van o.a. data management plannen. 
 • Je volgt de nieuwste trends binnen de data-architectuur en open science gemeenschappen op en experimenteert met nieuwe technologieën om hun potentieel te evalueren.
 • Je werkt mee aan het organiseren van opleiding, vorming en coaching van de medewerkers binnen de verschillende afdelingen.

DATA ENGINEER

Mol
IT
Beschrijving: 

De unit Ruimtelijke Milieu Aspecten van VITO observeert, evalueert en voorspelt de impact van menselijke activiteiten op het land, in de lucht en in het water. Op basis van sensoren, algoritmes en ruimtelijke oplossingen adviseren we bedrijven en overheden over duurzaam landgebruik.


Als IT team ligt onze focus op het ontwikkelen en aanbieden van onderzoeksmodellen via web- of desktop applicaties. De uitdaging ligt erin om deze vaak complexe modellen te vertalen in een gebruiksvriendelijke tool voor onze klanten. Het analyseren en visualiseren van de modelresultaten in tijd en ruimte is hierbij een belangrijk gegeven.

 • Je werkt nauw samen met onze onderzoekers je collega’s.
 • Je neemt verschillende IT gerelateerde projecten onder jouw hoede.
 • Je werkt van analyse tot eindresultaat.
 • Door jouw expertise en ideeën bepaal je de vorm en de inhoud van de aan jou toevertrouwde projecten.
 • Je werkt graagt  autonoom en bewaakt je deadlines.
 • Je gebouwde oplossing toets je af regelmatig af bij je klanten.
 • We werken in een innovatieve omgeving; je blijft je kennis opbouwen door online learning, uitwisseling en praktische toepassing in je projecten.

C++ PYTHON ENGINEER

Mol
IT
Beschrijving: 

De unit Ruimtelijke Modellerings Aspecten van VITO observeert, evalueert en voorspelt de impact van menselijke activiteiten op het land, in de lucht en in het water. Op basis van sensoren, algoritmes en ruimtelijke oplossingen adviseren we bedrijven en overheden over duurzaam landgebruik.


Als IT team ligt onze focus op het ontwikkelen en aanbieden van onderzoeksmodellen via web- of desktop applicaties. Onze uitdaging is om deze vaak complexe modellen te vertalen in een gebruiksvriendelijke tool voor onze klanten. Het analyseren en visualiseren van de modelresultaten in tijd en ruimte is hierbij een belangrijk gegeven.


 • Je werkt nauw samen met onze onderzoekers en je collega’s.
 • Je neemt verschillende IT gerelateerde projecten onder jouw hoede.
 • Je werkt van analyse tot eindresultaat.
 • Jouw kennis en input bepalen mee de richting en outcome van de projecten.
 • De gebouwde oplossing toets je af bij de eindgebruiker en je stuurt bij waar nodig.
 • We werken in een innovatieve omgeving; je blijft je kennis bijspijkeren door online learning, actieve uitwisseling en praktische toepassing in je projecten.

FRONT END WEB APP DEVELOPER

Mol
IT
Beschrijving: 

Front-end web app developer met interesse in duurzaamheid


Ben jij een front-end web app developer met interesse in duurzaamheid en innovatie? Is UX key voor jou? Dan zijn wij op zoek naar jou.


FRONT-END WEB APP DEVELOPER


VITO observeert, evalueert, visualiseert en voorspelt de impact van menselijke activiteiten op het land, in de lucht en in het water. Met focus op duurzaamheid en maatschappelijk relevantie, adviseren we bedrijven en overheden over duurzaam landgebruik op basis van onder andere specialistische sensoren, voorspellende algoritmes en geo-ruimtelijke oplossingen.
Het IT-team heeft een focus op het gebruiksvriendelijk aanbieden van complexe onderzoeksmodellen via web- of desktopapplicaties. Binnen de unit Ruimtelijke Milieu Aspecten van VITO kan je écht het verschil maken en mee werken aan een betere wereld.

 • Je werkt, samen met je collega’s, in nauw verband met verschillende onderzoekers die elk expert zijn binnen hun domein.
 • Verscheidene IT-projecten vallen onder jouw verantwoordelijkheid en je volgt het project van bij de analyse tot aan het eindresultaat nauwgezet op.
 • Jouw kennis en input bepalen mee de richting van het eindresultaat.
 • De gebouwde oplossing toets je af bij je klanten.
 • Je evalueert gebruikte methodes en doet voorstellen tot verbetering.
 • Je neemt verantwoordelijkheid op en bent communicatief en organisatorisch sterk om jouw projecten succesvol af te ronden binnen de vooropgestelde tijd, kwaliteit en budget.


ICT SECURITY & INFRASTRUCTURE ENGINEER

Mol
IT
Beschrijving: 

Als ICT security & infrastructure engineer maak je deel uit van het team systeem - en netwerkbeheerd van de centrale ICT dienst binnen VITO. De focus van dit team ligt op het aanbieden van een betrouwbare, performante en veilige ICT infrastructuur en bijhorende services ter ondersteuning van de VITO business: servers, storage, netwerk, back-up, Active Directory, e-mail, VoIP telefonie, … . Deze infrastructuur bestaat enerzijds uit een klassieke on-premise omgeving en omvat daarnaast ook de nodige koppelingen met cloud platformen zoals Office 365, AWS en Azure.


Binnen dit team ligt jouw focus op het versterken van de volgende activiteiten:

 • Het toegang bieden tot VITO toepassingen en data op een veilige manier aan interne en externe gebruikers (web application firewall, loadbalancing, firewalling, VPN, DNS, …).
 • Het opzetten, faciliteren en onderhouden van services afgestemd op specifieke behoeftes in het kader van Data Science en VITO Research activiteiten. Dit vertaalt zich in het aanbieden van ICT infastructuur of platformen (as a service) voor projecten met onderdelen als Internet of Things, machine learning, deep learning, CPU/GPU rekencapaciteit, …   
 • Uitwerken en versterken van de identity en access management services zodat VITO onderzoekers eenvoudig en op een veilige manier toegang krijgen tot de nodige ICT infrastructuur en platformen.
 • Verdere integratie van en migratie naar cloud infrastructuur teneinde nieuwe mogelijkheden en toepassingen voor VITO te ondersteunen en mogelijk te maken.
 • Uitvoeren en sturen van projecten met focus op je expertise gebied.
 • Het onderhouden van de ICT infrastructuur samen met je collega’s. 
 • Op de hoogte blijven van de ICT trends en het exploreren van nieuwe ICT technologieën binnen het domein van systeem – en netwerkbeheer.

TEAMLEIDER ICT GEBRUIKERSONDERSTEUNING

Mol
IT
Beschrijving: 

Het team ICT gebruikersondersteuning maakt deel uit van de ICT dienst binnen VITO, naast het team systeem- en netwerkbeheer en ICT applicaties. Het team ICT gebruikersondersteuning heeft als opdracht ICT ondersteuning en oplossingen bieden in rechtstreeks contact met alle eindgebruikers van VITO. De dienstverlening van het team spits zich toe op onder meer: service desk, installatie en beheer van PC’s, laptops en smartphones, audio/video oplossingen, beheer van software licenties, print-copy-scan oplossingen en introductie-opleidingen ICT.

 

Als teamleider ben je verantwoordelijk voor een team van 5 medewerkers. Je rapporteert aan de ICT manager en maakt deel uit van het ICT management team.

 

 • Je geeft functionele sturing (inhoudelijk, technisch en organisatorisch) aan de uitvoering van de verschillende teamactiviteiten, volgt op en coacht je medewerkers.
 • Je maakt en beheert het financieel budget van het team. Je neemt actief deel in de opmaak van bestekken voor ICT aankopen.
 • Je ontwikkelt en verbetert processen en werkmethodes in functie van een efficiënte teamwerking.
 • Je leidt projecten, bepaalt prioriteiten hierin, beheert de project resources en rapporteert hierover.
 • Je blijft actief op de hoogte van ICT trends en exploreert nieuwe ICT technologieën en geeft van hieruit richting aan de evolutie van ICT hardware, software, tools en oplossingen binnen het domein van gebruikersondersteuning.
 • Je verzorgt goede relaties met interne en externe stakeholders zoals VITO medewerkers, andere ICT teams, leveranciers en dienstverleners.

 

 

 

R&D PROFESSIONAL ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 
 • Het “Built Environment” team in VITO/EnergyVille faciliteert de transitie in de bebouwde omgeving met een specifieke focus op energie-oplossingen op gebouw- en districtsniveau.
 • In deze positie zal je werken op onderzoeksprojecten gerelateerd aan energieperformantie van gebouwen en wijken.
 • Je ontwikkelt mee algoritmes, data-driven applicaties, modellen en tools voor de evaluatie van energie-efficiëntie en hernieuwbare energieopwekking op gebouw- en districtsniveau.
 • Onder supervisie van ervaren collega’s ben je verantwoordelijk voor het adviseren van bedrijven en overheden in deze domeinen.
 • In deze positie draag je ook bij tot acquisitie van projecten en het schrijven van onderzoeksvoorstellen met als doel toekomstige onderzoeksfinanciering te verzekeren. 
 • Je staat in voor de samenwerking in nationale en internationale consortia en je bouwt een netwerk met relevante Belgische en internationale stakeholders en klanten uit.
   

LAB AUDITOR

Mol
Ondersteunend
Beschrijving: 

Het auditteam van VITO maakt deel uit van de afdeling Ringtesten en Erkenningen (REE). Dit team heeft als opdracht technische controles en kwaliteitscontrole van laboratoria uit te voeren, in opdracht van de Vlaamse Overheid. Als Auditor realiseer je deze externe audits binnen een strikt wettelijk kader en beheer je zelfstandig het gehele auditproces. In deze functie heb je veel autonomie en contacten in wisselende omgevingen.

 

FUNCTIE


 • Ongeveer 2 maal per week organiseer je en voer je kwaliteitsaudits uit bij erkende laboratoria en monstername instanties. Dit zowel voor de uitvoering van (an)organische analysen als van monsternames.
 • Je coördineert de praktische uitvoering van deze monsternames. 
 • De  andere dagen zorg je voor de nodige documentatie en administratie, de nabespreking en rapportering.
 • Je vertegenwoordigt VITO en de overheid (departement OMG, OVAM, VLM) door het beleid toe te lichten en de uitvoeringsmodaliteiten te verduidelijken.
 • Je bouwt aan en onderhoudt een kwalitatief netwerk met je interne en externe contacten.
 • Je rapporteert aan de Coördinator van het auditteam.

PROJECTLEIDER WATER

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

De economische, ecologische en sociale waarde van water is erg hoog. Via de ontwikkeling van specifieke diensten en producten, en via het opzetten van innovatieve partnerships werkt VITO aan oplossingen om de uitdagingen van waterschaarste, klimaatverandering en verstedelijking het hoofd te bieden.


Voor de versterking van ons onderzoeksteam Water Management & Technologie (WMT) zijn we op zoek naar een gedreven projectleider die denkt in kansen.

 

 • Als projectleider zet je klantgerichte projecten op en combineer je eigen inhoudelijke taken met het geven van sturing aan multidisciplinaire projectteams in het waterdomein.
 • Je hebt een brede kijk op wateruitdagingen en toekomstgerichte oplossingen.
 • Je volgt actief de dynamiek in de watersector op en weet een heldere doelgerichte structuur en goede teamspirit in projecten aan te brengen.
 • Je hebt een eigen netwerk en bouwt dit verder uit via intensief contact met partners en opdrachtgevers.

PROJECT MANAGER ENERGIETECHNOLOGIE

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Ervaren projectmanager energietechnologie met analytische geest


Ben je een ervaren projectmanager en heb je voeling met energietechnologie? Heb je een sterk analytische geest en wil je werken in een onderzoeksomgeving met focus op duurzaamheid en maatschappelijke relevantie? Dan is deze vacature voor Projectmanager Energietechnologie zeker iets voor jou.


EnergyVille is een samenwerking tussen de Vlaamse onderzoekspartners KU Leuven, VITO, Imec en UHasselt rond onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. Onze onderzoekers leveren op basis van hun expertise advies aan industrie en overheden. De unit energietechnologie werkt op verschillende topics zoals elektrische opslag, optimaliseren van thermische energiesystemen, intelligente sturing van de vraag, opslag en productie in een (gereguleerde) energiemarktcontext,…
Binnen EnergyVille kan je meewerken aan maatschappelijk relevante projecten en écht verschil maken met het oog op een duurzamere samenleving.
Momenteel zijn wij op zoek naar een:


PROJECT MANAGER ENERGIETECHNOLOGIE

 • Als lid van ons team ‘Strategic Energy research Roadmaps and Valorisation’ heb je een autonome en inhoudelijk brede functie binnen de wereld van energietechnologieën.
 • Je bent verantwoordelijk voor het managen van complexe, internationale projecten, uitgevoerd door partners met verschillende expertises. Personeelsplanning, rapporteringen, budgetbeheer, ... behoren tot je takenpakket.
 • Je staat in voor het definiëren en uitschrijven van voorstellen voor onderzoeks-, demonstratie- en valorisatieprojecten met betrekking tot verschillende innovatieve energietechnologieën.
 • Je brengt de verschillende partners binnen industrie, overheid, onderzoek & eindgebruiker samen.
 • Je werkt met onderzoekers uit verschillende teams, elk met hun eigen expertise en slaagt erin deze samenwerking vlot en efficiënt te laten verlopen.
 • Je onderhoudt actief externe relaties en creëert voldoende visibiliteit voor lopende initiatieven.

POSTDOC ONTWIKKELING VAN CHROMATOGRAFIE-MATERIALEN

Mol
Postdoc
Beschrijving: 


Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels vereist is voor deze positie. Link naar de Engelstalige vacature

POSTDOC SOL-GEL

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels vereist is voor deze positie. Link naar de Engelstalige vacature.

EXPERT ENERGY MARKET MODELLING

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien kennis van Engels vereist is. Klik hieronder voor de Engelstalige vacature


https://vito.be/en/jobs/expert-energy-market-modelling

 

R&D PROFESSIONAL ATMOSFEER

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Als onderzoeker draag je bij aan het Vlaams, Europees en internationaal milieubeleid op het gebied van luchtkwaliteit.

 • Je ontwikkelt modellen waarmee de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de atmosfeer worden gesimuleerd en voorspeld. Hierbij vormt stedelijke luchtkwaliteit de focus van het team.
 • Deze modellen worden gebruikt voor het ondersteunen van het luchtkwaliteitsbeleid van Vlaamse en buitenlandse overheden en de industrie. 
 • Naast de ontwikkeling van de modellen, ben je verantwoordelijk voor de analyse van de modelresultaten en de rapportering naar de klant of eindgebruiker. Verwerking van (grote) data sets is hierbij een belangrijk aspect.
 • Samen met je collega onderzoekers integreer je je kennis en expertise in projecten, rapporteert de resultaten en publiceert in wetenschappelijke tijdschriften.

SOFTWARE ENGINEER

Mol
IT
Beschrijving: 

Passie voor IT met een hart voor duurzaamheid? En mateloos geboeid door wetenschappelijke en maatschappelijke relevante onderzoeksthema’s? Dan is deze vacature voor Software Engineer beslist iets voor jou.

 

SOFTWARE ENGINEER


VITO observeert, evalueert, visualiseert en voorspelt de impact van menselijke activiteiten op het land, in de lucht en in het water. Met focus op duurzaamheid en maatschappelijk relevantie, adviseren we bedrijven en overheden over duurzaam landgebruik op basis van specialistische sensoren, voorspellende algoritmes en geo-ruimtelijke oplossingen.
Het IT-team heeft een focus op het gebruiksvriendelijk aanbieden van complexe onderzoeksmodellen via web- of desktop applicaties. Binnen het IT-team van VITO kan je écht het verschil maken en mee werken aan een betere wereld.
Als software engineer werk je in het IT-team binnen het thema ‘Land use’ zeer nauw samen met een groep van onderzoekers en neem je taken op die gericht zijn op de gebruikersinterface van wetenschappelijke tools:

 • Je werkt mee aan de volledige doorloop van een software project gaande van de vertaling van een functionele en/of technische analyse tot het testen van de applicatie. Je levert ook ondersteuning aan de eindgebruikers. Uiteraard met oog voor detail, performantie en kwaliteit.
 • Je geeft input aan het projectteam en geeft mee richting aan het project om samen tot een succesvol resultaat te komen.
 • Je werkt zelfstandig en formuleert op een onderbouwde manier mogelijke oplossingen voor de gestelde uitdaging. Deze oplossingen werk je verder uit en je toetst de resultaten af met de onderzoekers of eindklanten.
 • Je kan voor de verschillende taken in een project tot een goed onderbouwde tijdsinschatting komen en deze taken zelfstandig uitvoeren.


 

EXPERT ENERGIEMARKTEN EN NETWERKEN

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige beschrijving beschikbaar omdat de Engelse taal vereist is

https://vito.be/en/jobs/expert-energy-markets-and-networks

SENIOR R&D CONSULTANT ENERGY STRATEGIES AND POLICY

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Aangezien een goede kennis van het Engels voor deze functie noodzakelijk is, is er geen Nederlandstalige vacature beschikbaar. Link naar de Engelstalige vacature.

PHD POSITIE NIEUWE TECHNIEKEN VOOR KWANTIFICATIE EN AGGREGATIE VAN ONZEKERHEID EN RISICO VOOR OPTIMALE VALORISATIE VAN ENERGIE FLEXIBILITEIT

Genk
PhD
Beschrijving: 

Aangezien een goede kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze positie, is er geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar.


Link naar de Engelstalige vacature

LAB PROFESSIONAL ORGANISCHE ANALYSES

Mol
Lab & Technici
Beschrijving: 

VITO’s GOAL (gespecialiseerd organisch en anorganisch analyselaboratorium) verwerkt meer dan 150 projecten per jaar. Het analyselaboratorium van VITO voert daarbij zelden standaardmetingen uit, maar werkt steeds op maat van de klant. Klanten hebben vaak een specifiek probleem of een nadrukkelijke vraag, veeleer dan dat ze willen weten welke analyses ze nodig hebben. Ons analytisch team stelt hen een plan van aanpak voor en zoekt mee naar oplossingen. Hiervoor hebben we  een heel breed gamma aan technologie in huis: van heel eenvoudige tot erg gesofisticeerde apparatuur. Onze klanten zijn spelers in de chemie, voeding, farmacie, … kortom iedereen met een complexe vraag die de weg naar het analyselabo van VITO vindt.

 

Wil je hier graag aan bijdragen?

Momenteel zijn we op zoek naar een gedreven Lab Professional om ons team organische analyses ter versterken.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je wordt ingeschakeld in het realiseren van  uiteenlopende analyseopdrachten binnen de groep organische analysen. Samen met de projecttrekker denk je mee over de aanpak van de analysen en maak je inschatting over de te leveren inspanningen (tijd en middelen).
 • De focus ligt daarbij op analysen met behulp van GC en LC chromatografische technieken gekoppeld met hoofdzakelijk DAD en MS.
 • Je bent verantwoordelijk voor het ganse analyseproces gaande van monstervoorbereiding, ontwikkeling en validatie van de meest geschikte meetmethode, uitvoeren van metingen, kwaliteitscontrole,  interpreteren van de verkregen ruwe data en de daaraan gekoppelde dataverwerking en rapportering. Je waakt erover dat de analysen worden uitgevoerd binnen de opgegeven deadlines en beschikbare budgetten.
 • Je voert deze taken uit in samenwerking met de andere leden van het GC en LC analytisch team en rapporteert aan de projecttrekker.
 • Je denkt actief mee in het ontwikkelproces van nieuwe methoden en het verbeterproces van bestaande applicaties
 • Je communiceert zelfstandig en tijdig over de voortgang van het werk en eventuele onvoorziene omstandigheden, waarvoor je zelf een plan van aanpak tot een oplossing uitwerkt.