Beschikbare jobs

R&D PROFESSIONAL AFVAL- EN RECYCLAGETECHNOLOGIEEN

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

VITO bouwt haar onderzoeksprogramma ‘Duurzaam materialenbeheer’ verder uit. Daarbij zetten we in op onderzoek gericht op het opwaarderen van laagwaardige materiaalstromen naar hoogwaardige producten. In samenwerking met industriële bedrijven en andere kennisinstellingen ontwikkelen we toepassingen op dit gebied en brengen ze naar de markt. Onze focus ligt op het verwerken van anorganische stromen zoals assen en slakken. Door middel van innovatieve technieken halen we de waardevolle elementen (bv. metalen) eruit en zoeken we  nuttige toepassingen voor de resterende matrix, zoals duurzame bouwmaterialen.


Voor dit innovatief en toekomstgericht onderzoeksprogramma, zoeken we een ervaren onderzoeker om ons team te versterken.  Je staat in voor het werven, uitvoeren en coördineren van wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Als VITO-expert in dit onderzoeksdomein verzorg je presentaties op (internationale) fora en publiceer je in wetenschappelijke tijdschriften.  Je bouwt een (internationaal) netwerk van high-level partners uit en zoekt opportuniteiten om concrete projecten in de industrie op te zetten. Kortom, je draagt ertoe bij dat VITO verder groeit tot een erkend leider in dit veld, op internationaal vlak.

PHD POSITIE GENOMICS IN HEALTH

Mol
PhD
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze PhD positie.
link naar vacature

DATA SCIENTIST HEALTH FOR MONA SPIN OFF

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst gezien kennis Engels vereist is voor de functie. Hierbij de link naar de Engelstalige vacaturetekst.

POSTDOC DEVELOPMENT BIOPOLYMERS

Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacature beschikbaar, aangezien een geode kennis van het Engels noodzakelijk is. Link naar de Engelstalige vacature


   

PHD position: Carbonation Curing of Cementitious Systems (C3S): solid-state NMR studies of carbonated recycled concrete

PhD
Beschrijving: 

Een doctoraatsbeurs is beschikbaar vanaf 1 november 2020 of later bij iNANO en de afdeling Chemie, de Faculteit Wetenschappen aan de Aarhus Universiteit. De focus van dit onderzoek: ‘the potential of using out-sourced concrete to sequester CO2 directly from the flue gasses of combustion power plants, cement plants or similar concentrated sources of CO’

VITO is bij dit doctoraat betrokken via de co-promotor Ruben Snellings en als gastinstituut voor een deel van het onderzoek.

De informatie is alleen in het Engels beschikbaar

R&D BIOSTATISTICUS HEALTH

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Spendeer je als R&D Biostatisticus graag je tijd aan het ontwikkelen en toepassen van biostatistische methoden in data science-projecten? Wil je dit doen in de context van duurzame gezondheid, waarbij je in data naar statistische verbanden zoekt tussen leefomgeving, levensstijl en gezondheid?


VITO zet met haar onderzoeksprogramma ‘Duurzame gezondheid’ volop in op het ondersteunen van de maatschappelijke transities naar een preventiever gezondheidssyteem. Wij willen jou als R&D Biostatisticus in ons team om onze expertise op vlak van biostatistiek te versterken om milieugezondheidsonderzoek nog beter te vertalen naar oplossingen voor lokale, Vlaamse en Europese overheden en ondernemingen. Spreekt volgend takenpakket jou aan?

 • Als R&D Biostatisticus werk je nauw samen met je collega’s om de onderzoeksresultaten van projecten te vertalen in bruikbare modellen en adviezen naar klanten. Jouw rol is, zoals eerder vermeld, de statistische dataverwerking door biostatistische methoden te ontwikkelen en toe te passen (en idealiter deze te automatiseren).
 • Je draagt bij aan het schrijven van voorstellen voor projectfinanciering, al dan niet onder begeleiding van meer ervaren collega’s.
 • Je zorgt voor kennisoverdracht naar collega’s en presenteert onderzoeks- en projectresultaten op (inter)nationale fora.
 • Je bouwt je netwerk uit met onderzoeks- en valorisatiepartners om nieuwe opportuniteiten te creëren binnen het speelveld van preventieve gezondheid.

SENIOR R&D CONSULTANT INTERNATIONAL ENERGY AND CLIMATE STRATEGIES AND POLICY

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Aangezien een goede kennis van het Engels voor deze functie noodzakelijk is, is er geen Nederlandstalige vacature beschikbaar. Link naar de Engelstalige vacature.

POSTDOC IN (BIO)POLYMER CHEMISTRY

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie.

R&D PROFESSIONAL MILIEU-IMPACT BOUWMATERIALEN

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

In kader van de oprichting van een VITO spin-off die advies verleent aan bouwmaterialenproducenten zijn we momenteel op zoek naar een expert levenscyclusanalyse (LCA). VITO streeft ernaar de transitie naar een duurzame bebouwde omgeving en een duurzaam energiesysteem te faciliteren. Dit doen we, onder andere, door het analyseren van de milieu-impact van bouwmaterialen en door het formuleren van aanbevelingen om de duurzaamheid van bouwmaterialen te verhogen. We bieden in dit kader services en software aan voor bouwmaterialenproducenten. Het betreft een tijdelijke functie bij VITO (daarna spin off). 


 • In deze functie werk je op LCA studies van bouwmaterialen.
 • Je analyseert de milieu-impact, en op termijn mogelijk ook de financieel-economische impact, en dit over de gehele levenscyclus: van de extractie van ruwe materialen tot productie, transport naar werf, constructiefase, gebruiksfase, end-of-life behandeling, recyclage en uiteindelijk finale removal (storten, verbranding).
 • Je staat in voor adviesverlening, voornamelijk voor industriële klanten in kortlopende opdrachten. Dit doe je onder begeleiding van een senior LCA consultant.
 • Je wilt een concrete bijdrage leveren aan de verduurzaming van bedrijven, je kennis delen, nieuwe kennis opdoen, je netwerk uitbreiden en het beste uit jezelf en je collega’s halen.
 • Je draagt zorg voor de samenwerking met klanten en partners. Je bouwt je netwerk uit in België en de context van Europese samenwerking.

POLYMER CHEMIST

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie.

POSTDOC ELECTROCHEMIST

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

VITO is a leading research center in Flanders (Belgium) in the field of technology development for sustainable processes. The Unit of Separation and Conversion Technology (SCT), has a strong focus on innovative routes for chemical processes. VITO’s electrochemistry team has a unique expertise in designing, developing and testing components for advanced electrochemical syntheses.

 

We develop electrochemical routes for the production of biobased molecules, ammonia and carbon based products from CO2. These developments will allow to power industrial processes directly by renewable energy.

 

You will compliment the team consisting of professors, permanent researchers, engineers, technicians, and fellow postdoctoral investigators.

 

More information available on www.vito.be or https://vito.be/en/theme/sustainable-chemistry

 


Equal opportunity position 

 • You will be dedicatedly working electrocatalyst development to enable new conversions.
 • You will work advertently towards the project goals, taking responsibility for high quality results and in depth analysis, defining and addressing precise scientific questions.
 • You will perform lab work, by designing correct experiments and analyse data and develop new scientific hypotheses to test.
 • You will work in an international team and context.

PROFESSIONAL COMMUNICATIE EN EVENTS VLAKWA

Kortrijk
Ondersteunend
Beschrijving: 

Draag je duurzaamheid hoog in het vaandel? Wil je graag meewerken aan een positief toekomstverhaal rond waterbeheer? Binnen het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA), gevestigd in Kortrijk, zetten we alvast verschillende initiatieven op met ondernemers, onderzoekers en overheden, om dit verhaal vorm te geven.


Om ons doel te bereiken zijn we op zoek naar een gedreven communicator die vertrouwd is met sociale media en digitale tools, taakgedreven op Vlaamse & Internationale projecten kan werken, teksten kan redigeren tot hun essentie en deze helder en wervend kan presenteren op digitale platformen.


 • In afstemming met je collega’s verzorg je de hoofd- en eindredactie van de twee-wekelijkse VLAKWA-nieuwsbrief (redigeren/afwerken van nieuwsberichten, verzending, monitoring en periodieke evaluatie van de nieuwsbrief), en hou je de VLAKWA website actueel.
 • Je draagt actief bij aan de naamsbekendheid van VLAKWA.
 • Je bent verantwoordelijk voor communicatie en disseminatie binnen Vlaamse & internationale projecten, vanaf het opmaken van een communicatieplan tot de uitvoering ervan. Binnen deze projecten werk je samen met diverse Vlaamse en internationale partners.
 • Je slaagt erin om vaktechnische en politieke teksten en jargon om te zetten in heldere taal. Je staat proactief in voor een regelmatige perscommunicatie en je onderhoudt voortdurend nauwe banden met de (vak)pers.
 • Je werkt periodiek mee aan digitale communicatiecampagnes voor evenementen, zoals thematische studiedagen, (inter)nationale beursstanden, …
 • Je bent visueel creatief en je kunt dit vertalen in de  lay-out voor print of social media.
 • Je zorgt voor uitstekende relaties met de diverse stakeholders en met de  marketing- en communicatiecollega’s van VITO in Mol.

ONDERZOEKER DECISION SUPPORT SYSTEMS VOOR ENERGIE- EN KLIMAATBELEID

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Op alle beleidsniveaus en doorheen alle beleidsdomeinen tekenen de internationale doelstellingen voor broeikasgasemissies zich af als een van de prominente maatschappelijke uitdagingen. Vanuit VITO – Energyville leveren we wetenschappelijk advies en ontwikkelen we relevante decision support systems om de beleidsmakers hierin bij te staan.
Momenteel zijn we op zoek naar een junior collega om ons team van experten te versterken. Je hoofdactiviteiten op korte termijn bestaan uit de functionele analyse en het ontwikkelen van een decision support system ter ondersteuning van de Vlaamse administraties bevoegd voor energie, klimaat- en luchtemissies. 

 • Je werkt je in op het vlak van relevante energie- en emissiestatistieken, en het relevante beleid ter zake.
 • Je gaat actief in overleg met de beleidsmaker om samen de noden en vorm van relevante tools te definiëren.
 • Je ontwikkelt deze tools in toegankelijke en courante softwarepakketten zoals Microsoft Excel en Access.
 • Waar nodig ontwikkel je mee eventueel noodzakelijke achterliggende datastructuren in Microsoft SQL.
 • Je presenteert je functionele ontwerpen en begeleidt beleidsmakers in het gebruik van je ontwikkelde tools.
 • Je voorziet de nodige gebruikersdocumentatie.
 • Je draagt bij aan een doelgerichte - en constructieve samenwerking in onze lange-termijn relatie met de beleidsmaker.
 • Je vormt een gewaardeerde schakel in ons team van onderzoekers, met een gezonde dosis autonomie.    

FRONT END DEVELOPER

Mol
IT
Beschrijving: 

De unit Ruimtelijke Milieu Aspecten van VITO observeert, evalueert en voorspelt de impact van menselijke activiteiten op het land, in de lucht en in het water. Op basis van sensoren, algoritmes en ruimtelijke oplossingen adviseren we bedrijven en overheden over duurzaam landgebruik.

Als IT team ligt onze focus op het aanbieden van onderzoeksmodellen via web- of desktop applicaties. De uitdaging ligt erin om deze vaak complexe modellen te vertalen in een gebruiksvriendelijke tool voor onze klanten. Het analyseren en visualiseren van de modelresultaten in tijd en ruimte is hierbij een belangrijk gegeven.

 

Als Front End Developer werk je nauw samen met onderzoekers en neemt je IT gerelateerde projecten onder jouw hoede:

 • Je werkt van analyse tot einderesultaat, met oog op de eindgebruiker.
 • Je communiceert met interne en externe stakeholders en maakt de vertaling naar de concrete architectuur en implementatie. De gebouwde oplossing toets je af bij de eindgebruiker.
 • Je ziet jouw projecten als jouw verantwoordelijkheid. Jouw kennis en input bepaalt mee de richting van het project.
 • Je neemt neemt de lead in Front End, zet de grote lijnen uit en bewaart het overzicht.

 

 

REMOTE SENSING SOFTWARE DEVELOPER / DESIGNER

Mol
IT
Beschrijving: 

De Remote Sensing unit van VITO ontwikkelt en opereert innovatieve aardobservatiesystemen die helpen om grip te krijgen op de grote maatschappelijke en economische uitdagingen waar onze planeet voor staat. Wij maken hiervoor gebruik van systemen op zowel satellieten, bemande luchtvaart als op drones.


Wij zijn op zoek naar een software designer/developer om mee te werken aan het ontwikkelen van robuuste en schaalbare data processing systemen voor aardobservatie. Een typisch processing systeem vertrekt van ruwe sensorgegevens die zijn verkregen door een satellite of drone en zet deze om in informatie door een combinatie van beeldverwerking en machine learning technieken toe te passen. De verwerkingssystemen kunnen worden ingezet op speciale hardware of op verschillende cloudomgevingen.

 

Als Software developer / designer:

 

 • maak je productie software componenten, analyse toepassingen en data visualisatie
 • werk je samen met architecten, domein expertens en product owners
 • bied je ondersteuning bij problemen van klanten
 • bied je ondersteuning bij het schrijven van projectvoorstellen.

Commercieel Directeur Laser Cladding Venture (LCV)

Business Development & Sales
Beschrijving: 

LCV is een innovator op het gebied van lasercladding. Deze geavanceerde productiemethode wordt gebruikt voor geavanceerde slijtage- & corrosiebescherming. Tevens wendt LCV deze techniek aan voor 3D-printing. LCV richt zich op focusmarkten zoals de process-, en staal- en mechanische industrie. LCV is een kmo-scale-up, ontstaan uit VITO, met een duidelijke visie en bestaat uit een dynamisch team van getalenteerde ingenieurs. We zijn gevestigd in Oudsbergen. Om onze organisatie te versterken zijn wij op zoek naar een Commercieel Directeur.

 • Je verkent en ontwikkelt zelfstandig markten om LCV verder uit te breiden. (de doelgroep ligt hier voornamelijk in de mechanische industrie)
 • Je bouwt op eigen initiatief de commerciële activiteiten verder uit.
 • Je bent lid van het directiecomité.
 • Je rapporteert aan de algemeen directeur
 • Je bent verantwoordelijk voor de verkoop budgetten op en werkt ze uit.

EXPERT ENERGY MARKET MODELLING

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien kennis van Engels vereist is. Klik hier voor de Engelstalige vacature. 

PHD POSITIE 3D GESTRUCTUREERDE SORBENTEN VOOR METAALTERUGWINNING UIT VLOEIBARE STROMEN.

Mol
PhD
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze PhD-positie.

Link naar vacature

PHD POSITIE IN XOMICS DATA ANALYSE EN INTEGRATIE IN PRECISION HEALTH

Mol
PhD
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze PhD positie.

Link naar vacature