Beschikbare jobs

New

BIOPROCESS ENGINEER (postdoc)

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacature beschikbaar aangezien kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze positie. Link naar de Engelstalige vacature.

New

POSTDOC Unraveling Catalytic Reductive Depolymerization of lignin by developing lignin solubility models

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze positie. Link naar de Engelstalige vacature.

R&D PROFESSIONAL ENERGY IN BUILDINGS AND DISTRICTS

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Het “Built Environment” team in VITO/EnergyVille faciliteert de transitie in de bebouwde omgeving met een specifieke focus op energie-oplossingen op gebouw- en districtsniveau. In deze positie zal je werken op onderzoeksprojecten gerelateerd aan energieperformantie van gebouwen en wijken.

 • Je ontwikkelt mee algoritmes, data-driven applicaties, modellen en tools voor de evaluatie van energie-efficiëntie en hernieuwbare energieopwekking op gebouw- en districtsniveau.
 • Samen met een team van collega’s ben je verantwoordelijk voor het adviseren van bedrijven en overheden in deze domeinen.
 • In deze positie draag je ook bij tot acquisitie van projecten en het schrijven van onderzoeksvoorstellen met als doel toekomstige onderzoeksfinanciering te verzekeren. 
 • Je staat in voor de samenwerking in nationale en internationale consortia en je bouwt een netwerk met relevante Belgische en internationale stakeholders en klanten uit.               

R&D PROFESSIONAL ENERGY AND CLIMATE STRATEGY - SOCIAL ASPECTS

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Ons energiesysteem is in volle transitie. De rol en betrokkenheid van eindgebruikers en andere stakeholders is onmiskenbaar in dit proces. Binnen een interdisciplinair team werken we middels integrale energiesysteemanalyse aan het bijeenbrengen en beschikbaar maken van kennis vanuit verschillende domeinen (technisch, economisch, sociaalwetenschappelijk) voor beleid en strategieontwikkeling. Met deze vacature willen we ons team versterken met een expert die ervaring heeft rondom de maatschappelijke aspecten van het energiesysteem, met name eindgebruikersgedrag, eindgebruikersparticipatie, technologie acceptatie en investeringsgedrag.

 

 • Als expert ondersteun je de ontwikkeling van het Vlaamse en Europese energie- en klimaatbeleid met een focus op de rol van sociale actoren in het energiesysteem.
 • Je werkt in een team, maar voert ook autonoom onderzoeksprojecten uit en kan trajecten voor nieuwe ontwikkelingen identificeren.
 • Je breidt actief je kennis omtrent energie efficiëntie en hernieuwbare energiebeleid uit via literatuur, cursussen en door ´on-the-job´ ervaring. Binnen je expertisegebied volg je actief de trends en studies van andere onderzoeksinstellingen en universiteiten op.
 • Je schrijft mee aan offertes, research proposals, zoekt mee naar mogelijkheden tot financiering van de voorstellen en voert (inter)nationale projecten uit met focus op verdere ontwikkeling van de bestaande modellen.
 • Je rapporteert onderzoeksresultaten aan onze klanten (Vlaams en Europees) en de wetenschappelijke wereld.

 

 

PHD POSITIE ONTWIKKELING VAN EEN IMMUNO PEPTIDOMICS PLATFORM VOOR TOEPASSING IN DIAGNOSTIEK.

Mol
PhD
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze PhD positie.

Link naar vacature

DATA SCIENTIST ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR RECYCLING

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is

R&D PROFESSIONAL ENERGY AND CLIMATE STRATEGY

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 
 • Als onderzoeker, adviseer je industrie en beleidsmakers op Vlaams en internationaal niveau op het gebied van de ontwikkeling van hun lange termijn energie- en klimaatstrategie.
 • Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van techno-economische optimalisatie- en simulatiemodellen van het energiesysteem, met een focus op ‘Power to x’, ‘carbon capture and utilisation’, de (petro)chemische en staalsector. Je maakt daarbij gebruik van internationaal ontwikkelde software zoals VEDA-TIMES, naast andere tools.
 • Je interpreteert de modelresultaten en op basis hiervan formuleer je wetenschappelijke adviezen op maat van de behoeften van de klant. Je rapporteert de onderzoeksresultaten naar de klanten (overheid en industrie) en naar de wetenschappelijke gemeenschap.
 • Je bouwt actief je kennis rond energiesystemen/strategieën/modellen uit aan de hand van literatuur, cursussen en ervaring. Binnen jouw expertisedomein van techno-economische energiemodellering, volg je actief de trends en de studies van andere consultants, onderzoeksinstellingen en universiteiten.
 • Je werkt in een team, maar voert ook zelfstandig onderzoeksprojecten uit.
 • Je identificeert routes voor nieuwe ontwikkelingen en speelt een actieve rol in het uitdiepen van onderzoeksvragen voor industriële sectoren en federaties.
 • Je assisteert in het schrijven van offertes, onderzoeksvoorstellen en in het zoeken van fondsen.
 • Bovenal denk je mee over de rol van energietechnologie in het Belgisch en Europees energiesysteem op de dag na morgen!     

PHD POSITIE 3D GESTRUCTUREERDE SORBENTEN VOOR METAALTERUGWINNING UIT VLOEIBARE STROMEN.

Mol
PhD
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze PhD-positie.

Link naar vacature

PHD POSITIE NANOSTRUCTURERING HET TITANIUM OPPERVLAK VAN POREUZE STRUCTUREN.

Mol
PhD
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze PhD positie.

link naar vacature

POSTDOC MATERIAALSYNTHESE

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandse tekst, gezien Engels noodzakelijk is voor functie.

EXPERT ENERGIEMARKTEN EN NETWERKEN

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacature beschikbaar gezien een goede kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze positie. Link naar de Engelse vacature.