Beschikbare jobs

New

R&D PROFESSIONAL ELEKTRISCHE EN VERMOGENELEKTRONISCHE ENERGIESYSTEMEN

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

 • De komende jaren zullen worden gekenmerkt door een elektrificatie van verwarming, transport, industriële werktuigen, een verdere verbetering van de energie efficiëntie van allerlei systemen, een verdere toename van hernieuwbare energiebronnen en wijzigende gedragspatronen van verbruikers. Deze evolutie creëert een aantal technische uitdagingen, zal gepaard gaan met een exponentiële toename van de toepassing van vermogenelektronica  en zet druk op bestaande onderdelen van het elektriciteitssysteem. Om die uitdagingen te kunnen aanpakken dienen o.a. innovatieve concepten die het gebruik en de integratie van elektrische opslagsystemen kunnen vereenvoudigen te worden bedacht. Deze concepten dienen te worden uitgetest in realistische omstandigheden, en de benodigde vermogenelektronica en elektrotechnische  componenten en sub systemen dienen te worden ontworpen.  Als je hier samen met Vito/EnergyVille de bakens voor wil zetten, dan ben jij onze nieuwe collega.
 • Door je goede kennis op het gebied van vermogenelektronica (inclusief controle en toepassingen), zal je onderzoeksprojecten in het gebied van ´power quality´, AC/DC en DC/DC omvormers, gedistribueerde controle, elektrische opslag, ...  vorm geven en mee uitwerken.
 • Je volgt binnen deze domeinen de technologieën en tendensen op, breidt je kennis uit en detecteert opportuniteiten om onze inkomsten zowel op korte als lange termijn te garanderen (IPR, samenwerking industrie, ...).
 • Je staat in voor het ontdekken en begrijpen van de problemen van de klant;  de snelle en relevante analyse ervan;  het bedenken, ontwerpen, uitwerken, uittesten en benchmarken van innovatieve prototypes (met behulp van programmeerbare omvormers) van vermogenelektronische of elektrotechnische componenten en sub-systemen die een essentieel onderdeel zullen vormen van de oplossing.
 • Je rapporteert, zowel intern als extern naar onze klanten.
 • Je zorgt voor de gepaste bescherming van jouw uitvindingen door middel van octrooiaanvragen en licentieerbare ontwerpen. Nadat de bescherming is verzekerd presenteer je resultaten op internationale fora.
 • Je vindt je passie zowel in het werken aan creatieve oplossingen binnen een projectteam als bij het aansturen van een dergelijk team en in de begeleiding van doctoraatstudenten.

New

LEAD FRONT END DEVELOPER

Mol
IT
Beschrijving: 

De unit Ruimtelijke Milieu Aspecten van VITO observeert, evalueert en voorspelt de impact van menselijke activiteiten op het land, in de lucht en in het water. Op basis van sensoren, algoritmes en ruimtelijke oplossingen adviseren we bedrijven en overheden over duurzaam landgebruik.

Als IT team ligt onze focus op het aanbieden van onderzoeksmodellen via web- of desktop applicaties. De uitdaging ligt erin om deze vaak complexe modellen te vertalen in een gebruiksvriendelijke tool voor onze klanten. Het analyseren en visualiseren van de modelresultaten in tijd en ruimte is hierbij een belangrijk gegeven.

 

Als Lead Front End Developer werk je nauw samen met onderzoekers en neemt je IT gerelateerde projecten onder jouw hoede:

 • Je werkt van analyse tot einderesultaat, met oog op de eindgebruiker.
 • Je communiceert met interne en externe stakeholders en maakt de vertaling naar de concrete architectuur en implementatie. De gebouwde oplossing toets je af bij de eindgebruiker.
 • Je ziet jouw projecten als jouw verantwoordelijkheid. Jouw kennis en input bepaalt mee de richting van het project.
 • Je neemt neemt de lead in Front End, zet de grote lijnen uit en bewaart het overzicht. Je volgt de ontwikkeling van verschillende web applicaties op en stuurt wanneer nodig externe consultants aan.

 

 

New

ORGANIC CHEMIST FOR SYNTHESIS OF BIOBASED BUILDING BLOCKS

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacature gezien kennis Engels vereist is voor de uitoefening van de positie. Link naar Engelstalige vacature  


MARKETING & COMMUNICATIE ASSISTENT

Mol
Ondersteunend
Beschrijving: 

Het Sales en Marketing team van de VITO Remote Sensing unit coördineert en begeleidt business cases, marketingacties en communicatie activiteiten. Ter versterking van het team zijn wij op zoek naar een profesionele en flexibele Assistent Marketing & Communicatie.


 • Je ondersteunt verschillende offline en online marketing campagnes als onderdeel van de unitstrategie. Hierbij leg je vanuit marketingstandpunt de focus op de verschillende doelgroepen van de onderneming en werk je een strategie uit om deze optimaal te benaderen.
 • Je biedt ondersteuning bij de uitwerking van verschillende unit en project gerelateerde sales en marketingactiviteiten. Hiervoor werk je nauw samen met het business development team en ondersteun je hen met het voorbereiden en opvolgen van acties, afspraken en bezoeken. 
 • Je beheert en optimaliseert de huidige CRM tool. Je vertegenwoordigt de Remote Sensing unit bij de implementatie van een CRM-pakket op organisatieniveau en staat in voor een vlotte uitrol en integratie.  
 • Je plant en organiseert nationale en internationale evenementen (wetenschappelijke conferenties, workshops, beurzen, persconferentie… ) waar je gericht optreedt als ‘PR’ agent.
 • Je vertaalt onze expertise en diensten in vloeiende teksten rekening houdend met de juiste positionering.
 • Je ontwikkelt meetinstrumenten om het succes van de kanalen en kanaal/content combinaties te evalueren en bij te sturen.
 • Je volgt de online tendensen op de voet. Je evalueert en implementeert nieuwe digitale kanalen (webinar, webcast, mobile…).
 • Je zorgt voor afstemming en alignering met de corporate marketing en communicatiestrategie van VITO. 

MSCA-IF-2020 call: PostDoc Fractionation and monitoring of extracellular vesicles with inflammatory biomarkers.

Mol
Postdoc
Beschrijving: 
Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie.

MSCA-IF-2020 call: PostDoc Genomics in Clinical Practice

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie.

Link naar Engelstalige vacature.

MSCA-IF-2020 call: PostDoc Clinical application of small-particle flow cytometry in extracellular vesicle-based diagnostics

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie
Link naar Engelstalige vacature

MSCA-IF-2020 call: Postdoc Machine Learning methods for Probabilistic Forecasting in Energy Applications

Genk
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie.

Link naar Engelstalige vacature.


MSCA-IF-2020 call: Postdoc EO data for climate adaptation of cropping systems

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige beschrijving omdat Engels een vereiste is voor deze positie. Link naar Engelstalige vacature 

MSCA-IF-2020 call: PostDoc How material passports and blockchain enable information travelling across the value chain in a circular and digital economy

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie

Link naar Engelstalige vacature

MSCA-IF How digital twins for improving design, production and processes, enable service-based business models in a circular and digital economy.

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie.

Link naar Engelstalige vacature

CHEMICAL PROCESS ENGINEER

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar aangezien kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze positie. Link naar de vacature.

FULL STACK SOFTWARE DEVELOPER FOR ENERGY FLEXIBILITY

Genk
IT
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar aangezien kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze positie. Link naar de Engelstalige vacature.


MSCA-IF-2020 call: PostDoc Smart production of active oligosaccharides mixtures through tailored functionalized membranes

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positive.
Link naar Engelstalige vacature

MSCA-IF-2020 call: PostDoc New class of biobased esters: process modeling combined with experimental validation

Mol
Postdoc
Beschrijving: 
Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie.

EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER

Genk
IT
Beschrijving: 

EnergyVille is een samenwerking tussen de Vlaamse onderzoekspartners VITO, KU Leuven, imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen.

 

VITO zoekt een gemotiveerde, dynamische embedded software engineer om als technisch project manager mee te werken aan innovatieve energie gerelateerde onderzoeksprojecten. In deze projecten worden o.a. next generation battery management systems voor elektrische voertuigen en stationaire toepassingen ontwikkeld. Meer informatie: www.energyille.be

 

 

Geïnteresseerd om hieraan bij te dragen? Lees snel verder!

 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

 • Je bent het aanspreekpunt voor onderzoekers mbt het uitwerken van concepten voor demo opstellingen of prototype producten waarin embedded controllers een belangrijke rol spelen en neemt hierin de taak van project manager op.
 • Je bent dynamisch inzetbaar in de verschillende EnergyVille labo’s (Batterijtestlabo, Thermo technisch Labo, Labo elektronica) en voor de realisatie van verschillende producten. Je voornaamste taken zijn:
  • Ontwikkelen van embedded software in C zowel op PC ter simulatie als op specifieke hardware platformen
  • Analyseren, optimaliseren en programmeren van algoritmes of automatisaties op embedded systemen
  • Ontwerpen en documenteren van software, inclusief het opzetten en bewaken van de productarchitectuur en ontwikkelen van softwarecomponenten die herbruikbaar zijn binnen het team
  • Automatiseren van testopstellingen, dataverzameling en data-analyse, data analyse algoritmes mee definiëren
  • Voorstellen van hardware aanpassingen, debuggen van zowel hardware als software
  • Maken en actueel houden van documentatie
  • Mee definiëren en vormgeven van projecten in overleg met onderzoekers en eindklanten
  • Programmeren van user interfaces voor de embedded software, bijvoorbeeld in LabView of Python
  • Ondersteunen van collega’s bij het analyseren en programmeren
 • Je zet het eisenpakket om in een productarchitectuur en slaagt erin dit over te brengen op het team.
 • Je werkt nauw samen met onderzoekers en andere collega’s om je doelstellingen te bereiken. Je werkt voornamelijk in de Energyville labo’s, maar soms ook op externe locaties.
 • Je werkt nauwgezet en met de nodige aandacht voor veiligheid.
 • Je rapporteert omtrent de status en resultaten van testen. Je ondersteunt bij het schrijven van offertes. 

REMOTE SENSING SOFTWARE DEVELOPER / DESIGNER

Mol
IT
Beschrijving: 

De Remote Sensing unit van VITO ontwikkelt en opereert innovatieve aardobservatiesystemen die helpen om grip te krijgen op de grote maatschappelijke en economische uitdagingen waar onze planeet voor staat. Wij maken hiervoor gebruik van systemen op zowel satellieten, bemande luchtvaart als op drones.


Wij zijn op zoek naar een all-round software designer/developer om ons drone-team te versterken. Het team beschikt over eigen drones en sensoren en heeft de afgelopen jaren een uitgebreide expertise opgebouwd op het vlak van payload integraties en dronevluchten. Daarnaast werkt het team ook mee aan innovatieve oplossingen om de acquisitie, verwerking en oplevering van de drone data, zowel aan interne als externe klanten, te optimaliseren en te automatiseren.


• Je bent in staat om gevraagde functionaliteit op een efficiënte manier te implementeren via scripting of de meest aangewezen programmeertaal voor het omschreven probleem
• Je bent in staat om vertrekkende van een functionele omschrijving een werkend systeem te bouwen
• Je ontwikkelt software voor windows en linux platformen en voor embedded systemen
• Je werkt mee aan de automatisatie en optimalisatie van beeldverwerkingsketens
• Je weet op een optimale manier om te gaan met grote datavolumes en -stromen
• Indien nodig kan je een bijdrage leveren aan projectvoorstellen
• Je volgt de trends binnen jouw domein en gebruikt deze kennis voor de uitbouw van het portfolio van het drone-team

R&D PROFESSIONAL ENERGIE IN GEBOUWEN EN ENERGIETRANSITIE IN STEDEN

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

 • Het “Built Environment” team in VITO/EnergyVille faciliteert de transitie naar een energieneutrale bebouwde omgeving met een specifieke focus op gebouw- en districtsniveau.
 • In deze positie zal je werken op adviesopdrachten en onderzoeksprojecten gerelateerd aan energieperformantie van gebouwen en wijken.
 • Samen met een team van collega’s ben je verantwoordelijk voor het adviseren van (lokale) overheden en bedrijven in deze domeinen. Stedelijke beleidsmakers in Vlaanderen zijn een belangrijke doelgroep.
 • Je ontwikkelt beleidskaders en bent actief in stakeholdersettings. Je vertaalt de technische resultaten van modeleringen naar wetenschappelijke inzichten en naar een aantrekkelijke communicatie, zowel in tekst als presentatie.
 • In deze positie draag je ook bij tot acquisitie van projecten en het schrijven van onderzoeksvoorstellen met als doel toekomstige onderzoeksfinanciering te verzekeren. 
 • Je maakt deel uit van nationale en internationale consortia. Je bouwt een netwerk met relevante Belgische stakeholders uit, in eerste instantie de Vlaamse steden en gemeenten.

Commercieel Directeur Laser Cladding Venture (LCV)

Business Development & Sales
Beschrijving: 

LCV is een innovator op het gebied van lasercladding. Deze geavanceerde productiemethode wordt gebruikt voor geavanceerde slijtage- & corrosiebescherming. Tevens wendt LCV deze techniek aan voor 3D-printing. LCV richt zich op focusmarkten zoals de process-, en staal- en mechanische industrie. LCV is een kmo-scale-up, ontstaan uit VITO, met een duidelijke visie en bestaat uit een dynamisch team van getalenteerde ingenieurs. We zijn gevestigd in Oudsbergen. Om onze organisatie te versterken zijn wij op zoek naar een Commercieel Directeur.

 • Je verkent en ontwikkelt zelfstandig markten om LCV verder uit te breiden. (de doelgroep ligt hier voornamelijk in de mechanische industrie)
 • Je bouwt op eigen initiatief de commerciële activiteiten verder uit.
 • Je bent lid van het directiecomité.
 • Je rapporteert aan de algemeen directeur
 • Je bent verantwoordelijk voor de verkoop budgetten op en werkt ze uit.

SENIOR EXPERT/PROJECT COÖRDINATOR MILIEU-IMPACT ENERGIETECHNOLOGIEËN EN BOUW

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 
Het team Bebouwde Omgeving van VITO/EnergyVille evalueert de milieu-impacten van bouwmaterialen en ook van energietechnologieën. We adviseren industrie en overheden over innovatieve oplossingen en alternatieve productiemethodes. Om ons team te versterken zijn we momenteel op zoek naar een ervaren expert levenscyclusanalyse (LCA).

 

In deze functie werk je als senior expert in gefinancierde onderzoeksprojecten (bv. H2020) en daarnaast ook in adviesopdrachten voor overheden of industrie.

 • Je zorgt voor vernieuwing in ons expertisedomein, door nieuwe methodieken en kennis in te brengen en op te bouwen op vlak van digitalisering van LCA/LCC assessments, innovatieve datastrategieën en machine learning technieken. Je levert daarbij concrete bijdragen aan het ontwikkelen van innovatieve tools en oplossingen, die aan de (toekomstige) klantbehoefte tegemoet komen.
 • Als projectcoördinator stuur je de voortgang aan binnen het interne projectteam en je aligneert met de betrokken externe partners. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de klant en het externe gezicht voor deze projecten op stakeholderforums en publieke events.
 • Je draagt zorg voor de samenwerking binnen nationale en Europese consortia en en je bouwt je netwerk uit met Belgische en Europese overheden en industriële partners.
 • Je draagt ook bij aan het werven van projecten en het schrijven van offertes en projectvoorstellen.

 

 

 


EXPERT ENERGY MARKET MODELLING

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien kennis van Engels vereist is. Klik hier voor de Engelstalige vacature. 

ADVISEUR ECONOMISCHE HAALBAARHEID EN DUURZAAMHEID VAN INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN (biogebaseerde en CCU processen)

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Heb jij interesse in nieuwe, duurzame processen en ben je vooral benieuwd naar de economische haalbaarheid en milieu-impact hiervan? Dan zijn techno-economische analyses iets voor jou. Bij nieuwe technologieën zijn er vaak nog veel onzekerheden en onduidelijkheden over welke opties het meest kansrijk zijn. Is de investeringskost doorslaggevend of moeten we vooral het energieverbruik reduceren of de productiviteit verhogen? Ons team tracht in nauwe samenwerking met technologie-ontwikkelaars antwoorden te formuleren op deze vragen en gaat op zoek naar beloftevolle waardeketens met behulp van techno-economische analyses. Deze analyses breiden we ook uit met levenscyclus analyses (LCA) om een goed zicht te krijgen op de milieu-impact.

 

In een techno-economische analyse onderzoeken we simultaan de processen vanuit een technisch en economisch oogpunt - en bij uitbreiding vanuit een milieustandpunt. We doen deze analyses op basis van desktop-onderzoek, maar ook door een intensieve communicatie met projectontwikkelaars en externe experten.

 

Met deze vacature willen we ons team versterken met een collega die geboeid is door technologische innovaties, de economische haalbaarheid en milieu-impact en die eerder een helikopterzicht ontwikkelt op de waardeketen dan wel zich te specialiseren in specifieke processen.

 

Wij bieden een uitdagende job waarbij een diversiteit aan processen en waardeketens worden geëvalueerd vanuit een breed, multidisciplinair perspectief met onze intern ontwikkelde techno-economische analysemethode.

 

Specifieke jobinhoud:

 • Je levert desktop-onderzoek gecombineerd met intensieve communicatie met interne en externe experten en evalueert, communiceert, en rapporteert resultaten aan onze klanten (Vlaams en Europees) en de onderzoekswereld (i.e. wetenschappelijke publicaties en congressen).
 • Je houdt rekening met de valorisatiemogelijkheden van de technologieën, teneinde relevante informatie, oplossingen, adviezen, processen of producten aan te reiken voor KMO’s, overheden en industrie.
 • Je voert (inter)nationale projecten uit met focus op de verdere uitbouw van de intern ontwikkelde techno-economische analysemethode.
 • Je werkt nauw samen in een team.
 • Op termijn ga je autonoom op zoek naar nieuwe onderzoeksprojecten en trajecten voor de verdere ontwikkeling van de eigen techno-economische analysemethode. Je schrijft mee aan offertes en zoekt mee naar mogelijkheden tot financiering van de voorstellen.

BIOPROCESS ENGINEER (postdoc)

Mol
Postdoc
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacature beschikbaar aangezien kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze positie. Link naar de Engelstalige vacature.

R&D PROFESSIONAL ENERGY IN BUILDINGS AND DISTRICTS

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Het “Built Environment” team in VITO/EnergyVille faciliteert de transitie in de bebouwde omgeving met een specifieke focus op energie-oplossingen op gebouw- en districtsniveau. In deze positie zal je werken op onderzoeksprojecten gerelateerd aan energieperformantie van gebouwen en wijken.

 • Je ontwikkelt mee algoritmes, data-driven applicaties, modellen en tools voor de evaluatie van energie-efficiëntie en hernieuwbare energieopwekking op gebouw- en districtsniveau.
 • Samen met een team van collega’s ben je verantwoordelijk voor het adviseren van bedrijven en overheden in deze domeinen.
 • In deze positie draag je ook bij tot acquisitie van projecten en het schrijven van onderzoeksvoorstellen met als doel toekomstige onderzoeksfinanciering te verzekeren.
 • Je staat in voor de samenwerking in nationale en internationale consortia en je bouwt een netwerk met relevante Belgische en internationale stakeholders en klanten uit.