R&D is de kern van onze organisatie. We hebben met ons R&D talent een zeer sterke kennisbasis. Meer dan 400 R&D’ers zetten zich dagelijks in voor duurzaam toegepast technologisch onderzoek met impact. Niet enkel het onderzoeksluik komt aan bod, ook engineering en ontwikkeling zie je in onze organisatie. Dit alles resulteert in SCI-papers, contractonderzoek voor bedrijven en overheden, patenten en licenties, VITO’s spin-off bedrijven, piloten en demonstratoren,… Zo maken we technologisch onderzoek tastbaar en zijn we mee de driver in de transitie naar een duurzame maatschappij.

Beschikbare jobs

New

R&D PROJECT MANAGER THERMAL ENERGY SYSTEMS

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

EnergyVille is een samenwerking tussen de Vlaamse onderzoekspartners VITO, KU Leuven, imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. Onze onderzoekers leveren expertise aan industrie en overheden op het vlak van intelligente energiesystemen voor een duurzame stedelijke omgeving - zoals smartgrids en geavanceerde warmtenetten.
VITO is op zoek naar een gemotiveerde collega om het team dat werkt rond Thermische Energiesystemen te versterken. Het onderzoeksgebied in dit team omvat warmtenetten, thermische energieopslag en conversietechnieken. Hier vind je meer informatie rond onze projecten en producten:


https://www.energyville.be/onderzoek/netwerken


Interesse om hieraan bij te dragen? Lees dan snel verder!

 • Als R&D professional Thermische Netten ontwikkel je je als één van de key-experten in dit vakgebied. Je bent gedreven om oplossingen in de markt te realiseren waarbij je zorgt voor optimale specificatie, selectie, integratie en implementatie van de benodigde (VITO)technologieën. Meer bepaald betekent dit

               o Deelname aan onderzoeksprojecten (in een (inter)nationale context) vanuit deze 

                  expertise
               o Integratie van nieuwe technologieën;
               o Validatie in een labo omgeving;
               o Demonstratie in een pilot omgeving;
               o Implementatie in werkelijke omstandigheden.

 • Vanuit je brede thermische systeem- en technologiekennis treedt je op als klankbord/adviseur voor zowel interne als externe klanten.
 • Met oog op valorisatie van het onderzoek, ken je de mogelijke stakeholder, partners en klanten. Je ondersteunt de business developer in de bepaling van de toegevoegde waarde van de oplossingen en de mogelijke valorisatie trajecten. Je neemt deel aan commerciële contractwerving en -uitvoering.
 • Je bent in staat projecten zelf te leiden en hieruit mogelijkheden tot (wetenschappelijke) publicaties te destilleren.

 

R&D PROFESSIONAL ENERGY IN BUILDINGS AND DISTRICTS

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Het “Built Environment” team in VITO/EnergyVille faciliteert de transitie in de bebouwde omgeving met een specifieke focus op energie-oplossingen op gebouw- en districtsniveau. In deze positie zal je werken op onderzoeksprojecten gerelateerd aan energieperformantie van gebouwen en wijken.

 • Je ontwikkelt mee algoritmes, data-driven applicaties, modellen en tools voor de evaluatie van energie-efficiëntie en hernieuwbare energieopwekking op gebouw- en districtsniveau.
 • Samen met een team van collega’s ben je verantwoordelijk voor het adviseren van bedrijven en overheden in deze domeinen.
 • In deze positie draag je ook bij tot acquisitie van projecten en het schrijven van onderzoeksvoorstellen met als doel toekomstige onderzoeksfinanciering te verzekeren. 
 • Je staat in voor de samenwerking in nationale en internationale consortia en je bouwt een netwerk met relevante Belgische en internationale stakeholders en klanten uit.               

R&D PROFESSIONAL ENERGY AND CLIMATE STRATEGY - SOCIAL ASPECTS

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Ons energiesysteem is in volle transitie. De rol en betrokkenheid van eindgebruikers en andere stakeholders is onmiskenbaar in dit proces. Binnen een interdisciplinair team werken we middels integrale energiesysteemanalyse aan het bijeenbrengen en beschikbaar maken van kennis vanuit verschillende domeinen (technisch, economisch, sociaalwetenschappelijk) voor beleid en strategieontwikkeling. Met deze vacature willen we ons team versterken met een expert die ervaring heeft rondom de maatschappelijke aspecten van het energiesysteem, met name eindgebruikersgedrag, eindgebruikersparticipatie, technologie acceptatie en investeringsgedrag.

 

 • Als expert ondersteun je de ontwikkeling van het Vlaamse en Europese energie- en klimaatbeleid met een focus op de rol van sociale actoren in het energiesysteem.
 • Je werkt in een team, maar voert ook autonoom onderzoeksprojecten uit en kan trajecten voor nieuwe ontwikkelingen identificeren.
 • Je breidt actief je kennis omtrent energie efficiëntie en hernieuwbare energiebeleid uit via literatuur, cursussen en door ´on-the-job´ ervaring. Binnen je expertisegebied volg je actief de trends en studies van andere onderzoeksinstellingen en universiteiten op.
 • Je schrijft mee aan offertes, research proposals, zoekt mee naar mogelijkheden tot financiering van de voorstellen en voert (inter)nationale projecten uit met focus op verdere ontwikkeling van de bestaande modellen.
 • Je rapporteert onderzoeksresultaten aan onze klanten (Vlaams en Europees) en de wetenschappelijke wereld.

 

 

R&D PROFESSIONAL ENERGY AND CLIMATE STRATEGY

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 
 • Als onderzoeker, adviseer je industrie en beleidsmakers op Vlaams en internationaal niveau op het gebied van de ontwikkeling van hun lange termijn energie- en klimaatstrategie.
 • Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van techno-economische optimalisatie- en simulatiemodellen van het energiesysteem, met een focus op ‘Power to x’, ‘carbon capture and utilisation’, de (petro)chemische en staalsector. Je maakt daarbij gebruik van internationaal ontwikkelde software zoals VEDA-TIMES, naast andere tools.
 • Je interpreteert de modelresultaten en op basis hiervan formuleer je wetenschappelijke adviezen op maat van de behoeften van de klant. Je rapporteert de onderzoeksresultaten naar de klanten (overheid en industrie) en naar de wetenschappelijke gemeenschap.
 • Je bouwt actief je kennis rond energiesystemen/strategieën/modellen uit aan de hand van literatuur, cursussen en ervaring. Binnen jouw expertisedomein van techno-economische energiemodellering, volg je actief de trends en de studies van andere consultants, onderzoeksinstellingen en universiteiten.
 • Je werkt in een team, maar voert ook zelfstandig onderzoeksprojecten uit.
 • Je identificeert routes voor nieuwe ontwikkelingen en speelt een actieve rol in het uitdiepen van onderzoeksvragen voor industriële sectoren en federaties.
 • Je assisteert in het schrijven van offertes, onderzoeksvoorstellen en in het zoeken van fondsen.
 • Bovenal denk je mee over de rol van energietechnologie in het Belgisch en Europees energiesysteem op de dag na morgen!     

EXPERT ENERGIEMARKTEN EN NETWERKEN

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacature beschikbaar gezien een goede kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze positie. Link naar de Engelse vacature. 

 

Onze projecten zijn zeer uiteenlopend, want onze opdrachtgevers komen uit zowel de industrie als de overheid, in binnen- en buitenland. Over een internationale, open en diverse werkomgeving gesproken, liefst 100 van onze 750 medewerkers komen uit het buitenland omdat ze bij VITO een unieke omgeving vinden waar ze hun R&D-talent ten volle kunnen benutten. Je bouwt hier een waardevol professioneel netwerk uit waar je tijdens je volledige carrière kunt op steunen.

Onze R&D-functies bestrijken een breed spectrum. Daardoor krijg je als onderzoeker de keuze uit kansen en uitdagingen in onze verschillende units en segmenten. En er is meer: we engageren ons om een uitmuntende onderzoeksomgeving te creëren, onder meer door een duidelijke HR-strategie voor onderzoekers.

HR assistant
+32 14 33 55 72