R&D is de kern van onze organisatie. We hebben met ons R&D talent een zeer sterke kennisbasis. Meer dan 400 R&D’ers zetten zich dagelijks in voor duurzaam toegepast technologisch onderzoek met impact. Niet enkel het onderzoeksluik komt aan bod, ook engineering en ontwikkeling zie je in onze organisatie. Dit alles resulteert in SCI-papers, contractonderzoek voor bedrijven en overheden, patenten en licenties, VITO’s spin-off bedrijven, piloten en demonstratoren,… Zo maken we technologisch onderzoek tastbaar en zijn we mee de driver in de transitie naar een duurzame maatschappij.

Beschikbare jobs

New

R&D PROFESSIONAL ELEKTRISCHE EN VERMOGENELEKTRONISCHE ENERGIESYSTEMEN

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

 • De komende jaren zullen worden gekenmerkt door een elektrificatie van verwarming, transport, industriële werktuigen, een verdere verbetering van de energie efficiëntie van allerlei systemen, een verdere toename van hernieuwbare energiebronnen en wijzigende gedragspatronen van verbruikers. Deze evolutie creëert een aantal technische uitdagingen, zal gepaard gaan met een exponentiële toename van de toepassing van vermogenelektronica  en zet druk op bestaande onderdelen van het elektriciteitssysteem. Om die uitdagingen te kunnen aanpakken dienen o.a. innovatieve concepten die het gebruik en de integratie van elektrische opslagsystemen kunnen vereenvoudigen te worden bedacht. Deze concepten dienen te worden uitgetest in realistische omstandigheden, en de benodigde vermogenelektronica en elektrotechnische  componenten en sub systemen dienen te worden ontworpen.  Als je hier samen met Vito/EnergyVille de bakens voor wil zetten, dan ben jij onze nieuwe collega.
 • Door je goede kennis op het gebied van vermogenelektronica (inclusief controle en toepassingen), zal je onderzoeksprojecten in het gebied van ´power quality´, AC/DC en DC/DC omvormers, gedistribueerde controle, elektrische opslag, ...  vorm geven en mee uitwerken.
 • Je volgt binnen deze domeinen de technologieën en tendensen op, breidt je kennis uit en detecteert opportuniteiten om onze inkomsten zowel op korte als lange termijn te garanderen (IPR, samenwerking industrie, ...).
 • Je staat in voor het ontdekken en begrijpen van de problemen van de klant;  de snelle en relevante analyse ervan;  het bedenken, ontwerpen, uitwerken, uittesten en benchmarken van innovatieve prototypes (met behulp van programmeerbare omvormers) van vermogenelektronische of elektrotechnische componenten en sub-systemen die een essentieel onderdeel zullen vormen van de oplossing.
 • Je rapporteert, zowel intern als extern naar onze klanten.
 • Je zorgt voor de gepaste bescherming van jouw uitvindingen door middel van octrooiaanvragen en licentieerbare ontwerpen. Nadat de bescherming is verzekerd presenteer je resultaten op internationale fora.
 • Je vindt je passie zowel in het werken aan creatieve oplossingen binnen een projectteam als bij het aansturen van een dergelijk team en in de begeleiding van doctoraatstudenten.

New

ORGANIC CHEMIST FOR SYNTHESIS OF BIOBASED BUILDING BLOCKS

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacature gezien kennis Engels vereist is voor de uitoefening van de positie. Link naar Engelstalige vacature  


CHEMICAL PROCESS ENGINEER

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar aangezien kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze positie. Link naar de vacature.

R&D PROFESSIONAL ENERGIE IN GEBOUWEN EN ENERGIETRANSITIE IN STEDEN

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

 • Het “Built Environment” team in VITO/EnergyVille faciliteert de transitie naar een energieneutrale bebouwde omgeving met een specifieke focus op gebouw- en districtsniveau.
 • In deze positie zal je werken op adviesopdrachten en onderzoeksprojecten gerelateerd aan energieperformantie van gebouwen en wijken.
 • Samen met een team van collega’s ben je verantwoordelijk voor het adviseren van (lokale) overheden en bedrijven in deze domeinen. Stedelijke beleidsmakers in Vlaanderen zijn een belangrijke doelgroep.
 • Je ontwikkelt beleidskaders en bent actief in stakeholdersettings. Je vertaalt de technische resultaten van modeleringen naar wetenschappelijke inzichten en naar een aantrekkelijke communicatie, zowel in tekst als presentatie.
 • In deze positie draag je ook bij tot acquisitie van projecten en het schrijven van onderzoeksvoorstellen met als doel toekomstige onderzoeksfinanciering te verzekeren. 
 • Je maakt deel uit van nationale en internationale consortia. Je bouwt een netwerk met relevante Belgische stakeholders uit, in eerste instantie de Vlaamse steden en gemeenten.

SENIOR EXPERT/PROJECT COÖRDINATOR MILIEU-IMPACT ENERGIETECHNOLOGIEËN EN BOUW

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 
Het team Bebouwde Omgeving van VITO/EnergyVille evalueert de milieu-impacten van bouwmaterialen en ook van energietechnologieën. We adviseren industrie en overheden over innovatieve oplossingen en alternatieve productiemethodes. Om ons team te versterken zijn we momenteel op zoek naar een ervaren expert levenscyclusanalyse (LCA).

 

In deze functie werk je als senior expert in gefinancierde onderzoeksprojecten (bv. H2020) en daarnaast ook in adviesopdrachten voor overheden of industrie.

 • Je zorgt voor vernieuwing in ons expertisedomein, door nieuwe methodieken en kennis in te brengen en op te bouwen op vlak van digitalisering van LCA/LCC assessments, innovatieve datastrategieën en machine learning technieken. Je levert daarbij concrete bijdragen aan het ontwikkelen van innovatieve tools en oplossingen, die aan de (toekomstige) klantbehoefte tegemoet komen.
 • Als projectcoördinator stuur je de voortgang aan binnen het interne projectteam en je aligneert met de betrokken externe partners. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de klant en het externe gezicht voor deze projecten op stakeholderforums en publieke events.
 • Je draagt zorg voor de samenwerking binnen nationale en Europese consortia en en je bouwt je netwerk uit met Belgische en Europese overheden en industriële partners.
 • Je draagt ook bij aan het werven van projecten en het schrijven van offertes en projectvoorstellen.

 

 

 


EXPERT ENERGY MARKET MODELLING

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien kennis van Engels vereist is. Klik hier voor de Engelstalige vacature. 

ADVISEUR ECONOMISCHE HAALBAARHEID EN DUURZAAMHEID VAN INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN (biogebaseerde en CCU processen)

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Heb jij interesse in nieuwe, duurzame processen en ben je vooral benieuwd naar de economische haalbaarheid en milieu-impact hiervan? Dan zijn techno-economische analyses iets voor jou. Bij nieuwe technologieën zijn er vaak nog veel onzekerheden en onduidelijkheden over welke opties het meest kansrijk zijn. Is de investeringskost doorslaggevend of moeten we vooral het energieverbruik reduceren of de productiviteit verhogen? Ons team tracht in nauwe samenwerking met technologie-ontwikkelaars antwoorden te formuleren op deze vragen en gaat op zoek naar beloftevolle waardeketens met behulp van techno-economische analyses. Deze analyses breiden we ook uit met levenscyclus analyses (LCA) om een goed zicht te krijgen op de milieu-impact.

 

In een techno-economische analyse onderzoeken we simultaan de processen vanuit een technisch en economisch oogpunt - en bij uitbreiding vanuit een milieustandpunt. We doen deze analyses op basis van desktop-onderzoek, maar ook door een intensieve communicatie met projectontwikkelaars en externe experten.

 

Met deze vacature willen we ons team versterken met een collega die geboeid is door technologische innovaties, de economische haalbaarheid en milieu-impact en die eerder een helikopterzicht ontwikkelt op de waardeketen dan wel zich te specialiseren in specifieke processen.

 

Wij bieden een uitdagende job waarbij een diversiteit aan processen en waardeketens worden geëvalueerd vanuit een breed, multidisciplinair perspectief met onze intern ontwikkelde techno-economische analysemethode.

 

Specifieke jobinhoud:

 • Je levert desktop-onderzoek gecombineerd met intensieve communicatie met interne en externe experten en evalueert, communiceert, en rapporteert resultaten aan onze klanten (Vlaams en Europees) en de onderzoekswereld (i.e. wetenschappelijke publicaties en congressen).
 • Je houdt rekening met de valorisatiemogelijkheden van de technologieën, teneinde relevante informatie, oplossingen, adviezen, processen of producten aan te reiken voor KMO’s, overheden en industrie.
 • Je voert (inter)nationale projecten uit met focus op de verdere uitbouw van de intern ontwikkelde techno-economische analysemethode.
 • Je werkt nauw samen in een team.
 • Op termijn ga je autonoom op zoek naar nieuwe onderzoeksprojecten en trajecten voor de verdere ontwikkeling van de eigen techno-economische analysemethode. Je schrijft mee aan offertes en zoekt mee naar mogelijkheden tot financiering van de voorstellen.

R&D PROFESSIONAL ENERGY IN BUILDINGS AND DISTRICTS

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Het “Built Environment” team in VITO/EnergyVille faciliteert de transitie in de bebouwde omgeving met een specifieke focus op energie-oplossingen op gebouw- en districtsniveau. In deze positie zal je werken op onderzoeksprojecten gerelateerd aan energieperformantie van gebouwen en wijken.

 • Je ontwikkelt mee algoritmes, data-driven applicaties, modellen en tools voor de evaluatie van energie-efficiëntie en hernieuwbare energieopwekking op gebouw- en districtsniveau.
 • Samen met een team van collega’s ben je verantwoordelijk voor het adviseren van bedrijven en overheden in deze domeinen.
 • In deze positie draag je ook bij tot acquisitie van projecten en het schrijven van onderzoeksvoorstellen met als doel toekomstige onderzoeksfinanciering te verzekeren.
 • Je staat in voor de samenwerking in nationale en internationale consortia en je bouwt een netwerk met relevante Belgische en internationale stakeholders en klanten uit.              

Onze projecten zijn zeer uiteenlopend, want onze opdrachtgevers komen uit zowel de industrie als de overheid, in binnen- en buitenland. Over een internationale, open en diverse werkomgeving gesproken, liefst 100 van onze 750 medewerkers komen uit het buitenland omdat ze bij VITO een unieke omgeving vinden waar ze hun R&D-talent ten volle kunnen benutten. Je bouwt hier een waardevol professioneel netwerk uit waar je tijdens je volledige carrière kunt op steunen.

Onze R&D-functies bestrijken een breed spectrum. Daardoor krijg je als onderzoeker de keuze uit kansen en uitdagingen in onze verschillende units en segmenten. En er is meer: we engageren ons om een uitmuntende onderzoeksomgeving te creëren, onder meer door een duidelijke HR-strategie voor onderzoekers.

HR assistant
+32 14 33 55 72