R&D is de kern van onze organisatie. We hebben met ons R&D talent een zeer sterke kennisbasis. Meer dan 400 R&D’ers zetten zich dagelijks in voor duurzaam toegepast technologisch onderzoek met impact. Niet enkel het onderzoeksluik komt aan bod, ook engineering en ontwikkeling zie je in onze organisatie. Dit alles resulteert in SCI-papers, contractonderzoek voor bedrijven en overheden, patenten en licenties, VITO’s spin-off bedrijven, piloten en demonstratoren,… Zo maken we technologisch onderzoek tastbaar en zijn we mee de driver in de transitie naar een duurzame maatschappij.

Beschikbare jobs

New

POLYMER CHEMIST

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie.

New

CONSULTANT HAALBAARHEID INNOVATIEVE TECHNOLOGIEEN

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

  Heb jij interesse in nieuwe, duurzame processen en ben je vooral benieuwd naar de economische haalbaarheid en milieu-impact hiervan? Dan zijn techno-economische analyses iets voor jou. Bij nieuwe technologieën zijn er vaak nog veel onzekerheden en onduidelijkheden over welke opties het meest kansrijk zijn. Is de investeringskost doorslaggevend of moeten we vooral het energieverbruik reduceren of de productiviteit verhogen? Welke onderzoeksdoelen moeten behaald worden? Ons team tracht in nauwe samenwerking met technologie-ontwikkelaars antwoorden te formuleren op deze vragen en gaat op zoek naar beloftevolle waardeketens met behulp van techno-economische analyses. Deze analyses breiden we ook uit met levenscyclus analyses (LCA) om een goed zicht te krijgen op de milieu-impact.

   

  In een techno-economische analyse onderzoeken we simultaan de processen vanuit een technisch en economisch oogpunt - en bij uitbreiding vanuit een milieu-standpunt. We doen deze analyses op basis van desktop-onderzoek en door een intensieve communicatie met projectontwikkelaars en externe experten.


  Met deze vacature willen we ons team versterken met een collega die geboeid is door technologische innovaties, de economische haalbaarheid en milieu-impact en die eerder een helikopterzicht ontwikkelt op de waardeketen dan wel zich te specialiseren in specifieke processen.

  Wij bieden met deze vacature een uitdagende job waarbij een diversiteit aan processen en waardeketens worden geëvalueerd vanuit een breed, multidisciplinair perspectief met onze intern ontwikkelde techno-economische analyse methode.


  Specifieke jobinhoud:


  • Je levert desktop-onderzoek gecombineerd met intensieve communicatie met interne en externe experten en evalueert, communiceert, en rapporteert resultaten aan onze klanten (Vlaams en Europees) en de onderzoekswereld (i.e. wetenschappelijke publicaties en congressen)
  • Je houdt rekening met de valorisatiemogelijkheden van de technologieën, teneinde relevante informatie, oplossingen, adviezen, processen of producten aan te reiken voor KMO’s, overheden en industrie
  • Je voert (inter)nationale projecten uit met focus op de verdere uitbouw van de intern ontwikkelde techno-economische analyse methode
  • Je werkt nauw samen in een team
  • Op termijn ga je autonoom op zoek naar nieuwe onderzoeksprojecten en trajecten voor de verdere ontwikkeling van de eigen techno-economische analyse methode. Je schrijft mee aan offertes en zoekt mee naar mogelijkheden tot financiering van de voorstellen.

  New

  RESEARCHER DUURZAAM BOUWEN

  Genk
  R&D & Engineering
  Beschrijving: 

  Het team Bebouwde Omgeving van VITO/EnergyVille evalueert de milieu-impacten van bouwmaterialen, -elementen, gebouwen en ook van energietechnologieën. We adviseren industrie en overheden over innovatieve oplossingen en alternatieve productie- en bouwmethodes. Om ons team te versterken zijn we momenteel op zoek naar een expert levenscyclusanalyse (LCA).

  • In deze functie werk je als expert in gefinancierde onderzoeksprojecten (bv. H2020) en daarnaast ook in adviesopdrachten voor overheden of industrie.
  • Je zorgt voor vernieuwing in ons expertisedomein, door nieuwe methodieken en kennis in te brengen en op te bouwen over circulaire economie en circulair bouwen, mogelijkheden op vlak van digitalisering, innovatieve datastrategieën. Je levert daarbij concrete bijdragen aan het ontwikkelen van innovatieve tools en oplossingen, die aan de (toekomstige) klantbehoefte tegemoet komen.
  • Samen met de collega’s bewaak je de voortgang binnen het interne projectteam en aligneer je met de betrokken externe partners. Je deelt de resultaten met de klant en bent het externe gezicht voor deze projecten op stakeholderforums en publieke events.
  • Je draagt zorg voor de samenwerking binnen nationale en Europese consortia en en je bouwt je netwerk uit met Belgische en Europese overheden en industriële partners.
  • Je draagt ook bij aan het werven van projecten en het schrijven van offertes en projectvoorstellen.

  R&D PROFESSIONAL ATMOSFEER

  Mol
  R&D & Engineering
  Beschrijving: 

  Als R&D Professional Atmosfeer draag je bij aan het Vlaams, Europees en international luchtkwaliteitsbeleid.


  • Je ontwikkelt databanken en emissiemodellen die de uitstoot van verontreinigende stoffen in de atmosfeer beschrijven.
  • Je ontwikkelt en configureert modellen waarmee de aanwezigheid en verspreiding van verontreinigende stoffen in de atmosfeer worden gesimuleerd en voorspeld.
  • Deze modellen worden gebruikt voor de ondersteuning van het milieubeleid van Vlaamse en buitenlandse overheden.
  • Naast de ontwikkeling en configuratie van de modellen, ben je verantwoordelijk voor de analyse van de modelresultaten en de rapportering naar de klant of eindgebruiker. Verwerking en visualisatie van data is hierbij een belangrijk aspect.
  • Binnen projecten werk je steeds samen met collega onderzoekers en IT, je rapporteert over de resultaten en publiceert in wetenschappelijke tijdschriften.

  R&D PROFESSIONAL RECYCLING AND SUSTAINABLE CONSTRUCTION MATERIALS

  Mol
  R&D & Engineering
  Beschrijving: 

  • VITO bouwt haar onderzoeksprogramma ‘Duurzaam materialenbeheer’ verder uit. Daarbij zetten we in op onderzoek gericht op het opwaarderen van laagwaardige materiaalstromen naar hoogwaardige producten. In samenwerking met industriële bedrijven en andere kennisinstellingen ontwikkelen we toepassingen op dit gebied en brengen ze naar de markt. Onze focus ligt op het verwerken van anorganische stromen zoals assen en slakken. Door middel van innovatieve technieken halen we de waardevolle elementen (bv. metalen) eruit en zoeken we nuttige toepassingen voor de resterende matrix, zoals duurzame bouwmaterialen.
  • Voor dit innovatief en toekomstgericht onderzoeksprogramma, zoeken we een ervaren onderzoeker om ons team te versterken.  De focus van het onderzoek ligt op het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe bouwmaterialen en grondstoffen voor de bouw (fijne/grove granulaten, additieven, nieuwe binders,…..) uit industriële reststromen.
  • Je staat in voor het werven, uitvoeren en coördineren van wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Als VITO-expert in dit onderzoeksdomein verzorg je presentaties op (internationale) fora en publiceer je in wetenschappelijke tijdschriften.  Je bouwt een (internationaal) netwerk van high-level partners uit en zoekt opportuniteiten om concrete projecten met de industrie op te zetten. Kortom, je draagt ertoe bij dat VITO verder groeit tot een erkend leider in dit veld , ook op internationaal vlak.
    

  R&D PROFESSIONAL KLIMAAT

  Mol
  R&D & Engineering
  Beschrijving: 

  Als onderzoeker draag je bij aan klimaatrobuuste ontwikkelingen en klimaatadaptatie voor verschillende sectoren op Vlaams, Europees en internationaal niveau ter ondersteuning van milieu- en klimaatbeleid.

  • Je ontwikkelt klimaatdiensten voor overheden, (inter)nationale organisaties en bedrijven;
  • Je verwerkt grote hoeveelheden klimaatdata tot  klantgerichte toepassingen;
  • Je ontwikkelt mee modellen om het klimaat en de impact van klimaatverandering te bestuderen en het effect van adaptatiemaatregelen voor industrie, gezondheid, landbouw, ecosystemen en samenleving te onderzoeken;
  • Naast de ontwikkeling van modellen, ben je verantwoordelijk voor de analyse van de modelresultaten en de rapportering naar de klant of eindgebruiker;
  • Samen met je collega-onderzoekers integreer je je kennis en expertise in projecten, rapporteer je de resultaten en publiceer je in wetenschappelijke tijdschriften.

   

  PRODUCT MANAGER AZURE SOLUTIONS

  Genk
  R&D & Engineering
  Beschrijving: 

  Geen Nederlandstalige vacature beschikbaar aangezien kennis van het Engels vereist is voor deze positie. Link naar de Engelse vacature.

   

  R&D HYDRO INFORMATICUS DIGITAL WATER

  Mol
  R&D & Engineering
  Beschrijving: 

  De droogteproblematiek stelt Vlaanderen voor grote uitdagingen naar kwantiteit en kwaliteit van beschikbaar water. Wil jij mee werken aan oplossingen om op korte en lange termijn voldoende water van goede kwaliteit te garanderen voor de verschillende gebruikers in Vlaanderen?

   

  Als hydro-informaticus analyseer je digitale waterdata en verwerk je deze data in waterkwaliteits- en hydrologische modellen voor eindgebruikers. Je volgt de dynamiek in de hydrologische modellering en hydro-informatica op, anticipeert op toekomstige behoeften en vertaalt deze naar specificaties voor het opzetten van innovatieve diensten of producten.

   

  • Je maakt deel uit van een team van waterexperten en IT specialisten die in een open omgeving werken voor overheid en industrie in een Vlaamse en internationale context.
  • Je specialiseert je in de integratie van (sensor)metingen en modellen en zet maximaal in op het begrijpen en beheersen van complexe watersystemen.
  • Van onze nieuwe collega verwachten we inbreng m.b.t.:
   • hydrologische en fysisch-chemische processen en bijhorende meetmethoden in het water milieu
   • dataverwerking en -analyse met standaard software en via scripting (Python, R,…)
   • modelconcepten en modellering van het watersysteem met zowel fysisch gebaseerde modellen als data-gedreven modellen
   • evaluatie en optimalisatie van modelpredicties aan de hand van metingen

   

  R&D EXPERT & PROJECT MANAGER REMOTE SENSING

  Mol
  R&D & Engineering
  Beschrijving: 

  Je wordt ingezet als R&D-expert & projectmanager in projecten die betrekking hebben op het monitoren van agriculture resources. Dit zijn projecten zijn voor institutionele klanten zoals de Europese Commissie, de European Space Agency of de UN-FAO, maar ook voor commerciële klanten die actief zijn in de agro-food industrie.


  • Je handelt met een hoge mate van zelfstandigheid en in nauwe samenwerking met je interne en externe teamleden.
  • Je rapporteert over de voortgang van je werk aan de teamleider van het landbouwteam van VITO. Buiten VITO communiceer je over je werk aan klanten of partners.
  • Je werkt in internationale omgeving en neemt initiatief om samen te werken met projectpartners van verschillende consortia.
  • Naast de lopende projecten ga je op zoek naar nieuwe projecten, bouw je sterke partnerships op en stel je proposals / offertes op.
  • Als wetenschapper krijg je de kans om big data-vaardigheden en geïntegreerde analyse te ontwikkelen door verschillende spatio-temporele datasets te combineren die afkomstig zijn van teledetectie, GIS en landbouwstatistieken.
  • Als projectmanager heb je de mogelijkheid om door te groeien als projectleider van grote internationale projecten.

  DATA SCIENTIST SUPPLY CHAIN OPTIMIZATION

  Mol
  R&D & Engineering
  Beschrijving: 

  Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar, aangezien kennis van het Engels noodzakelijk is voor deze positie. Link naar de Engelse vacaturetekst.

   

  SENIOR EXPERT DECENTRALIZED FLEXIBILITY INTEGRATION AND MARKET DESIGN

  Genk
  R&D & Engineering
  Beschrijving: 
  Deze vacaturetekst is enkel beschikbaar in het Engels.

  SENIOR R&D PROFESSIONAL ENERGY MARKETS AND PRODUCT OWNER ELECTRICITY MARKET SIMULATOR

  Genk
  R&D & Engineering
  Beschrijving: 
  Deze vacaturetekst is enkel beschikbaar in het Engels

  JUNIOR ONDERZOEKER NANOBIOTECHNOLOGIE

  Mol
  R&D & Engineering
  Beschrijving: 
  VITO zet met haar onderzoeksprogramma “Duurzame Gezondheid” volop in op het ondersteunen van de maatschappelijke transities naar een meer preventief gezondheidssysteem. De detectie van ziektes in een vroege fase van ontwikkeling geeft vele voordelen zoals een tijdige en specifieke behandeling met een aanzienlijke kostenbesparing en de mogelijkheid om de oorzaak van een ziekte te traceren. Om de vooruitgang in het veld van vroege diagnostiek te ondersteunen, focust VITO op de ontwikkeling van biomoleculaire analytische technologieën en de selectie van biomerkers voor gezondheidskundigen, de farma en biotech industrie. Wil jij als junior R&D onderzoeker ons team rond nanobiotechnologie versterken? 

  • Je bent als junior onderzoeker verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van meerdere projecten in het veld van in vitro diagnostiek. Hiervoor werk je nauw samen met laboranten en andere onderzoekers van je team.
  • Specifiek werk je aan de ontwikkeling en verbetering van analytische technologieën voor scheiding en detectie van moleculaire biomerkers in vloeibare biopten met het oog op lab-on-chip en point-of-care toepassingen (miniaturisatie, gebruiksgemak, competitieve technische performantie, …).
  • Je genereert samen met je team klantgerichte oplossingen binnen afgesproken tijd- en budgetlimieten. Je bent verantwoordelijk voor de kritische analyse van de resultaten, en ondersteunt de interpretatie en communicatie van de gegevens naar de verschillende projectpartners. Je vertaalt de onderzoeksresultaten in bruikbare adviezen voor de projectenmanager, collega’s en de klant.
  • Je draagt vanuit je kennis en expertise bij aan het schrijven van offertes en projectvoorstellen voor het werven van projecten.
  • Je presenteert onderzoeks- en projectresultaten op (inter)nationale fora en zorgt voor kennisoverdracht naar teamleden. 
  • Je neemt intitiatief voor het bundelen van deze resultaten in wetenschappelijke artikels en patenten.

  R&D EXPERT ENVIRONMENT & HEALTH DATA

  Mol
  R&D & Engineering
  Beschrijving: 

  Wil je in Europa mee de richting bepalen voor het gebruik van complexe milieugezondheidsdata, ter ondersteuning van het Europese duurzaamheidsbeleid?


  VITO zet met haar onderzoeksprogramma ‘Duurzame gezondheid’ volop in op het ondersteunen van de maatschappelijke transities naar een preventiever gezondheidssysteem. Wij willen jou in ons team om onze expertise op vlak van data management en analyse te versterken, om milieugezondheidsonderzoek te faciliteren en nog beter te vertalen naar oplossingen voor lokale, Vlaamse en Europese overheden en ondernemingen. Spreekt volgend takenpakket jou aan?


  Binnen een groot Europees partnerschap word je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en toepassen van richtlijnen met betrekking tot databeheer (opslag, delen en koppelen van data, standaardisatie, harmonisatie, kwaliteitscontrole, beveiliging) en data-analyse. Je behoudt het overzicht over experts en organisaties binnen en buiten VITO die beheer van data rond chemische stoffen, milieuverspreiding, humane blootstelling, toxiciteit, gezondheid, leefomgeving en levensstijl praktisch organiseren.
  Jouw inhoudelijke focus ligt op het ontwikkelen en toepassen van nieuwe methoden om integratie en analyse van complexe, heterogene, persoonsgebonden en decentrale milieu- en gezondheidsdata in Europa te verbeteren.
  Daarnaast ben je thuis in concepten zoals FAIR data en Open data, en ken je de vereisten van GDPR.


  Concreet verwachten we van jou het volgende:


  • Je leidt de uitvoering van een werkpakket in Europees beleidsondersteunend onderzoek, coördineert het internationale team en zorgt voor de tijdige oplevering van resultaten.
  • Je werkt nauw samen met de projectenmanager, je collega’s van het projectteam, alsook met de klant om noden te bepalen en klantgerichte oplossingen te definiëren binnen afgesproken tijd- en budgetlimieten. Je vertaalt de onderzoeksresultaten in bruikbare adviezen voor collega’s en de klant.
  • Je overtuigt partners en klanten met je kennis over data-analyse, visie op databeheer en oog voor innovatie .
  • Je neemt initiatief om in nieuwe onderzoeksvoorstellen het “data-denken” en integratie van diverse omgevings- en gezondheidsdata op te nemen, in samenspraak met je teamleden.
  • Je presenteert onderzoeks- en projectresultaten op internationale fora en zorgt ook voor kennisoverdracht naar teamleden.
  • Je bouwt je internationale netwerk uit met onderzoekspartners en overheidsklanten, om nieuwe opportuniteiten voor VITO te creëren in het domein van milieu-gezondheid.

  EXPERT ENERGY MARKET MODELLING AND GAME THEORY

  Genk
  R&D & Engineering
  Beschrijving: 

  Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien kennis van Engels vereist is. Klik hier voor de Engelstalige vacature.   

  Internationale tewerkstelling

  HR strategie voor onderzoekers

  HR assistant
  +32 14 33 55 72