R&D is de kern van onze organisatie. We hebben met ons R&D talent een zeer sterke kennisbasis. Meer dan 400 R&D’ers zetten zich dagelijks in voor duurzaam toegepast technologisch onderzoek met impact. Niet enkel het onderzoeksluik komt aan bod, ook engineering en ontwikkeling zie je in onze organisatie. Dit alles resulteert in SCI-papers, contractonderzoek voor bedrijven en overheden, patenten en licenties, VITO’s spin-off bedrijven, piloten en demonstratoren,… Zo maken we technologisch onderzoek tastbaar en zijn we mee de driver in de transitie naar een duurzame maatschappij.

Beschikbare jobs

R&D PROFESSIONAL AFVAL- EN RECYCLAGETECHNOLOGIEEN

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

VITO bouwt haar onderzoeksprogramma ‘Duurzaam materialenbeheer’ verder uit. Daarbij zetten we in op onderzoek gericht op het opwaarderen van laagwaardige materiaalstromen naar hoogwaardige producten. In samenwerking met industriële bedrijven en andere kennisinstellingen ontwikkelen we toepassingen op dit gebied en brengen ze naar de markt. Onze focus ligt op het verwerken van anorganische stromen zoals assen en slakken. Door middel van innovatieve technieken halen we de waardevolle elementen (bv. metalen) eruit en zoeken we  nuttige toepassingen voor de resterende matrix, zoals duurzame bouwmaterialen.


Voor dit innovatief en toekomstgericht onderzoeksprogramma, zoeken we een ervaren onderzoeker om ons team te versterken.  Je staat in voor het werven, uitvoeren en coördineren van wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Als VITO-expert in dit onderzoeksdomein verzorg je presentaties op (internationale) fora en publiceer je in wetenschappelijke tijdschriften.  Je bouwt een (internationaal) netwerk van high-level partners uit en zoekt opportuniteiten om concrete projecten in de industrie op te zetten. Kortom, je draagt ertoe bij dat VITO verder groeit tot een erkend leider in dit veld, op internationaal vlak.

DATA SCIENTIST HEALTH FOR MONA SPIN OFF

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst gezien kennis Engels vereist is voor de functie. Hierbij de link naar de Engelstalige vacaturetekst.

R&D BIOSTATISTICUS HEALTH

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Spendeer je als R&D Biostatisticus graag je tijd aan het ontwikkelen en toepassen van biostatistische methoden in data science-projecten? Wil je dit doen in de context van duurzame gezondheid, waarbij je in data naar statistische verbanden zoekt tussen leefomgeving, levensstijl en gezondheid?


VITO zet met haar onderzoeksprogramma ‘Duurzame gezondheid’ volop in op het ondersteunen van de maatschappelijke transities naar een preventiever gezondheidssyteem. Wij willen jou als R&D Biostatisticus in ons team om onze expertise op vlak van biostatistiek te versterken om milieugezondheidsonderzoek nog beter te vertalen naar oplossingen voor lokale, Vlaamse en Europese overheden en ondernemingen. Spreekt volgend takenpakket jou aan?

 • Als R&D Biostatisticus werk je nauw samen met je collega’s om de onderzoeksresultaten van projecten te vertalen in bruikbare modellen en adviezen naar klanten. Jouw rol is, zoals eerder vermeld, de statistische dataverwerking door biostatistische methoden te ontwikkelen en toe te passen (en idealiter deze te automatiseren).
 • Je draagt bij aan het schrijven van voorstellen voor projectfinanciering, al dan niet onder begeleiding van meer ervaren collega’s.
 • Je zorgt voor kennisoverdracht naar collega’s en presenteert onderzoeks- en projectresultaten op (inter)nationale fora.
 • Je bouwt je netwerk uit met onderzoeks- en valorisatiepartners om nieuwe opportuniteiten te creëren binnen het speelveld van preventieve gezondheid.

SENIOR R&D CONSULTANT INTERNATIONAL ENERGY AND CLIMATE STRATEGIES AND POLICY

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Aangezien een goede kennis van het Engels voor deze functie noodzakelijk is, is er geen Nederlandstalige vacature beschikbaar. Link naar de Engelstalige vacature.

R&D PROFESSIONAL MILIEU-IMPACT BOUWMATERIALEN

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

In kader van de oprichting van een VITO spin-off die advies verleent aan bouwmaterialenproducenten zijn we momenteel op zoek naar een expert levenscyclusanalyse (LCA). VITO streeft ernaar de transitie naar een duurzame bebouwde omgeving en een duurzaam energiesysteem te faciliteren. Dit doen we, onder andere, door het analyseren van de milieu-impact van bouwmaterialen en door het formuleren van aanbevelingen om de duurzaamheid van bouwmaterialen te verhogen. We bieden in dit kader services en software aan voor bouwmaterialenproducenten. Het betreft een tijdelijke functie bij VITO (daarna spin off). 


 • In deze functie werk je op LCA studies van bouwmaterialen.
 • Je analyseert de milieu-impact, en op termijn mogelijk ook de financieel-economische impact, en dit over de gehele levenscyclus: van de extractie van ruwe materialen tot productie, transport naar werf, constructiefase, gebruiksfase, end-of-life behandeling, recyclage en uiteindelijk finale removal (storten, verbranding).
 • Je staat in voor adviesverlening, voornamelijk voor industriële klanten in kortlopende opdrachten. Dit doe je onder begeleiding van een senior LCA consultant.
 • Je wilt een concrete bijdrage leveren aan de verduurzaming van bedrijven, je kennis delen, nieuwe kennis opdoen, je netwerk uitbreiden en het beste uit jezelf en je collega’s halen.
 • Je draagt zorg voor de samenwerking met klanten en partners. Je bouwt je netwerk uit in België en de context van Europese samenwerking.

POLYMER CHEMIST

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien Engels een vereiste is voor deze positie.

ONDERZOEKER DECISION SUPPORT SYSTEMS VOOR ENERGIE- EN KLIMAATBELEID

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Op alle beleidsniveaus en doorheen alle beleidsdomeinen tekenen de internationale doelstellingen voor broeikasgasemissies zich af als een van de prominente maatschappelijke uitdagingen. Vanuit VITO – Energyville leveren we wetenschappelijk advies en ontwikkelen we relevante decision support systems om de beleidsmakers hierin bij te staan.
Momenteel zijn we op zoek naar een junior collega om ons team van experten te versterken. Je hoofdactiviteiten op korte termijn bestaan uit de functionele analyse en het ontwikkelen van een decision support system ter ondersteuning van de Vlaamse administraties bevoegd voor energie, klimaat- en luchtemissies. 

 • Je werkt je in op het vlak van relevante energie- en emissiestatistieken, en het relevante beleid ter zake.
 • Je gaat actief in overleg met de beleidsmaker om samen de noden en vorm van relevante tools te definiëren.
 • Je ontwikkelt deze tools in toegankelijke en courante softwarepakketten zoals Microsoft Excel en Access.
 • Waar nodig ontwikkel je mee eventueel noodzakelijke achterliggende datastructuren in Microsoft SQL.
 • Je presenteert je functionele ontwerpen en begeleidt beleidsmakers in het gebruik van je ontwikkelde tools.
 • Je voorziet de nodige gebruikersdocumentatie.
 • Je draagt bij aan een doelgerichte - en constructieve samenwerking in onze lange-termijn relatie met de beleidsmaker.
 • Je vormt een gewaardeerde schakel in ons team van onderzoekers, met een gezonde dosis autonomie.    

EXPERT ENERGY MARKET MODELLING

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien kennis van Engels vereist is. Klik hier voor de Engelstalige vacature. 

Internationale tewerkstelling

HR strategie voor onderzoekers

HR assistant
+32 14 33 55 72