R&D is de kern van onze organisatie. We hebben met ons R&D talent een zeer sterke kennisbasis. Meer dan 400 R&D’ers zetten zich dagelijks in voor duurzaam toegepast technologisch onderzoek met impact. Niet enkel het onderzoeksluik komt aan bod, ook engineering en ontwikkeling zie je in onze organisatie. Dit alles resulteert in SCI-papers, contractonderzoek voor bedrijven en overheden, patenten en licenties, VITO’s spin-off bedrijven, piloten en demonstratoren,… Zo maken we technologisch onderzoek tastbaar en zijn we mee de driver in de transitie naar een duurzame maatschappij.

Beschikbare jobs

New

SENIOR R&D PROFESSIONAL DECENTRALIZED FLEXIBILITY INTEGRATION AND MODELLING

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 
Deze vacaturetekst is enkel beschikbaar in het Engels.
New

SENIOR R&D PROFESSIONAL ON ENERGY MARKETS AND PRODUCT OWNER ELECTRICITY MARKET SIMULATOR

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 
Deze vacaturetekst is enkel beschikbaar in het Engels

SENIOR SCIENTIST LC-MS

Mol
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Standaard en routinematig analytisch werk ga je niet vaak vinden bij VITO. De taak van je toekomstig lab bestaat erin om analytische vraagstukken op lossen die meestal een aanpak vragen op maat van de opdrachtgever. Hiervoor hebben we een heel scala aan analytische apparatuur, applicaties en ervaren collega’s met complementaire expertise aan boord. Het lab voert zelden standaardmetingen uit, maar werkt steeds op maat van de klant. Steeds meer bedrijven contacteren VITO’s analytische lab met een uitdaging waarop ze zelf niet onmiddellijk aan antwoord kunnen formuleren. Inzicht in chemische vraagstukken begint meestal met een chemische analyse. Ons analytisch team stelt hen een plan van aanpak voor en zoekt mee naar oplossingen. VITO probeert aan elke klant een op maat gemaakt voorstel aan te bieden.
De bedrijven waarmee je zal samenwerken zijn spelers in de chemie, voeding, farmacie, … kortom iedereen met een complexe vraag die de weg naar het analyse-lab van VITO vindt.


Daarnaast levert het lab ook resultaten af voor VITO’s onderzoeksprojecten op het vlak van duurzaam materiaalonderzoek, gezondheid en duurzame chemie. Aan variatie is er geen gebrek binnen je takenpakket. Wil je hier graag aan bijdragen?


Momenteel zijn we op zoek naar een gedreven expert onderzoeker organische analyse om ons team te versterken. Je staat in voor het hele traject van de chemische analyse, gaande van het opstellen van een meetprotocol tot de kwaliteitsborging en rapportage. Daarnaast is ook het uitwerken van projectvoorstellen en het plannen, uitvoeren en coördineren van wetenschappelijke onderzoeksprojecten een belangrijk deel van je takenpakket.
Je zoekt zelfstandig naar nieuwe opportuniteiten om concrete projecten in de industrie op te zetten. Kortom, je draagt ertoe bij dat VITO verder groeit tot een erkend leider in dit veld, ook op internationaal vlak.
Om de rol van expert ten volle te kunnen invullen heb je zelf meerdere jaren hands-on ervaring met een uiteenlopend spectrum aan analytische apparatuur en applicaties. Uitgebreide expertise op het vlak van LC-MS is een must. Technische kennis is hierbij onontbeerlijk, zodat je ook als aanspreekpunt voor praktische problemen en troubleshooting je rol als expert kan opnemen. Ook extern zal je een rol als expert opnemen, zowel tijdens vergaderingen bij klanten als ook op wetenschappelijke fora. Je hebt reeds een (internationaal) netwerk van experten in je vakgebied. Voor het uitvoeren van je taken pakket zal je je tijd verdelen tussen het lab en je buro. Je zal samenwerken met analisten die het grootste deel van het praktische werk voor hun rekening zullen nemen. Begeleiden en coachen van teamleden is daarom ook een belangrijk aspect van je opdracht.

EXPERT ENERGY MARKET MODELLING

Genk
R&D & Engineering
Beschrijving: 

Geen Nederlandstalige vacaturetekst beschikbaar gezien kennis van Engels vereist is. Klik hier voor de Engelstalige vacature. 

Internationale tewerkstelling

HR strategie voor onderzoekers

HR assistant
+32 14 33 55 72