Activ84Health ontwikkelt technologie waarin personen met een fysieke, cognitieve of logistieke beperking fysiek actief kunnen blijven in een prettige, veilige en motiverende omgeving. Aan de hand van Google Streetview-beelden kan elke gebruiker rondfietsen in een straat of buurt van zijn/haar keuze, en is volledig vrij in het te kiezen traject. De software die fietsen op een hometrainer linkt aan beelden uit de vertrouwde omgeving van senioren en aan gezondheidsparameters is reeds in gebruik in 15 rusthuizen in België.

VITO start-up Activ84Health uitgeroepen tot 'Radicale Vernieuwer'

Activ84Health, de Kempische VITO start-up die technologie ontwikkelt om personen met een beperking fysiek actief te houden in een motiverende, prettige en tegelijk veilige omgeving, is vandaag uitgeroepen tot Radicale Vernieuwer, één van de meest prestigieuze innovatie-awards van Vlaanderen. 

Hoewel dit niet onze eerste innovatie-award is, voelt deze bekroning tot Radicale Vernieuwer toch anders aan. De wedstrijd kijkt specifiek naar de sociale en maatschappelijke impact die we bieden aan onze gebruikers. We merken dat ouderen die met onze technologie aan de slag gaan om bijvoorbeeld door hun straat van vroeger te fietsen, spontaan verhalen en herinneringen delen. Ze delen als het ware hun geschiedenis met anderen. Op die manier maakt Activ84Health van een saaie oefening op een hometrainer een leuk vertel- en beleef-moment en stimuleert het tegelijkertijd het geheugen.

Roel Smolders
CEO Activ84Health

Smart Ageing Challenge Award van de Europese Commissie

In September 2016 mocht Activ84Health ook al de Smart Ageing Challenge Award van de Europese Commissie ontvangen, wat voor het jonge bedrijfje de start van een Europese doorbraak betekende. Roel Smolders: “We hopen dat ook deze bekroning als Radicale Vernieuwer verder kan bijdragen tot onze naambekendheid en interesse bij nieuwe klanten in binnen-en buitenland. We zijn al aanwezig in meer dan 35 woonzorgcentra en ziekenhuizen in Vlaanderen en Nederland, maar voeren tegelijk gesprekken met distributeurs in andere Europese landen om ook daar voet aan de grond te krijgen. We zijn ervan overtuigd dat ook buiten Vlaanderen onze technologie een wezenlijke bijdrage kan leveren tot de levenskwaliteit van personen met een beperking.”

Contact

Roel Smolders 

M 0486 206 407

roel@activ84health.eu