VITO is een Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling. Ons doel? De transitie versnellen naar een duurzame wereld.

Missie

Missie

Wij versnellen de transitie naar een duurzame wereld, nemen het innovatierisico weg voor bedrijven en versterken het economische en maatschappelijke weefsel in Vlaanderen.

Doelstellingen

 • De transitie versnellen naar een competitief, schoon en veilig energiesysteem in Vlaanderen en wereldwijd
 • Korte materiaalcycli introduceren om wereldwijd ecosystemen op te zetten voor een circulaire economie
 • Het gebruik van fossiele grondstoffen en energie in de Vlaamse chemische sector radicaal verminderen
 • Innovatieve, preventieve en betaalbare gezondheidszorg mogelijk maken, ondersteund door meetinstrumenten en data
 • Duurzaam land- en watergebruik stimuleren en linken aan gezondheidszorg en landbouw

Raad van Bestuur

Voorzitter: ir. Ingrid Vanden Berghe

Leden: prof. dr. Kurt Deketelaere, ir. Dirk Fransaer, mevr. Elke Van de Walle, dhr. Michel Meeus, mevr. Claire Renders, ir. Ingrid Vanden Berghe, dhr. Wim Van den Abbeele, dhr. Eric Vermeylen, mevr. Caroline Ven, ir. Marc Decorte, prof. dr. Isabel Van Driessche, prof. dr. Luc De Schepper

Regeringscommissarissen: dhr. Eric Sleeckx, mevr. Nele Roobrouck

Waarnemers: dhr. Frank Gérard (PMV), Wesley Boënne (VITO), dhr. Maarten Spruyt (VITO) 

Directiecomité

Gedelegeerd Bestuurder: Dirk Fransaer

Directeur Research & Development: Walter Eevers

Directeur Human Resources & Algemene Diensten: Agnes Bosmans

Directeur Financiën: Rob Fabry

Commercieel Directeur: Bruno Reyntjens

Corporate governance

Auditcomité

VITO hecht veel belang aan good governance. Niet alleen op papier maar ook in de dagelijkse realiteit. Sinds 2006 heeft VITO daarom een Auditcomité met een interne auditfunctie.

Het Auditcomité staat de Raad van Bestuur bij in zijn toezichtsfunctie, meer bepaald bij het nazicht van:

 • de financiële informatie
 • de interne controle en het risicobeheer
 • het auditproces

Het Auditcomité is samengesteld uit:

 • dhr. Michel Meeus (voorzitter)
 • prof. dr. Harry Martens
 • dhr Jan De Landsheer
 • dhr Frank Gérard

Good governance principes

Milieu, veiligheid en kwaliteit

Een veilige en gezonde omgeving voor haar medewerkers, klanten en buurtbewoners is belangrijk voor VITO. Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu maken dan ook integraal deel uit van ons beleid.

Belangrijkste krachtlijnen van ons beleid

 • We brengen proactief risico’s tot een aanvaardbaar niveau door gepaste preventieve maatregelen in te voeren om letsels, ziekten en milieuincidenten te voorkomen.
 • In geval van incidenten beperken we de schade.
 • Al onze medewerkers handelen veilig- en milieubewust.
 • We houden rekening met de eisen en verwachtingen van onze klanten.
 • We verbeteren continu.

De directie en leidinggevenden engageren zich hiervoor ten volle en verwachten dat alle medewerkers deze beleidsprincipes dagelijks toepassen binnen en buiten de organisatie.

Lees de Geïntegreerde KVM-beleidsverklaring

Informatie voor aannemers

Voert u werken uit op de VITO-terreinen? Lees dan zeker deze documenten:

Algemene milieu- en veiligheidsregels voor derden en contractors in een notedop

Milieu- en veiligheidsreglement voor derden en contractors

 

De onderzoeken van VITO staan op een stevig duurzaamheidsfundament. VITO wil echter ook een voorbeeldfunctie op zich nemen door de eigen organisatie verder te verduurzamen. Dat doen we binnen het project OnePlanet@VITO.

Onze visie op verandering steunt op onze organisatiewaarden. Ze moeten méér zijn dan woorden op papier: een bedrijfscultuur op basis van deze waarden zorgt dat de strategie van VITO resultaten oplevert. Mensen maken pas echt een verschil als hun handelen en gedrag vertrekken vanuit deze waarden. Onze gedragscode, missie en waarden vormen samen een essentieel onderdeel van de cultuur bij VITO.

Onze projecten zijn zeer uiteenlopend, want onze opdrachtgevers komen uit zowel de industrie als de overheid, in binnen- en buitenland. Over een internationale, open en diverse werkomgeving gesproken, liefst 100 van onze 750 medewerkers komen uit het buitenland omdat ze bij VITO een unieke omgeving vinden waar ze hun R&D-talent ten volle kunnen benutten. Je bouwt hier een waardevol professioneel netwerk uit waar je tijdens je volledige carrière kunt op steunen.

Onze R&D-functies bestrijken een breed spectrum. Daardoor krijg je als onderzoeker de keuze uit kansen en uitdagingen in onze verschillende units en segmenten. En er is meer: we engageren ons om een uitmuntende onderzoeksomgeving te creëren, onder meer door een duidelijke HR-strategie voor onderzoekers.