Over VITO

Over VITO

VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) is een toonaangevende Europese onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling.

VITO levert intelligente en kwalitatief hoogwaardige oplossingen die een concurrentievoordeel kunnen betekenen voor grote en kleine bedrijven. Het biedt objectief onderzoek, studies en adviezen op basis waarvan de industrie en de overheid hun toekomstig beleid kunnen bepalen. VITO telt zowat 750 medewerkers die mee vorm geven aan internationale projecten over de ganse wereld.  VITO’s hoofdkantoor is gevestigd in Mol, België en VITO heeft een dochteronderneming in China. Het totale omzetcijfer van VITO in 2016 bedroeg 174 miljoen euro.

VITO’s expertisedomeinen

Klimaatverandering, voedselzekerheid, grondstoffenschaarste, duurzame energievoorziening, vergrijzing … VITO’s onderzoeksagenda richt haar pijlen op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag.


​Cleantech is de focus van VITO en die is geconcentreerd in 5 onderzoeksprogramma’s: duurzame chemie, energie, gezondheid, materiaalbeheer en landgebruik. Het leidt tot een uitgebreid portfolio van wetenschappelijke dienstverlening voor industrie en overheid.

In de expertisedomeinen van VITO is een maatschappelijke transitie ingezet of dringt zich een transitie op. Smart grids, een doorgedreven materialenhergebruik, een bio-gebaseerde economie, … al die ontwikkelingen vergen nieuwe en betere duurzame technologieën, maar ook een omslag in het denken. VITO zet daarom in op duurzaamheid en transitiedenken als bindende factor tussen haar onderzoeksprogramma’s en op een maximale valorisatie van de VITO-onderzoeksresultaten.